Logo Ústecký kraj

Končí topná sezóna

13.05.2024 186 RNDr. Zdeněk Bergman

Končí topná sezóna

Gymnázium Teplice spotřebovalo na vytápění od 1. ledna do 13. května 2024 celkem 1 450 GJ energie na vytápění svých tří velkých budov. Zaplatilo za to 1 078 tisíc Kč. Energii nám dodává ČEZ formou horké vody z Elektrárny Ledvice.

Na grafu můžete vidět, jak se vyvíjela spotřeba tepla v posledních letech. Přitom v roce 2021 a 2022 se spotřeba snížila kvůli uzavření školy z důvodu pandemie covidu-19. Svou roli také hraje vývoj počasí a třeba i to, na kdy připadnou jarní prázdniny. Spotřeba je udávána v GJ (gigajoulech).

Na dalším grafu je vidět vývoj spotřeby tepla na naší škole - údaje jsou v GJ:

Náklady na topení sice rostou, ale je to kvůli vývoji cen - nikoli kvůli rostoucí spotřebě. Ta díky úsporné regulaci spíše klesá.

 

 

Na gymnázium máme dvě výměníkové stanice systému voda - voda. Tedy od vody v horkovodu zahřáté na asi 200 °C se ohřívá voda v našem topném okruhu na max. 70 °C. Ta je pak rozváděna do topných těles v areálu školy a také ohřívá teplou vodu pro umyvadla a sprchy.

Malou část teplé vody nám také ohří fototermický systém na budově B a také několik plynových karem v šatnách u hřiště, v budově D a ve skleníku.

Budova A není moc energeticky úsporná, ale režimem topení přesto dosahujeme dobrých výsledků, posuzujeme-li to náklady na topení na jednu osobu.

Obdobně jsou na tom i další dvě budovy školy. Stavebně technická opatření pro úsporu energie jsou obtížně realizovatelná, takže se spíše orientujeme na provozně režimové úspory.

 

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz