Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Čtvrtletí

08.04.2021 262 RNDr. Zdeněk Bergman

Čtvrtletí

Včera 7. dubna 2021 odpoledne proběhla čtvrtletní porada pedagogického sboru GT. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení výsledků výchovy a vzdělávání v právě končícím čtvrtletí. Všichni třídní učitelé přednesli zprávy o svých třídách.

Zhodnotili v nich, jak si žáci vedou v čase výuky na dálku, jak tuto formu výuky zvládají a kde jsou případně nějaké problémy. Situaci žáků, kteří mají nějaké těžkosti jsme probrali podrobněji - byť často s odkazem na výchovné poradkyně, které pomáhají s řešením.

Výuka na dálku funguje. Mnozí žáci jsou aktivní, účastní se soutěží a projektů. Někteří žáci výuku na dálku preferují, další ji zneužívají a někteří (naštěstí jen nepatrné procento) ji nezvládají.

Ukázalo se také, že někteří žáci (zřejmě z ostychu) nepožádali školu o pomoc s technickým vybavením, i když by ji potřebovali. My přitom možnost zapůjčení techniky opakovaně nabízíme.

Další bod jednání se týkal organizace maturit a také přijímacích zkoušek.

Metodická a psychologická pomoc byla nabídnuta také učitelům.

Zabývali jsme se také přípravou nového školního roku: úvazky učitelů, nabídka seminářů, úprava ŠVP ZV GT.

Přihlásili jsme se také k pokusnému ověřování kombinovaného vzdělávání, což je projekt MŠMT. Za pár týdnů se dozvíme, zda byla naše škola vybrána k jeho realizaci.

Alespoň virtuálně jsme oslavili Den učitelů a vzpomněli na kolegy, kteří nás nedávno opustili.

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Šatna TvA

Šatna TvA

17 fotek

Rekonstrukce šaten u tělocvičny A v zimě 2021.

RNDr. Zdeněk Bergman
23.03.2021 21:19

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz