Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit poměry. Mark Twain

Parlament GT a vyjádření ředitele

08.07.2022 603 RNDr. Zdeněk Bergman

Parlament GT a vyjádření ředitele

30. června 2022 mi přišel zápis z jednání Parlamentu GT, které se uskutečnilo 10. června t. r. Nyní se k němu vyjadřuji:

Vážený pane řediteli, v pátek 10. 6. se sešel menší počet poslanců PGT, aby prodiskutoval pár návrhů. Mým údělem, jakožto po Vojtovi Šafránkovi nově zvoleného předsedy, je Vám návrhy předat.

Návrhy:

Zájmové kroužky

Studenti by byli rádi o rozšíření zájmových kroužků v nadcházejícím školním roce, konkrétně by chtěli, aby přibyl kroužek astronomický (využil by se tak dalekohled v aule), dále projevují zájem o kroužek deskových her.

Co se ještě kroužků týče, PGT se shodlo na tom, že by bylo lepší všechny kroužky k dalšímu školnímu roku představit v jednom článku na stránkách, individuální zveřejňování jednotlivými učiteli, kteří je vedou, je dle nás méně přehledné.

ŘeditelOslovím učitele, u kterých by přicházelo vedení požadovaných kroužků v úvahu. Uvidíme, zda se podaří někoho pro to získat. Připravím novou stránku našeho webu s přehledem všech nabízených kroužků. To se však stane až v září 2022, protože dříve k tomu nebudu mít podklady.

Botanické okénko pana zástupce Pondělíčka

Jak už bývá zvykem, svou ostrou kritikou vůči údržbě rostlinstva známý kvintán si opět nebral servítky :)

Stížnosti se týkaly kaktusů na dvorku, které by mohly najít lepší využití, dále využití květináčů u hlavního chodu (možná místo pro kaktusy?), dále zdůraznil neudržování květin v truhlících na mezipatrech v budově A a také plevel v prostoru pro dopad koulí a oštěpů ve sportovním areálu.

ŘeditelZ kaktusů jsme vytvořili koutek u vstupu na dvůr A. Přes léto jsou kaktusy na doporučení odborníka (jiného než je p. Pondělíček) umístěny na školním dvoře. O květiny v truhících na schodišti A se strají pověřené osoby. Pokud se chce někdo z žáků přidat, bude to přivítáno. (Pan Pondělíček se může přihlásit u ředitele e-mailem.) Část dopadové plochy pro vrch koulí necháváme úmyslně zarůst travou, protože za 14 let, co je sportovní areál v provozu, tam ještě nikdo nedohodil. A oštěp ve škole nemáme, protže je pro žáky příliš nebezpečný. (Hrozí propíchnutí p. Pondělíčka.)

Zpět k smyslupnému

Od části zástupců zazněla výtka týkající se nepřístupnosti bioparku pro studenty gymnázia, zároveň od jiných zástupců zaznělo, že přístup do bioparku si lze domluvit s panem učitelem Dobošem, nevíme, co je na tom pravdy, ale v případě že je to tak prosíme o uveřejnění informace na stránky.

ŘeditelSamostatně žáci do Bioparku přístup nemají - musí si domluvit doprovod učitele. Nejlépe svého učitele přírodopisu či biologie. Výjimku mohou dostat žáci, kteří zpracovávají nějakou práci (seminární, článek na web...) týkající se živočicha či rostliny z našehi Bioparku GT. Takovou výjimku schvaluje šéf Bioparku GT Mgr. Jakub Doboš. Také je možné do Bioparku přijít v době, kdy je otevřen pro veřejnost - nejlépe se skupinou dalších zájemců - třeba s rodiči.

Další neověřená informace, která otřásla učebnou, byla taková, že příští školní rok by se neměla konat vánoční akademie. Prosíme tedy o potvrzení/vyvrácení, děkujeme. 

ŘeditelS uspořádáním poslední - kvůli covidu-19 odkládané - akademie byly problémy. Řada tříd odmítla něco nacvičovat, protože je to "trapárna". Učitelé, kteří museli své žáky přemlouvat a nutit, aby připravili vystoupení, z toho byli otráveni. Já jsem byl kritizován za to, že jsem všechny nutil do akademie, kterou nikdo nechce. Proto jsem usoudil, že takové martyrium  po pár měsících podstupovat nebudeme a raději nechám všechny odpočinout a do další akademie budu všechny nutit až v prosinci 2023.

Jako poslední bod schůze jsem se zástupců poptal ohledně zapojení do organizace burzy učebnic a zájemců bylo dostatečně, takže pokud vedení nemá s burzou jiné plány než minulý rok, PGT se opět rád ujme jejího pořádání.

ŘeditelBurzu organizije PGT už řadu let a má v tom mou podporu - dávám k dispozici aulu a propaguji akci na webu. Pokud dostanu podklady, učiním tak opět.

Toť tedy vše.

Za PGT přeji hezké letní dny a těšíme se na návrat do školy :)

Martin Černík, předseda PGT, 6.B 

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Foto tříd

Foto tříd

24 fotek

24. června 2022 pořídil fotograf Štěpán Hon (abs. 1994) fotografie tříd a profesorského sboru.

RNDr. Zdeněk Bergman
28.06.2022 11:18

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz