Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit poměry. Mark Twain

Co dělají absolventi GT

08.12.2020 1 516 RNDr. Zdeněk Bergman

Co dělají absolventi GT

Je 8. prosinec 2020 a my jsme uzavřeli zjišťování o tom, jak si vedou naši letošní maturanti. Zveřejňujeme, kam nastoupili, připojujeme komentář a statistiky.

Gymnázium Teplice v roce 2020 úspěšně absolvovalo 166 žáků. Z nich 153 (92,2 %) nastoupilo na vysokou školu, čtyři studují vyšší odbornou školu a zbývajících osm pracuje či absolvuje nějaké kurzy.

Nejvíce našich letošních absolventů máme na Univerzitě Karlově - 39, což je více než čtvrtina. Na druhém místě se již tradičně umístila místní unverzita UJEP, kde studuje 32 maturantů (21,1 %). O bronzovou příčku se dělí pražské školy ČVUT a VŠE s 15 našimi žáky (9,9 %). Další vysoké školy (Masarykova univerzita, VŠCHT, Česká zemědělská univerzita, Technická univerzita Liberec, Západočeská univerzita a Univerzita Palackého) se dělí o 29 našich studentů (19,1 %). Na ostatní české vysoké školy jich odešlo 15 (9,9 %). Zbývajících 8 studuje v cizině. Čtyři ve Spojeném království (University of Oxford, University of Portsmouth - 2 a Newcastle University), jeden v USA (Long Island University New York), jeden v Nizozemí (Leiden University, jeden v Rakousku (FH Wien der WKW) a jeden na Slovensku (Univerzita Žilina).

Pyšní jsme na to, že mnoho našich absolventů bylo přijato na prestižní fakulty. Kromě všech fakult Univerzity Karlovy (39) za ně považujeme Fakultu mezinárodních vztahů VŠE (6) či Fakultu architektury ČVUT (3).

Pokud jde o obory studia, tak nejvíce absolventů studuje techniku (35), ale je to o dost méně než loni (48). Následuje ekonomie (25), humanitní obory (22), medicína (18), učitelství (16) a přírodní vědy (13).

Pro zajímavost ještě přinášíme tabulku, která ukazuje srovnání s rokem 1993, kdy jsme začali s podrobným sledováním úspěšnosti absolventů. Přiadli jsme do ní i celkové součty za oněch 28 let.

Podrobnější přehled o vývoji počtu absolventů a počtu přijatých je v následující tabulce a grafu:

Pro zájemce o hlubší prozkoumání historického vývoje úspěšnosti našich absolventů připojujejeme rozsáhlou tabulku - zde.

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Foto tříd

Foto tříd

24 fotek

24. června 2022 pořídil fotograf Štěpán Hon (abs. 1994) fotografie tříd a profesorského sboru.

RNDr. Zdeněk Bergman
28.06.2022 11:18

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz