Logo Ústecký kraj

Aktuální témata psychologie v 6.AE

23.02.2023 766 Mgr. František Frolík

Aktuální témata psychologie v 6.AE

V úterý 21. února 2023 navšítvil hodiny Zsv v 6.A a 6.E psychoterapeut Mgr. Jan Vojtko, jehož řada studentů zná jako jednoho z protagonistů projektu Terapie sdílením. Kromě jiných aktivit pan Vojtko vyučuje neverbální komunikaci a další kurzy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Čas besedy v jednotlivých třídách byl omezen na 45 minut běžné vyučovací hodiny, přesto se studenti zapojovali v hojné míře a stihli probrat řadu témat, která je aktuálně tíží a zajímají. Pro příklad můžeme uvést rizika sociálních sítí v (partnerských) vztazích, bludný kruh emocí, LGBT+ komunita, polyamorie, sebeuvědomění či seberegulace. O přínosu aktivity nejlépe vypovídají níže přiložená hodnocení studentů v rámci aplikace mentimeter.

Panu Vojtkovi děkujeme za účast a vstřícný přístup vůči studentům.

Mgr. František Frolík

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz