Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. V. Havel

Canzonetta hostila Drážďany

20.12.2018 2 296 PhDr. Květuše Martínková

Canzonetta hostila Drážďany

18. prosince 2018 přijeli za naší Canzonettou sboristé z drážďanského Kreuzgymnasia. Partnerství jsme navázali v únoru letošního roku, kdy náš sbor navštívil Drážďany. O této akci se můžete dočíst zde.

Naši němečtí přátelé zahájili svůj nabitý den v Bystřanech, kde jsme společně zazpívali seniorům. Český sbor potěšil klienty klasickými koledami, k jejichž zpěvu se senioři přidali, i několika lidovými písněmi. Německý pak představil několik vánočních skladeb z celého světa. Nakonec jsme zazpívali všichni společně.

Po obědě pokračoval program Kreuzgymnasia prohlídkou Beuronské kaple a Bioparku a dále se pak studenti podívali do města. Poté spolu s našimi studenty konverzovali při příjemném posezení.

K večernímu koncertu se přidala i místní Písklata. Všechny sbory oslovily publikum zajímavým repertoárem, který byl tentokrát zpestřen dětskými písněmi i několika písněmi populárními. Německý sbor spolu s námi zazpíval Ach, synku, synku a dále koledy převážně v češtině. Na závěr si připravil překvapení - moravskou píseň o tom, že je na návštěvě v cizí zemi, kterou si doprovodili na akordeon.

Společný program jsme zakončili večerním posezením, kdy nám německý sbor děkoval za krásný den se zajímavým programem. Zazněla i nabídka na další spolupráci, a to nejen se sborem, ale též s orchestrem tamní školy.

Děkuji v první řadě všem sboristům, kteří se aktivně zapojili nejen do hudební části programu, ale též do organizace. Děkuji jim též za VÝBORNOU reprezentaci. Dále děkuji kolegům: Řehákovi, Hartmanovi, Bendové, Hornofové, Loskotové za průvodcovství a pomoc se zajištěním celé akce.

Canzonetta opět přijímá zájemce o sborový zpěv do svých řad.

K. Martínková

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz