Logo Ústecký kraj

Hlupáci dělají stále stejné chyby, chytří stále nové. Německé přísloví

Volby do školské rady GT

25.11.2023 1 740 RNDr. Zdeněk Bergman

Volby do školské rady GT

Vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Teplice. Činím tak v souladu s volebním řádem školské rady, který vydal Ústecký kraj a který je k dispozici zde. Samotné volby proběhnou od 27. prosince 2023 do 3. ledna 2024. Do té doby je třeba připravit kandidátní listinu.

Vyhlášení voleb je prohlášeno tímto dokumentem.

Žádám všechny oprávněné voliče, aby zvážili případné návrhy kandidátů na pozice členů školské rady GT.

Vyzývám všechny potenciální kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a učitelů, aby zvážili svou možnou kandidaturu na příští tříleté období.

Kandidáti, kteří projeví zájem účastnit se voleb, budou registrováni volební komisí a požádáni o písemný souhlas s kandiaturou.

_______________________________

Hlavní termíny:

  • 25. listopadu 2023 - vyhlášení voleb
  • 9. prosince 2023 - ukončení přijímání návrhů na kandidáty
  • 23. prosince 2023 - definitivní uzavření kandidátky
  • 27. prosince 2023 až 3. ledna 2024 - elektronické hlasování
  • 4. ledna 2024 - vyhlášení výsledků voleb

________________________________

Poznámky:

  • Základní údaje o školské radě a jejích pravomocích najdete ve školském zákoně - zde.
  • Rodiče a zletilí žáci volí do školské rady dva své zástupce - viz zřizovací listina školské rady GT.
  • Volební období je tříleté, pročež je praktické, aby člen rady - zákonný zástupce žáka byl rodičem nejvýše kvintána. Není-li tomu tak, je jeho mandát ukončen před skončením volebního období odchodem žáka (maturitou) ze školy, je třeba provést doplňovací volby.
  • Údaje o dosavadní činnosti školské rady GT jsou tady.

Zdeněk Bergman

 

 

 

Zpět na: Články

© 2013 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz