Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Poezie v obrazech, obrazy v poezii

18.06.2020 351 Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D.

Poezie v obrazech, obrazy v poezii

Žáci tříd 5.A a 5.D se věnovali v červnovu 2020 interpretaci současné poezie. Dálková výuka českého jazyka a literatury se opírala o projekt, jehož smyslem bylo pokusit se pomocí obrazů (fotografií a komiksu) porozumět obraznému jazyku básnického textu.

Kvintáni pracovali zcela samostatně a hodnocen byl až výsledek. Projekt byl rozfázován do pěti kroků. Nejprve si žáci na burze s poezií v online prostředí mezi sebou vyměnili básně současných českých autorů, aby každý z badatelů mohl pracovat s textem, který je mu sympatický.

Pak dostali úkol pořídit k básni tři fotografie, které s ní tematicky souvisí a zároveň vystihují její vyznění.

V dalším kroku se snažili s básní rozmlouvat a vytvořili zvláštní rozhovor s básnickým textem – interview, ve kterém personifikované básni pokládali otázky a pak odpovídali jejím hlasem (ano, je to neobvyklý a náročný úkol, ale zvládli to skvěle).

Následovala zase výtvarná část, kdy se všichni věnovali komiksové adaptaci básně a překreslili text do obrázků, panelů a bublin. A pak už zbývalo jen vše zkompletovat a připsat k tomu krátký interpretačně zaměřený textík opírající se o vztah mezi básní a fotografiemi.

Výsledné produkty jsou tak zajímavé a originální, že bylo pro mě nesmírně těžké vybrat sem z každé třídy jeden na ukázku. Děkuji VŠEM svým žákům za jejich skvělou práci a těším se na ně v září.

V. Trpka

_____________________________

Eliška Müllerová, 5.A - Ewald Murrer: Svatba

Eliška Marková, 5.D - Pavel Šrut: Žalozpěv o botách

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Ocasatí obojživelníci

Ocasatí obojživelníci

35 fotek

Výstava v Muzeu města Duchcova připravená herpetologem PhDr. Jiřím Wolfem.

RNDr. Zdeněk Bergman
18.09.2020 17:54

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz