Přehled akcí: školní rok 2013/14

 

Termín

Akce

Třídy

Učitelé

Místnosti

 
1.9.
(Ne)
 

 

Veletrh nápadů učitelů fyziky
Katedra fyziky PřF Univerzity Hradec Králové

 

 

do 14:00

Soustředění Canzonetty
GT: příprava pěveckého sboru

 

Mt

 

 
2.9.
(Po)
 

8:00- 9:00

Písemná maturitní zkouška z Nj
písemná zkouška profilové části - 1 žák

 

1

8:00- 9:00

Písemná maturitní zkouška z Aj
písemná zkouška profilové části - 3 žáci

 

MM

14

8:55-18:05

Aquamundi - projektová schůzka
Drážďany: setkání organizátorů

 

Jd, Kb

 

10:00-10:45

Porada s třídními učiteli

 

Br, Bj, BZ, Bh, Bo, Bš, Db, Dv, Kj, Kr, Kč, Ke, Mř, Mo, Mv, Mč, Mü, Re, Rů, Ře, Řh, Šv, Šá, Šo, Tr, Vá, Vr, Vš, Vv, Vf, Zc, Zu, Žb

22

11:00-15:00

Školní maturitní komisař
Střední škola obchodu a služeb, Alejní ul.

 

Ks

 

12:00-14:05

Písemná maturitní zkouška z matematiky
didaktický test - společná část

 

Be, Mř, Rů, Šá

91, 92, 93, 94, 95

14:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek

5.C, 5.D

Br, Mü, Vr, Vš

 

 
3.9.
(Út)
 

7:00-15:00

Školní maturitní komisař
Střední škola obchodu a služeb, Alejní ul.

 

Ks

 

7:10-13:00

Adaptační kurz
Výpomoc s některými aktivitami

 

Bh, Db

 

8:00-10:05

Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka
didaktický test - společná část

 

Mt, Mv

91, 92, 93, 94, 95

8:00-11:40

Adaptační kurz
GT: projektové dopoledne, seznámení s GT a spolužáky

1.A

Bš, Mz, Vc

 

8:00- 8:45

Focení

5.A, 5.B

Jd, Ra, Zc

25, 41, 72

8:55- 9:40

Focení

8.A, 8.B

Ke, Ra, Vá

12, 25, 44

8:55- 9:40

Předávání skříněk

5.E, 5.F

Mř, Rt, Ře

17, 95

10:00-10:45

Focení nováčků

5.E, 5.F

Mř, Ra, Ře

17, 25, 95

10:00-13:30

Prokletí rodu Baskervillů
Krušnohorské divadlo Teplice, inscenace Městského divadla v Mostě

2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F

Bč (8.F), Bj (4.B), Bo (7.B), Dř (2.A), Dv (2.B), Jd (5.B), Kj (7.A), Kr (7.E), Kč (6.F), Ke (8.A), Le (6.E), Mo (8.C), Mč (6.B), Re (6.A), Rů (6.C), Šá (3.B), Šk (6.D), Tr (4.A), Ul (7.D), Vá (8.B), Va (7.F), Vv (8.D), Vf (8.E), Zc (5.A), Zu (7.C), Žb (3.A)

 

12:00-13:20

Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka
písemná práce - společná část

 

Mt, Mv

11, 12

13:00-19:00

Adaptační kurz - výtvarná a hudební dílna
Autokemp Osek

5.C, 5.D

Mí, Řz

 

 

Adaptační kurz
Autokemp Osek

5.C, 5.D

Br, Mü, Vr, Vš

 

 
4.9.
(St)
 

7:00-15:00

Školní maturitní komisař
Střední škola obchodu a služeb, Alejní ul.

 

Ks

 

8:00- 9:20

Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
didaktický test - společná část

 

Dv, Jd, Ke, Vá

91, 92, 93, 94, 95

8:00- 9:40

Adaptační kurz
PPP Teplice

1.A

Bš (1.A)

74

10:00-11:40

Adaptační kurz
Setkání s vých. poradkyní

1.A

Bš (1.A), Em (1.A)

74

11:00-13:15

Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
písemná práce - společná část

 

Dv, Jd, Ke, Vá

91, 92, 93, 94, 95

14:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek

5.E, 5.F

Bh, Db, Mř, Mz, Ře

 

do 13:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek

5.C, 5.D

Br, Mü, Vr, Vš

 

 
5.9.
(Čt)
 

7:00-15:00

Školní maturitní komisař
Střední škola obchodu a služeb, Alejní ul.

 

Ks

 

8:00- 8:45

Předávání skříněk

1.A

Bš, Rt

74

8:00-10:05

Písemná maturitní zkouška z německého jazyka
didaktický test - společná část

 

Kr, Mo

11, 12, 94

8:00- 8:45

Focení

5.C, 5.D

Br, Ra, Vš

18, 25, 84

8:55- 9:40

Focení

1.A

Bš, Ra

25, 74

8:55- 9:40

Předávání skříněk

5.C, 5.D

Br, Rt, Vš

18, 84

10:00-12:00

Písemná maturitní zkouška z Bi
Písemná zkouška profilové části - 2 žáci

 

Zu

23

12:00-13:20

Písemná maturitní zkouška z německého jazyka
písemná práce - společná část

 

Kr, Mo

11, 12, 94

13:00-19:00

Adaptační kurz - výtvarná a hudební dílna
Autokemp Osek

5.E, 5.F

Mí, Řz

 

17:00-19:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

 

Adaptační kurz
Autokemp Osek

5.E, 5.F

Bh, Db, Mř, Mz, Ře

 

 
6.9.
(Pá)
 

7:10-13:00

Adaptační kurz
Výpomoc s některými aktivitami

 

Vc

 

do 13:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek

5.E, 5.F

Bh, Db, Mř, Mz, Ře

 

 
7.9.
(So)
 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

 
8.9.
(Ne)
 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

 
9.9.
(Po)
 

8:00- 8:45

Imatrikulace

1.A

BZ, Bš, Mt, Řh, Šv

Au, 74

8:55- 9:40

Imatrikulace

5.C, 5.D

Br, BZ, Mt, Řh, Šv, Vš

18, Au, 84

10:00-10:45

Imatrikulace

5.E, 5.F

BZ, Mt, Mř, Ře, Řh, Šv

17, Au, 95

13:30-15:00

Schůze učitelů Tv SŠ
OR AŠSK Teplice

 

Vc

 

17:00-18:00

Informativní schůzky pro rodiče nováčků

1.A, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F

Br, BZ, Bš, Mř, Ře, Vš

15, 16, 74, 84, 95

 
10.9.
(Út)
 

9:40-10:00

Schůzka učitelů s výchovnou poradkyní
Doporučení PPP a Spec. ped. centra

 

Bč, Em, Kj, Kč, Ke, Mv, Mč, Ra, Šv, Šá, Šk, Vc, Vá, Vš

11

 
11.9.
(St)
 

8:00-15:20

Maturity: ústní část
Podzimní termín maturit

 

Ře, Sk, Šá, Vr

11, 12

12:35-17:30

Maturity: ústní část
Podzimní termín maturit - G Litoměřice

 

Jd

 

14:30-16:00

Schůze učitelů Tv ZŠ
OR AŠSK Teplice

 

Vc

 

15:00

Hraniční pásmo
Liebenthal, Německo - Antikomplex, Goethe Institut: seminář pro učitele D a Zsv

 

Rk, Ře

 

 
12.9.
(Čt)
 

8:00-15:20

Mládež v akci
Ústí nad Labem: školení pro realizátory projektů v rámci daného programu

 

Va

 

 

Hraniční pásmo
Liebenthal, Německo - Antikomplex, Goethe Institut: seminář pro učitele D a Zsv

 

Rk, Ře

 

 
13.9.
(Pá)
 

8:00- 8:45

Opravná zkouška z F
1 žák

8.D

Kr, Kb, Vá

45

8:00- 8:45

Opravná zkouška
M - 1 žák

6.A

Kj, Ks, Zu

76

15:00

Hraniční pásmo
Liebenthal, Německo - Antikomplex, Goethe Institut: seminář pro učitele D a Zsv

 

Rk, Ře

 

16:00

Výlet 6.D
Ostrov u Tisé: třídní výlet s turistikou

 

Bh, Hr, Ul

 

 

Conference Traditions and Innovations
Macmillan Olomouc

 

Bo

 

 
14.9.
(So)
 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

16:00-19:00

Secvičná pěveckých sborů
Osek: příprava na společné vystoupení

 

Mt

 

 

Conference Traditions and Innovations
Macmillan Olomouc

 

Bo

 

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

 

Výlet 6.D
Ostrov u Tisé: třídní výlet s turistikou

 

Bh, Hr, Ul

 

 
15.9.
(Ne)
 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

do 14:00

Výlet 6.D
Ostrov u Tisé: třídní výlet s turistikou

 

Bh, Hr, Ul

 

 
16.9.
(Po)
 

8:00-16:00

Hry 3. tisíciletí
Sportovní areál Račice: starší žactvo

 

 

13:30-18:05

Pretesty City&Guilds
G Louny

 

Bo

 

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

 

Open Knowledge Conference
OKF Ženeva, Švýcarsko: otevřená společnost

 

 

 
17.9.
(Út)
 

8:00-14:00

Corny - atletický pohár - okres
GT: organizujeme okresní kolo dorostu

 

Bh, Db, Mz, Vc, Vr

 

8:00-16:00

Hry 3. tisíciletí
Sportovní areál Račice: starší žactvo

 

 

8:00- 9:40

Vektor I
Scio - test z Čj

5.A

Mř, Ra

17, 25

8:00- 9:40

Židovský hřbitov Teplice
Seminář religionistiky: 8. ročník

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F

Ře

 

10:00-11:40

Vektor I
Scio - test z Čj

5.B

Mř, Ra

17, 25

10:00-10:45

Teplické kostely
Seminář religionistiky: 7. ročník

7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F

Ře

 

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

 

Open Knowledge Conference
OKF Ženeva, Švýcarsko: otevřená společnost

 

 

 
18.9.
(St)
 

8:00-16:15

Chemická olympiáda - jednání Ústřední komise
PřF UK Praha

 

Sk

 

8:00-16:00

Hry 3. tisíciletí
Sportovní areál Račice: starší žactvo

 

 

8:00-16:00

LSL - Observatory Visit
GT: monitorovací návštěva k projektu LSL; Diana Bannister, University of Wolverhampton; zástupci DZS

 

Řh

14

10:00-11:40

Vektor I
Scio - test z Čj

5.D

 

17, 25

11:50-13:30

Vektor I
Scio - test z Čj

5.C

Mř, Ra

17, 25

 

Knihovnický kurz
Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava

 

Lb

 

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

 

Open Knowledge Conference
OKF Ženeva, Švýcarsko: otevřená společnost

 

 

 
19.9.
(Čt)
 

7:10-18:05

LSL - setkání Focus Group
DZS Praha

 

Kb, Řh

 

7:10-18:05

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí; výlet s cizinci do Hřenska, Pravčická brána

 

Br

 

7:10-18:05

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí; výlet s cizinci do Drážďan

 

Jd

 

8:00- 9:40

Vektor I
Scio - test z Čj

5.E

Ke, Mř

17, 25

10:00-11:40

Vektor I
Scio - test z Čj

5.F

Mř, Ra

17, 25

 

Knihovnický kurz
Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava

 

Lb

 

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

 
20.9.
(Pá)
 

8:00- 9:40

Preventivní program - závislosti, HIV, sexuální výchova
Lektor: M. Pabián

4.A, 4.B

Po, Šo

22

16:00-18:00

Setkání rodičů, žáků a třídních učitelů nováčků
Neformální setkání, seznámení rodičů s prostory školy a s třídním učitelem

5.C, 5.D

Br, Vš

 

17:00

Projektový večer pro primu
Seznámení se školou, stmelovací aktivity, hry

1.A

Bš, Mč

TvA

 

Comenius ESEMES
GT: projektové setkání zástupců z 11 účastnických zemí

 

Kb

 

 
21.9.
(So)
 

10:00-12:00

Setkání rodičů, žáků a třídních učitelů nováčků
Neformální setkání, seznámení rodičů s prostory školy a s třídním učitelem

5.E, 5.F

Mř, Ře

 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

do 9:00

Projektový večer pro primu
Seznámení se školou, stmelovací aktivity, hry

1.A

Bš, Mč

TvA

 
22.9.
(Ne)
 

11:00-15:00

Secvičná pěveckých sborů - generálka
Osek: příprava na společné vystoupení

 

Mt

 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

17:00-19:00

Canzonetta zazpívá s Hradní stráží
Osek: koncert - J. Zástěra: Symfonia in honorem Jacobi Trautzli

 

BZ, Mt, Zu

 

 
23.9.
(Po)
 

8:00- 8:45

Vektor I
Scio - test z Aj - Scate

5.E

Kr, Sk

17, 25

8:55- 9:40

Vektor I
Scio - test z Aj - Scate

5.F

Hr, Mř

17, 25

10:00-11:40

Vektor I
Scio - test z M

5.A

Mř, Zc

17, 25

11:50-13:30

Vektor I
Scio - test z M

5.B

Mt, Mv

17, 21

 
24.9.
(Út)
 

8:00- 8:45

Vektor I
Scio - test z Aj - Scate

5.A

Hr, Zc

17, 25

8:00-15:30

Atletický čtyřboj - okres
AS Bílina: mladší a starší žactvo

 

Db, Mz

 

10:00-11:40

Vektor I
Scio - test z OSP

5.B

Bh, Mč

17, 25

14:00-18:00

Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme
OA Teplice: seminář pro učitele

 

To

 

14:00-22:00

Koncert spojených pěveckých sborů
Praha, kostel sv. Václava: Canzonetta a další severočeské sbory s orchestrem Hradní stráže - J. Zástěra: Symfonia in honorem Jacobi Trautzli

 

Mt

 

 
25.9.
(St)
 

7:10-18:05

Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí v angličtině
Akcent Praha: metodický seminář pro učitele

 

MM, Va, Zc

 

14:30-16:15

Peritoneální dialýza
Nemocnice Teplice: návštěva žáků biologického semináře na dialyzačním středisku

 

Zu

 

16:30

Víkend s matematikou a fyzikou
Žihle, výjezdní seminář pro studenty se zájmem o M a F

 

Če, Dv, Ks, Kr, Mo, Šv

 

 
26.9.
(Čt)
 

8:00- 9:40

Evropský den jazyků
Beseda s J. Kuberou o Peru - politické vztahy - pro žáky semináře oktáv - M21

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F

13

8:00-15:30

Corny - atletický pohár - kraj
AS Bílina: organizujeme krajské kolo dorostu

 

Bh, Db, Mz, Mü, Vc, Vr

 

8:00- 9:40

Čistírna odpadních vod Bystřany
Komentovaná prohlídka - pro žáky zeměpisného semináře - oktávy

 

Br

 

8:00-12:35

Evropský den jazyků
Projektový den pořádaný KCRJVSC: 15 stanovišť věnovaných různým cizím jazykům; návštěva zástupce velvyslanecví Rumunska

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 7.B

Bj, Bh, Bo, Dř, Hj, Po, Kf, Le, Mř, Mv, Rk, Ře, Řz, Sk, Vv, Vf, Žb

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, Au, 53, 95, TvA

8:00- 9:45

Peritoneální dialýza
Nemocnice Teplice: návštěva žáků biologického semináře na dialyzačním středisku

 

Zu

 

17:00-19:00

MDR o Teplicích
Beuronská kaple: promítání dokumentu německé televize o Teplicích, beseda s účinkujícími

 

Bč, BZ, Mt

 

 

Víkend s matematikou a fyzikou
Žihle, výjezdní seminář pro studenty se zájmem o M a F

 

Če, Dv, Ks, Kr, Mo, Šv

 

 
27.9.
(Pá)
 

7:10-13:30

Software Mathematica na střední škole
G Sladkovského, Praha + ELKAN: seminář rpo učitele

 

Kb

 

8:00-18:05

Literární soutěž SPUSA 2013
Velvyslanectví USA Praha: recepce pro oceněné autory a jejich hosty

 

Bo

 

8:00- 9:40

Vektor I
Scio - test z OSP

5.A

Mz, Ra

17, 25

8:55- 9:40

Vektor I
Scio - test z Aj - Scate

5.B

Jd, Vl

17, 25

10:00-10:45

Vektor I
Scio - test z Aj - Scate

5.C

Ra, Šo

17, 25

10:55-11:40

Vektor I
Scio - test z Aj - Scate

5.D

Mř, Vc

17, 25

14:00-22:00

Koncert spojených pěveckých sborů
Praha - Chrám sv. Víta: Canzonetta a další severočeské sbory s orchestrem Hradní stráže - J. Zástěra: Symfonia in honorem Jacobi Trautzli

 

Mt

 

 

Víkend s matematikou a fyzikou
Žihle, výjezdní seminář pro studenty se zájmem o M a F

 

Če, Dv, Ks, Kr, Mo, Šv

 

 
28.9.
(So)
 

9:00-14:00

Mineralogická burza
GT a Bílinská přírodovědná společnost: celostátní burza minerálů a zkamenělin

 

BZ, Rt

5, 6, 7, 8, 9, 10

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

 

Víkend s matematikou a fyzikou
Žihle, výjezdní seminář pro studenty se zájmem o M a F

 

Če, Dv, Jd, Kr, Mo, Šv, Vá

 

 
29.9.
(Ne)
 

13:00-17:00

Úděl ženy
Beuronská kaple GT: výstava fotografií

 

 

 

do 16:30

Víkend s matematikou a fyzikou
Žihle, výjezdní seminář pro studenty se zájmem o M a F

 

Če, Dv, Jd, Kr, Mo, Šv, Vá

 

 
30.9.
(Po)
 

8:00- 9:40

Preventivní program - závislosti, HIV, sexuální výchova
Lektor: M. Pabián

6.D, 7.D

Šo

22

8:00-15:00

Přespolní běh - okres
GT - Zámecká zahrada: žactvo, dorost

 

Bh, Db, Mz, Mü, Vc, Vr

 

 

Krajina Rumunska
M. Krajčík a Ruminský kulturní institut spolu s KCRJVSC při GT

 

Lb

Au

 
1.10.
(Út)
 

8:00- 9:40

Vektor I
Scio - test z M

5.F

Bš, Mř

17, 25

10:00-11:40

Vektor I
Scio - test z M

5.D

Le, Šá

17, 25

11:50-13:30

Vektor I
Scio - test z M

5.E

Kt, Ře

17, 25

14:35-15:20

Vektor I
Scio - test učebních stylů

5.A

Kj, Zc

17, 25

 

Krajina Rumunska
M. Krajčík a Ruminský kulturní institut spolu s KCRJVSC při GT

 

Lb

Au

 
2.10.
(St)
 

8:00-15:20

Pohár Josefa Masopusta
AGC Teplice: dorostenci

 

Bh

 

8:00-16:15

Plavecká štafeta měst
DDM + Plavecká hala Teplice: žactvo, dorost - plavání v rámci hodin Tv

 

 

 

8:00- 9:40

Preventivní program HIV/AIDS
Lektor: Martin Hornych

7.A, 7.C

Kf

22

9:00-14:00

Studentské předčasné parlamentní volby 2013
GT: Jeden svět na školách (Člověk v tísni); pro žáky starší 15 let

 

Au

10:00-11:40

Preventivní program HIV/AIDS
Lektor: Martin Hornych

7.B, 7.D

22

11:00-15:30

Elektronická spisová služba
KÚ ÚK Ústí nad Labem: školení uživatelů

 

BZ, Lb, Dě

 

11:50-13:30

Preventivní program HIV/AIDS
Lektor: Martin Hornych

7.E, 7.F

Po

22

17:30-19:15

Šmejdi
GT - aula: promítání filmu pro prarodiče žáků GT

 

Hr, Lb

Au

 

Krajina Rumunska
M. Krajčík a Ruminský kulturní institut spolu s KCRJVSC při GT

 

Lb

Au

 
3.10.
(Čt)
 

7:30-12:00

Elektronická spisová služba
KÚ ÚK Ústí nad Labem: školení uživatelů

 

Če, Ws

 

8:00- 9:40

Vektor I
Scio - test z M

5.C

Kf, Vá

17, 25

10:00-10:45

Vektor I
Scio - test učebních stylů

5.B

Ra, Vc

17, 25

11:50-12:35

Vektor I
Scio - test učebních stylů

5.D

Mt, Mv

17, 25

13:40-14:25

Vektor I
Scio - test učebních stylů

5.E

Kb, Mř

17, 25

17:00-19:00

Trabantem Jižní Amerikou
PAB a Dan Přibáň: vyprávění a promítání o dobrodružné cestě - v Beuronské kapli

 

 

 

 

Krajina Rumunska
M. Krajčík a Ruminský kulturní institut spolu s KCRJVSC při GT

 

Lb

Au

 
4.10.
(Pá)
 

8:00- 9:40

Návštěva zástupce partnerské školy z G Borna
Prohlídka školy, navázání spolupráce

 

Rk

 

8:55-13:30

Zapojme se!
Projekt dobrovolnictví: Občanské hnutí Antikomplex: pro 15 vybraných studentů

 

Rk

73

 

Krajina Rumunska
M. Krajčík a Ruminský kulturní institut spolu s KCRJVSC při GT

 

Lb

Au

 
8.10.
(Út)
 

13:40-15:20

Vektor I
Scio - test učebních stylů

5.C

 

17, 25

 
9.10.
(St)
 

11:50-13:30

Průzkum vesmíru pomocí sond
T. Franc - MFF UK: přednáška v rámci Kosmického týdne; účastníci ze skupin pro talentované na F 6.X (15), 7.X (13), 8.X (10)

 

BZ, Vá

 

 
10.10.
(Čt)
 

13:00-14:30

Setkání výchovných poradců
PPP Teplice

 

Em

 

13:40-15:20

Jak na tablety
AutoCont a GT: základní školení v práci s tablety

 

Bš, MM, Řh, Zc

61

13:40-15:20

Vektor I
Scio - test učebních stylů

5.F

 

17, 25

 
11.10.
(Pá)
 

8:00-14:00

Vzděláváním k demokracii
Centrum občanského vzdělávání MU Brno + Senát PČR Praha: odborná konference pro učitele

 

Po

 

 
14.10.
(Po)
 

8:30- 9:30

The Bear Educational Theatre
The Detectives

3.A, 3.B, 4.A, 4.B

 

Au

10:00-11:00

The Bear Educational Theatre
History of England - part I

7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F

 

Au

11:50-12:50

The Bear Educational Theatre
History of England - part II

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F

 

Au

 
15.10.
(Út)
 

7:00-15:30

Semináři o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ
EKO-KOM Ústí nad Labem: akce na podporu ekologické výchovy

 

Če

 

7:10-18:05

Institut Cervantes
Praha: exkurze pro španělštináře

8.C

Dř, Le

 

 

Aquamundi - projektový den - téma voda a život
kategorie C: přírodovědně - 6.B

6.B

Jd, Kf, Ks, Kr, Kb, Rk

41, 44, 46, 76

 
16.10.
(St)
 

 

Aquamundi - projektový den - téma voda a život
kategorie C: přírodovědně - 6.B

6.B

Jd, Kf, Ks, Kr, Kb, Rk

41, 44, 46, 76

 
17.10.
(Čt)
 

6:00-23:59

Berlín 2013
Jednodenní exkurze studentů Estetického semináře do čtyř berlínských sbírek

 

Dy

 

 
18.10.
(Pá)
 

14:40

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: soustředění pěveckého sboru

 

Mt

 

 
19.10.
(So)
 

 

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: soustředění pěveckého sboru

 

Mt

 

 
20.10.
(Ne)
 

do 15:00

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: soustředění pěveckého sboru

 

Mt

 

 
23.10.
(St)
 

13:00-15:00

Setkání AS a AP škol v rámci projektu LSL
Zaměření na výuku M a F

 

Kb

46

 
25.10.
(Pá)
 

9:00-13:00

Návštěva velvyslance Venezuely
Program bude upřesněn: organizátor KCRJVSC

 

 

Au

16:07

Salón republiky
Hradec Králové: poznávací výlet - Muzeum města, J. Kotěra, J. Gočár, Černá věž, Klicperovo divadlo, Josefov, Kuks, Pardubice

6.B

Mč (6.B)

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny

 

 

5, 6, 7, 8

 
26.10.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 

Volby do Poslanecké sněmovny

 

 

5, 6, 7, 8

 

Salón republiky
Hradec Králové: poznávací výlet - Muzeum města, J. Kotěra, J. Gočár, Černá věž, Klicperovo divadlo, Josefov, Kuks, Pardubice

6.B

Mč (6.B)

 

 
27.10.
(Ne)
 

 

Salón republiky
Hradec Králové: poznávací výlet - Muzeum města, J. Kotěra, J. Gočár, Černá věž, Klicperovo divadlo, Josefov, Kuks, Pardubice

6.B

Mč (6.B)

 

 
28.10.
(Po)
 

 

Salón republiky
Hradec Králové: poznávací výlet - Muzeum města, J. Kotěra, J. Gočár, Černá věž, Klicperovo divadlo, Josefov, Kuks, Pardubice

6.B

Mč (6.B)

 

 
29.10.
(Út)
 

do 18:16

Salón republiky
Hradec Králové: poznávací výlet - Muzeum města, J. Kotěra, J. Gočár, Černá věž, Klicperovo divadlo, Josefov, Kuks, Pardubice

6.B

Mč (6.B)

 

 
31.10.
(Čt)
 

8:00-13:30

pIšQworky
GT: oblastní turnaj

 

Lb

Au

 
1.11.
(Pá)
 

8:00-13:30

pIšQworky
GT: oblastní turnaj

 

Lb

Au

 
4.11.
(Po)
 

8:00-13:30

pIšQworky
GT: oblastní turnaj

 

Lb

Au

 
6.11.
(St)
 

7:10-14:25

pIšQworky - oblastní kolo
GT Cyber Game: organizujeme oblastní klání

 

Mř, Lb

Au

14:30-16:15

Pretesty City & Guilds

 

Bo

7

 
8.11.
(Pá)
 

15:00

The 26th IATEFL BESIG Annual Conference
Besig Praha: mezinárodní odborná konference o výuce angličtiny

 

Bo

 

 
9.11.
(So)
 

 

The 26th IATEFL BESIG Annual Conference
Besig Praha: mezinárodní odborná konference o výuce angličtiny

 

Bo

 

 
10.11.
(Ne)
 

do 17:00

The 26th IATEFL BESIG Annual Conference
Besig Praha: mezinárodní odborná konference o výuce angličtiny

 

Bo

 

 
13.11.
(St)
 

14:35-16:15

Porada pedagogického sboru
Čtvrtletní klasifikační porada

 

Bč, Br, Bj, Be, BZ, Bh, Bo, Bš, Cg, Db, Dř, Dv, Em, Fi, Hj, Po, Ch, Jd, Jt, Kj, Kt, Kf, Ks, Kr, Kb, Kč, Ke, Le, Mt, Mř, Mí, Mo, Mv, Mz, Mč, MM, Mü, Rk, Ra, Re, Rů, Ře, Řh, Řz, Sa, Sd, Sk, Šv, Šá, Šk, Šo, To, Tr, Ul, Vc, Vá, Va, Vr, Vš, Vv, Vn, Vl, Vf, Zc, Za, Zu, Žb

Au

 
15.11.
(Pá)
 

7:00

Opava cantat
NIPOS - Artama Opava: celoestátní soutěž pěveckých sborů

 

Mt, Zc

 

8:00-16:15

NTM: Nové materiály
Národní technické muzeum Praha: přednáška a komentovaná prohlídka v rámci projektu MAT 21

 

Mo

 

8:00-13:30

pIšQworky
GT: oblastní turnaj

 

Lb

Au

14:00

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
16.11.
(So)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 

Opava cantat
NIPOS - Artama Opava: celoestátní soutěž pěveckých sborů

 

Mt, Zc

 

 
17.11.
(Ne)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

do 18:00

Opava cantat
NIPOS - Artama Opava: celoestátní soutěž pěveckých sborů

 

Mt, Zc

 

 
18.11.
(Po)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
19.11.
(Út)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
20.11.
(St)
 

16:00-18:30

Informační odpoledne pro rodiče

 

Bč, Br, Bj, Be, BZ, Bh, Bo, Bš, Cg, Db, Dř, Dv, Em, Fi, Hj, Po, Ch, Jd, Jt, Kj, Kt, Kf, Ks, Kr, Kb, Kč, Ke, Le, Mt, Mř, Mí, Mo, Mv, Mz, Mč, MM, Mü, Rk, Ra, Rt, Re, Rů, Ře, Řh, Řz, Sa, Sd, Sk, Šv, Šá, Šk, Šo, To, Tr, Ul, Vc, Vá, Va, Vr, Vš, Vv, Vn, Vl, Vf, Zc, Za, Zu, Žb, Hy

 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
21.11.
(Čt)
 

10:00-12:35

Návštěva velvyslance Izraele
Setkání s žáky GT, prohlídka školy, vernisáž výstavy o Izraeli

 

BZ, Hj

Au

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
22.11.
(Pá)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
23.11.
(So)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
24.11.
(Ne)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
25.11.
(Po)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
26.11.
(Út)
 

7:10-18:05

Vodní světy v Drážďanech
Aquamundi - Německo: Exkurze do nové laboratoře Vodní světy

5.C

Br, Kf

 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
27.11.
(St)
 

14:00-16:00

Konverzační soutěž v Aj
školní kolo - ústní část

 

Jt

 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
28.11.
(Čt)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
29.11.
(Pá)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
30.11.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
2.12.
(Po)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
3.12.
(Út)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
4.12.
(St)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
5.12.
(Čt)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 

Vídeň
Rakousko, Vídeň: jazykový a vzdělávací zájezd

 

Mz

 

 
6.12.
(Pá)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 

Vídeň
Rakousko, Vídeň: jazykový a vzdělávací zájezd

 

Mz

 

 
7.12.
(So)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 

Vídeň
Rakousko, Vídeň: jazykový a vzdělávací zájezd

 

Mz

 

 
8.12.
(Ne)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
9.12.
(Po)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
10.12.
(Út)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
11.12.
(St)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
12.12.
(Čt)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
13.12.
(Pá)
 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
14.12.
(So)
 

9:00-16:30

Testy City & Guilds

 

Bo, Cg, Kč

91, 92, 93

9:00-12:00

Den otevřených dveří
Informace pro zájemce o studium, prohlídky areálu školy, ukázky jednotlivých předmětů, soutěže

 

BZ, Šv

Au

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
15.12.
(Ne)
 

13:00-14:00

Canzonetta na vánočních trzích
Teplice: muzicírování na Zámeckém náměstí

 

Mt

 

16:00-17:30

Vánoční koncert: Canzonetta a Poupata
Klášte Osek

 

Mt

 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
16.12.
(Po)
 

19:00-21:00

Česká mše vánoční
Dům kultury Teplice: Canzonetta se spojenými sbory a Konzervatoř Teplice

 

Mt

 

 

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí
Ulpan Teplice: výstava v rámci Teplického cimesu

 

Hj, Lb

Au

 
19.12.
(Čt)
 

19:00-21:00

Vánoční akademie
Krušnohorské divadlo, žákovské představení pro rodiče

 

BZ, Řh, Šv, Vš

 

19:00-21:00

Česká mše vánoční
Dům kutury Teplice: Canzonetta se spojenými sbory a Severočeská filharmonie Teplice

 

Mt

 

 
20.12.
(Pá)
 

10:00-12:00

Vánoční akademie
Krušnohorské divadlo, žákovské představení pro spolužáky

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F

BZ, Řh, Šv, Vš

 

 
11.1.
(So)
 

20:00

Maturitní ples 8.E
Krušnohorské divadlo

 

BZ, Ke, Vf, Zu

 

 
25.1.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 
29.1.
(St)
 

14:30-16:15

Porada pedagogického sboru
Pololetní klasifikační porada

 

Bč, Br, Bj, Be, BZ, Bh, Bo, Bš, Cg, Db, Dř, Dv, Em, Fi, Hj, Po, Ch, Jd, Jt, Kj, Kt, Kf, Ks, Kr, Kb, Kč, Ke, Le, Mt, Mř, Mí, Mo, Mv, Mz, Mč, MM, Mü, Rk, Ra, Re, Rů, Ře, Řh, Řz, Sa, Sd, Sk, Šv, Šá, Šk, Šo, To, Tr, Ul, Vc, Vá, Va, Vr, Vš, Vv, Vn, Vl, Vf, Zc, Za, Zu, Žb

Au

 
30.1.
(Čt)
 

10:00-10:45

Drum - in
hudebně vzdělávací pořad Miloše Dvořáčka

1.A, 2.A, 2.B

Bš (1.A), Dv (2.B), Mt, Mv (2.A)

Au

10:00-13:30

Sluha dvou pánů
Krušnohorské divadlo; představení Městského divadla Most

4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F

Br, Bj, Bh, Bo, Db, Jd, Kj, Kr, Kč, Ke, Mř, Mo, Mč, Mü, Re, Rů, Ře, Šo, Tr, Vá, Vr, Vš, Vv, Vf, Zc, Zu

 

10:55-11:40

Drum - in
hudebně vzdělávací pořad Miloše Dvořáčka

3.A, 3.B

Řz, Šá (3.B), Žb (3.A)

Au

 
31.1.
(Pá)
 

20:00

Maturitní ples 8.A
Krušnohorské divadlo

 

BZ, Ke, Zu

 

 
15.2.
(So)
 

20:00

Maturitní ples 8.D a F
Krušnohorské divadlo

 

BZ, Db, Ke, Vv, Zu

 

 
18.2.
(Út)
 

8:00-12:35

Zeměpisná olympiáda
GT: okresní kolo soutěže, organizátor DDM Teplice

 

Br

5, 6, 9, 10

 
22.2.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 
29.3.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 
2.4.
(St)
 

14:35-16:15

Porada pedagogického sboru
Čtvrtletní klasifikační porada

 

Bč, Br, Bj, Be, BZ, Bh, Bo, Bš, Cg, Db, Dř, Dv, Em, Fi, Hj, Po, Ch, Jd, Jt, Kj, Kt, Kf, Ks, Kr, Kb, Kč, Ke, Le, Mt, Mř, Mí, Mo, Mv, Mz, Mč, MM, Mü, Rk, Ra, Re, Rů, Ře, Řh, Řz, Sa, Sd, Sk, Šv, Šá, Šk, Šo, To, Tr, Ul, Vc, Vá, Va, Vr, Vš, Vv, Vn, Vl, Vf, Zc, Za, Zu, Žb

Au

 
9.4.
(St)
 

16:00-18:30

Informační odpoledne pro rodiče

 

Bč, Br, Bj, Be, BZ, Bh, Bo, Bš, Cg, Db, Dř, Dv, Em, Fi, Hj, Po, Ch, Jd, Jt, Kj, Kt, Kf, Ks, Kr, Kb, Kč, Ke, Le, Mt, Mř, Mí, Mo, Mv, Mz, Mč, MM, Mü, Rk, Ra, Rt, Re, Rů, Ře, Řh, Řz, Sa, Sd, Sk, Šv, Šá, Šk, Šo, To, Tr, Ul, Vc, Vá, Va, Vr, Vš, Vv, Vn, Vl, Vf, Zc, Za, Zu, Žb, Hy

 

 
16.4.
(St)
 

8:55-10:45

Rovnoprávnost není sprosté slovo
projekt - přednáška a beseda - Agentura J. L. M.Praha

6.A

 

22

10:55-12:35

Rovnoprávnost není sprosté slovo
projekt - přednáška a beseda - Agentura J. L. M.Praha

6.B

 

22

12:45-14:25

Rovnoprávnost není sprosté slovo
projekt - přednáška a beseda - Agentura J. L. M.Praha

7.C

 

22

 
17.4.
(Čt)
 

8:55-10:45

Rovnoprávnost není sprosté slovo
projekt - přednáška a beseda - Agentura J. L. M.Praha

7.D

 

22

10:55-12:35

Rovnoprávnost není sprosté slovo
projekt - přednáška a beseda - Agentura J. L. M.Praha

7.E

 

22

12:45-14:25

Rovnoprávnost není sprosté slovo
projekt - přednáška a beseda - Agentura J. L. M.Praha

7.F

 

22

 
23.4.
(St)
 

8:00-16:15

Experimenty z fyziky
MFF UK Praha

5.B, 5.E

Jd, Kb

 

 
26.4.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 
31.5.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Setkání chovatelů a pěstitelů, prohlídka školního Bioparku

 

Db, Sk

71, 72

 
24.6.
(Út)
 

13:00-15:00

Porada pedagogického sboru
Pololetní klasifikační porada

 

Bč, Br, Bj, Be, BZ, Bh, Bo, Bš, Cg, Db, Dř, Dv, Em, Fi, Hj, Po, Ch, Jd, Jt, Kj, Kt, Kf, Ks, Kr, Kb, Kč, Ke, Le, Mt, Mř, Mí, Mo, Mv, Mz, Mč, MM, Mü, Rk, Ra, Re, Rů, Ře, Řh, Řz, Sa, Sd, Sk, Šv, Šá, Šk, Šo, To, Tr, Ul, Vc, Vá, Va, Vr, Vš, Vv, Vn, Vl, Vf, Zc, Za, Zu, Žb

Au

Zpracováno v systému Bakaláři