Logo Ústecký kraj

23. 9. 1938: Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci.

Jobshadowing v Bremerhavenu

19.07.2022 760 RNDr. Zdeněk Bergman

Jobshadowing v Bremerhavenu

Ještě jednou - a tentokrát obsáhleji a očima samotného účastníka - se vracíme k pobytu Mgr. Martina Raka ve dnech 4. - 16. července 2022 v severoněmeckém městě Bremernaven.

Jobshadowing v Bremerhaven 

V rámci programu EU Erasmus KA1 jsem měl možnost být dva týdny součástí výuky i pedagogického zákulisí ve škole Geschwister Scholl Schulzentrum v Bremerhaven v německé zemi Brémy. Jel jsem tam tzv.stínovat, tzn., že jsem doprovázel kolegy do hodin dějepisu, studoval s nimi jejich učební plány, a diskutoval o nich v jejich „sborovně“ nebo případně i mimo školu. Mým cílem bylo porovnat obsah a způsob výuky dějin u nás na Gymnáziu Teplice a v Brémách. Každá z 16 německých zemí má trochu jinak postavený učební plán, vycházející z vlastních požadavků na žákovské kompetence. Předmět dějepis je na uvedené škole vyučován stejně jako jiné maturitní předměty 3 roky. Žáci na zmíněnou školu přicházejí až po 10. třídě na Oberschule, což je obdoba našeho druhého stupně základní školy a končí ve 13. ročníku. První rok se věnují výuce moderních dějin Německa po roce 1945 do současnosti, v následujících 2 letech se předměty větví na skupiny základní a skupiny z daného předmětu maturující. Zásadní rozdíl v obsahu výkladu není v rámci, ale v hloubce obsahu, který zachycuje modernu, tzn. období od Francouzské revoluce do současnosti. Maturitní skupiny – „Leistungskurzy“ pak ještě navíc přibírají specifická témata, kterým se věnují v průběhu těchto dvou let, jako třeba tento a příští školní rok to je téma menšiny a migrace. Obecně řečeno, dějepis je zde hodně jiný předmět než u nás. Je to dáno právě obsahem, lpěním hlavně na moderních a současných dějinách a délkou vyučovací jednotky, která je zde 90 minut u každého předmětu. To dává například větší možnosti pracovat s delšími texty a interpretovat je. V kombinaci s rozsahem učiva by měli být němečtí žáci opravdoví experti na moderní dějiny. Také mne zajímalo, jak se v Brémách učí hodnotám liberální demokracie, jako nosníku našeho evropského étosu po roce 1945. Tři ukázky podle německého vzoru představím kolegům na GT. Ledasco je na výuce v Brémách inspirativní, na GT zatím můžeme využít mých zkušeností ve vybraných dějepisných seminářích. Mým skvělým průvodcem po učebním plánu dějepisu, školou a Bremerhaven vůbec byla Christina Hegner, která shodou okolností vede již 10 let team lidí v Brémách na Ministerstvu školství, který onen obsahově-kompeteční rámec předmětu dějepis vytváří.  

Martin Rak, učitel na Gymnáziu Teplice

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz