Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

Změny učebního plánu

15.03.2019 1 647 RNDr. Zdeněk Bergman

Změny učebního plánu

Učební plán je vlastně tabulka s rozvržením hodin jednotlivých předmětů do ročníků. My jsme se už v roce 2016 rozhodli provést změnu, která postupně nabíhala a nyní v březnu 2019 připravujeme její poslední fázi.

Důvod změny

Ke změně učebního plánu nás vedly dva důvody. Prvním byla snaha umožnit žákům volit si více hodin v týdenním rozvrhu podle svého zájmu - tedy zvýšit počet volitelných předmětů na úkor předmětů povinných. Doufáme, že to přinese větší zájem žáků o studium a tím i lepší výsledky. Druhým důvodem je zavedení povinné maturity z matematiky.

Je třeba si uvědomit, že počty hodin, které má škola právo přesouvat, jsou striktně dány, že tedy nemáme možnost některé předměty zcela vynechat. Musíme respektovat rámcové vzdělávací programy vydané ministerstvem a odučit předepsané učivo.

Popis změny

Zásadní změna je v tom, že předměty biologie, fyzika a zeměpis (u chemie se to stalo již dřív) přišly o hodiny v oktávě (celkem 5 hodin). Dvě hodiny jsme ubrali základům společenských věd (1 v septimě, 1 v oktávě). Uvolněných 7 hodin jsme použili takto: 6 hodin pro tři dvouhodinové semináře a jedna hodina navíc pro matematiku - vše v oktávě. Tabulka učebního plánu nyní vypadá takto:

Zavádění změny

V předmětech, kterých se změna týká, bylo třeba upravit osnovy a tematické plány. (To jsou dokumenty, které popisují obsah a cíle výuky a jejich časové rozvržení.) V příštím školním roce přijde změna do oktáv a již nyní - na jaře 2019 - si budou oktaváni vybírat ony tři nové dvouhodinové jednoleté semináře. Při jejich přípravě jsme dali nejvíce prostoru předmětům, kterým byl počet hodin snížen, ale šanci dostaly i předměty další - nejvíc matematika. Zájem žáků o nové semináře vyhodnotíme a nabídku případně ještě upravíme. 

Než dostanou budoucí oktaváni pokyn k závazné volbě, zveřejňujeme nabídku a volitelných předmětů (seminářů) a dáváme tak vám - žákům současných septim - prostudovat ji a zvážit skladbu svých předmětů pro příští školní rok. Učitelé jsou připraveni poskytnout vám informace o nabízených předmětech i o obasahu těch stávajících.

V dubnu již dojde k závazné volbě seminářů. Kromě nové volby pro příští oktávu se samozřejmě budou volit i tradiční dvouleté semináře pro septimu a oktávu. Je tedy dobré uvážit jejich skladbu, aby výsledná volba co nejvíce vyhovovala danému žákovi (jeho zájmu, schoplnostem a studijním ambicím).

Svobodná volba

V septimách si tedy žáci určují 6 z celkových 34 vyučovacích hodin týdně.

V oktávách je to již 12 z celkových 31 vyučovacích hodin.

Další profilování žáků umožňují skupiny pro talentované. Ti, co mají zájem a schopnosti, mohou své znalosti prohlubovat právě v těchto skupinách.

Nabízíme i nepovinné předměty (latina, sborový zpěv), ale jejich nabídka nemůže být přiliš široká - hlavně z ekonomických důvodů (nedostáváme na ně od státu peníze).

Zpět na: Články

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

© 2013 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz