Logo Ústecký kraj

23. 9. 1938: Byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé branné moci.

Zeměpisný kurz Cvikov 2

06.09.2023 249 Mgr. Zbyněk Ulrich

Zeměpisný kurz Cvikov 2

Náš druhý den 5. září 2023 jsme po vydatné snídani zahájili lekcí vytváření map v Excelu, na které každá ze skupin prezentovala svojí mapu s vývojem jedné vybrané vlastnosti u všech zemí světa. V extrémech jsme se snažili najít řešení, která by mohla předcházet nežádoucím problémům.

Po obědě jsme zamířili na horu Klíč, která má 759 m n. m. Při výšlapu jsme mohli zpozorovat kamenná moře nebo netypický výskyt dubu ve výšce 700 m n. m.

Po čtrnáctikilometrové vycházce jsme měli tu možnost si vyslechnout přednášku o CHKO Lužické hory od Ing. Tomáše Besty, při které nás obeznámil s orientací v Lužických horách, využití ploch a nebo s výskytem různých druhů rostlin a zvířat.

K večeru jsme si společně sedli k táboráku a opékali buřty.

A. Caháková, Z. Lohniská, T. Lachmanová, E. Guillebotová (7.E)

Zpět na: Zprávy

© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz