Logo Ústecký kraj

Pax hominibus bonae voluntatis.

Vlajka pro Tibet

19.01.2023 735 RNDr. Zdeněk Bergman

Vlajka pro Tibet

Den Tibetu sice bude až 10. března, ale již nyní 19. ledna 2023 je vyhlášena soutěž v rámci kampaně Vlajka pro Tibet. Pořadatelem je spolek Lungta.

 

Hlavní podmínkou zapojení do soutěže je vytvoření uměleckého díla s tématikou „Tibet nikdy nebyl součástí Číny“. Soutěž neomezuje volbu ani formu výtvarného, literárního a video vyjádření. Vše je ponecháno na žácích a studentech. Do soutěže se můžou zapojit jednotlivci, skupinky nebo celá třída v kategoriích: 1) děti v MŠ, 2) žáci a žákyně 1. stupně ZŠ, 3) žáci a žákyně 2. stupně ZŠ, 4) studenti a studentky SŠ.

Jak na to? Nejprve vyhodnotíte díla svou vlastní Interní soutěží ve škole: žáci a studenti hlasují o nejlepším díle v každé kategorii. Fota tří vítězných děl z každé kategorie, které postupují do finále, zašlete potom, prosím, na e-mailovou adresu skoly@lungta.cz. Vámi vybraná díla budou nakonec hodnotit členové Spolku Lungta.

Vyhlašujeme:

  • Výtvarnou soutěž pro všechny čtyři kategorie.
  • Literární soutěž pro 1. a 2. stupeň základní školy, střední školy
  • Video soutěž pro všechny čtyři kategorie.

Označení uměleckých děl: Každé dílo musí být opatřeno informacemi: 1) název díla, 2) jméno a příjmení autora nebo např. označení: žáci 3. třídy ZŠ J.A. Komenského, 3) adresa školy, 4) kontakt na příslušného pedagoga (e-mail, telefon).

Uzávěrka pro příjem soutěžních prací: 30. března 2023

V každé kategorii budou členy Spolku Lungta vybrány tři nejlepší práce. Jejich autorky a autory oceníme drobnými dárky z našeho tibetského obchůdku.
Zveřejnění výsledků soutěže na webu Lungty: 20. dubna 2023.

Těšíme se na vaše umělecká díla!

Mgr. Martina Čížková
koordinátorka akce Vlajka pro Tibet na školách
E-mail: skoly@lungta.cz

Zpět na: Zprávy

Fotogalerie

6.G na Kraji

6.G na Kraji

6 fotek

8. února 2024 navštívila třída 6.G Krajský úřad a setkala se s hejtmanem.

Mgr. Rostislav Gramskopf
12.02.2024 13:26

Všechny galerie

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz