Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Matematická olympiáda zahájena

22.03.2022 466 RNDr. Zdeněk Bergman

Matematická olympiáda zahájena

Slavnostní zahájení ústředního kola MO v neděli 20. března 2022 se vydařilo. V aule gymnázia se shromáždilo padesát soutěžících z celé republiky, kteří v kategorii A (té nejvyšší) postoupili z krajských kol. Druhou polovinu hlediště zaplnili hosté, mezi kterými byli čtyři členové Rady Ústeckého kraje, tři děkani fakult vychovávajících matematiky, zástupci Akademie věd ČR, představitelé Jednoty českých matematiků a fyziků, České matematické společnosti, členové ústřední komise matematické olympiády, ředitelé a učitelé matematiky z několika gymnázií, úředníci Krajského úřadu a další hosté.

Na úvod zazněla hymna Gaudeamus igitur a pak i několik písní v podání Vokálního uskupení Panoptikum. Pak paní Mgr. Pavla Hofmanová, která celý večer moderovala, pozvala ředitele Gymnázia Teplice RNDr. Zdeňka Bergmana, aby pronesl uvítací řeč. Ten v ní zdůraznil, že takovou koncentraci chytrých matematických hlav aula ve své 118tileté historii ještě nezažila. Jako první host vystoupila Ing. Jindra Zalabáková – radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. Ústecký kraj podpořil konání akce částkou 200 tisíc korun. Druhé vystoupení patřilo doc. RNDr. Aleně Šolcové, Ph.D. – předsedkyni Jednoty českých matematiků a fyziků, kterážto je hlavním pořadatelem celé matematické olympiády. Dalším řečníkem byl zástupce ředitele Matematického ústavu AV ČR doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník, DSc. Tento ústav věnoval ceny pro nejlepší soutěžící. Následovalo vystoupení děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy doc. RNDr. Mirko Rokyty, CSc. Zdravice významných hostů pak uzavřel prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. – předseda České matematické společnosti. Poté přišla na řadu přednáška doc. RNDr. Jaromíra Šimši, CSc. z Matematického ústavu AV ČR – předsedy úlohové komise olympiády. Týkala se teorie čísel a vtipně do ní bylo zamontováno číslování ročníků soutěže i zdravice Teplicím. Pak už doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. z MFF UK – předseda ústřední komise MO – slavnostně prohlásil ústřední kolo za zahájené.

Soutěžení středoškoláků probíhá po celý týden. Padesátku účastníků kategorie A vystřídá ve středu třicítka mladých programátorů (kategorie P). Vedle soutěžení zbude čas i na prohlídku Teplic včetně návštěv Botanické zahrady a Hvězdárny a planetária, výlet na Komáří vížku a do štoly Starý Martin i na koncert Barokního komorního orchestru teplické konzervatoře v Beuronské kapli Gymnázia Teplice. Najde se i čas na utkání v bowlingu. Pořádající škola se všem účastníkům také pochlubí svým zázemím včetně Bioparku.

Na pořádání akce významně přispěli sponzoři Amazon, ČEZ a Second Foundation a i díky nim si nejlepší matematici a programátoři budou z Teplic odvážet nejen příjemné zážitky, ale i nějaké ty ceny. Pořadatelství ústředního kola MO se posouvá po krajích Česka, takže k nám na sever se tato soutěž vrátí nejdříve za 14 let. Věřme, že to letošní finále si budou jeho účastníci dlouho pamatovat.

A ještě odkaz na článek v Teplickém deníku.

Foto A. Benešová, 8.A

Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO Zahájení MO

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Fyzikální pokusy

Fyzikální pokusy

15 fotek

12. a 13. září 2022 jsme spolu s odborníky z MFF UK prováděli fyzikální pokusy.

Mgr. Ilona Kuboňová
21.09.2022 18:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz