Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Na moudré oprati je dobrý i špatný kůň. Tatarské přísloví

Přihlášky k maturitě 2021

12.11.2020 279 RNDr. Zdeněk Bergman

Přihlášky k maturitě 2021

Dnes 12. listopadu 2020 obdrželi maturanti tiskopis přihlášky k maturitní zkoušce (vše prostřednictvím Bakawebu). Je třeba tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a předat škole. Formulář je zde. Žáci přihlášku odevzdají škole nejpozději 27. listopadu 2020.

Mohou ji donést osobně na vrátnici školy v dopoledních hodinách nebo zaslat poštou (raději doporučeně). Pokud bude probíhat řádná výuka a maturanti se vrátí do škol, pak mohou přihlášku předat svým třídním učitelům. Příští týden proběhnou v oktávách třídnické hodiny online. Tam se mohou žáci ptát svých třídních na vše související s maturitní zkouškou.

Je důležité, aby žáci na přihlášce doplnili osobní údaje. Důležité je také uvedení skladby maturitních předmětů:

  • povinné předměty společné části: český jazyk volí všichni, dále matematika, nebo cizí jazyk
  • nepovinné volitelné předměty: žáci si mohou zvolit až dva nepovinně volitelné předměty, přičemž nelze zvolit stejný předmět jako v povinné části; je možné si zvolit i matematiku rozšiřující
  • na druhou stranu přihlášky je třeba znovu uvést Čj a případně i cizí jazyk, pokud si ho žáci zvolili ve spol. části; pak je třeba si zvolit další dva předměty. Při výběru nepovinných profilových zkoušek postupuje žák stejným způsobem jako u zápisu zkoušek povinných
  • pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní část věnovanou uzpůsobení podmínek na druhé straně.

 

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! Při vyplňování přihlášek se řiďte dokumentem Podoba a organizace maturit 2021, který naleznete na našem webu zde. Jsou tam i další důležité informace, které by maturanti měli znát.

Vyplněnou přihlášku žáci opatří aktuálním datem a potvrdí svým podpisem. Vedení školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru. Během prosince 2020 obdrží žáci mailem výpis z přihlášky. Každý žák pak bude mít povinnost zkontrolovat správnost údajů obsažených ve výpisu.

Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Vlajky naděje

Vlajky naděje

11 fotek

Gymnázium Teplice oslavilo svátek 28. října 2020 vyvěšením čtyř set státních vlajek.

RNDr. Zdeněk Bergman
29.10.2020 20:25

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz