Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Jan Hus studující

05.07.2021 83 RNDr. Zdeněk Bergman

Jan Hus studující

Jan Hus, od jehož mučednické smrti dnes 6. července 2021 uplyne 606 let, byl také pilným studentem. Připomeňme si něco z jeho studií:

Základní vzdělání patrně získal ne farní škole v Prachaticích. Hus se musel učit nazpaměť morální pravidla, náboženská pravidla, evangelia o Ježíšově dětství atd.

Když mu bylo asi 16 let, odešel studovat do Prahy na Karlovu univerzitu, kam jej pravděpodobně pozval jeho přítel Křišťan z Prachatic.

Jako student si také musel vydělávat na živobytí (např. tím, že zpíval v chóru při různých pobožnostech, nebo sloužil u některého z profesorů).

Hus zpočátku toužil především po materiálním zabezpečení (tehdejší stravou studentů byl chleba s hrachem nebo zelím, dále voda nebo špatné pivo) a váženosti mezi lidmi, a proto také pilně studoval na kněze.

Pod vlivem četby Písma a studia na univerzitě začal brát víru a kněžské poslání velmi vážně a svých dřívějších motivací hluboce litoval. Během milostivého léta v roce 1393 absolvoval čtrnáctidenní pouť po pražských kostelích a utratil poslední čtyři groše za odpustek (proti jejichž prodeji se později v životě vymezoval).

Hus byl taky hudebně nadaný a skládal, nebo spíše upravoval písně tak, aby se lidem zpívaly co nejlépe.

Na artistické fakultě získal roku 1393 hodnost bakaláře, roku 1396 mu byl udělen titul magistr (mistr) svobodných umění. Studentem byl spíše průměrným, při magisterské zkoušce byl desátý z dvaadvaceti, poté se však horlivě věnoval pedagogické činnosti a kazatelství.

Po dvou letech (1398) se jako magister actu regens stal plnoprávným členem akademické obce, což ho na artistické fakultě opravňovalo k přednášení, vedení disputací a přípravě dalších studentů na promoce.

Absolvování artistické fakulty mu umožnilo studium na fakultách odborných. Roku 1398 zahájil studium na teologická fakultě, roku 1404 se stal bakalářem biblických studií (cursor), 1408 řádným bakalářem teologie (formatus).

Studium teologie ale magisterským gradem této fakulty nedokončil, a to především díky církevně-politickým sporům, do nichž byl zapojen.

Dne 15. října 1401 byl zvolen děkanem artistické fakulty na zimní semestr 1401–1402.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus

______________________________

Husovy citáty - o sobě samém:

  • Protož já vyznávám svú zlú žádost, že když jsem byl žáčkem, tehdy měl sem mysl, abych brzo byl knězem, abych tak měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen.
  • Šat nádherný nikdy nemiluj, jak já, bohužel jsem miloval.
  • Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor, odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.

Zdroj: https://cs.wikiquote.org/wiki/Jan_Hus

 

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Foto tříd 2021

Foto tříd 2021

24 fotek

V úterý 22. června 2021 se pořizovaly fotografie všech tříd GT. Autorem je náš absolvent Štěpán Hon.

RNDr. Zdeněk Bergman
21.07.2021 19:27

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz