Logo Ústecký kraj

23. 9. 1938: Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci.

Zápis ze zasedání PGT

28.06.2021 1 122 RNDr. Zdeněk Bergman

Zápis ze zasedání PGT

23. června 2021 zasedl studentský parlament, na zasedání byl přizván i pan ředitel. Projednávala se kombinovaná výuka, participativní rozpočet, na němž se mohou podílet i studenti (čtěte dál), burza učebnic nebo vchod přes budovu C a další témata.

 

Pan ředitel seznámil poslance s programem Kombinované vzdělávání, který se bude testovat na deseti gymnáziích v ČR, GT je jedním z nich. Půjde o částečnou kombinaci prezenční výuky s online formou. Ředitel na žádost poslanců dotčených tříd přislíbil lepší informovanost rodičů. (Viz text na webu GT.)

Parlament GT využil nabídky ředitele na participativní rozpočet. PGT může rozhodnout o využití 100 tisíc Kč v příštím školním roce. Od studentů proto sbírá návrhy, jak je využít. Studenti mohou své návrhy zapsat do formuláře, kde najdou více informací. O finálním využití PGT rozhodne do konce září 2021.

Burza učebnic proběhne v pátek 17. září 2021. Srdečně zveme jak prodávající (i z řad absolventů), tak nakupující.

Škola nabízí k pronájmu reklamní plochu na mantinelech na hřišti. Mantinely potřebují vyměnit, z finančních důvodů to však nepůjde tak rychle. Reklama jednak zakryje nevyhovující mantinely, jednak pomůže dříve sehnat finance na jejich potřebnou výměnu. Prosíme tedy případné sponzory o zvážení podpory školy touto formou.

Vchod přes budovu C zpřístupněn studentům nebude.

Technické body:

  • Budou se vyměňovat počítače v učebně 17, která bude nově fungovat na principu zero client.
  • Škola dle slov ředitele ví o nedostatcích školní wifi sítě a pracuje na zlepšení, jde však o běh na dlouhou trať.
  • V učebně 45 pan ředitel přislíbil výměnu křídové tabule za tabuli na fixy.
  • Problémy se skříňkami mají studenti řešit na vrátnici, případně se školníkem.

Zasedání se zúčastnili zástupci patnácti tříd. Nebyli přítomni zástupci 4.A, 5.E, 6.A,B,D a 7.B,C,E.

Vojtěch Šafránek, 7.A

předseda PGT

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz