Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Hygienická opatření na Gymnáziu Teplice

04.09.2020 1 362 RNDr. Zdeněk Bergman

Hygienická opatření na Gymnáziu Teplice

Tato opatření souvisejí s ochranou před nemocí covid-19 a vycházejí z doporučení MŠMT a MZd. Platí od 1. září 2020 do odvolání.

 

 

Požadavky na chování žáků:

 • Každý žák je spoluodpovědný za ochranu zdraví všech lidí ve svém okolí. Musí se proto chovat odpovědně a respektovat hygienická pravidla.
 • Na 15 dobře přístupných místech v areálu školy jsou k dispozici dezinfekční spreje a žáci je volně dle potřeby a dle návodu používají k dezinfekci rukou. Mýt si ruce či je dezinfikovat je vhodně několikrát za den v průběhu pobytu ve škole.
 • Žáci se vyhýbají přímému fyzickému kontaktu s jinými osobami. Sami na nikoho neprskají a při hovoru udržují odstup. Kašlat a kýchat je třeba nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Do školy nesmí přijít nikdo, u koho se projevují známky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest svalů a hlavy, ztráta čichu).
 • Projeví-li se takové příznaky v průběhu vyučování, oznámí je sám postižený (nebo kdokoliv jiný, kdo je zjistí) BOZP preventistovi školy p. Petře Čermákové (sekretariát – 1. patro budovy A). Ta pak s postiženým vyčká ve stanoveném prostoru (učebna 77) na zákonné zástupce žáka. Je-li žák plnoletý, odejde po nahlášení sám k lékaři či je pro něj (podle jeho stavu) zavolána lékařská pomoc.

Další opatření ze strany školy:

 • Každodenní dezinfekce toalet, učeben i společných prostor.
 • Vyprazdňování odpadkových košů nejméně jednou denně.
 • Dohled nad dodržováním hygienických pravidel všemi osobami ve škole.
 • Časté větrání v učebnách.
 • Proškolení úklidového personálu o zásadách dezinfekce školních prostor.
 • Stanovení postupů při zjištění narušení zdravotní bezpečnosti.
 • Vybavení školy potřebnými pomůckami (bezdotykový teploměr, roušky, dávkovače dezinfekce…) a materiálem (úklidové a dezinfekční prostředky).
 • Omezení hromadných akcí a také přístupu lidí z vnějšku do areálu školy.

Zdeněk Bergman

Podrobný návod na postup při podezření na covid-19 najdete tady

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz