Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. V. Havel

Nepomuk ani nemuk

17.05.2022 378 Mgr. Martin Rak

Nepomuk ani nemuk

17. května2022  třída 2.A v doprovodu své třídní H. Novákové, profesorky Vv K. Svobodové, bývalého předsedy parlamentu GT V. Šafránka, teplického farního vikáře T. Mareše a učitele M. Raka vykonala malou pouť lesem nad Dubím, cestou, kudy možná jezdil už Rudolf II., později saská královna Karola pravidelně Claryové, tepličtí páni, a kudy jistě chodil J. Neruda při své lázeňské kůře.

Kolem hájovny Barváře (Schweissjäger) po vrstevnicové cestě dál směrem nad Přítkov, do lesů na kdysi katastru vsi Drahůnky. Nedaleko brodu přes Modlanský potok stál od dob baroka nebo romantismu obrazový buk. Patron Čech, sv. Jan Nepomucký, který je slaven 16. 5., byl v lidové úctě a víře spojován s pomocí proti pohromám, spjatých s vodou. Včera večer se tu přihlásil po dlouhém suchu velkou a blahodárnou  bouřkou. Zázrak? Možná, ale odvděčil se nám tak docela jistě za zamýšlené zachování památky lidové víry a zvláštní, ale krásné tradice věšení obrazů světců na stromy v lese, kde se jim lidé mohli daleko od údolních svatostánků poklonit. Několik desítek let tu nad námi už nebděl. Dva šikovní sekundáni Kubát a Černý na výtvarné výchově s kolegyní Svobodovou stvořili keramickou plastiku podle katolické ikonografie světce. Rak pak dodal na strom rámeček a 17. 5. se mohlo vyrazit. Po nudných vlastivědných řečech kolegy Raka cestou konečně došlo  k usazení Nepomuka zpět na své staré místo a radostné požehnání od T. Mareše. Nepomuk ani nemuk, jak bylo jeho zvykem. Pak už jsme jen slavili, jedli, pili.

M. Rak

 

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz