Logo Ústecký kraj

23. 9. 1938: Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci.

Přítomen – navržen – zvolen

31.05.2021 1 367 RNDr. Zdeněk Bergman

Přítomen – navržen – zvolen

Přinášíme zápis ze zasedání Parlamentu Gymnázia Teplice, které se uskutečnilo 28. května 2021. Přítomni byli zástupci třinácti tříd.

Prvním bodem programu byla volba nového předsedy. Hlasy všech přítomných byl na post předsedy zvolen Vojtěch Šafránek (7.A). S vědomím, že za rok snad již nebude studentem našeho ústavu, se chce zaměřit především na hledání nástupce z řad mladších studentů, který bude moci sloužit déle než pouhý rok. Na postech místopředsedů budou působit Kryštof Parůžek (3.A) a Martin Černík (5.B). Prosíme o aktualizaci těchto údajů na webu školy.

Studenti se v případě potřeby mohou i nadále obracet na poslance ze své třídy, anebo přímo na předsedu PGT.

Dalšími body byly tyto:

Studenti se ptali, kdy začne fungovat Bergbar, případně zda škola jedná o nějaké vhodné náhradě.

Bergman: Bergbar obnoví provoz co nevidět. Již je to dojednáno.

Studenti prosí vedení školy o vyjádření ohledně další existence týmů na MS Teams. Jsou zde uloženy mnohé výukové materiály, o něž by byla škoda přijít. Prosíme tedy o vyjádření, zda se budou rušit, případně o včasné informování prostřednictvím školního webu, pakliže by se plánovalo, že se výukové materiály nějakým způsobem studentům znepřístupní.

Bergman: Týmy v MS Teams budou zachovány po dobu existence dané výukové skupiny. Počítáme s využíváním tohoto prostředí i nadále pro sdílení materiálů, zadávání úkolů, diskuse (chaty) atd. Smazány budou pouze týmy, které nebudou mít hodiny v rozvrhu. Tedy hlavně týmy složené z absolventů nebo týmy předmětů, které už nebudou ve vyšším ročníku vyučovány (např. chemie v oktávě).

Poslanci se ptali na možnost využití dvora A coby odpočinkového místa o velkých přestávkách či pauzách na oběd. Předseda sdělil, že možnost přístupu na dvůr před nějakou dobou byla, ale nebyla studenty téměř vůbec využívána. Přesto prosíme vedení školy, aby zvážilo, zda je možné dvůr opět zpřístupnit.

Bergman: Ano, dvůr A zpřístupníme, ale se zákazem procházet tudy do Alejní ulice. Dokonce plánujeme zřídit venkovní učebny – jednu na dvoře A (pod lípou) a druhou v rohu sportovního areálu (pod jasanem). Bude to už v příštích dnech.

Dále padl námět v letních měsících zpřístupnit terásku za jídelnou pro možnost konzumace oběda venku. Nyní se zde mohou stravovat pouze cizí strávníci. Předpokládáme, že s tímto požadavkem je třeba se obrátit na vedení školní jídelny.

Bergman: Tohle je mimo mou kompetenci. Opravdu je třeba oslovit vedení školní jídelny.

Přišla stížnost na vyučujícího tělesné výchovy, který zadává z tělesné výchovy cvičení i mimo hodiny TV, ačkoliv ty prý řádně proběhly. Problém je prý zjm. v šibeničních termínech pro splnění těchto úkolů.

Předseda PGT zpětně doporučuje dotyčným obrátit se nejprve na dotyčného vyučujícího a probrat záležitost s ním. V rámci PGT panuje shoda na tom, že by na domácí úkoly z tělocviku měl být dostatek času, pokud je vůbec vhodné je zadávat.

Bergman: To budu řešit, až dostanu adresnou stížnost. Vámi navržený postup je správný. Vždy je vhodné obrátit se nejprve na toho, koho se to bezprostředně týká a kdo s tím může něco udělat.

Studenti prosí o znovuzprovoznění iPadů a obnovení jejich využívání ve výuce.

Bergman: Popíchnu učitele, aby iPady využívali.

Prosíme též o kontrolu internetového připojení u počítačů v aule, které často nefunguje a počítače jsou tam tak často de facto zbytečně.

Bergman: Uložím správci sítě, aby provedl kontrolu (a případnou opravu) počítačů v aule.

Zapsal: Vojtěch Šafránek (7.A), předseda PGT

____________________________________________

Doplňující otázky 1. června 2021:

Ad zpřístupnění dvora A – vstup bude fungovat přes studentské kartičky? V nějakém vymezeném čase nebo pořád?

Bergman: Dveře na dvůr A otevře v 9:40 strážná a zajistí je v otevřené poloze háčkem. V 10:00 dveře opět zavře. Čipy také můžeme nastavit, ale to nebude hned zítra.

Ad venkovní učebny – výuka tam bude na rozhodnutí učitele? Budou vedeny jako třída v Bakalářích?

Bergman: O využití venkovní učebny rozhoduje příslušný vyučující. Změna učebny se vám ukáže tradičně v Bakalářích.

Ad týmy na MS Teams – bude možnost dostat se po smazání týmu k uloženým souborům, anebo si je máme stáhnout?

Bergman: Týmy včetně souborů budou smazány o hlavních prázdninách. Pak se k datům již nedostanete. Řeč je samozřejmě jen o těch týmech, ve kterých výuka již po prázdninách nebude pokračovat.

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz