Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Babylonská věž v Chotěbuzi

10.11.2019 506 Mgr. Martin Rak

Babylonská věž v Chotěbuzi

Ve dnech 6. -9. listopadu 2019 se účastnilo 12 žáků různých tříd GT filmového festivalu středo-východoevropského filmu v Cottbusu/Chotěbuzi.

Viděli jsme německý, polský, gruzínský, ruský, chorvatský, bosenský, slovenský a český film. Většina z nich reflektovala sociální a politickou situaci ve své zemi. Největšího úspěchu se těšil český snímek Národní třída, který, jak nám řekl jeho režisér Altrichter: „pokračuje v tradici českého filmu zachycování lidí obyčejných, na okraji…“ A dělá to s příslovečným českým jemným humorem. Nevím ale, jak skrze takový snímek o českém honzovi s „bicáky“ z „jižáku,“ vnímají obyčejného českého člověka zahraniční diváci. Že pseudonáckovi rozumějí jeho Pappenheimští  je jasné, ale…Například gruzínský film o mladém retardovaném chlapci, kterého uvězní dvě vesnické nuly s nadějí na výkupné, nesklidil skoro žádný aplaus, přesto jsme sledovali, jak se pár gruzínských kolegů baví jako my při skečích Felixe Holzmanna tam, kde nám se tajil dech. Jedna starší německá dáma všem na mikrofon oznámila, že Gruzii měla za moc hezkou zem, a chtěla ji navštívit, teď už ale ne.

Každý hovoříme skrze své jazyky v různých šifrách, plných kontextů a iluzí atd., v systémech, které formují po staletí mentalitu. Gruzínská výprava měla jen jednoho tlumočníka, který formuloval otázky publika do gruzínštiny a transformoval do jednoduché angličtiny dlouhé gruzínské odpovědi režiséra. Nevěrohodně. Rozumíme si ale i my sami, Evropané, lépe? Když jsme se společně zamýšleli nad polským dokumentem o vlivu katolické církve na tání ledu, ve kterém zamrzla jednání o německém uznání hranice na Odře a Nise, a které vyústilo v Brandtovo jednání na počátku 70.let 20.století, bylo vidět, jak nesvorně na věc pohlíží starší západoněmecké a východoněmecké publikum. Jako bychom někdy s dobrou vůlí k porozumění, jako to dělá Filmfestival Cottbus již 29. sezonu, stavěli jen Babylonskou věž. Pokud si však díky němu naši žáci, stejně jako jiní účastníci začnou klást otázky, ač na ně nebude snadné odpovědět, bude to pořád víc než rychle vyslovená stanoviska, ke kterým došli bez jakékoliv zkušenosti s jiným pohledem.

M. Rak

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz