Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Non scholae, sed vitae discimus.

Úspěšnost absolventů GT

01.11.2019 1 997 RNDr. Zdeněk Bergman

Úspěšnost absolventů GT

Gymnázium Teplice v roce 2019 úspěšně absolvovalo 170 žáků. 164 z nich si podalo přihlášku na vysokou školu a 157 jich na ni opravdu nastoupilo. Znamená to, že na VŠ studuje 92 % absolventů.

Nejvíce letošních maturantů studuje na Univerzitě Karlově – rekordních 42. Potěšitelné je, že na čtyři lékařské fakulty UK nastoupilo 18 našich žáků, což je nejvíce v celé historii. Na druhém místě je s 30 studenty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tam byl největší zájem o fakultu pedagogickou (6) a zdravotnických studií (6). Těsně třetí je České vysoké učení technické v Praze, kam se dostalo 29 letošních maturantů. 10 z nich je fakultě elektrotechnické. Školy na čtvrtém a pátém místě mají v počtu přijatých již značný odstup. Jde o Vysokou školu ekonomickou s 12 studenty (z toho 7 na fakultě mezinárodních vztahů) a Vysokou školu chemickotechnologickou Praha – rovněž s 12 studenty. Na další vysoké školy z GT odešlo vždy jen několik (1 – 5) žáků. Za zmínku stojí fakt, že sedm absolventů studuje na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, USA, Belgii, Kanadě a na Slovensku.

Pokud jde o obory, na něž se absolventi GT zaměřili, tak je potěšitelné, že 48 (28 %) si vybralo technické zaměření. Je to rekordní počet, a tak se zdá, že žáci začínají chápat, kde najdou dobré uplatnění i výdělek. Na druhém místě je medicína, kterou si vybralo 28 absolventů. I zde, zdá se, se blýská na lepší časy, neboť i toto číslo je v historii GT nejvyšší a dává naději, že lékařů bude dost. Pořadí dalších oborů: humanitní (17), ekonomie (16), přírodní vědy (12), právo (11), učitelství (9)… Tři žáci byli přijati na obory umělecké.

Podrobnou historickou statistiku najdete v souboru dole na stránce Přijetí na VŠ.

Zde se můžete podívat na celkový přehled.

 

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

Nová bicí souprava

Nová bicí souprava

7 fotek

No nového roku 2022 s novou bicí soupravou.

PhDr. Květuše Martínková
14.01.2022 15:58

Všechny galerie

Partneři a sponzoři

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz