Logo Ústecký kraj

22. 9. 1575: Rudolf II. v Katedrále sv. Víta korunován českým králem.

Z jednání PGT 8. března 2019

12.03.2019 2 214 RNDr. Zdeněk Bergman

Z jednání PGT 8. března 2019

8. března 2019 zasedal Parlament GT. Přinášíme zápis z jednání a také reakci ředitele školy:

Zápis z jednání PGT 8. března 2019

Připomínky

Parlament chce studentům tímto zápisem připomenout bod b) článku 5 Vnitřního předpisu Gymnázia Teplice: O přestávkách se žáci přemisťují do učeben dle rozvrhu. Po schodišti a chodbách chodí po pravé straně, zachovávají bezpečnost přesunu (nezdržují provoz na lávce, zákaz jezdit po zábradlí, naklánět se přes zábradlí apod.). Tento bod shledáváme často porušovaným a jeho nedodržování brzdí provoz na chodbách a lávce.

Během posledního týdne se opět objevily četné problémy s čipovým systémem. Problémy se vyskytly u vchodu do kolárny, v kolárně a u bočního vchodu budovy A, kde po čipnutí není zapsán do třídní knihy příchod studenta. Při těchto potížích vznikají u vchodu do kolárny fronty.

Parlament žádá o co nejdřívější zveřejnění seminářů a nadskupin na příští školní rok, aby studenti, kterých se to bude týkat, měli dostatek času na promyšlení a zvolení těch správných seminářů a nadskupin. Dále by studenty zajímaly plánované změny v oktávách. Souborný seznam změn by byl ideální na stránkách školy.

Dotazy

Plánuje vedení školy na listopad nějaké akce k oslavám 30.výročí od pádu komunistického režimu v Československu? Pokud ano, jaké přesně?

Studenti se ptají, kdy bude ukončena výstavba výtahů?

Jiří Michal 6.A, předseda PGT

Odpověď ředitele školy

Připomínky

Na potřebu dodržovat pravidla při pohybu po chodbách a schodištích upozorním učitelé, kteří mají za povinnost konat o přestávkách dohled.

Něktará čidla opravdu nefungovala správně.Druhé čidlo v kolárně je již opraveno. S dodavatelskou firmou řešíme ještě další čidla.

Ano, požadavku na dřívější vyhlášení seznamů volitelných předmětů vyhovím. Jako první dostanou informaci septimáni, protože pro ně je volba dalších seminářů novinkou. Poskyteme jim tedy dost času, aby se dobře zorientovali a uvážlivě vybrali. Ale i pro ostatní učiníme nabídku dříve - tím míním začátek dubna.

Dotazy

Připravujeme projekt nazvaný 30 LET SVOBODY, v jehož rámci proběhne řada akcí. Ty však budou spíše komorního charakteru (přednášky, besedy, výstavy, filmy). Zvažujeme i projektový den s danou tematikou.

Výtahy by měly být zprovozněny v polovině dubna.

Zdeněk Bergman, ředitel

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz