Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Matematický seminář v Žihli

07.10.2019 635 RNDr. Věra Ševčíková

Matematický seminář v Žihli

Po pěti krásně strávených dnech (2. - 6. října 2019) nám skončil matematický pobyt v Žihli. Prošli jsme řadou zajímavých přednášek a poznali nové (i „staronové“) odborníky. Z lesa jsme si přinesli tři košíky plné hub, v přírodě jsme plnili geometrická cvičení (někteří jsme nechali hladovět svou ovečku). Pobyt jsme si všichni užili a většina z nás se tu sejde i v příštím roce, tak pojeďte s námi! Markéta Bereznaninová a Adéla Fialová, 5.A

Letošní seminář byl zaměřen na matematické otázky z geometrie, kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky, goniometrie a dějin matematiky. Navštívili nás lektoři z kateder matematiky z PřF UJEP a MFF UK a také z Matematického ústavu Akademie věd ČR.

Učitelé Gymnázia Teplice připravili pro žáky cvičení s tématy Lineární algebra, Rekurentní vyjádření posloupností a Diofantické rovnice. Studentky maturitního ročníku připravily praktická cvičení z oblasti geometrie (ovečky se pásly v předem vymezeném poli).

Poslední dva dny byly projektové. Zabývali jsme se pod odborným vedením životním prostředím a problémem recyklace. Řešili jsme aktuální problémy dnešní doby a zopakovali si učivo chemie, fyziky a matematiky.

Spojení matematiky s dalšími vědami jsme objevovali při přednáškách Umí počítač počítat?, Matematika všude kolem nás, Dirichletovy šuplíčky a Matematici, o kterých se u nás nemluví.

Seminář se povedl, nakonec nám nevadilo ani chladné počasí.

Věra Ševčíková

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz