Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Konfucius

V knihovně Regionálního muzea

15.11.2022 128 Mgr. Martin Rak

V knihovně Regionálního muzea

GT často spolupracuje s Regionálním muzeem Teplice. Důkazem toho je i návštěva, která se 15. listopadu 2022 uskutečnila v zámecké knihovně. Průvodcem našim žákům byl PhDr. Jiří Wolf (abs. 1992).

Žáci septim z dějepisného semináře seznámili s poměrným bohatstvím knižních sbírek v knihovně teplického zámku, kterou si zde vybudovali Clary-Aldringenové. Dr. Jiří Wolf nám ukázal jednu inkunábuli a různé knihy doby baroka ze 17. a 18. století, o jejichž původu a autorech, vztazích místní vrchnosti k cisterciáckému klášteru v Oseku nebo bohosudovským jezuitům, dokázal velmi zasvěceně a odborně hovořit. Práce knihovníka znamená být dobrým a systematickým historikem, paleografem, lingvistou. Tato návštěva zámku byla pro naše žáky mimořádně motivující.

Letos na podzim jsme ale byli v teplickém regionálním muzeu v rámci semináře i 13. září (s panem archeologem Hudcem) na přednášce k pravěkým dějinám, 27. září (s panem geologem Radoňem) na přednášce k mineralogickým sbírkám Teplicka, 12. října v expozici k životu benediktinského kláštera v Teplicích v románské kryptě tamtéž (s vedoucí organizačního oddělení – paní Eva Klášterkovou - abs. 1993). 18. listopadu v muzeu proběhne ve vzájemné spolupráci (s panem historikem Jindřichem Zajícem - abs. 2005) projektový den pro žáky GT, věnovaný listopadovým událostem roku 1989.

Mgr. Martin Rak (abs. 1999)

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

MFF UK a Národní muzeum

MFF UK a Národní muzeum

7 fotek

23. listopadu 2022 navštívili sextáni MFF UK a stihli i Národní muzeum.

Mgr. Ilona Kuboňová
02.12.2022 11:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz