Logo Ústecký kraj

22. 9. 1575: Rudolf II. v Katedrále sv. Víta korunován českým králem.

Nejvyšší sovět GT (si) zasedl

07.10.2021 1 185 RNDr. Zdeněk Bergman

Nejvyšší sovět GT (si) zasedl

Dne 24. září 2021 se poprvé v tomto školním roce sešel Parlament Gymnázia Teplice. Jednal o participativním rozpočtu a převážně technických záležitostech; zde přinášíme zápis. 

Participativní rozpočet. PGT pověřil předsedu, aby probral s panem ředitelem schválené možnosti. 

Pozn. předsedy: S panem ředitelem jsme se shodli na návrhu vybudovat venkovní učebnu na dvoře A v podobě pergoly na vyvýšené terase u skladu tělocvičného náčiní. 

Tělocvična C. PGT upozorňuje na dlouhodobě havarijní stav tělocvičny C. Stav tělocvičny je nevyhovující a dle mínění poslanců vyžaduje tělocvična kompletní rekonstrukci. Prosíme proto vedení školy, aby kompletní rekonstrukci TVC zařadilo mezi prioritní investice. 

pIšQworky. PGT pověřuje organizací školního kola této soutěže studenty Martina Černíka a Alexandru Cajthamlovou. Další průběh je tak již plně v jejich rukou. 

Nápojové automaty. V nápojových automatech prý často chybí nabízené nápoje, a tak studenti dostanou jen výplach z trubek. PGT proto prosí vedení školy, zda by nemohlo problém nadnést provozovateli automatu. Zároveň PGT informuje studenty, že na automatech je uveden kontakt na provozovatele, kde mohou tyto problémy řešit. 

Zima ve 2. patře budovy B. Ve 2. patře budovy B je prý zima; PGT doporučuje studentům vyčkat, až se začne ve škole topit; do té doby s tím zřejmě nejde nic dělat. 

Pozn. předsedy: V týdnu od 4. října se již ve škole topí, čímž se, doufejme, problém vyřeší. 

Jídelna. PGT pověřil předsedu, aby požádal vedení jídelny o přidání stolů na venkovní terasu. 

Skříňky. PGT jednal o návrhu zavést visací zámky na všechny skříňky, neboť výměna zámků nepomáhá k řešení situace, kdy lze jedním klíčem otevřít mnoho dalších skříněk. Tento návrh však nebyl schválen. 

Drobnější technické problémy v jednotlivých učebnách by studenti měli hlásit učiteli spravujícímu danou učebnu, řešit to přes PGT je kanón na vrabce. 

Zapsal: V. Šafránek, předseda PGT

__________________________________________

Stanovisko ředitele:

Návrh na venkovní učebnu je výborný - realizaci předpokládám na jaře 2022.

Dřevěné obložení a podlaha v TvC si jistě zaslouží rekonstrukci. Bohužel nyní nedisponujeme částkou cca čtyři sta tisíc korun, která je na to zapotřebí. Nicméně stav vedeme v patrnosti a peníze sháním.

Poruchy nápojových i jídelních automatů je třeba hlásit hned a nejlépe rovnou provozovateli. 

Topný systém GT je v provozu a teplota je udržována v mezích daných normou (21°C +- 1°). O teplotách v jednotlivých učebnách jsou záznamy, takže lze i zpětně dohledat, zda byla norma dodržena. Ten, kdo je z domova zvyklý na vyšší teplotu (v bytech je obvykle 24°C), by s teplotou ve škole měl počítat a přizpůsobit jí své oblečení.

Když ve skříňkách v šatně měníme zámky, úmyslně kupujeme různé typy od různých výrobců. Právě proto, aby nebylo možné jedním klíčkem otevřít více skříněk.

Děkuji všem žákům, kteří se dobře chovají ke školnímu majetku, chrání jej před poškozením a upozorňují na závady. Ty je vhodné hlásit správcům učeben, případně (když jde o společné prostory) přímo řediteli.

Zdeněk Bergman

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz