Logo Ústecký kraj

Co dělají absolventi GT

07.04.2023 1 092 RNDr. Zdeněk Bergman

Co dělají absolventi GT

Gymnázium Teplice v roce 2022 úspěšně absolvovalo 162 žáků. Z nich 143 (88,3 %) nastoupilo na vysokou školu. Nejvíce našich letošních absolventů máme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - 34, což je více než pětina (22,4 %).

Na druhé místo se dostalo ČVUT s 21 studenty (13,8 %). Na třetí příčku klesla Univerzita Karlova, kde studuje 20 maturantů (13,2 %). Čtvrtá je Česká zemědělská univerzita - 13 studentů (8,6 %). Následuje VŠCHT s 10 maturanty (6,6 %). Šestá VŠE má 9 našich absolventů (5,9 %). Další české vysoké školy se dělí o 31 našich studentů (20,4 %). Zbývajících 6 studuje v cizině. Dva v Irsku (University College Cork), dva v USA (University of New Hempshire, Norco College, Kalifornie), jeden v Rakousku (Technische Universität, Wien) a jeden v Japonsku (Tokyo University of foreign studies).

Pokud jde o obory studia, tak nejvíce absolventů studuje techniku (38). Následuje ekonomie (21), učitelství (18), medicína (17), přírodní vědy (16) a humanitní obory (14).

Bohužel sedm našich absolventů nám nedalo žádnou zprávu, takže je ve statistice vykazujeme jako nepřijaté na VŠ. I tento fakt způsobil, že celkový výsledek je o poznání horší než o rok dříve. 88,9 % přijatých absolventů oproti předcházejícím 95,6 %.

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz