Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Non scholae, sed vitae discimus.

Přijetí na VŠ

03.02.2019 2 844 RNDr. Zdeněk Bergman

Přijetí na VŠ

Až na konci ledna 2019 se nám podařilo dokompletovat údaje o našich loňských absolventech. Zásluhu na tom má p. prof. Emingrová. O výsledek se nyní dělíme s vámi.

V roce 2018 na GT úspěšně odmaturovalo 134 žáků. Z nich si 129 podalo přihlášky ke studiu na VŠ. Zbylých pět se rozhodlo nastoupit do zaměstnání. Z oněch 129 uchazečů o vysokoškolské studium neuspěli čtyři. Dva z nich tedy nastoupili do tzv. nultého ročníku VŠ (jakási přípravka) a dva se vydali VOŠ (vyšší odborné školy).

125 loňských absolventů GT tedy bylo přijato ke studiu na VŠ. Je to 93,3 % ze všech absolventů a 96,9 % z těch, kteří si podali přihlášku ke studiu.

Nejúspěšnější byla třída 8.B, jejjíž všichni žáci jsou dnes vysokoškoláky. Stoprocentní úspěšnost mají také třídy 8.A a 8.D. Těm ale bilanci trochů kazí skutečnost, že v každé z těchto tříd se našel jeden žák, který neměl ambici dále studovat. Třídy 8.C a 8.F mají úspěšnost cca 95 %, protože obě kromě jednoho žáka, který se na VŠ nehlásáil, měly i po jednom neúspěšném uchazeči. Nejhůře dopadla třída 8.E (92 %), z níž se na VŠ nedostali dva žáci a jeden to ani nezkusil.

Nejvíce absolventů se již tradičně odebralo na Univerzit Karlovu - 33. Na druhém místě se shodně s počtem 20 studentů umístily ústecká UJEP a pražské ČVUT. Čtvrtá je s 11 studenty Česká zemědělská univerzita Praha, kterou těsně následuje Vysoká škola ekonomická (10). Další v pořadí jsou VŠCHT Praha (6), Masarykova univerzita Brno (4), Technická univerzita Liberec (3), Západočeská univerzita Plzeň (3), po dvou absolventech máme na Univerzitě Palackého Olomouc, Univerzitě obrany Brno, Policejní akademii a Newton College Praha. Tři naši maturanti studují nyní v zahraničí na univerzitách v Nizozemí, Velké Británii a USA.

Pokud jde o skladbu podle oborů, tak 35 absolventů (26 %) studuje techniky. Z 21 maturantů budou ekonomově, 18 se jich stane přírodovědci, 17 učiteli a 16 si vybralo obory humanitní. Osm našich žáků si vybralo dráhu lékaře a tři chtějí být právníky. U těch zbývajících se ještě uvidí...

 

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Nová bicí souprava

Nová bicí souprava

7 fotek

No nového roku 2022 s novou bicí soupravou.

PhDr. Květuše Martínková
14.01.2022 15:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz