Gymnázium
	Teplice

Gymnázium
Teplice

26. květen 1872: Emil Holub se vydává na svou první cestu do Afriky do země divokých Mašukulumbů.

24 hodin na FF UK

16.09.2019 469 RNDr. Zdeněk Bergman

24 hodin na FF UK

Osmý ročník stáží se uskuteční v období od 14. října 2019 do 6. ledna 2020. Studenti GT mají díky tomuto projektu jedinečnou možnost seznámit se s univerzitním prostředím a vyzkoušet si tak život vysokoškolského studenta „nanečisto“.

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži při FF UK minimálně 24 hodin v období od října do začátku ledna. Konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem.

Náplň odborného programu určí školitel, obecně ale mohou být na programu aktivity jako účast na přednáškách, seminářích či konferenci, informace o studiu a pracovišti, individuální konzultace vybraného tématu, konzultace již vypracované školní práce, zadání a vedení odborné práce, setkání se studenty katedry, odborná exkurze apod. Na konci stáže student(ka) obdrží certifikát o absolvování stáže.

Účast na stážích není zpoplatněna, případné náklady na stravu či ubytování si student hradí sám. Uzávěrka pro podání přihlášek je 22. září 2019, formulář pro podání on-line přihlášky najdete zde. V příloze zasíláme rovněž informační letáček.

Další akce, na kterou bychom Vás a Vaše studenty rádi pozvali, je Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) ve středu 26. září od 9 do 20 hod.

Festival různými způsoby představí desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých, vyučovaných na FF UK, a to všem zájemcům z řad studentů základních i středních škol a jejich učitelů, z řad uchazečů o studium jazyků na FF UK, zájemců o studium cizích jazyků obecně a o jejich efektivní učení, nadšeným průzkumníkům různých kultur.

Vstup je zdarma, není třeba se registrovat. Těšit se můžete na minikurzy desítek jazyků pro začátečníky, zajímavé přednášky, workshopy, obrazové i poslechové výstavy týkající se jazyků, ale i na hry a kvízy, filmy a skvělé jídlo různých kultur. Bližší informace najdete zde.


S pozdravem a přáním krásného dne

Mgr. Václav Kříž
Event Coordinator
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

 

Zpět na: Oznámení

Fotogalerie

Bad Kissingen

Bad Kissingen

7 fotek

Ve dnech 17. až 20. února 2020 se 15 studentů našeho gymnázia vydalo navázat kontakt s partnerským gymnáziem Jacka Steinbergera v Bad Kissingenu.

Mgr. Martin Rak
19.02.2020 18:25

Všechny galerie

© 2013 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz