Logo Ústecký kraj

Výsledky maturit

09.09.2022 1 445 Mgr. Bc. Marcela Řeháková

Výsledky maturit

K maturitním zkouškám v podzimním termínu (konec 8, září 2022)  bylo přihlášeno 31 maturantů. Dvě maturantky se nedostavily ze zdravotních důvodů, jeden byl předem omluven z důvodu studia v zahraničí. Zkoušky tedy konalo 28 žáků.

U ústních zkoušek neuspělo celkem 5 žáků  (ze tříd 8.B, 8.C, 8.E a dva z 8.X). Jednalo se o zkoušky z předmětů český jazyk (dva maturanti), zeměpis (tři maturanti) a dějepis. Ostatní žáci ústní zkoušky zvládli, všichni také prospěli u profilových písemek.

Dnes 9. září 2022 ráno jsme také obdrželi výsledky didaktických testů společné části. Jedna žákyně neuspěla z Čj a jeden žák z matematiky. Žákům byly výsledky DT předány prostřednictvím školních mailů.

Vysvědčení pro úspěšné žáky bude k dispozici u zástupkyně ředitele M. Řehákové 13. a 14. září, vždy od 13:00 do 16:00 hodin. 

Pro žáky, kteří nekonali did. testy společné části, bude vysvědčení k vyzvednutí již 12. září od 13:00 do 16:00 hodin.

Všem úspěšným gratulujeme a těm, kteří budou nějakou zkoušku opakovat, připomínáme, že do konce listopadu je třeba podat přihlášku.

M. Řeháková

 

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz