Logo Ústecký kraj

19. dubna 1880: Stremayrova jazyková nařízení zaručovala rovnoprávnost češtiny s němčinou u státních úřadů.

Slavnostní otevření budovy C

26.02.2024 466 RNDr. Zdeněk Bergman

Slavnostní otevření budovy C

Ten titulek by vás mohl trochu zmást. Když se ta budova otvírala, nenesla označení C. To jí přísluší až od roku 1994, kdy se stala součástí Gymnázia Teplice. My vám však chceme připomenout okamžiky mnohem starší - z léta 1933.

Pátek 1. září až neděle 3. září 1933 byly dny plné slavností při příležitosti zahájení provozu nové školní budovy na rohu Alejní a Lesnické ulice - dnešní budovy C Gymnázia Teplice. Škola, kterou už od roku 1865 vedly sestry boromejky se dočkala podstatného rozšíření. O historii boromejské školy se píše v brožurce, která byla k této události vydána. Zde vám předkládáme německý originál a několik čekých poznámek, které vám pomohou v orientaci. Překlad připravil Mgr. Jan Vavarein.

_______________________________________________

Německá katolická dívčí kola sester Boromejek v Teplicích – Šanově

(Ze sborníku vydaného k příležitosti slavnostního otevření nové budovy školy k začátku školního roku 1933/1934)

Obrázky:

str. 3 „Vnější pohled – stará budova“

str. 4 „Oltář v kapli“

str. 5 „Jedna ze tříd 3. měšťanské (občanské) školy

str. 6 „Jídelna chovanek (žákyň)“

st. 7 „Místnost (učebna) ručních prací chovanek (žákyň) penzionu (ústavu)

str. 8 „Prázdninové děti v klášterní zahradě“

str. 10 „Půdorys – nárys budovy“; „Místo stavby se starou školou“

str. 11 „Vnější pohled se „záchodky“; „Hrubá stavba (pohled od klášterní zahrady)“; „Pokládání základního kamene“

str. 12 „Základní kámen a holčičky v bílém“

Dějinný přehled Kongregace sester Boromejek (Evropa - Čechy):

viz. wikipedia: „Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – historie“

Sestry Boromejky v Teplicích:

Od roku 1865 působí sestry aktivně v Teplicích

30. 5. 1863 – položení základního kamene prvního domu k přijímání chráněnek (žákyň) k jejich všeobecnému vzdělání

30. 5. 1865 – slavnostní vysvěcení kostela a institutu; zahájení činnosti – opatrovnický ústav pro malé děti a výuka ženských ručních prací

1868 – založení dívčího penzionátu

1885/1886 – postavena kaple a vyzdobena (oltář – dar hraběnky Nosticové); slavnostní otevření – vysvěcení kaple – předsedá osobně litoměřický biskup Dr. Emmanuel Schöbel; původně jednoduchý kostelík je přebudován a vyzdoben malbami beuronského stylu a stává se tak jedním z nejhezčích v širém okolí; mezi chráněnce ústavu jsou rovněž přijímány děti předškolního věku do jeslí, školky a opatrovnického ústavu

1895 – 1902 – sestry Boromejky zajišťují péči v okresní nemocnici (1898 žádá městská správa sestry o to, aby převzaly nemocnici Fridricha Viléma (okresní nemocnice); internátní škola, která se zpočátku skládá z 2 později 3 tříd posledních ročníků, byla pro narůstající počet chráněnek (žákyň) příliš malá, a tak se muselo přistoupit k stavbě budovy školy pro katolickou mládež v Teplicích a okolí jako školy měšťanské (občanské)

Existence  a vývoj klášterní školy:

1865 – od počátku, kdy byla založena Kongregace sester Boromejek v Teplicích, se  počítalo se zřízením školy, která by nabízela žákyním (chovankyň, chráněnkám) výuku základních (elementárních) předmětů a výuku ručních prací. K tomuto účelu zde vznikly jesle a opatrovnický ústav, ke kterým přibyla školka (1885); škola byla nejdříve jako obecná škola pro 5. 6. 7. 8. ročník. Pro další ročníky nebylo zatím dostatek žákyň (mladší děti –  ročníky byly sestrami vyučovány soukromě)

29. 7. 1879 – výnosem Zemské školní rady se škola stává veřejnoprávní institucí

1914 – 1918 -  na nátlak rodičů byly na školu přijímány i městské děti 6. 7. a 8. ročníku s tím, že závěrečná zkouška byla konána na jiné – měšťanské (občanské) škole

1922 – na základě tzv. „Malého školského zákona“, který odstraňuje 6, 7. a 8. ročník obecné školy je klášterní škola nucena stát se školou měšťanskou (občanskou); o prázdninách shledává inspekce prostory školy za způsobilé pro to, aby se mohla stát školou měšťanskou (občanskou)

14. 12. 1925 – je škola oficiálně schválena Zemskou školskou radou školu měšťanskou (občanskou = „Bürgerschule“)

5. 5. 1929 – žádost o zřízení 4. ročníku „občanky“ a 1. ročníku „obecky“ (...později rozšířena na 5 ročníků)

29. 1. 1931 – schváleno Zemskou školní radou (5 ročníků „obecky“  a 4 ročníky „občanky“) …jako školy veřejnoprávní

1932 – narůstající počet chovanek (žákyň) si žádá stavbu nové klášterní budovy, s tou je započato 20. 8. na místě v květnu zbourané školky

Budova mateřské školy a zachodků. Oboje bylo zbouráno (školka už v květnu 1932) a na jejich místě vyrostala budova C.

Pokládání základního kamene stavby dne 20. srpna 1932.

Na snímku z léta 1933 je budova prakticky hotová. (Záchodky před ní ještě stojí.)

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz