Logo Ústecký kraj

23. 9. 1938: Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci.

Imatrikulace 1.A a 5.G

05.09.2023 394 RNDr. Zdeněk Bergman

Imatrikulace 1.A a 5.G

Na slavnosti v aule 5. září 2023 složili studentský slib žáci primy A kvinty G. Předtím zazněla studetská hymna a projev ředitele.

Slib studenta:

Po celou dobu studia na Gymnáziu Teplice budu co nejlépe využívat svých schopností a možností, abych dosáhl úplného středoškolského vzdělání a co nejlépe se připravil na studium vysoké školy či k výkonu povolání.

Budu se řídit zásadami humanistické morálky, dodržovat platné zákony i pravidla občanského soužití ve škole i mimo ni tak, abych dělal čest sobě i škole.

To slibuji.

___________________________

Foto Jitka Lebrová

Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G Imatrikulace 1.A a 5.G

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz