Přehled akcí: školní rok 2014/15

 

Termín

Akce

Účastní se

 
1.9.
(Po)
 

7:10-16:00

Školní maturitní komisař

Sedlák Tomáš

7:10-16:00

Školní maturitní komisař v záloze

Rak Martin

8:00- 9:00

Anglický jazyk - komplexní didaktický test
písemná maturitní zkouška profilové části - 2 žáci

Cinglová Jana
14

10:00-10:45

Porada s třídními učiteli

Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Doboš Jakub, Jedlička Vladislav, Kejzlar Miloš, Krausová Monika, Krausová Martina, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Reich Otakar, Růžička Jan, Řehák Jiří, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Šourková Eva, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Žbánková Dagmar
22

12:00-14:05

Matematika - didaktický test
písemná maturitní zkouška společné části - 35 žáků

Minaříková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie
91, 92, 95

12:00-14:25

Matematika - didaktický test - PUP
písemná maturitní zkouška společné části - kategorie SPUO-1 - 1 žák

Růžička Jan
3

14:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek: 5.EF

5.E, 5.F
Krausová Monika, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 

ESEMES - setkání v Norsku
Raelingen, Norsko: projektová schůzka

Bartošová Jana, Dvořáková Blanka, Kuboňová Ilona, Řeháková Marcela

 
2.9.
(Út)
 

7:10-16:00

Školní maturitní komisař

Sedlák Tomáš

7:10-16:00

Školní maturitní komisař v záloze

Rak Martin

8:00-11:40

Adaptační kurz
ad. kurz pro nováčky - 1. hod. třídnická, 2. a 3. hod. zajišťuje PPP, 4. hod. - vých. poradkyně

1.A
Bejčková Ivana, Emingrová Jitka

8:00- 8:45

Přefocení žáků kvint osmiletého studia

5.A, 5.B
Doboš Jakub, Rak Martin, Rauch Roman
25, 71, 73

8:00-10:00

Anglický jazyk - didaktický test
písemná maturitní zkouška společné části - 14 žáků

Martínková Květuše
11

8:55- 9:40

Přefocení žáků oktáv osmiletého studia

8.A, 8.B
Boehmová Lenka, Kejzlar Miloš, Rauch Roman
7, 25, 75

8:55- 9:40

Předávání skříněk

5.C, 5.D
Rautner Miroslav, Vavrein Jan, Volfová Kamila
5, 9

10:00-13:30

Maryša
Krušnohorské divadlo Teplice, hra bratří Mrštíků v podání pražského Divadla Různých Jmen

2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Bačová Miloslava (6.F), Bartošová Jana (6.C), Bergmanová Pavla (8.C), Boehmová Lenka (8.B), Boldišová Kateřina (2.A), Doboš Jakub (5.B), Dvořáková Barbora (3.A), Dvořáková Blanka (3.B), Hejhalová Hana (4.A), Jedlička Vladislav (6.B), Jetel Jan (8.F), Kejzlar Miloš (8.A), Khattibová Vladislava (6.C), Korfová Irena (6.E), Krausová Martina (8.E), Kučerová Petra (7.F), Leónová Michaela (6.D), Minaříková Věra (6.F), Mojžišová Eva (7.E), Mrvová Radka (3.A), Mrzenová Jolana (6.A), Mráček Jakub (7.B), Rak Martin (5.A), Reich Otakar (7.A), Růžička Jan (7.C), Řehák Jiří (6.E), Sanitriková Jiřina (6.A), Sedláková Pavla (3.B), Spěšná Daniela (2.A), Sedlák Tomáš (7.E), Šimková Iva (4.B), Škodová Valerie (8.F), Šourková Eva (8.D), Ulrich Zbyněk (4.A), Vaňková Veronika (5.A), Vašků Stanislav (6.D), Vlačihová Marcela (4.B), Záhorcová Tereza (7.F), Zahranová Jana (5.B), Žbánková Dagmar (4.A)

10:00-10:45

Focení nováčků

5.C, 5.D
Rauch Roman, Vavrein Jan, Volfová Kamila
5, 9, 25

12:15-13:30

Anglický jazyk - písemná práce
písemná maturitní zkouška společné části - 16 žáků

Martínková Květuše, Vácha Zdeněk
11, 12

13:00-17:00

Adaptační kurz
výtvarná a hudební dílna

5.E, 5.F
Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Řezníček Rostislav

17:00

Adaptační kurz - přenocování v tělocvičně

1.A
Bejčková Ivana, Mráček Jakub
TvA

 

Adaptační kurz
Autokemp Osek: 5.EF

5.E, 5.F
Krausová Monika, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
3.9.
(St)
 

0:00-13:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek: 5.EF

5.E, 5.F
Krausová Monika, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

7:10-16:00

Školní maturitní komisař

Sedlák Tomáš

7:10-16:00

Školní maturitní komisař v záloze

Rak Martin

8:00-13:00

Adaptační kurz
teambuildingové aktivity

5.E, 5.F
Blahota Radek, Mrzenová Jolana

8:00- 9:20

Český jazyk - didaktický test
písemná maturitní zkouška společné části - 18 žáků

Kuboňová Ilona, Mojžišová Eva
11, 12

8:00-11:40

Adaptační kurz
ad. kurz pro nováčky - projektový den - poznávání GT

1.A
Bejčková Ivana, Doboš Jakub, Vacková Alena

8:00- 9:30

Český jazyk - didaktický test - PUP
písemná maturitní zkouška společné části - kategorie SPUO-1 - 2 žáci

Krausová Martina
2

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test OSP

8.A(1pol)
Kufel Pavol
24

12:15-14:30

Český jazyk - písemná práce
písemná maturitní zkouška společné části - 22 žáků

Bartošová Jana, Kejzlar Miloš
11, 12

12:45-13:30

Opravná zkouška
F - 1 žák; kabinet M

Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Mojžišová Eva
Kozyakov Vadim (6.A)

13:30

Biologický kurz
Blatnice, Pojbuky - Tábor: kurz pro zájemce o biologii

8.A(Bs1K), 8.A(Bs1Š), 8.B(Bs1K), 8.B(Bs1Š), 8.C(Bs1K), 8.C(Bs1Š), 8.D(Bs1K), 8.D(Bs1Š), 8.E(Bs1Š), 8.F(Bs1K), 8.F(Bs1Š)
Krausová Monika, Šimková Iva

14:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek: 5.CD

5.C, 5.D
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Vavrein Jan, Volfová Kamila

 
4.9.
(Čt)
 

7:10-16:00

Školní maturitní komisař

Sedlák Tomáš

7:10-16:00

Školní maturitní komisař v záloze

Rak Martin

8:00-10:45

Německý jazyk - didaktický test - PUP
písemná maturitní zkouška společné části - kategorie SPUO - 2 - 1 žák

Dvořáková Blanka
2

8:00- 8:45

Předávání skříněk nováčkům

1.A
Bejčková Ivana (1.A), Rautner Miroslav
83

8:00- 8:45

Focení nováčků

5.E, 5.F
Kufel Pavol (5.F), Minaříková Věra, Záhorcová Tereza (5.E)
12, 21, 25

8:00-10:05

Německý jazyk - didaktický test
písemná maturitní zkouška společné části - 3 žáci

Bergmanová Pavla
11

8:55- 9:40

Focení nováčků

1.A
Bejčková Ivana (1.A), Minaříková Věra
25, 83

8:55- 9:40

Předávání skříněk nováčkům

5.E, 5.F
Kufel Pavol (5.F), Rautner Miroslav, Záhorcová Tereza (5.E)
12, 21

10:00-10:45

Opravná zkouška
M - 1 žák; kancelář zástupce C

Kejzlar Miloš, Krausová Martina, Ševčíková Věra
Kozyakov Vadim (6.A)

12:15-13:35

Německý jazyk - písemná práce
písemná maturitní zkouška společné části - 10 žáků

Benešová Olga
11

12:15-14:00

Německý jazyk - písemná práce - PUO
písemná maturitní zkouška společné části - kategorie SPUO-2 - 1 žák

Jedlička Vladislav
2

13:00-17:00

Adaptační kurz
výtvarná a hudební dílna

5.C, 5.D
Mrzenová Jolana, Řezníček Rostislav, Volfová Kamila

 

Adaptační kurz
Autokemp Osek: 5.CD

5.C, 5.D
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Vavrein Jan, Volfová Kamila

 

Biologický kurz
Blatnice, Pojbuky - Tábor: kurz pro zájemce o biologii

8.A(Bs1K), 8.A(Bs1Š), 8.B(Bs1K), 8.B(Bs1Š), 8.C(Bs1K), 8.C(Bs1Š), 8.D(Bs1K), 8.D(Bs1Š), 8.E(Bs1Š), 8.F(Bs1K), 8.F(Bs1Š)
Krausová Monika, Šimková Iva

 
5.9.
(Pá)
 

8:00-13:00

Adaptační kurz
teambuildingové aktivity

5.C, 5.D
Vacková Alena

8:00-10:00

Informační gramotnost
písemná maturitní zkouška - 3 žáci

Řehák Jiří
17

10:00-12:00

Informační gramotnost
písemná maturitní zkouška - 3 žáci

Růžička Jan
17

11:50-12:35

Opravná zkouška
F - 1 žákyně; kabinet M

Fišer Bohumil, Jedlička Vladislav, Vácha Zdeněk
Reimannová Anna (7.D)

15:00-20:00

Living school labs
Praha: závěrečné setkání k projektu

Dvořáková Blanka, Kuboňová Ilona

do 13:00

Adaptační kurz
Autokemp Osek: 5.CD

5.C, 5.D
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Vavrein Jan, Volfová Kamila

 

Biologický kurz
Blatnice, Pojbuky - Tábor: kurz pro zájemce o biologii

8.A(Bs1K), 8.A(Bs1Š), 8.B(Bs1K), 8.B(Bs1Š), 8.C(Bs1K), 8.C(Bs1Š), 8.D(Bs1K), 8.D(Bs1Š), 8.E(Bs1Š), 8.F(Bs1K), 8.F(Bs1Š)
Krausová Monika, Šimková Iva

 
6.9.
(So)
 

9:00-15:00

Living school labs
Praha: závěrečné setkání k projektu

Dvořáková Blanka, Kuboňová Ilona

11:00-17:00

Twyfelfontein - výstava
KCRJVSC a PAB - Beuronská kaple: výstava fotografií Martina Šíla na téma křovácká obrazárna v jižní Africe

Bk

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

do 17:00

Biologický kurz
Blatnice, Pojbuky - Tábor: kurz pro zájemce o biologii

8.A(Bs1K), 8.A(Bs1Š), 8.B(Bs1K), 8.B(Bs1Š), 8.C(Bs1K), 8.C(Bs1Š), 8.D(Bs1K), 8.D(Bs1Š), 8.E(Bs1Š), 8.F(Bs1K), 8.F(Bs1Š)
Krausová Monika, Šimková Iva

 
7.9.
(Ne)
 

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

11:00-17:00

Twyfelfontein - výstava
KCRJVSC a PAB - Beuronská kaple: výstava fotografií Martina Šíla na téma křovácká obrazárna v jižní Africe

Bk

 
8.9.
(Po)
 

8:00- 8:30

Imatrikulace

1.A
Bejčková Ivana (1.A), Bergman Zdeněk, Martínková Květuše, Sedláková Pavla, Ševčíková Věra
Au, 83

8:55- 9:40

Imatrikulace

5.C, 5.D
Bergman Zdeněk, Martínková Květuše, Sedláková Pavla, Ševčíková Věra, Vavrein Jan (5.D), Volfová Kamila (5.C)
5, 9, Au

10:00-10:45

Imatrikulace

5.E, 5.F
Bergman Zdeněk, Krausová Monika (5.E), Kufel Pavol (5.F), Martínková Květuše, Sedláková Pavla, Ševčíková Věra
12, 21, Au

14:35-17:10

Schůze učitelů Tv
Příprava soutěží AŠSK: DDM Tce

Vacková Alena

17:00-18:05

Informativní schůzky pro rodiče nováčků

1.A, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Krausová Monika, Kufel Pavol, Vavrein Jan, Volfová Kamila
5, 9, 12, 21, 83

 

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří

 
9.9.
(Út)
 

10:00-17:10

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří
Nejedlá Adéla (8.F), Pavelková Doubravka (7.E), Slavíčková Tereza (7.A), Škáchová Lenka (7.E), Tomášková Laura (8.D), Zmítková Vendula (7.A)

10:00-11:40

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Bergman Zdeněk, Rak Martin, Řehák Jiří, Lebrová Jitka
Beránková Lenka (5.A), Jahodář Jiří (5.A), Kindl Radek (5.A), Myslíková Pavla (5.A), Šťovíček Stanislav (5.A), Tomášechová Kateřina (5.A), Tušic Jiří (5.A)

12:45-17:10

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří
Biedermann Patrik (8.B), Kučera Jindřich (7.A), Novák Michael (8.B), Novotný Patrik (7.B), Pichová Zuzana (8.D), Řehák Vojtěch (8.A), Sanitrik Martin (7.B), Tilgner Marcel (8.B)

14:35-17:10

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Bergman Zdeněk, Rak Martin, Řehák Jiří
Běhounková Tereza (7.E), Frajtová Aneta (8.D), Hanzlíková Kateřina (8.F), Hanzlíková Martina (7.F), Saleh Hakim (8.F), Švestka Jan (7.C)

 

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří

 
10.9.
(St)
 

8:00-17:10

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří
Hanzlíková Kateřina (8.F), Hanzlíková Martina (7.F), Novotný Patrik (7.B), Sanitrik Martin (7.B), Švestka Jan (7.C)

13:30-18:00

Jak pracovat s žáky - cizinci
AFS, G Jateční, Ústí nad Labem: přístup školy k zahraničním žákům

Mrzenová Jolana

 

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří

 
11.9.
(Čt)
 

7:45-17:30

Biologický kurz: České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko: určování rostlin, živočichů a vztahy mezi nimi, geologie a ekologie daného prostředí; doprovod vědců z NPČŠ

7.A(Bs1B), 7.A(Bs1U), 7.B(Bs1B), 7.B(Bs1U), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.D(Bs1U), 7.E(Bs1B), 7.E(Bs1U), 7.F(Bs1B), 7.F(Bs1U)
Bergmanová Pavla, Ulrich Zbyněk

8:00-15:20

Ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
Náhradní a opravné maturitní zkoušky - 22 žáků GT

Doboš Jakub, Leónová Michaela, Mojžišová Eva, Rauch Roman
11, 12

8:00-17:10

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří
Bartoš Martin (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Frajtová Aneta (8.D), Řehák Vojtěch (8.A)

8:40-10:35

Ústní maturitní zkoušky
Čj - 8.F, 8.D, 5 žáků - zkoušení

Reich Otakar
12

8:40- 9:15

Ústní maturitní zkoušky
Čj - 8.B,1 žák - zkoušení

Cinglová Jana
11

9:00-10:15

Ústní maturitní zkoušky
Čj - 8.C, 3 žáci - zkoušení

Žbánková Dagmar
11

9:00-10:35

Ústní maturitní zkoušky
Čj - 8.F, 8.D, 5 žáků - přisedání

Záhorcová Tereza
12

9:00-10:15

Ústní maturitní zkoušky
Čj - 8.B, 8.C, 4 žáci - přisedání

Bejčková Ivana
11

10:00-10:35

Ústní maturitní zkoušky
Aj sp. - 8.C, 1 žákyně - zkoušení

Vaňková Veronika
11

10:20-10:55

Ústní maturitní zkoušky
Aj sp. - 8.C, 1 žákyně - zkoušení

Cinglová Jana
11

10:20-11:15

Ústní maturitní zkoušky
Aj sp., Aj pr. - 8.C, 3 žáci - přisedání

Khattibová Vladislava
11

10:25-10:55

Ústní maturitní zkoušky
Aj pr. - 8.E, 1 žák - zkoušení

Jetel Jan
12

10:40-12:15

Ústní maturitní zkoušky
Aj pr., Aj sp., 8.D, E, F - přisedání

Řeháková Marcela
12

10:40-11:15

Ústní maturitní zkoušky
Aj pr. - 8.C, 1 žák - zkoušení

Kučerová Petra
11

10:45-11:35

Ústní maturitní zkoušky
Aj pr. - 8.F, 8.D, 2 žáci - zkoušení

Boehmová Lenka
12

11:05-11:35

Ústní maturitní zkoušky
Šj pr. - 8.A, 1 žákyně - zkoušení

Leónová Michaela
11

11:20-11:35

Ústní maturitní zkoušky
Šj pr. - 8.A, 1 žákyně - přisedání

Dvořáková Barbora
11

11:25-12:15

Ústní maturitní zkoušky
Aj pr., Aj sp. - 8.F, 2 žáci - zkoušení

Vaňková Veronika
12

13:05-13:55

Ústní maturitní zkoušky
Zsv - 8.F, 8.D, 2 žáci - zkoušení

Růžička Jan
12

13:05-13:35

Ústní maturitní zkoušky
Z - 8.C, 1 žákyně - zkoušení

Bartošová Jana
11

13:20-13:55

Ústní maturitní zkoušky
Z - 8.C, 8.A, 2 žákyně - přisedání

Bergman Zdeněk
11

13:20-13:55

Ústní maturitní zkoušky
Zsv - 8.F, 8.D, 2 žáci - přisedání

Vašků Stanislav
12

13:25-13:55

Ústní maturitní zkoušky
Z - 8.A, 1 žákyně - zkoušení

Kufel Pavol
11

13:45-14:35

Ústní maturitní zkoušky
In - 8.D, 2 žáci - zkoušení

Minaříková Věra
12

14:00-14:35

Ústní maturitní zkoušky
In - 8.D, 2 žáci - přisedání

Rauch Roman
12

14:05-14:55

Ústní maturitní zkoušky
Zsv - 8.B, 8.C, 2 žákyně - zkoušení

Vašků Stanislav
11

14:20-14:55

Ústní maturitní zkoušky
Zsv - 8.B, 8.C, 2 žákyně - přisedání

Růžička Jan
11

14:25-14:55

Ústní maturitní zkoušky
La - 8.F, 1 žák - zkoušení

Emingrová Jitka
12

14:35-15:20

Ústní maturitní zkoušky
Fj sp. - 8.D, 1 žákyně - přisedání

Chárová Jarmila
12

14:40-15:15

Ústní maturitní zkoušky
Fj sp. - 8.D, 1 žákyně - zkoušení

Sanitriková Jiřina
12

14:40-14:55

Ústní maturitní zkoušky
La - 8.F, 1 žák - přisedání

Sanitriková Jiřina
12

15:00-15:10

Ústní maturitní zkoušky
Závěrečná porada 8.A, 8.B, 8.C

Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Cinglová Jana, Dvořáková Barbora, Khattibová Vladislava, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Růžička Jan, Vaňková Veronika, Vašků Stanislav, Žbánková Dagmar
11

15:15-15:25

Ústní maturitní zkoušky
Závěrečná porada 8.D, 8.E, 8.F

Boehmová Lenka, Emingrová Jitka, Chárová Jarmila, Jetel Jan, Minaříková Věra, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Sanitriková Jiřina, Vaňková Veronika, Vašků Stanislav, Záhorcová Tereza
12

 

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří

 
12.9.
(Pá)
 

8:45-18:00

Biologický kurz: Raná
Raná: určování rostlin, živočichů a vztahy mezi nimi, geologie a ekologie daného prostředí; doprovod vědců z PřF JČÚ

7.A(Bs1B), 7.A(Bs1U), 7.B(Bs1B), 7.B(Bs1U), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.D(Bs1U), 7.E(Bs1B), 7.E(Bs1U), 7.F(Bs1B), 7.F(Bs1U)
Bergmanová Pavla, Ulrich Zbyněk

11:50-12:35

Kostel sv. Jana Křtitele
Zámecké nám.: komentovaná prohlídka kostela včetně krypty

8.F
Mühlfait Martin (8.F)

18:00-20:00

Jakob Trutzel: Saul - zkoušky
Collegium hortensis, Canzonetta ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem a Bläserkollegium Dresden: oratorium; řídí Jan Zástěra - kostel sv. Jana Křtitele

Martínková Květuše

18:00-20:00

O Africe vážně i nevážně
KCRJVSC a PAB - Beuronská kaple: cestovatelské promítání Martina Šíla

Bk

 

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří

 
13.9.
(So)
 

9:00-17:00

Jakob Trutzel: Saul - zkoušky
Collegium hortensis, Canzonetta ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem a Bläserkollegium Dresden: oratorium; řídí Jan Zástěra

Martínková Květuše
Au, 51, 52

11:00-17:00

Twyfelfontein - výstava
KCRJVSC a PAB - Beuronská kaple: výstava fotografií Martina Šíla na téma křovácká obrazárna v jižní Africe

Bk

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

18:00-20:00

Jakob Trutzel: Saul - veřejná generální zkoušk
Collegium hortensis, Canzonetta ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem a Bläserkollegium Dresden: oratorium; řídí Jan Zástěra - kostel sv. Alžběty

Martínková Květuše

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 

Návštěva ze Srbska
GT: pobyt 47 žáků z partnerského G Bílá Cerekev v Teplicích

Rak Martin, Řehák Jiří

 
14.9.
(Ne)
 

9:00-14:00

Jakob Trutzel: Saul - zkoušky
Collegium hortensis, Canzonetta ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem a Bläserkollegium Dresden: oratorium; řídí Jan Zástěra

Martínková Květuše
Au, 51, 52

11:00-17:00

Twyfelfontein - výstava
KCRJVSC a PAB - Beuronská kaple: výstava fotografií Martina Šíla na téma křovácká obrazárna v jižní Africe

Bk

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

18:00-19:30

Mysterium porcellani
Zástěra, Budek: světová premiéra oratoria, naši žáci ve sboru

Martínková Květuše

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 
15.9.
(Po)
 

8:55- 9:40

Benin
Člověk v tísni, Bc. Michaela Pěchotová: přednáška o návštěvě Beninu

7.F
Ulrich Zbyněk

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 
16.9.
(Út)
 

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 
17.9.
(St)
 

8:00-16:00

Ústřední komise a Předsednictva Ústřední komise Chemické olympiády
VŠCHT Praha: schůze k příprave ChO

Sedlák Tomáš

13:00-16:00

O tvorbě testů a jejich využití
Scio, s.r.o. - DVPP pro učitele

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Boehmová Lenka, Cinglová Jana, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Krausová Monika, Minaříková Věra, Mráček Jakub, Reich Otakar, Sanitriková Jiřina, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Vácha Zdeněk, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Žbánková Dagmar
25

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 
18.9.
(Čt)
 

17:00-22:00

Cikánské kořeny/í
Exkurze do krajského města, večerní představení Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem: balet - 32 žáků

Vašků Stanislav

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 
19.9.
(Pá)
 

8:00-13:30

Corny - atletický pohár: okres
Hřiště G Tce: dorostenci, dorostenky

Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav
Avdibegović Hana (7.B), Bartoš Martin (6.E), Bartošová Martina (7.F), Běhounková Tereza (7.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Davidová Nikola (5.F), Frajtová Aneta (8.D), Hanzlíková Martina (7.F), Havlíková Zuzana (6.C), Hora Václav (6.B), Jahodář Jiří (5.A), Jahodářová Adriena (8.A), Košťál Vojtěch (7.F), Králik Stanislav (5.F), Myslíková Pavla (5.A), Neruda Vít (8.B), Pláničková Vendula (7.F), Saleh Hakim (8.F), Solar Kristián (6.F), Šabach Jakub (8.A), Šic Zdeněk (8.E), Šimková Veronika (8.A), Šťastná Anežka (7.F), Štilip Jakub (6.D), Ulbrich Dominik (5.D), Žižková Magdalena (5.E)

10:00-14:00

Stres a syndrom vyhoření u učitele
PhDr. Jan Svoboda: školení pro učitele

Dvořáková Barbora, Chárová Jarmila, Krausová Martina, Leónová Michaela, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Řehák Jiří, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila
22

16:00-18:00

Setkání 5.C a D
Neformální setkání žáků a rodičů ve škole: ochtnávka donesených jídel, prohlídka školy

5.C, 5.D
Vavrein Jan, Volfová Kamila
5, 9

 

Comenius - ESEMES
Turecko, Aydin: projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona

 
20.9.
(So)
 

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

14:00-16:00

Perditus - zkoušky
Pěvecký sbor absolventů GT

Sedláková Pavla
51

18:00-23:45

Setkání absolventů 1996
Perla Řetenice: třídní učitelé 4. A Mgr. Jolana Kulhavá, 4. B RNDr. Věra Ševčíková, 4. C Mgr. Bohumil Fišer, 4. D Mgr. Jana Slavíková, 4.X PaedDr. Milan Klouček

Mrzenová Jolana, Ševčíková Věra

18:00-20:00

Jakob Trutzel: Saul
Collegium hortensis, Canzonetta ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem a Bläserkollegium Dresden: oratorium; řídí Jan Zástěra - kostel kláštera Osek

Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Martínková Květuše, Mojžišová Eva, Weiss Leoš

 
21.9.
(Ne)
 

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

14:30

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

16:00-17:00

Duchcovský pěvecký sbor
Beuronská kaple: koncert

Bk

 
22.9.
(Po)
 

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.C(1pol)
Minaříková Věra
17

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.C(2pol)
Rauch Roman
25

8:55- 9:40

Forum 50%
Eva Brabcová: studentka sociologie - společenská role žen

7.C
Růžička Jan
13

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.F(1pol)
Minaříková Věra
17

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.F(2pol)
Rauch Roman
25

12:45-13:30

Forum 50%
Eva Brabcová: studentka sociologie - problematika žen v politice, nízká volební účast

6.A
Růžička Jan
13

13:40-14:25

Forum 50%
Eva Brabcová: studentka sociologie - problematika žen v politice, nízká volební účast

7.A
Řehák Jiří
95

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.B(2pol)
Mráček Jakub
24

14:35-15:20

Forum 50%
Eva Brabcová: studentka sociologie - problematika žen v politice, nízká volební účast

6.E
Řehák Jiří
95

 

Aquamundi
Drážďany: projektová schůzka

Korfová Irena, Kuboňová Ilona

 

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

 
23.9.
(Út)
 

6:45-17:06

Den informatiky
MFF UK Praha: přednášky a semináře zaměřené na informatiku a programování

8.A(In2M), 8.B(In2M), 8.C(In2M), 8.D(In2M), 8.E(In2M), 8.F(In2M)
Minaříková Věra

8:00-14:25

Fotbal: okres
FH Anger: dorostenci

Mühlfait Martin
Belšan Michal (6.C), Brandl Michal (6.E), Buriánek Pavel (5.C), Hora Petr (6.C), Kokeš Jakub (5.F), Kopřiva Dominik (7.F), Lukosz Dominik (6.C), Mach Ondřej (5.E), Marek Jiří (7.A), Matas Martin (6.C), Sanitrik Martin (7.B), Silveira Pedro Olavo (6.D), Sixta Petr (6.B), Solar Kristián (6.F), Štilip Jakub (6.D)

8:00- 9:40

Sakrální památky Teplic
Exkurze semináře religionistiky 7. ročník (kostely, pamánk synagogy, židovská modlitebna, křížky)

7.A(Re2Ř), 7.B(Re2Ř), 7.C(Re2Ř), 7.D(Re2Ř), 7.E(1pol), 7.F(Re2Ř)
Řehák Jiří

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.F(1pol)
Doboš Jakub
17

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.F(2pol)
Kufel Pavol
25

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.D(2pol)
Rauch Roman
25

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.D(1pol)
Krausová Monika
17

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

 
24.9.
(St)
 

8:00-15:20

Atletický čtyřboj: okres
AS Bílina: mladší a starší žáci

Doboš Jakub
Dobrovolný Daniel (4.B), Dytrt Tomáš (2.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kotz Matouš (2.A), Kotz Michal (3.B), Kytka Martin (1.A), Pechar Hugo (2.A), Škoda Filip (2.A), Váňa Matěj (4.A)

11:50-12:35

Věda, výzkum a inovace v ČR
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády ČR: beseda s žáky

8.A(Ds3R), 8.A(Ek3Ř), 8.A(Ms3Š), 8.B(Ak3Ř), 8.B(Ek3Ř), 8.B(Ms3Š), 8.B(Rj3K), 8.C(Ak3Ř), 8.C(Ds3R), 8.C(Ek3Ř), 8.C(Ms3Š), 8.C(Rj3K), 8.D(Ak3Ř), 8.D(Ek3Ř), 8.D(Ms3Š), 8.D(Rj3K), 8.E(Ak3Ř), 8.E(Ds3R), 8.E(Ek3Ř), 8.E(Ms3Š), 8.F(Ak3Ř), 8.F(Ds3R), 8.F(Ek3Ř), 8.F(Ms3Š), 8.F(Rj3K)
Bergman Zdeněk, Korfová Irena (8.F(Rj3K)), Reich Otakar (8.F(Ds3R)), Řehák Jiří (8.F(Ek3Ř)), Ševčíková Věra (8.F(Ms3Š)), Lebrová Jitka
Au

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.A(Chla)
Rauch Roman
25

 

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

 
25.9.
(Čt)
 

8:00-16:15

Corny - atletický pohár: kraj
AS Bílina: dorostenci a dorostenky

Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav
Avdibegović Hana (7.B), Bartoš Martin (6.E), Bartošová Martina (7.F), Běhounková Tereza (7.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Davidová Nikola (5.F), Frajtová Aneta (8.D), Handzová Laura (7.E), Hanzlíková Martina (7.F), Havlíková Zuzana (6.C), Hora Václav (6.B), Jahodář Jiří (5.A), Jahodářová Adriena (8.A), Kossakowská Eliška (5.E), Košťál Vojtěch (7.F), Koval Jakub (7.E), Malinová Eliška (7.E), Matějka Šimon (5.A), Mlýnek Pavel (7.D), Myslíková Pavla (5.A), Neruda Vít (8.B), Novák Michael (8.B), Saleh Hakim (8.F), Schmiedová Šárka (5.C), Šabach Jakub (8.A), Šic Zdeněk (8.E), Šimek Michal (8.A), Šimková Veronika (8.A), Štilip Jakub (6.D), Ulbrich Dominik (5.D), Valenta Michal (7.D), Zářecká Martina (5.C), Zedínek Jakub (7.D), Žižková Magdalena (5.E)

8:00- 9:40

ČOV Bystřany
Čistička odpadních vod - k výuce chemie

6.F
Minaříková Věra

8:00-16:30

Kreativně k jazykové výuce
Dům zahraniční spolupráce MŠMT, Praha: konference učitelů cizích jazyků

Boehmová Lenka, Sanitriková Jiřina

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.E(2pol)
Rauch Roman
25

11:50-18:05

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
NIDV Ústí nad Labem

Mrvová Radka

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.E(1pol)
Minaříková Věra
17

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.A(2pol)
Rauch Roman
25

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.B(1pol)
Minaříková Věra
17

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.A(1pol)
Martínková Květuše
24

 

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

 
26.9.
(Pá)
 

7:10-18:05

Mathematica
ELKAN Praha: školení pro učitele

Minaříková Věra

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.B(1pol)
Řezníček Rostislav
24

8:00-14:25

Setkání ředitelů G s představiteli Ústeckého kraje
G Louny: náměstkyně hejtmana pro školství p. Vaňhová, předsedkyně výboru pro vzdělávání p. Vaicová, vedoucí odboru školství p. Harašta

Bergman Zdeněk

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.B(2pol)
Farská Andrea
25

8:55- 9:40

Můj školní rok v USA
Přednáška žáka o studijním pobytu v zahraničí - Evropský den jazyků

7
Vyhnis Zdeněk (8.E)

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.D(1pol)
Martínková Květuše
24

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.D(2pol)
Vartecká Anna
25

10:00-10:45

Návštěva z Lucemburska
Michéle Pranchére-Tomassini - velvyslankyně: beseda s žáky ve francouzštině

8.B(FjCh), 8.B(FjSa), 8.F(FjCh), 8.F(FjSa)
Bergman Zdeněk, Chárová Jarmila (8.F(FjCh)), Sanitriková Jiřina (8.F(FjSa))
15

10:45-11:00

Návštěva z Lucemburska
Michéle Pranchére-Tomassini - velvyslankyně: jednání o spolupráci

Sanitriková Jiřina, Ševčíková Věra

10:55-11:40

Můj školní rok v Londýně
Přednáška žáka o studijním pobytu v zahraničí - Evropský den jazyků

7
Zlatník Ivan (8.B)

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Úvodní instrukce a test z M

5.A(Dívk)
Řehák Jiří
17

11:50-12:35

Co víme o Francii?
Kvartáni připravili ke Dni jazyků výuku pro mladší spolužáky; přednáška Mgr. Chárové doplněná programem kvartánů

1.A(FjCh), 4.B(FjCh)
Chárová Jarmila

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.C(2pol)
Farská Andrea
25

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.C(1pol)
Martínková Květuše
24

11:50-12:35

Drogová závislost II
Pabian: seznámení žáků s nebezpečím drog

5.A, 5.B
Blahota Radek, Doboš Jakub, Šourková Eva
22

11:50-12:35

Brazílie - má rodná země
Přednáška brazilského studenta Pedro Olavo Silveiry - Evropský den jazyků

Kučerová Petra
10

12:45-13:30

Drogová závislost II
Pabian: seznámení žáků s nebezpečím drog

5.A, 5.B
Blahota Radek, Hejhalová Hana, Šourková Eva
22

19:30-21:30

Jakob Trutzl: Saul
Collegium hortensis, Canzonetta ve spolupráci s Bendovým komorním orchestrem a Bläserkollegium Dresden: oratorium; řídí Jan Zástěra - Chrám sv. Víta v Praze

Martínková Květuše

 

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

 
27.9.
(So)
 

9:00-17:00

Prohlídky školy pro veřejnost
Žáci provádějí návštěvníky školou

Bergman Zdeněk

9:00-14:00

Mineralogická burza
Přírodovědecká společnost Bílina + GT: burza amatérských mineralogů a sběratelů fosilií

Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Rautner Miroslav, Lebrová Jitka
5, 6, 7, 8

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostli a chovatelských potřeb

Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Doboš Jakub, Martínková Květuše, Sedlák Tomáš
71, 72

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

do 10:00

Vědeckotechnická cesta AMAVETu: Francie Provence 2014
Poznávací zájez do Francie - 6 žáků GT

Mojžišová Eva
Dragoun Michal (5.B), Kasalová Klára (3.B), Mašek Martin (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tománek Adam (7.E), Trousil Pavel (7.E)

 
28.9.
(Ne)
 

11:00-17:00

Zpřístupnění sklepení kláštera
KCRJVSC: prohlídky sklepení budovy B GT

Bk

 
29.9.
(Po)
 

8:00-16:15

Přespolní běh: okres
Zámecká zahrada: žactvo a dorost

Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav
Bartoš Martin (6.E), Běhounková Tereza (7.E), Benešová Anna (1.A), Blahová Dominika (7.E), Černíková Daniela (5.F), Goltsch Petr (3.A), Hora Petr (6.C), Jedináková Gabriela (5.F), Kotz Matouš (2.A), Kotz Michal (3.B), Koval Jakub (7.E), Králová Karolína (2.A), Kučera Tomáš (3.A), Kulíková Michaela (6.B), Kytka Martin (1.A), Malinová Eliška (7.E), Matějka Šimon (5.A), Mažáriová Tereza (2.A), Michal Jiří (2.A), Opacki Matěj (4.B), Pechar Hugo (2.A), Pešek Matěj (5.F), Saleh Hakim (8.F), Solar Kristián (6.F), Steklá Veronika (1.A), Šilhavý Jan (3.A), Šimková Veronika (8.A), Škoda Filip (2.A), Šťastná Anežka (7.F), Váňa Matěj (4.A), Veselý Marek (4.B), Vondrák Vítek (1.A), Žižková Magdalena (5.E)

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.C(1pol)
Minaříková Věra
17

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.C(2pol)
Rauch Roman
25

8:55- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.E(1pol)
Krausová Monika
24

10:00

Gymnasium Borna
Exkurze do města Borna (Německo), návštěva Gymnázia - 16 žáků

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Kasalová Klára (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.F(1pol)
Minaříková Věra
17

10:00-10:45

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.E(2pol)
Krausová Monika
24

10:00-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.F(2pol)
Rauch Roman
25

12:45-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.D(2pol)
Vácha Zdeněk
17

13:40-14:25

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.D(1pol)
Vácha Zdeněk
17

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.B(2pol)
Mráček Jakub
24

14:35-15:20

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.F(2pol)
Kufel Pavol
25

15:30-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.F(1pol)
Kufel Pavol
25

 
30.9.
(Út)
 

7:30-17:04

Váchal a Warhol
Praha: Dům U kamenného zvonu výstava Josefa Váchala; výstava Andy Warhola v Domě u Bílého jednorožce

3.A
Farská Andrea, Mrvová Radka

10:00-11:40

Drogová závislost II
Pabian: seznámení žáků s nebezpečím drog

7.C, 7.D
Šourková Eva
22

10:00-10:45

Projekt Krokus
Tapojení do mezinárodního projektu k připomenutí obětí holocaustu

1.A
Bejčková Ivana

10:00-10:45

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.A(2pol)
Rauch Roman
25

10:55-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.A(1pol)
Rauch Roman
25

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.D(2pol)
Rauch Roman
25

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.D(1pol)
Minaříková Věra
17

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Gymnasium Borna
Exkurze do města Borna (Německo), návštěva Gymnázia - 16 žáků

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Kasalová Klára (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

 
1.10.
(St)
 

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.C(2pol)
Cinglová Jana
17

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.C(1pol)
Korfová Irena
24

9:45-10:05

Schůzka účastníků víkendového semináře
Instrukce před odjezdem na víkendový seminář s M a F

Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra
44
Abass Mohammad (6.B), Bárdoš Jiří (8.A), Beránková Karolína (5.B), Damková Marie (7.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kratochvílová Lucie (5.B), Kratochvílová Věra (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krupka Ondřej (8.B), Loginov Ivan (8.E), Mašek Martin (3.B), Mikešová Eliška (4.A), Novák Kryštof (8.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pražák Jan (4.B), Růžička Roman (4.B), Sigl Gustav (2.A), Sixta Petr (6.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Velátová Lucie (4.A), Vojáček Patrik (2.A), Vuová Thu Thao (8.C), Zakharova Valeriia (3.B), Zapletalová Hana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.A(1pol)
Boldišová Kateřina
24

10:00-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.A(2pol)
Minaříková Věra
25

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test OSP

8.A(1pol)
Kufel Pavol
24

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.A(Chla)
Rauch Roman
25

11:50-12:35

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.C(1pol)
Bartošová Jana
17

13:00-16:00

O tvorbě testů a jejich využití
Scio, s.r.o. - DVPP pro učitele

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Boehmová Lenka, Cinglová Jana, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Krausová Monika, Minaříková Věra, Mráček Jakub, Reich Otakar, Sanitriková Jiřina, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Vácha Zdeněk, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Žbánková Dagmar
25

 

Gymnasium Borna
Exkurze do města Borna (Německo), návštěva Gymnázia - 16 žáků

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Kasalová Klára (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

 

Plavecká štafeta měst: okres
Plavecká hala Tce: pouze v rámvi hodin Tv

2.A(Hoši), 4.B, 5.A(Dívk), 5.D, 5.E, 7.D(Dívk)
Blahota Radek, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena

 
2.10.
(Čt)
 

8:00- 8:45

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.B(1pol)
Kejzlar Miloš
24

8:55- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.B(2pol)
Kejzlar Miloš
24

10:00-18:05

Aquamundi
Liberec: projektová schůzka - seminář pro učitele (od 13.00)

Kuboňová Ilona

10:00-11:40

Výstava ocasatých obojživelníků
Muzeum Duchcov: provádí p. Wolf

7.A(Bs1B), 7.B(Bs1B), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.E(Bs1B)
Bergmanová Pavla

10:55-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Čj

5.C(2pol)
Bartošová Jana
17

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.E(2pol)
Rauch Roman
25

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.E(1pol)
Minaříková Věra
17

14:35-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.B(1pol)
Minaříková Věra
17

do 13:04

Gymnasium Borna
Exkurze do města Borna (Německo), návštěva Gymnázia - 16 žáků

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Kasalová Klára (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

 
3.10.
(Pá)
 

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.E(2pol)
Vartecká Anna
25

8:00- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test OSP

5.E(1pol)
Sedláková Pavla
24

11:50-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Učební styly a dotazník

5.A(Dívk)
Minaříková Věra
17

13:00

Ekologická olympiáda - kraj
DDM Ústí nad Labem

Krausová Monika
Bárdoš Jiří (8.A), Kasner Marek (7.C), Prokešová Eliška (6.E), Rychtaříková Barbora (8.C), Tomášková Laura (8.D), Urbanová Natali (6.B)

 
4.10.
(So)
 

13:00-14:30

Návštěva absoulventů z roku 1964
20 absolventů ze třídy III.A (SVVŠ 1964) si pod vedení průvodce p. Hnyka prohlédlo areál školy.

 

 

Ekologická olympiáda - kraj
DDM Ústí nad Labem

Krausová Monika
Bárdoš Jiří (8.A), Kasner Marek (7.C), Prokešová Eliška (6.E), Rychtaříková Barbora (8.C), Tomášková Laura (8.D), Urbanová Natali (6.B)

 
5.10.
(Ne)
 

do 11:00

Ekologická olympiáda - kraj
DDM Ústí nad Labem

Krausová Monika
Bárdoš Jiří (8.A), Kasner Marek (7.C), Prokešová Eliška (6.E), Rychtaříková Barbora (8.C), Tomášková Laura (8.D), Urbanová Natali (6.B)

 
6.10.
(Po)
 

8:55- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.E(1pol)
Mráček Jakub
24

10:00-10:45

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.E(2pol)
Mráček Jakub
24

12:45-13:30

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.D(2pol)
Sedlák Tomáš
17

13:40-14:25

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.D(1pol)
Sedlák Tomáš
17

14:35-15:20

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.F(2pol)
Zahranová Jana
25

15:30-16:15

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.F(1pol)
Zahranová Jana
25

 

Otevřená věda IV
Centrum výzkumu globální změny AV ČR Brno: kurz pro učitele biologie

Šimková Iva

 
7.10.
(Út)
 

10:00-10:45

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.A(2pol)
Mráček Jakub
25

10:00-11:40

Balada pro banditu
Krušnohorské divadlo; divadelní představení Amaterského divadla při KD pro výuku českého jazyka

7.A, 7.B, 7.C
Bejčková Ivana (7.B), Reich Otakar (7.A), Růžička Jan (7.C)

10:55-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.A(1pol)
Mráček Jakub
25

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z anglického jazyka připravila společnost Scio

7.E(AjZc), 7.F(AjZc)
Záhorcová Tereza
72

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z anglického jazyka připravila společnost Scio

7.E(AjVn), 7.F(AjVn)
Volenec Václav
13

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z anglického jazyka připravila společnost Scio

7.E(AjKč), 7.F(AjKč)
Kučerová Petra
10

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z anglického jazyka připravila společnost Scio; pilotářka p. Veronika Ullíková

Ševčíková Věra
74
Bartošová Martina (7.F), Basbas Ioannes (7.E), Běhounková Tereza (7.E), Blahová Dominika (7.E), Buková Daniela (7.F), Dinh Tung Anh (7.F), Erban Vít (7.E), Hanzlíková Martina (7.F)

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Otevřená věda IV
Centrum výzkumu globální změny AV ČR Brno: kurz pro učitele biologie

Šimková Iva

 
8.10.
(St)
 

7:10-16:15

Přespolní běh: kraj
ZŠ E. Krásnohorské, Ústí n/L: dorost

Blahota Radek, Vacková Alena
Běhounková Tereza (7.E), Bradáčová Jana (5.C), Hora Petr (6.C), Koval Jakub (7.E), Laštovka Jan (7.C), Matějka Šimon (5.A), Saleh Hakim (8.F), Solar Kristián (6.F), Šimková Veronika (8.A), Šťastná Anežka (7.F), Žižková Magdalena (5.E)

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.E(1pol)
Růžička Jan
24

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.E(2pol)
Minaříková Věra
25

8:00- 8:45

Mých kosmických 14 dní
E. Mojžišová o své cestě po střediscích NASA v USA

1.A
Mojžišová Eva

10:00-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní innstrukce a test OSP

8.F(1pol)
Bartošová Jana
24

10:00-11:40

Návštěva velvyslankyně Peru v Ústeckém kraji
KÚ ÚK

Bergman Zdeněk, Leónová Michaela

10:00-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.F(2pol)
Minaříková Věra
25

11:50-12:35

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.C(2pol)
Benešová Olga
17

14:30-16:30

Pretesty City&Guilds
Gymnázium Louny - 40 účastníkuů

Boehmová Lenka, Kučerová Petra

16:30

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra
Abass Mohammad (6.B), Bárdoš Jiří (8.A), Beránková Karolína (5.B), Damková Marie (7.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kratochvílová Lucie (5.B), Kratochvílová Věra (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krupka Ondřej (8.B), Loginov Ivan (8.E), Mašek Martin (3.B), Mikešová Eliška (4.A), Novák Kryštof (8.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pražák Jan (4.B), Růžička Roman (4.B), Sigl Gustav (2.A), Sixta Petr (6.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Velátová Lucie (4.A), Vojáček Patrik (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zapletalová Hana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

 

Otevřená věda IV
Centrum výzkumu globální změny AV ČR Brno: kurz pro učitele biologie

Šimková Iva

 
9.10.
(Čt)
 

8:00- 9:40

Návštěva dialyzačního centra
Poliklinika Teplice: exkurze pro žáky biologického semináře (oktávy)

8.A(Bs1K), 8.A(Bs1Š), 8.B(Bs1K), 8.B(Bs1Š), 8.C(Bs1K), 8.C(Bs1Š), 8.D(Bs1K), 8.D(Bs1Š), 8.E(Bs1Š), 8.F(Bs1K), 8.F(Bs1Š)
Krausová Monika

8:00- 8:45

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.B(1pol)
Zahranová Jana
24

8:55- 9:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.B(2pol)
Zahranová Jana
24

10:55-11:40

Voda: Trvale udržitelný rozvoj. Proč?
Institut français + GT: vernisáž výstavy fotografií k Evropskému dni jazyků (zahájení 10:50)

6.F, 7.F, 8.B(FjCh), 8.B(FjSa), 8.F(FjCh), 8.F(FjSa)
Chárová Jarmila (8.F(FjCh)), Sanitriková Jiřina (8.F(FjSa)), Vartecký Miroslav (6.F), Lebrová Jitka
Au

10:55-11:40

Testování kvintánů - Vektor 1
Test z Aj - SCATE

5.C(2pol)
Benešová Olga
17

14:00-16:00

Zvířata v kosmu
Přednáška pro zájemce o fyziku; Milan Halousek - Česká kosmická kancelář - 33 žáků

Dvořáková Blanka, Krausová Monika, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra

14:35-16:15

Setkání výchovných poradců
PPP Teplice: pracovní schůzka

Emingrová Jitka

18:30-21:30

Fyzika do vlastních rukou
Program 4 studentů doktorandského studia MFF UK - pro zájemce o M a F -33 žáků

Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra

 

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra
Abass Mohammad (6.B), Bárdoš Jiří (8.A), Beránková Karolína (5.B), Damková Marie (7.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kratochvílová Lucie (5.B), Kratochvílová Věra (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krupka Ondřej (8.B), Loginov Ivan (8.E), Mašek Martin (3.B), Mikešová Eliška (4.A), Novák Kryštof (8.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pražák Jan (4.B), Růžička Roman (4.B), Sigl Gustav (2.A), Sixta Petr (6.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Velátová Lucie (4.A), Vojáček Patrik (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zapletalová Hana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

 

Otevřená věda IV
Centrum výzkumu globální změny AV ČR Brno: kurz pro učitele biologie

Šimková Iva

 
10.10.
(Pá)
 

7:10-14:25

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - přednáška pro žáky se zájmem o M a F ; lektoři Mgr. Jiří Králík, Ph.D., RNDr. Zdeněk Vácha a Mgr. Vladislav Jedlička

Jedlička Vladislav, Vácha Zdeněk

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.E(2pol)
Martínková Květuše
25

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.E(1pol)
Růžička Jan
24

10:00-12:00

Experimenty s tekutým dusíkem
přednáška pro zájemce o F; lektor Mgr. Jiří Králík, Ph.D.- 33 studentů

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva

10:00-10:45

Koncepce integrace cizinců na GT
Výzkum MŠMT; zajišťuje agentura ppp factum reserch s.r.o., Mgr. Eva Čekalová - diskuse se studenty cizinci

Řeháková Marcela
14
Afanaseva Veronika (5.B), Assi Dib (6.B), Avdibegović Hana (7.B), Hoangová Le Quyen (7.D), Kokhanska Daniela (7.C), Tranová Hoai Anh (8.A), Veliu Amar (6.C)

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test z M

8.B(1pol)
Růžička Jan
24

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test z M

8.B(2pol)
Rauch Roman
25

10:55-11:40

Koncepce integrace cizinců na GT
Výzkum MŠMT; zajišťuje agentura ppp factum reserch s.r.o., Mgr. Eva Čekalová - diskuse se studenty české národnosti

Řeháková Marcela
14
Mařanová Lucie (7.C), Musilová Kateřina (6.F), Pilous Martin (6.C), Přenosil Daniel (8.D), Rod Lukáš (8.D), Ševčíková Anežka (7.F), Štychová Barbora (7.F), Valter Miroslav (6.C)

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M

8.B(1pol)
Vavrein Jan
24

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M

8.B(2pol)
Bačová Miloslava
25

12:00-14:00

Koncepce integrace cizinců na GT
Výzkum MŠMT; zajišťuje agentura ppp factum reserch s.r.o., Mgr. Eva Čekalová

Bergman Zdeněk, Řeháková Marcela

14:00-15:00

Plesové výbory
Jednání se zástupci 8.C a 8.D

Güntherová Zdeňka (8.C), Hradilová Kristina (8.C), Janáčová Monika (8.D), Jirušková Natálie (8.D), Přenosil Daniel (8.D), Rod Lukáš (8.D), Rychtaříková Barbora (8.C), Šarvaic Martin (8.C)

15:00-17:00

Blesky, bouře
Přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. pro zájemce o fyziku - 20 žáků

Mojžišová Eva, Ševčíková Věra

18:00

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Krausová Monika, Řeháková Marcela

19:00-21:00

Fyzika všemi smysly
Přednáška lektorů z Matematicko-fyzikální fakulty pro žáky se zájmem o fyziku; 20 žáků, lektor RNDr, Zdeněk Šabatka

Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra

 

Komunální volby 2014
Pronájem místností na volby

Rautner Miroslav
5, 6, 7, 9

 

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra
Abass Mohammad (6.B), Bárdoš Jiří (8.A), Beránková Karolína (5.B), Damková Marie (7.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kratochvílová Lucie (5.B), Kratochvílová Věra (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krupka Ondřej (8.B), Loginov Ivan (8.E), Mašek Martin (3.B), Mikešová Eliška (4.A), Novák Kryštof (8.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pražák Jan (4.B), Růžička Roman (4.B), Sigl Gustav (2.A), Sixta Petr (6.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Velátová Lucie (4.A), Vojáček Patrik (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zapletalová Hana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

 

Otevřená věda IV
Centrum výzkumu globální změny AV ČR Brno: kurz pro učitele biologie

Šimková Iva

 
11.10.
(So)
 

9:00-10:00

Hledání rekordně velkých prvočísel a noční můry matematiků
Přednáška prof. Ing. Edity Pelantové, CSc. z FjFI ČVUT Praha pro 20 žáků

Dvořáková Blanka, Ševčíková Věra

10:30-12:00

K čemu slouží exotické zápisy čísel
Přednáška prof. Ing. Edity Pelantové, CSc. z FjFI ČVUT Praha pro 13 žáků

Ševčíková Věra

14:00-16:00

Perditus - zkouška
Pěvecký sbor absolventů GT

Sedláková Pavla

16:00-17:30

Minimální cesty a plochy
Přednáška Mgr. Pavly Hofmanové z PřF UJEP v Ústí nad Labem pro starší žáky se zájmem o M a F - 20 žáků

Ševčíková Věra

 

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra
Abass Mohammad (6.B), Bárdoš Jiří (8.A), Beránková Karolína (5.B), Damková Marie (7.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kratochvílová Lucie (5.B), Kratochvílová Věra (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krupka Ondřej (8.B), Loginov Ivan (8.E), Mašek Martin (3.B), Mikešová Eliška (4.A), Novák Kryštof (8.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pražák Jan (4.B), Růžička Roman (4.B), Sigl Gustav (2.A), Sixta Petr (6.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Velátová Lucie (4.A), Vojáček Patrik (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zapletalová Hana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

 

Komunální volby 2014
Pronájem místností na volby

Rautner Miroslav
5, 6, 7, 9

 

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Krausová Monika, Řeháková Marcela

 
12.10.
(Ne)
 

10:00-12:00

Proč je bublina kulatá
Přednáška Mgr. Pavly Hofmanové z PřF UJEP v Ústí nad Labem pro mladší žáky se zájmem o M a F - 13 žáků

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Monika, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Řeháková Marcela

10:00-12:00

Třísouřadnicový měřicí stroj
Přednáška Ing. Karla Ševčíka o propojení strojírenské praxe s analytickou geometrií - 13 žáků

Ševčíková Věra

do 16:00

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Čermáková Petra, Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva, Ševčíková Věra
Abass Mohammad (6.B), Bárdoš Jiří (8.A), Beránková Karolína (5.B), Damková Marie (7.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kratochvílová Lucie (5.B), Kratochvílová Věra (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krupka Ondřej (8.B), Loginov Ivan (8.E), Mašek Martin (3.B), Mikešová Eliška (4.A), Novák Kryštof (8.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pražák Jan (4.B), Růžička Roman (4.B), Sigl Gustav (2.A), Sixta Petr (6.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Velátová Lucie (4.A), Vojáček Patrik (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zapletalová Hana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

do 14:00

Víkendový seminář s M a F
Školicí a výcvikové středisko Žihle - pro žáky se zájmem o M a F a pro jejich učitele

Krausová Monika, Řeháková Marcela

 
13.10.
(Po)
 

8:00- 8:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Nj

8.C(NjKf)
Škodová Valerie
24

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.A(AjKt)
Khattibová Vladislava
25

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.A(AjVa), 8.B(AjVa)
Vaňková Veronika
24

12:45-13:30

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Nj

8.E(NjŠk), 8.F(NjŠk)
Škodová Valerie
24

12:45-13:30

Aquamundi: Voda a její využití
GT: přírodovědný projektový den

Jedlička Vladislav

 

Aquamundi: Voda a její využití
GT: přírodovědný projektový den

3.B
Dvořáková Blanka, Korfová Irena, Kuboňová Ilona

 
14.10.
(Út)
 

11:50-13:30

Dobrovolníci pro nemocnici Teplice
Dobrovolnické centrum při Teplické nemocnici: Jana Obermannová - jak můžete pomoci

8.A(Ps2K), 8.B(Ps2K), 8.C(Ps2K)
Korfová Irena

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Aquamundi: Voda a její využití
GT: přírodovědný projektový den

3.B
Dvořáková Blanka

 
15.10.
(St)
 

8:00- 8:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.D(1pol)
Šourková Eva
24

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.D(2pol)
Minaříková Věra
17

8:55- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Úvodní instrukce a test OSP

8.D(1pol)
Leónová Michaela
24

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.C(AjCg), 8.D(AjCg)
Cinglová Jana
25

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.C(AjJt), 8.D(AjJt)
Jetel Jan
24

18:00-20:00

Zkouška sboru Canzonetta
Kostel sv. Jana Křtitele: zkouška sboru s dirigentem J. Zástěrou

Martínková Květuše

 

Aquamundi: Voda a její využití
GT: přírodovědný projektový den

3.A
Mrvová Radka

 
16.10.
(Čt)
 

8:00-14:25

Fotbal - Pohár J. Masopusta: okres
FH Anger Teplice: dorostenci

Blahota Radek
Buriánek Pavel (5.C), Dušek Roman (4.A), Fišer Stanislav (8.D), Hora Petr (6.C), Kokeš Jakub (5.F), Lukosz Dominik (6.C), Marek Jiří (7.A), Matas Martin (6.C), Orgoň Tomáš (8.A), Rouček Karel (7.C), Rudolf Matěj (7.D), Sanitrik Martin (7.B), Sedláček Ondřej (7.B), Solar Kristián (6.F), Šic Zdeněk (8.E), Štilip Jakub (6.D)

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Nj

8.B(NjBč)
Mrzenová Jolana
17

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.F(Dívk)
Mühlfait Martin
24

12:45-13:30

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.E(Dívk)
Vacková Alena
24

13:40-14:25

Přednáška o studiu v zahraničí
Alfa-agency, přednášející: Mark R.Powers, Thornton Academy

5.E, 5.F, 6.A, 6.B
Boehmová Lenka, Cinglová Jana, Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Spěšná Daniela, Vaňková Veronika
Au

14:35-15:20

Přednáška o studiu v zahraničí
Alfa-agency, přednášející: Mark R.Powers, Thornton Academy

6.E, 6.F
Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Kučerová Petra
Au

15:30-16:15

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.E(AjCg), 8.F(AjCg)
Cinglová Jana
25

 

Aquamundi: Voda a její využití
GT: přírodovědný projektový den

3.A
Kuboňová Ilona, Mrvová Radka

 
17.10.
(Pá)
 

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.C(1pol)
Vartecký Miroslav
24

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.C(2pol)
Doboš Jakub
25

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Nj

8.E(NjMz), 8.F(NjMz)
Mrzenová Jolana
24

10:00-10:45

Test oktavánů
Test z M a dotazník

8.A(1pol)
Boldišová Kateřina
24

10:00-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.A(2pol)
Rauch Roman
25

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.A(1pol)
Řehák Jiří
24

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Nj

8.D(NjLe)
Leónová Michaela
17

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.D(1pol)
Rauch Roman
25

12:45-13:30

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.D(2pol)
Rauch Roman
25

 
18.10.
(So)
 

8:00-20:00

Trautzl: Saul - natáčení CD
Studiová nahrávka - Canzonetta

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.D(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

9:00-14:00

Krušné hory na podzim
Exkurze - Geografie a historie Teplického regionu; 11 žáků

5.A
Rak Martin

14:00-17:00

Sbor absolventů zkouší

Sedláková Pavla
51

 
20.10.
(Po)
 

8:00-13:30

Přehazovaná: oblastní kolo
ZŠ Buzulucká: starší žákyně

Mrzenová Jolana
Balaeva Sabina (4.B), Benešová Klára Lucie (3.B), Brejšová Gabriela (3.B), Krejzová Aneta (3.B), Markalousová Tereza (3.B), Račáková Tereza (4.B), Tsikina Svetlana (4.B)

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.C(1pol)
Cinglová Jana
24

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.B(AjBo)
Boehmová Lenka
17

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.C(2pol)
Cinglová Jana
24

12:45-13:30

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.A(1pol)
Zahranová Jana
24

13:40-14:25

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.A(2pol)
Zahranová Jana
24

 
21.10.
(Út)
 

8:00- 9:40

Fungování ekonomiky
Přednáška s počítačovou simulací; agentura AC Innovation s.r.o. , Most - pro studenty ekonomického semináře v septimě

7.A(Ek2T), 7.B(Ek2T), 7.C(Ek2T), 7.D(Ek2T), 7.E(Ek2T), 7.F(Ek2T)
Tomášová Václava
25

8:00- 9:00

The Murder at Wimbledon
The Bear Educational Theatre

3.A, 3.B, 4.A, 4.B
Doboš Jakub (4.A), Dvořáková Blanka (4.B), Mühlfait Martin (4.A), Záhorcová Tereza (3.A), Zahranová Jana (3.B)
Au

10:00-11:00

The History of England II
The Bear Educational Theatre

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Benešová Olga (8.B), Bergmanová Pavla (8.C), Boehmová Lenka, Krausová Monika (8.F), Sedlák Tomáš (8.E), Ulrich Zbyněk (8.D), Zahranová Jana (8.A)
Au

11:50-12:50

The History of England I
The Bear Educational Theatre

7.C, 7.D, 7.E, 7.F
Dvořáková Barbora (7.D), Kučerová Petra (7.F), Reich Otakar (7.C), Volenec Václav (7.E), Volfová Kamila (7.D), Záhorcová Tereza (7.E)
Au

11:50-13:30

Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme
Přednáška s počítačovou simulací; agentura AC Innovation s.r.o. , Most

8.A(Ek2T), 8.B(Ek2T), 8.D(Ek2T), 8.E(Ek2T), 8.F(Ek2T)
Tomášová Václava
25

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
22.10.
(St)
 

7:10-18:05

Přespolní běh: republikové finále
Hradec Králové - Malšova Lhota: dorost

Blahota Radek, Vacková Alena
Bartoš Martin (6.E), Běhounková Tereza (7.E), Bradáčová Jana (5.C), Hanzlíková Martina (7.F), Koval Jakub (7.E), Laštovka Jan (7.C), Matějka Šimon (5.A), Saleh Hakim (8.F), Solar Kristián (6.F), Šimková Veronika (8.A), Šťastná Anežka (7.F), Žižková Magdalena (5.E)

8:00- 8:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test OSP a dotazník

8.B(1pol)
Bejčková Ivana
24

8:00- 8:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test OSP a dotazník

8.B(2pol)
Reich Otakar
17

8:55- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test OSP a dotazník

8.B(1pol)
Boehmová Lenka
24

8:55- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test OSP a dotazník

8.B(2pol)
Vaňková Veronika
17

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.C(AjKt), 8.D(AjKt)
Khattibová Vladislava
24

14:00-14:30

Studium v cizině s YFU
Lucie Maršíková: o možnostech studia v cizině

22

18:00-20:30

Etnické nástroje v praxi
Rostislav Řezníček: seminář pro veřejnost

Řezníček Rostislav
52

 
23.10.
(Čt)
 

10:00-10:45

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Nj

8.A(NjŠk)
Škodová Valerie
17

10:00-11:40

Severočeská filharmonie: Koncert pro školy 2014
Dům kultury: koncert s průvodním slovem

6.A
Martínková Květuše

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.E(AjJt), 8.F(AjJt)
Jetel Jan
24

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.E(Hoši), 8.F(Hoši)
Vartecký Miroslav
17

12:45-13:30

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.B(1pol)
Kufel Pavol
24

13:40-14:25

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Čj

8.B(2pol)
Vavrein Jan
24

15:30-16:15

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z Aj

8.E(AjVa), 8.F(AjVa)
Vaňková Veronika
24

 
24.10.
(Pá)
 

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.D(2pol)
Blahota Radek
25

8:00- 9:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.D(1pol)
Mühlfait Martin
24

10:55-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.F(1pol)
Bartošová Jana
24

10:55-11:40

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.F(2pol)
Minaříková Věra
25

10:55-11:40

Srovnávací test z fyziky
Vnitřní energie

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Fišer Bohumil (6.C), Jedlička Vladislav (6.F), Krausová Martina (6.D), Kuboňová Ilona (6.A), Mojžišová Eva (6.E), Vácha Zdeněk (6.B)

11:50-12:35

Testování oktavánů - Vektor 4
Test z M a dotazník

8.F(2pol)
Mühlfait Martin
25

 
25.10.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostli a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

 
30.10.
(Čt)
 

7:30-13:17

Setuza a. s.
Ústí nad Labem: historie a současný provoz významné továrny na zpracování olejnin

8.D
Šourková Eva, Ulrich Zbyněk

7:37

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: nácvik skladeb, prohlídka města, návštěva zámku

Martínková Květuše

7:48-14:06

Tiské stěny
Tisá - Tiské stěny: geologická exkurze

5.D
Vavrein Jan

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

Ševčíková Věra
91
Antošová Martina (7.C), Avdibegović Hana (7.B), Bašta Josef (7.C), Bečka Filip (7.C), Burchashkin Anton (7.C), Černá Jana (7.B), Damková Marie (7.C), Feichtingerová Radka (7.C), Freyová Anna (7.B), Fuchs Daniel (7.C), Haasová Tereza (7.C), Jelínková Barbora (7.C), Karfilátová Gabriela (7.C), Kasner Marek (7.C), Kokhanska Daniela (7.C)

8:00-16:15

Památník čs. státnosti
Praha, Vítkov: výukový program Osudové osmičky v našich dějinách; Plečnikův kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad, Žižkovský vysílač

7.E
Bejčková Ivana

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

7.C(AjKč), 7.D(AjKč)
Bačová Miloslava
6

8:00- 9:40

Regionální knihovna Teplice
Informace o knihovnických službách, orientace v katalozích

5.E
Záhorcová Tereza

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

7.A(AjFa), 7.B(AjFa)
Farská Andrea
5

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

7.C(AjVn), 7.D(AjVn)
Volenec Václav
12

8:00- 9:40

Králova řeč - film
Premiere Cinemas Teplice: Film v původním znění - pro výuku angličtiny

4.A
Spěšná Daniela, Vaňková Veronika

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

7.C(AjJt), 7.D(AjJt)
Jetel Jan
94

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

7.A(AjBo)
Leónová Michaela
7

8:00- 8:45

Testování septimánů
Test z Aj připravila společnost Scio

7.B(AjKt)
Khattibová Vladislava
77

8:30-17:04

DOX - za současným uměním
Praha: návštěva galerie, prohlídka výstavy s doprovodným programem ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě StartPoint: Prize for Emerging Artists 2014

6.E
Mrvová Radka

8:30-13:35

Britské centrum
Ústí nad Labem: Britské centrum, SVK UL, zámek Větruše

7.F
Kučerová Petra

8:30-11:45

Hasičská zbrojnice Teplice
Funkce integrovaného záchranného systému; prohlídka a odborný výklad

5.B
Doboš Jakub

8:48-12:30

Britské centrum
Ústí nad Labem: Britské centrum, SVK UL

6.D
Boehmová Lenka

9:00-15:00

Dubí - Český porcelán
Dubí - porcelánka, kostel Panny Marie, okolí Dubí a Teplic

6.C
Bartošová Jana

9:30-13:00

Hasičská zbrojnice Teplice
Funkce integrovaného záchranného systému; prohlídka a odborný výklad

7.D
Blahota Radek

9:30-18:00

Lidice
Památník Lidice: dějepisná exkurze, prohloubení znalostí o dopadech xenofobie, rasismu a totalitních ideologiích

7.A, 7.C
Reich Otakar, Růžička Jan, Vašků Stanislav

11:50-13:30

Margaret Thatcher - film
Premiere Cinemas Teplice: Film v původním znění - pro výuku angličtiny

5.E, 5.F
Cinglová Jana, Spěšná Daniela, Vaňková Veronika

14:35-15:20

Testování oktavánů
Test z biologie připravila společnost Scio

8.A
Šimková Iva (8.A)
22

14:35-15:20

Testování oktavánů
Test z biologie připravila společnost Scio

8.C
Bergmanová Pavla (8.C)
23

14:35-15:20

Testování oktavánů
Test z biologie připravila společnost Scio

8.F
Krausová Monika (8.F)
21

14:35-15:20

Testování oktavánů
Test z biologie připravila společnost Scio

8.E
Sedlák Tomáš (8.E)
26

14:35-15:20

Testování oktavánů
Test z biologie připravila společnost Scio

8.D
Ulrich Zbyněk (8.D)
71

14:35-15:20

Testování oktavánů
Test z biologie připravila společnost Scio

8.B
Benešová Olga (8.B)
20

 
31.10.
(Pá)
 

7:30-14:00

Památník Terezín
Terezín: prohlídka všech objektů národního památníku, pevnostní architektura

7.F
Kučerová Petra

7:48-12:00

Britské centrum Ústí nad Labem
Britské centrum: k učivu angličtiny

5.A
Rak Martin

8:00-13:30

HZS CPS Teplice
Regionální muzeum Teplice: Osvěta v oblasti protipožární ochrany a návštěva výstavy Kriminalistika ve fotografii

3.A
Mrvová Radka

8:00- 9:40

Alois Nebel - film
Premiere Cinemas Teplice: Film doplňuje učivo současné české literatury - spisovatel Jaroslav Rudiš

8.A, 8.B, 8.F
Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina

8:00-17:30

Praha historická
Masarykovo nádraží, Prašná brána, Celetná ulice, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudova ulice, Pražský hrad - Vladislavský sál a Zlatá ulička

3.B
Dvořáková Blanka, Hejhalová Hana

8:00- 9:40

Regionální knihovna Teplice
Informace o knihovnických službách, orientace v katalozích

5.D
Záhorcová Tereza

8:30-10:00

Britské centrum Ústí nad Labem
Britské centrum: k učivu angličtiny

5.B
Doboš Jakub

8:55-13:30

ZOO Ústí nad Labem
Výukový program - ŠELMOVINY + prohlídka zoologické zahrady

7.C, 7.D
Šimková Iva, Vlačihová Marcela

9:45-11:45

Cyril a Metoděj - film
Premiere Cinemas Teplice: Film doplňuje učivo počátky našeho písemnictví - Cyril a Metoděj

2.A, 5.D
Boldišová Kateřina (2.A), Záhorcová Tereza (5.D)

10:00-15:00

Zoo Ústí nad Labem
Zoo: K učivu biologie - provnání podmínek pro zvířata v Zoo a v Bioparku GT

5.B
Doboš Jakub

10:00-13:30

Botanická zahrada Teplice
Komentovaná prohlídka k výuce biologie

5.E
Krausová Monika

10:55-11:40

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.A(AjFa), 7.B(AjFa)
Farská Andrea
24

10:55-11:40

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.B(AjKt)
Khattibová Vladislava
25

10:55-11:40

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.A(AjBo)
Boehmová Lenka
17

11:50-13:30

Máj - film
Premiere Cinemas Teplice: Film doplňuje učivo českého romantismu - Karel Hynek Mácha

6.A, 6.F
Boldišová Kateřina, Sanitriková Jiřina

12:00-13:30

Radovesice - příběh zaniklé vesnice
Regionální muzeum Teplice: k výuce místní historie

5.A
Rak Martin

 

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: nácvik skladeb, prohlídka města, návštěva zámku

Martínková Květuše

 
1.11.
(So)
 

14:00-16:00

Teplický cimes: Klezmofobia
Koncert dánské skupiny

Hejhalová Hana, Řezníček Rostislav
TvA

14:00-16:00

Sbor absolventů - zkouška

Sedláková Pavla

 

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: nácvik skladeb, prohlídka města, návštěva zámku

Martínková Květuše

 
2.11.
(Ne)
 

do 11:04

Soustředění Canzonetty
G Roudnice nad Labem: nácvik skladeb, prohlídka města, návštěva zámku

Martínková Květuše

 
3.11.
(Po)
 

8:55- 9:40

Srovnávací test z dějepisu
Pravěk a Mezopotámie

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Krausová Monika (5.E), Minaříková Věra (5.D), Rauch Roman (5.C), Sedláková Pavla (5.F), Škodová Valerie (5.A), Vartecký Miroslav (5.B)

10:55-11:40

Návštěva učitelů z Petrohradu
Prezentace škol, uvítání učitelů v aule

6.A(RjKf)
Bergman Zdeněk, Korfová Irena (6.A(RjKf))

11:50-13:30

Návštěva učitelů z Petrohradu
Beseda s žáky a prohlídka školy

Korfová Irena
Au
Afanaseva Veronika (5.B), Beloglazova Marija (6.B), Dragoun Michal (5.B), Grigorov Igor (6.A), Grigorova Liubov (7.B), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kokhanska Daniela (7.C), Kozyakov Vadim (5.D), Kuryshev Alexandr (5.A), Loginov Ivan (8.E), Novák Michael (8.B), Sharkov Nikita (8.C), Shepeleva Anastasia (5.B), Tartakovská Yuliya (7.D), Tsikina Svetlana (4.B), Tsiuleneva Alina (8.C), Vondrák Antonín (8.C)

12:45-13:30

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.F(FjSa)
Sanitriková Jiřina
17

13:40-14:25

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.F(FjCh)
Chárová Jarmila
17

 
4.11.
(Út)
 

8:00-15:20

Přehazovaná: okres
SH Teplice: starší žákyně

Mrzenová Jolana
Balaeva Sabina (4.B), Benešová Klára Lucie (3.B), Brejšová Gabriela (3.B), Doubková Daniela (4.A), Frišová Dominika (6.D), Krejzová Aneta (3.B), Markalousová Tereza (3.B), Račáková Tereza (4.B), Tsikina Svetlana (4.B)

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.D(NjVf), 7.D(ŠjDř)
Dvořáková Barbora, Volfová Kamila
24, 25

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet
Omnium, Broumov: mezinárodní konference

Novák Michael (8.B)

 
5.11.
(St)
 

7:00-20:00

Gaudeamus
VV Brno: veletrh pomaturitníhio vzdělávání - 47 žáků GT

Emingrová Jitka, Reich Otakar
Archelausová Lucie (8.D), Bachorková Ivana (8.D), Berežná Jana (8.F), Brož František (8.E), Dolanská Anna (8.F), Fazekaš Dominik (8.F), Ferdová Lucie (8.E), Filip Tadeáš (8.D), Fišer Stanislav (8.D), Güntherová Zdeňka (8.C), Halamová Barbora (8.F), Hanzlíková Kateřina (8.F), Havlíček Jakub (8.E), Heršová Tereza (8.D), Hlaváčová Veronika (8.F), Hornofová Jitka (8.F), Hrbáčková Karolína (8.D), Jaklinová Michaela (8.B), Kadeřávek Šimon (8.E), Košťáková Klára (8.D), Kusá Kristýna (8.F), Laštovková Tereza (8.D), Lázňovský Martin (8.C), Linhartová Silvie (8.E), Loginov Ivan (8.E), Marčíková Vendula (8.C), Nejedlá Adéla (8.F), Nguyen Thi Ly (8.F), Nguyenová Thi Lucie (8.B), Novák Kryštof (8.B), Novotná Adriana (8.E), Pavelčíková Eliška (8.B), Petrová Kristýna (8.C), Pichová Zuzana (8.D), Rod Lukáš (8.D), Rybáková Kateřina (8.E), Rychtaříková Barbora (8.C), Schmitzová Daniela (8.E), Smirnov Denis (8.E), Šic Zdeněk (8.E), Tomášková Laura (8.D), Turusová Ivana (8.E), Valoušková Martina (8.E), Vuová Thu Thao (8.C), Vybíralová Lenka (8.D), Vyhnis Zdeněk (8.E), Zvěřinová Lenka (8.E)

7:30-18:00

Aquamundi: Voda a její vlastnosti
GT: přírodovědný projektový den

4.A
Žbánková Dagmar

8:00- 8:45

Srovnávací test z matematiky
Elementární funkce, mocniny a odmocniny

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bartošová Jana (6.F), Bergmanová Pavla (6.D), Dvořáková Blanka (6.A), Jedlička Vladislav (6.E), Kejzlar Miloš (6.C), Krausová Martina (6.B), Ševčíková Věra

8:30-16:00

Aquamundi: Voda a její vlastnosti
GT: přírodovědný projektový den

4.A
Kuboňová Ilona

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.C(NjBč), 7.C(NjLe)
Bačová Miloslava, Leónová Michaela
17, 24

14:30-15:30

Bezpečnost ve škole
Policie ČR: npor. Tomáš Rychnovský

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Rautner Miroslav, Růžička Jan, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Pitro Hyklová Alena, Dědičová Marie, Weiss Leoš

 
6.11.
(Čt)
 

7:30-18:00

Aquamundi: Voda a její vlastnosti
GT: přírodovědný projektový den

4.A
Žbánková Dagmar

8:00-13:30

Basketbal: okres
SH Teplice: dorostenci

Blahota Radek
Brandl Michal (6.E), Fričl Matěj (6.E), Lázňovský Martin (8.C), Matas Martin (6.C), Podlucký Jakub (6.D), Roletzki Tomáš (6.E), Růžička Štěpán (5.D), Šťovíček Stanislav (5.A), Švábík Šimon (7.A), Tilgner Marcel (8.B)

8:00-16:15

Ústřední komise Biologické olympiády
ČZU Praha: jednání komise

Sedlák Tomáš, Šimková Iva

8:00-15:20

Seminář o odpadech
EKO-KOM a. s. Ústí nad Labem: vzdělávací akce pro učitele

Vlačihová Marcela

8:30-16:00

Aquamundi: Voda a její vlastnosti
GT: přírodovědný projektový den

4.A
Kuboňová Ilona

8:40-16:00

Ústav živočišné fyziologie a genetiky
ÚŽFG AV ČR Liběchov: Den otevřených dveří

7.A(Bs1B), 7.A(Bs1U), 7.B(Bs1B), 7.B(Bs1U), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.D(Bs1U), 7.E(Bs1B), 7.E(Bs1U), 7.F(Bs1B), 7.F(Bs1U)
Bergmanová Pavla, Ulrich Zbyněk

14:30-16:00

City&Guilds: pretesty
Možnost vyzkoušet si testy z angličtiny

Boehmová Lenka, Másilková Marcela
6, 7

17:00-18:00

Vernisáž výstavy o spolupráci se Srbskem
KÚ ÚK Ústí nad Labem, hejtmanství

Bergman Zdeněk, Řehák Jiří

 

Interkulturní dialog ve škole
Contact Line, Mariánské Lázně: tréninkový seminář pro pedagogy

Chárová Jarmila

 
7.11.
(Pá)
 

7:10-18:05

Týden vědy
JčU České Budějovice: Ústav parazitologie, Ústav hydrobiologie

6.A(Bi6X), 6.B(Bi6X), 6.C(Bi6X), 6.D(Bi6X), 6.E(Bi6X)
Benešová Olga, Krausová Monika, Vlačihová Marcela

11:50-12:35

Testování septimánů
Test z Aj SCATE, testování u PC a se sluchátky

7.E(NjLe), 7.E(NjMz)
Leónová Michaela, Mrzenová Jolana
24, 25

11:50-16:15

Krajské kolo Logické olympiády
Multifunkční centrum UJEP: Ústí nad Labem

Dvořáková Blanka
Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kotalová Anna (1.A), Plavec Václav (6.B), Svobodová Gabriela (7.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B)

11:50-12:35

Srovnávací test z biologie
Viry, prokayota, eukaryota

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Blahota Radek, Doboš Jakub, Farská Andrea, Korfová Irena, Krausová Monika, Kuboňová Ilona, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Škodová Valerie

11:50-13:30

Test z matematiky
Ředitelská prověrka - test z matematiky ve společné části maturitní zkoušky

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Bartošová Jana, Bergmanová Pavla, Jedlička Vladislav, Kejzlar Miloš, Krausová Martina, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Rauch Roman, Vavrein Jan
9, 20, 23, 46, 72, 75

 

Interkulturní dialog ve škole
Contact Line, Mariánské Lázně: tréninkový seminář pro pedagogy

Chárová Jarmila

 
8.11.
(So)
 

10:00-20:00

Trautzl: Saul - natáčení CD
Německo, Budyšín, Radibor: koncert - Trautzlova umělecká společnost - Canzonetta; prohlídka města

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.D(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

 

Ideas That Work
Katedra Aj PF ZČU Plzeň: konference profesionálů ve výuce angličtiny

Boehmová Lenka

 
10.11.
(Po)
 

8:00-13:30

Futsal: 1. kolo futsalové ligy
SH Teplice: dorostenci

Blahota Radek
Brandl Michal (6.E), Fišer Stanislav (8.D), Hora Petr (6.C), Kokeš Jakub (5.F), Lukosz Dominik (6.C), Matas Martin (6.C), Orgoň Tomáš (8.A), Richter Martin (7.D), Rouček Karel (7.C), Rudolf Matěj (7.D), Sanitrik Martin (7.B), Sedláček Ondřej (7.B), Solar Kristián (6.F), Šic Zdeněk (8.E)

10:00-10:45

Srovnávací test z matematiky
Výrazy, množiny, obory

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Bartošová Jana (5.B), Kejzlar Miloš (5.C), Krausová Monika (5.D), Rak Martin (5.A), Rauch Roman (5.F), Vácha Zdeněk (5.E)

 
11.11.
(Út)
 

8:55-17:10

Konzultační seminář pro výchovné poradce SŠ k PUP MZ
NIDV Praha

Reich Otakar

12:15-16:30

Konzultační seminář pro management škol - MZ 2015
NIDV Ústí nad Labem

Řeháková Marcela

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
12.11.
(St)
 

8:00-14:25

PIšQworky 2014
Student Cyber Games a GT: soutěž středoškoláků

Minaříková Věra
Au

8:00-18:05

Pracovní setkání knihovníků
Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha

Lebrová Jitka

8:00- 9:40

Srovnávací test z českého jazyka
Kompozice

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bartošová Jana, Bergmanová Pavla, Dvořáková Blanka, Jedlička Vladislav, Kejzlar Miloš, Krausová Martina, Řehák Jiří, Sanitriková Jiřina, Šourková Eva, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav

8:55- 9:40

Regionální knihovna Teplice
Návštěva knihovny - informace o knihovnických službách, orientace v katalozích

5.B
Reich Otakar (5.B)

10:00-12:35

Spolupráce s VŠCHT
Unipetrol Litvínov

Sedlák Tomáš

11:50-13:30

Bicí nástroje
Konzervatoř Teplice: návštěva oddělení bicích nástrojů

4.A(2pol)
Martínková Květuše

14:30-15:00

Porada pedagogického sboru
Čtvrtletní klasifikační porada

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Vartecká Anna, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar
Au

 
13.11.
(Čt)
 

8:00-13:30

Setkání koordinátorů soutěží
KÚ ÚK: setkání k BiO a ChO

Sedlák Tomáš

8:00- 9:40

Film Věry Chytilové Plastic people of the Universe
Příběhy bezpráví Člověka v tísni: film a beseda

8.A(Ds1Ř), 8.B(Ds1Ř), 8.D(Ds1Ř), 8.E(Ds1Ř), 8.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

8:55- 9:40

Srovnávací test ze zeměpisu
Země jako vesmírné těleso

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Bartošová Jana, Kejzlar Miloš, Kufel Pavol, Škodová Valerie, Ulrich Zbyněk, Vavrein Jan, Zahranová Jana

10:00-11:40

Film Swingtime o železné oponě
Příběhy bezpráví Člověka v tísni: film a beseda

7.A(Ds1Ř), 7.B(Ds1Ř), 7.C(Ds1Ř), 7.D(Ds1Ř), 7.E(Ds1Ř), 7.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

10:00-10:45

Hudební výchova GT dětem
Akce pro 20 dětí MŠ Jeníkov

Řezníček Rostislav

16:00-18:00

Problematika černé díry: přednáška pro učitele fyziky
PF UJEP, Katedra fyziky: Ústí n. L.

Vácha Zdeněk

 

Máchovská výročí
6.A GT: Výstava k výročí narození i úmrtí Karla Hynka Máchy s příjezdem samotného básníka

6.A
Sanitriková Jiřina

 
14.11.
(Pá)
 

 

Máchovská výročí
6.A GT: Výstava k výročí narození i úmrtí Karla Hynka Máchy s příjezdem samotného básníka

6.A
Sanitriková Jiřina

 
17.11.
(Po)
 

 

Máchovská výročí
6.A GT: Výstava k výročí narození i úmrtí Karla Hynka Máchy s příjezdem samotného básníka

6.A
Sanitriková Jiřina

 
18.11.
(Út)
 

8:00-15:20

"Díky, že můžem..."
Projektový den k připomenutí 25. výročí Sametové revoluce (ve spolupráci s Amnesty International)

Růžička Jan, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Lebrová Jitka
9, 10, 14, 15, 54, TvB
Beránková Lenka (5.A), Jerznkjan Vladimír (6.A), Klugerová Sára (7.A), Kotyzová Nikola (5.A), Koubová Valerie (5.B), Krsová Aneta (7.E), Musilová Kateřina (6.F), Němečková Lucie (5.B), Novák Michael (8.B), Parachin Pavel (7.B), Podrápská Klára (5.A), Suchá Klára (6.F)

8:00- 8:45

1989: Z deníku Ivany A.
Promítání filmu: Jeden svět na školách (v rámci projektu Díky, že můžem)

5.A, 5.B, 6.C
Boehmová Lenka (5.A), Kučerová Petra (5.B), Růžička Jan, Vaňková Veronika (6.C)
TvB

8:00-16:15

Florbal: oblastní kolo
SH Krupka: mladší žáci

Mühlfait Martin
Appel Samuel (2.A), Dytrt Tomáš (2.A), Greguš Rudolf (2.A), Hora Jiří (1.A), Hubáček Jan (2.A), Kaňkovský Jan (1.A), Kondr Filip (1.A), Kotz Matouš (2.A), Kytka Martin (1.A), Prokeš Marek (1.A), Sigl Gustav (2.A), Škoda Filip (2.A), Zeman Pavel (2.A)

8:00-13:30

"Díky, že můžem..."
Projektový den k připomenutí 25. výročí Sametové revoluce - zajištění organizace

6.A
Růžička Jan (6.A)
10, 14, 15, 54, TvB

8:55- 9:40

Díky, že můžem...
GT: prohlídka jednotlivých stanovišť v rámci projektu

5.A, 5.B, 6.C
Mrvová Radka (6.C), Reich Otakar (5.B), Sedláková Pavla (6.C), Žbánková Dagmar (5.A)

10:00-10:45

Vězni svědomí
Workshop od Amnesty International u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce

6.B
Rak Martin (6.B)
13

10:00-10:45

1989: Z deníku Ivany A.
Promítání filmu: Jeden svět na školách (v rámci projektu Díky, že můžem)

6.D, 6.F, 7.C
Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Volenec Václav
TvB

10:00-13:30

Listování
ZŠ Edisonova: 3x 120 žáků

Lebrová Jitka
Au

10:55-11:40

Vězni svědomí
Workshop od Amnesty International u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce

6.E
Řehák Jiří (6.E)
13

10:55-11:40

Díky, že můžem...
GT: prohlídka jednotlivých stanovišť v rámci projektu

6.D, 6.F, 7.C
Růžička Jan (7.C), Vartecký Miroslav (6.F), Vašků Stanislav (6.D)

11:50-12:35

Vězni svědomí
Workshop od Amnesty International u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce

7.B
Sanitriková Jiřina (7.B), Vaňková Veronika (7.B)
13

11:50-12:35

1989: Z deníku Ivany A.
Promítání filmu: Jeden svět na školách (v rámci projektu Díky, že můžem)

7.D, 7.E, 7.F
Dvořáková Barbora (7.D), Kučerová Petra (7.E), Růžička Jan, Volenec Václav (7.F), Volfová Kamila (7.D), Záhorcová Tereza (7.F)
TvB

12:45-13:30

Díky, že můžem...
GT: prohlídka jednotlivých stanovišť v rámci projektu

7.D, 7.E, 7.F
Benešová Olga (7.E), Blahota Radek (7.D), Zahranová Jana (7.F)

12:45-13:30

Vězni svědomí
Workshop od Amnesty International u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce

7.A
Reich Otakar (7.A)
13

13:40-15:20

Organizátoři prohlídky školy
GT: prohlídka školy pro ZŠ Edisonova - zajišťují žáci z 7.C

Růžička Jan
Antošová Martina (7.C), Bašta Josef (7.C), Fuchs Daniel (7.C), Hájek Jaroslav (7.C), Hofmanová Nathalie (7.C), Kasner Marek (7.C), Kokhanska Daniela (7.C), Marešová Anna (7.C), Rouček Karel (7.C), Silnic Martin (7.C), Švestka Jan (7.C), Vojtěchovská Kristýna (7.C)

14:25-18:00

Kino Aussig: Poslední dny Sophie Schollové
Kino Mumie, Ústí nad Labem: film v němčině - k výuce německého jazyka

Hejhalová Hana, Mrzenová Jolana

15:00-16:30

Koncert studentských kapel
Koncert k připomenutí 25. výročí Sametové revoluce

Růžička Jan, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Vašků Stanislav
TvA
Novák Michael (8.B)

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Máchovská výročí
6.A GT: Výstava k výročí narození i úmrtí Karla Hynka Máchy s příjezdem samotného básníka

6.A
Sanitriková Jiřina

 
19.11.
(St)
 

10:00-11:40

Nikomu jsem neublížil - konfidenti StB
Příběhy bezpráví Člověka v tísni: film a beseda

7.A(Ek3Ř), 7.B(Ek3Ř), 7.C(Ek3Ř), 7.D(Ek3Ř), 7.E(Ek3Ř), 7.F(Ek3Ř)
Řehák Jiří

11:50-13:30

Film Swingtime o železné oponě
Příběhy bezpráví Člověka v tísni: film a beseda

8.A(Ek3Ř), 8.B(Ek3Ř), 8.C(Ek3Ř), 8.D(Ek3Ř), 8.E(Ek3Ř), 8.F(Ek3Ř)
Řehák Jiří

11:50-12:35

Srovnávací test z biologie
Ploštěnci, hlísti

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bergmanová Pavla, Krausová Monika, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Ulrich Zbyněk, Vlačihová Marcela, Zahranová Jana

14:00-16:00

Teplický cimes: Židé mezi Čechy a Němci
Přednáška Mgr. Kateřiny Čapkové, Ph. D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

6.B
Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Hejhalová Hana, Rak Martin, Řehák Jiří, Škodová Valerie, Lebrová Jitka
Au

16:00-18:30

Informační odpoledne pro rodiče

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar

 

Máchovská výročí
6.A GT: Výstava k výročí narození i úmrtí Karla Hynka Máchy s příjezdem samotného básníka

6.A
Sanitriková Jiřina

 
20.11.
(Čt)
 

7:10-16:15

Národní konference e-Skills for Jobs 2014
Dům zahraniční spolupráce MŠMT, Praha: elektronické dovednosti pro učitele

Kuboňová Ilona

8:00-16:15

Basketbal: okres
SH Teplice: dorostenky

Doboš Jakub
Avdibegović Hana (7.B), Davidová Nikola (5.F), Egermaierová Kamila (5.F), Fofoňková Zuzana (5.F), Fryčová Štěpánka (6.C), Gabrielová Barbora (7.E), Jancyková Barbora (6.C), Mandíková Laura (5.C), Marešová Anna (7.C), Pilná Kateřina (5.C), Zářecká Martina (5.C)

8:00-16:15

Autorské právo pro subjekty působící v kultuře
Odbor autorského práva MK ČR Praha, JUDr. Adéla Faladová

Martínková Květuše

8:00-15:00

Pišqworky - krajské kolo
Ústí nad Labem, Gymnázium V. Šmejkala - Severní Terasa

Brož František (8.E), Grigorov Igor (6.A), Harrandt Václav (6.D), Le Duc Anh (6.A), Perner Jiří (6.D), Podlucký Jakub (6.D), Štěpka Filip (6.D), Tóth Jan (8.E), Vacek Michal (6.C), Vuová Thu Thao (8.C)

18:00-20:30

Gravitační vlny z počátku vesmíru
Café Nobel na Hvězdárně Teplice; přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. z FEL ČVUT Praha

Mojžišová Eva, Ševčíková Věra

 

XI. české fórum
Evropský parlament mládeže, Kroměříž: simulace Evropského parlamentu

Tranová Hoai Anh (8.A)

 
21.11.
(Pá)
 

8:00-11:40

Vystoupení pro seniory
Domov důchodců Bystřany - Canzonetta

5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 5.F(HvnS), 6.A(Hnn1), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(Hnn1), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(Hnn1), 7.B(SzMt), 7.C(Hnn1), 7.C(SzMt), 7.E(Hnn1), 7.E(HvnS), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(HvnS), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše, Sedláková Pavla

8:00-14:25

Aquamundi
Liberec: projektová schůzka - evaluace

Kuboňová Ilona

10:00-13:30

Hořící keř
kino Květen, filmové představení k 17. listopadu

7.A, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Boldišová Kateřina (8.A), Korfová Irena (8.C), Mühlfait Martin (8.F), Rak Martin (8.B), Růžička Jan (7.C), Řehák Jiří (7.A), Škodová Valerie (8.E), Ulrich Zbyněk (8.D), Vartecký Miroslav (8.E), Vašků Stanislav (7.F), Volfová Kamila (7.D)

10:00-13:30

Gándhí
GT: promítání filmu: biografie Mohandase K.Gándhího (188 min.)

7.B
Mráček Jakub
20

 

XI. české fórum
Evropský parlament mládeže, Kroměříž: simulace Evropského parlamentu

Tranová Hoai Anh (8.A)

 
22.11.
(So)
 

8:00-14:25

Řecká mytologie a její specifika
Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, Praha: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. - Ústav řeckých a latinských studií, FF UK

Emingrová Jitka

9:00-16:00

Instruktor lyžování - kurz
GT: teoretická část kurzu

Mrzenová Jolana
20

20:00-22:00

Heki Hek ve Slávii
Koncert kapely učitelů GT

Doboš Jakub, Mühlfait Martin, Růžička Jan, Vavrein Jan

 

XI. české fórum
Evropský parlament mládeže, Kroměříž: simulace Evropského parlamentu

Tranová Hoai Anh (8.A)

 
23.11.
(Ne)
 

9:00-16:00

Instruktor lyžování - kurz
GT: teoretická část kurzu

Mrzenová Jolana
20

 

XI. české fórum
Evropský parlament mládeže, Kroměříž: simulace Evropského parlamentu

Tranová Hoai Anh (8.A)

 
24.11.
(Po)
 

8:00- 9:40

Česká lingvistická olympiáda
GT: školní kolo soutěže

Sanitriková Jiřina
16

 
25.11.
(Út)
 

7:30-18:00

Den latiny
FF UK Praha: akce pro žáky studující latinu - 51 žáků

Emingrová Jitka, Žbánková Dagmar
Abass Mohammad (6.B), Avdibegović Hana (7.B), Broný Vojtěch (6.F), Buková Daniela (7.F), Cardová Jana (8.A), Coverini Valeria (6.F), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černá Denisa (8.C), Černíková Aneta (7.F), Fischer František (7.D), Galamboš Filip (6.F), Hissenová Aneta (6.F), Ho Thi My Hanh (6.E), Hokrová Simona (7.D), Hora Václav (6.B), Horníková Klára (8.A), Hrubý Ondřej (6.C), Janotková Kateřina (7.D), Jermanová Natálie (5.E), Kalivodová Sára (6.E), Kokošková Eva (7.B), Kolafa Zdeněk (7.D), Kolářová Anežka (6.E), Miturová Kristýna (7.C), Nodžák Matěj (7.C), Nováková Barbora (6.C), Nováková Lucie (7.F), Ölveczká Tereza (8.C), Pichová Zuzana (8.D), Placr Dominik (7.F), Plavec Václav (6.B), Prokešová Eliška (6.E), Pužmanová Daniela (6.F), Rakašová Rozalie (6.E), Rischlingová Sabina (6.F), Romová Kateřina (8.C), Sanitrik Martin (7.B), Sedláček Ondřej (7.B), Sedláčková Adéla (5.E), Špinková Julie (6.F), Tilgner Marcel (8.B), Toms Denis (7.F), Turusová Ivana (8.E), Vacek Michal (6.C), Václavíková Tereza (6.F), Valenta Michal (7.D), Vojtíšková Nicole (7.D), Zeman Filip (6.B)

10:55-11:40

1989: Z deníku Ivany A.
Příběhy bezpráví Člověka v tísni: film a beseda

6.E
Řehák Jiří

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
26.11.
(St)
 

8:00-16:15

Florbal: oblastní kolo
SH Krupka: starší žáci

Doboš Jakub
Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Dušek Roman (4.A), Goltsch Petr (3.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kejzlar Ondřej (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kučera Tomáš (3.A), Slavíček Pavel (4.A)

8:00-16:00

Návštěva Goethe Institutu
Praha: přednášky a informace, prohlídka institutu a centra Prahy

Mrzenová Jolana, Volfová Kamila
Bartošová Martina (7.F), Bodlák Jan (6.A), Bradáčová Jana (5.C), Buriánek Pavel (5.C), Dokulilová Marcela (5.C), Floriančič Daniel (5.C), Foršt Ondřej (6.A), Grigorov Igor (6.A), Hlavnička Jakub (5.C), Hlupý Lukáš (6.A), Jahodářová Daniela (5.D), Jermanová Natálie (5.E), Kasalová Klára (3.B), Klír Jakub (6.A), Kneiflová Eliška (5.D), Kolouchová Julie (6.A), Kružíková Sára (5.D), Le Duc Anh (6.A), Linhartová Kateřina (5.C), Linhová Natálie (5.D), Machovcová Veronika (6.A), Meier Anneke (6.A), Ngo Petr (5.C), Nguyen Mau Dung (5.C), Nováková Natalie (5.E), Omar Khalil (5.C), Panchartek Ivan (5.D), Petrželková Lenka (5.E), Sedláčková Adéla (5.E), Sedláčková Anna (5.E), Sedláčková Valerie (5.D), Schmiedová Lucie (5.C), Schmiedová Šárka (5.C), Sotonová Sabina (5.C), Šeremetová Markéta (5.E), Ševčíková Anežka (7.F), Špinková Michaela (5.D), Václavíková Tereza (6.F), Váňová Barbora (5.E), Vokáčová Dominika (5.E), Vránová Denisa (5.D), Zářecká Martina (5.C)

8:00-16:15

Florbal: okres
SH Teplice: dorostenci

Blahota Radek
Fričl Matěj (6.E), Hrubý Ondřej (6.C), Kejmar Miroslav (8.D), Koval Jakub (7.E), Král Filip (8.F), Neruda Vít (8.B), Novák Matěj (6.D), Pavlištík Ladislav (6.D), Richter Martin (7.D), Rudolf Matěj (7.D), Řehák Vojtěch (8.A), Šarvaic Martin (8.C), Valter Miroslav (6.C)

10:55-11:40

Srovnávací test ze zeměpisu
Těžba a průmysl

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Krausová Monika (6.F), Kučerová Petra (6.D), Rak Martin (6.A), Sedláková Pavla (6.E), Šourková Eva (6.C), Ulrich Zbyněk (6.B)

13:00-17:00

Aquamundi: seminář
GT - seminář k projektu

Bartošová Jana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Jedlička Vladislav, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Martínková Květuše, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Rak Martin, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika
46

13:40-15:20

O klobouk kouzelníka Pokustóna
GT - školní kolo soutěže ve fyzikálních a chemickcýh experimentech

Mojžišová Eva
45

14:00-15:00

Dějepisná olympiáda - školní kolo
GT: Pot, slzy a naděje aneb Život je boj

Bejčková Ivana
83

18:00-22:00

Gogol: Revizor
Divadlo Most: 29 žáků GT

Vašků Stanislav

 
27.11.
(Čt)
 

8:00- 8:45

Volyňští Češi
Regionální muzeum Teplice: o životě emigrantů a reemigrantů

8.A(Ds1Ř), 8.B(Ds1Ř), 8.D(Ds1Ř), 8.E(Ds1Ř), 8.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

8:00-14:25

Seminář k matematické olympiádě
DDM v Ústí nad Labem; seminář pro řešitele MO kategorie B a C

Kuboňová Ilona, Vácha Zdeněk
Baumgartlová Jana (5.A), Beránková Karolína (5.B), Beránková Lenka (5.A), Bereznaninová Barbora (5.C), Bradáčová Jana (5.C), Burger Kryštof (5.D), Dragoun Michal (5.B), Egermaierová Kamila (5.F), Foršt Ondřej (6.A), Fričl Matěj (6.E), Fryčová Štěpánka (6.C), Hanzlová Lenka (5.B), Havránek Petr (6.B), Jahodář Jiří (5.A), Klír Jakub (6.A), Košek Michal (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Kruml Jakub (6.F), Krutský Martin (5.E), Le Duc Anh (6.A), Machovcová Veronika (6.A), Malík Michal (6.D), Mandíková Laura (5.C), Matoušková Hana (5.D), Michálková Barbora (5.C), Müllerová Kateřina (5.C), Omar Khalil (5.C), Perner Jiří (6.D), Pilná Kateřina (5.C), Plachá Veronika (6.E), Plavec Václav (6.B), Podlucký Jakub (6.D), Pokorný Tomáš (5.F), Rakašová Rozalie (6.E), Romová Barbora (5.B), Seiner Roman (5.A), Sixta Petr (6.B), Šajner Marek (5.B), Štěpka Filip (6.D), Šťovíček Stanislav (5.A), Tatýrek Jan (5.A), Tomášechová Kateřina (5.A), Ulbrich Dominik (5.D), Vacek Michal (6.C), Voch Matěj (5.E), Voska Vojtěch (6.A), Vybulka Jakub (6.A), Zeman Filip (6.B), Žampach Richard (6.D)

8:55- 9:40

Radovesice - příběh zaniklé vesnice
Regionální muzeum Teplice: archeologické výzkumy, vystěhování vesnic kvůli výsypce

8.A(Ds1Ř), 8.B(Ds1Ř), 8.D(Ds1Ř), 8.E(Ds1Ř), 8.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

10:00

Konference o interaktivních technologiích
AV Media, Praha: Klub ředitelů - hotel Clarion

Bergman Zdeněk

10:00-10:45

Volyňští Češi
Regionální muzeum Teplice: o životě emigrantů a reemigrantů

7.A(Ds1Ř), 7.B(Ds1Ř), 7.C(Ds1Ř), 7.D(Ds1Ř), 7.E(Ds1Ř), 7.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

10:00-11:40

Juvenes Translatores
Evropská komise: školní kolo překladatelské soutěže

Vaňková Veronika
93
Klugerová Sára (7.A), Krautstengelová Lenka (7.D), Ondráková Lucie (7.B), Ševčíková Anežka (7.F), Zettlová Denisa (7.D)

10:55-11:40

Radovesice - příběh zaniklé vesnice
Regionální muzeum Teplice: archeologické výzkumy, vystěhování vesnic kvůli výsypce

7.A(Ds1Ř), 7.B(Ds1Ř), 7.C(Ds1Ř), 7.D(Ds1Ř), 7.E(Ds1Ř), 7.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

12:45-14:25

Bicí nástroje
Konzervatoř Teplice: návštěva oddělení bicích nástrojů

4.B(2pol)
Martínková Květuše

15:00-17:00

Filmový klub KCRJ - Diarios de motocicleta
Promítání filmu o Kubě

Leónová Michaela
1

 
28.11.
(Pá)
 

7:00-17:00

Náboj Junior
Národní kolo matematické soutěže - 2 týmy; Karlovy Vary

Dvořáková Blanka
Kadlec Jakub (3.B), Křivánek Pavel (3.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Toráč Huy (3.B), Trakslová Nicola (4.B), Vízek Jaroslav (3.B)

8:00-13:30

Jazykové hry v hodinách češtiny
Descartes Parha: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

8:00- 8:45

Konverzační soutěž v Aj
Školní kolo, kategorie 3, poslechová část

Jetel Jan, Řeháková Marcela
94
Foršt Ondřej (6.A), Hellerová Zuzana (5.E), Holán Lukáš (5.E), Jánský Lukáš (5.E), Jirout Adam (5.E), Kossakowská Eliška (5.E), Krajník Kryštof (6.E), Krsová Aneta (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Pavlis Matouš (7.E), Petrov Ivan (7.A), Petrželková Lenka (5.E), Pinto Jana (5.E), Sedláček Richard (7.E), Sedláčková Anna (5.E), Stojka David (5.E), Svobodová Gabriela (7.B)

8:00-14:25

Florbal: okres
SH Teplice: dorostenky

Doboš Jakub
Avdibegović Hana (7.B), Bečáková Barbora (7.E), Březinová Michaela (6.D), Egermaierová Kamila (5.F), Fofoňková Zuzana (5.F), Gabrielová Barbora (7.E), Hokrová Simona (7.D), Hrubý Ondřej (6.C), Chárová Karolína (7.E), Jeníčková Klára (7.E), Jungvirtová Klára (7.E), Mráčková Lenka (7.E), Schmiedová Šárka (5.C)

8:55- 9:40

Konverzační soutěž v Aj
Školní kolo, kategorie 3, poslechová část

Jetel Jan, Řeháková Marcela
94
Bartošová Martina (7.F), Burger Kryštof (5.D), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Grecmanová Michaela (7.B), Janková Eliška (7.F), Morkes Michal (6.B), Olšavská Marcela (5.D), Pilná Kateřina (5.C), Sanitrik Martin (7.B), Švábík Šimon (7.A), Tran Thi Phuong Thao (7.F), Tuzová Lucie (7.B), Umon Marek (7.F), Urbanová Natali (6.B), Vajgertová Natálie (5.F), Vodrašková Eliška (7.D), Vokáčová Dominika (5.E), Zettlová Denisa (7.D), Žižka Jakub (7.B)

10:00-10:45

Konverzační soutěž v Aj
Školní kolo, kategorie 3, poslechová část

Jetel Jan
94
Kršňák Jakub (5.E), Krutský Martin (5.E), Krutský Ondřej (7.E), Mach František (3.A), Makseckij Michal (5.B), Marek Jiří (7.A), Musilová Kateřina (6.F), Nguyen Mau Dung (5.C)

do 16:00

Konference o interaktivních technologiích
AV Media, Praha: Klub ředitelů - hotel Clarion

Bergman Zdeněk

 
29.11.
(So)
 

8:00-17:00

Podzimní srovnávací zkoušky
Scio: zkoušky pro žáky ZŠ

Žbánková Dagmar
5, 6, 7, 9, 10

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostlin a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

 
30.11.
(Ne)
 

16:00-17:00

Vystoupení v rámci festivalu Teplická vánočka
Náměstí Svobody - Canzonetta

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

 
1.12.
(Po)
 

8:00- 8:45

Test z anglického jazyka
společný test pro oktavány - essay

8.E, 8.F
Boehmová Lenka, Cinglová Jana, Jetel Jan

8:55- 9:40

Test z anglického jazyka
společný test pro oktavány - essay

8.C, 8.D
Cinglová Jana, Jetel Jan, Khattibová Vladislava

11:50-12:35

Test z anglického jazyka
společný test pro oktavány - essay

8.A, 8.B
Boehmová Lenka, Khattibová Vladislava

11:50-12:35

Srovnávací test z dějepisu
Český stát, církev a kultura v raném středověku

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bejčková Ivana (6.A), Kučerová Petra (6.C), Rak Martin (6.E), Růžička Jan (6.D), Řehák Jiří (6.F), Škodová Valerie, Žbánková Dagmar (6.B)

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
2.12.
(Út)
 

8:00- 8:45

Dobrovolníci pro nemocnici Teplice
Dobrovolnické centrum při Teplické nemocnici: Jana Obermannová - jak můžete pomoci

7.A(Ps2K), 7.B(Ps2K), 7.C(Ps2K), 7.D(Ps2K), 7.E(Ps2K), 7.F(Ps2K)
Korfová Irena
16

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
3.12.
(St)
 

8:00-12:35

Vystoupení pro seniory
Domov důchodců Teplice a Červený kříž - hry na nástroje, zpěv

Martínková Květuše, Řezníček Rostislav
Bělová Gabriela (1.A), Benešová Anna (1.A), Doubková Veronika (4.A), Duong Quang Long (4.B), Foltýnová Karolína (1.A), Houdová Barbora (1.A), Jůzlová Klára (6.F), Kolouchová Julie (6.A), Kotalová Anna (1.A), Machovcová Veronika (6.A), Nguyen Thi Thu Huyen (3.A), Panešová Barbora (1.A), Phamová Lucie (3.A), Rischlingová Sabina (6.F), Sedláčková Anna (5.E), Schindlerová Natálie (1.A), Steklá Veronika (1.A), Trakslová Nicola (4.B), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D), Umon Marek (7.F), Virtová Nikola (7.F), Vohnoutová Barbora (4.B), Voch Matěj (5.E), Zakharova Valeriia (3.B)

13:40-15:20

Astronomická olympiáda
GT: školní kolo

Mojžišová Eva
45
Albrechtová Jana (3.B), Benešová Anna (1.A), Bindr Michal (3.B), Burger Kryštof (5.D), Čandová Romana (5.B), Dragoun Michal (5.B), Gojdičová Michaela (7.A), Hamsová Simona (7.A), Holeczy Lukáš (7.A), Houdová Barbora (1.A), Kotalová Anna (1.A), Krutský Martin (5.E), Křivánek Pavel (3.B), Kytka Martin (1.A), Mašek Martin (3.B), Müller Daniel (5.B), Netroufal Dominik (5.E), Panešová Barbora (1.A), Panešová Kateřina (3.B), Parůžek Prokop (1.A), Petrov Ivan (7.A), Romová Barbora (5.B), Steklá Veronika (1.A), Šafránek Vojtěch (1.A), Švestka Jan (7.C), Tsikin Alexey (1.A), Vaníková Kateřina (6.A), Víznerová Michaela (7.A), Voch Matěj (5.E)

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
4.12.
(Čt)
 

6:00

Předvánoční Vídeň
Vídeň: Albertina - prohlídka galerie, Hofburg, Belvedere, zámek Schönbrunn, Muzejní čtvrť - 26 žáků

Mrzenová Jolana, Volfová Kamila
Blahová Dominika (7.E), Brunerová Tereza (7.E), Fazekaš Dominik (8.F), Floriančič Daniel (5.C), Grigorov Igor (6.A), Jermanová Natálie (5.E), Kadeřávek Šimon (8.E), Kodad Daniel (7.B), Kovářová Lenka (7.B), Krejčí Marek (8.F), Krsová Aneta (7.E), Krutský Ondřej (7.E), Le Duc Anh (6.A), Meier Anneke (6.A), Nguyen Thanh Huong (7.A), Nguyen Thi Thuy (7.A), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Pernerová Karolína (7.B), Sedláček Richard (7.E), Sedláčková Adéla (5.E), Silveira Pedro Olavo (6.D), Smirnov Denis (8.E), Vitner Michael (7.B), Zapletalová Hana (7.D), Zettlová Denisa (7.D)

10:00-11:40

Hamlet
Shakespearovo Hamlet v podání teplické konzervatoře: divadelní představení

5.B, 8.C
Reich Otakar

12:45-13:30

Olympiáda z českého jazyka
GT: školní kolo - slohová práce - během výuky Čj

3.B
Žbánková Dagmar

13:00-14:00

Mexiko - záhada starých Mayů
kino Květen; vzdělávací projekt Svět kolem nás, Olomouc

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F
Bartošová Jana (6.C), Bergmanová Pavla (7.E), Dvořáková Blanka (6.F), Jetel Jan (7.D), Krausová Martina (6.E), Kufel Pavol (6.D), Mráček Jakub (7.B), Rak Martin (6.B), Růžička Jan (7.C), Sedlák Tomáš (7.A), Ulrich Zbyněk (6.A), Zahranová Jana (7.F)

13:30-17:00

Inovace pedagogických praxí
CPP PF UJEP: Ústí n. Labem - pracovní workshop pro fakultní školy UJEP

Řeháková Marcela

14:15-15:15

Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo
GT: kategorie III B

Bačová Miloslava, Vavrein Jan
1

18:00-23:00

Tajemný hrad v Karpatech
Divadlo Most: 33 žáků GT

Vašků Stanislav

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 

Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet
Omnium, Broumov: mezinárodní konference

Novák Michael (8.B)

 
5.12.
(Pá)
 

8:00-14:25

Krajské kolo chemické olympiády
Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala: kategorie A - předseda poroty

Sedlák Tomáš

8:00-13:30

Návštěva velvyslance Kuby (Chargé daffaires ad interim)
Zajištění organizace návštěvy

Baumgartlová Jana (5.A), Jahodářová Adriena (8.A), Podrápská Klára (5.A), Portová Leona (5.A)

8:00-14:25

O klobouk kouzelníka Pokustóna
G Písnická, Praha: celostátní finále soutěže

Mojžišová Eva

8:00- 8:45

Konverzační soutěž v Aj
GT: školní kolo, kategorie III, ústní část

Jetel Jan, Řeháková Marcela, Spěšná Daniela
61
Bartošová Martina (7.F), Foršt Ondřej (6.A), Marek Jiří (7.A), Sanitrik Martin (7.B), Tuzová Lucie (7.B)

8:55-10:45

Olympiáda z českého jazyka
GT: školní kolo - slohová práce - během výuky Čj

4.A
Žbánková Dagmar

10:00-11:40

Olympiáda z českého jazyka
GT: školní kolo - slohová práce - během výuky Čj

4.B
Chárová Jarmila, Žbánková Dagmar

10:45-11:40

Návštěva velvyslance Kuby (Chargé daffaires ad interim)
Beseda se studenty: Kubánská příroda - flóra a fauna

7.A, 7.D, 8.C(ŠjDř), 8.D(ŠjDř)
Bergman Zdeněk, Dvořáková Barbora (8.D(ŠjDř)), Farská Andrea (7.A)
22

11:50-12:35

Návštěva velvyslance Kuby (Chargé daffaires ad interim)
Prohlídka GT a města Teplice

8.C(ŠjDř), 8.D(ŠjDř)
Dvořáková Barbora (8.D(ŠjDř))
22

12:45-13:30

Mikuláš v MŠ
MŠ Zelená ulice: sextáni dělali Mikuláše

Řezníček Rostislav

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 

Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet
Omnium, Broumov: mezinárodní konference

Novák Michael (8.B)

 

Předvánoční Vídeň
Vídeň: Albertina - prohlídka galerie, Hofburg, Belvedere, zámek Schönbrunn, Muzejní čtvrť - 26 žáků

Mrzenová Jolana, Volfová Kamila
Blahová Dominika (7.E), Brunerová Tereza (7.E), Fazekaš Dominik (8.F), Floriančič Daniel (5.C), Grigorov Igor (6.A), Jermanová Natálie (5.E), Kadeřávek Šimon (8.E), Kodad Daniel (7.B), Kovářová Lenka (7.B), Krejčí Marek (8.F), Krsová Aneta (7.E), Krutský Ondřej (7.E), Le Duc Anh (6.A), Meier Anneke (6.A), Nguyen Thanh Huong (7.A), Nguyen Thi Thuy (7.A), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Pernerová Karolína (7.B), Sedláček Richard (7.E), Sedláčková Adéla (5.E), Silveira Pedro Olavo (6.D), Smirnov Denis (8.E), Vitner Michael (7.B), Zapletalová Hana (7.D), Zettlová Denisa (7.D)

 
6.12.
(So)
 

do 23:00

Předvánoční Vídeň
Vídeň: Albertina - prohlídka galerie, Hofburg, Belvedere, zámek Schönbrunn, Muzejní čtvrť - 26 žáků

Mrzenová Jolana, Volfová Kamila
Blahová Dominika (7.E), Brunerová Tereza (7.E), Fazekaš Dominik (8.F), Floriančič Daniel (5.C), Grigorov Igor (6.A), Jermanová Natálie (5.E), Kadeřávek Šimon (8.E), Kodad Daniel (7.B), Kovářová Lenka (7.B), Krejčí Marek (8.F), Krsová Aneta (7.E), Krutský Ondřej (7.E), Le Duc Anh (6.A), Meier Anneke (6.A), Nguyen Thanh Huong (7.A), Nguyen Thi Thuy (7.A), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Pernerová Karolína (7.B), Sedláček Richard (7.E), Sedláčková Adéla (5.E), Silveira Pedro Olavo (6.D), Smirnov Denis (8.E), Vitner Michael (7.B), Zapletalová Hana (7.D), Zettlová Denisa (7.D)

 
7.12.
(Ne)
 

16:00-17:00

Komorní sbor Teplice
Beuronská kaple: koncert sboru absolventů GT

Sedláková Pavla
Bk

 

Jazykově-poznávací seminář pro učitele Nj
MŠMT a Hesensko - Wiesbaden, Gießen, Frankfurt n. M.: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

 
8.12.
(Po)
 

8:00-15:20

Volejbal: okres
SH Teplice: dorostenky a dorostenci

Doboš Jakub, Mühlfait Martin, Vacková Alena
Antošová Martina (7.C), Bašta Josef (7.C), Brandl Michal (6.E), Frišová Dominika (6.D), Hanzlíková Martina (7.F), Jungvirtová Klára (7.E), Kaňkovská Charlotte (6.A), Kokhanska Daniela (7.C), Lázňovský Martin (8.C), Mandíková Laura (5.C), Pilous Martin (6.C), Růžička Štěpán (5.D), Štěpka Filip (6.D), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D), Vavrušová Adéla (7.D), Vojtěchovská Kristýna (7.C)

10:55-11:40

Konverzační soutěž v Aj
GT: školní kolo, kategorie III, ústní část (náhradní termín)

Jetel Jan, Řeháková Marcela, Spěšná Daniela
61
Krajník Kryštof (6.E), Krsová Aneta (7.E), Musilová Kateřina (6.F), Sedláčková Adéla (5.E), Zettlová Denisa (7.D)

15:30-17:30

Vánoční koncert Canzonetty
Zkouška sboru, příprava auly

Martínková Květuše, Lebrová Jitka
Au

17:00-18:30

Školská rada
Úvodní zasedání nové školské rady

Bergman Zdeněk, Kejzlar Miloš, Vašků Stanislav
1

17:30-19:30

Vánoční koncert Canzonetty
Tradiční vánoční koncert sboru GT

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše, Lebrová Jitka
Au

 

Jazykově-poznávací seminář pro učitele Nj
MŠMT a Hesensko - Wiesbaden, Gießen, Frankfurt n. M.: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
9.12.
(Út)
 

8:00-11:40

Vystoupení pro seniory
Domov důchodců Dubí - Canzonetta

1.A(Hnn1), 1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.B(Hnn1), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 6.A(Hnn1), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(Hnn1), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(Hnn1), 7.B(SzMt), 7.C(Hnn1), 7.C(SzMt), 7.E(Hnn1), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše, Sedláková Pavla

8:00-12:35

Matematická olympiáda
Školní kolo MO - kategorie A

Bartošová Jana, Dvořáková Blanka, Kufel Pavol, Rauch Roman, Ševčíková Věra
84
Bárdoš Jiří (8.A), Bindr Tomáš (7.A), Hokrová Simona (7.D), Jaklinová Michaela (8.B), Marek Jiří (7.A), Rybáková Kateřina (8.E), Siváková Tereza (7.D), Tóth Jan (8.E), Váňa Pavel (7.A), Zlatník Ivan (8.B)

8:55- 9:40

Regionální knihovna Teplice
Návštěva knihovny - informace o knihovnických službách

5.A
Žbánková Dagmar

10:00-17:10

Futsalová liga: 2. kolo
SH Klíše Ústí nad Labem: dorostenci

Blahota Radek
Brandl Michal (6.E), Fišer Stanislav (8.D), Hora Petr (6.C), Kokeš Jakub (5.F), Kopřiva Dominik (7.F), Lukosz Dominik (6.C), Rouček Karel (7.C), Rudolf Matěj (7.D), Sedláček Ondřej (7.B)

12:45-15:20

Konverzační soutěž ve francouzštině
GT: školní kolo, kategorie AII, BI a BII

Chárová Jarmila, Sanitriková Jiřina
15

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Jazykově-poznávací seminář pro učitele Nj
MŠMT a Hesensko - Wiesbaden, Gießen, Frankfurt n. M.: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
10.12.
(St)
 

8:00-16:00

Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky
NIDV Praha: Senovážné nám.

Dvořáková Blanka, Kejzlar Miloš, Rauch Roman

8:30-14:00

Mistrovství ČR školních šachových družstev
Kategorie ZŠ: Teplice, Masarykova 29

Reich Otakar
Appel Samuel (2.A), Bednárek Vojtěch (3.B), Mašek Martin (3.B), Sloup Matěj (1.A), Vojáček Patrik (2.A), Zeman Pavel (2.A)

14:15-16:15

Olympiáda z českého jazyka
Školní kolo: kvinty - oktávy - 47 účastníků

Reich Otakar, Záhorcová Tereza
72, 91
Beránková Lenka (5.A), Čandová Romana (5.B), Černá Jana (7.B), Dokulilová Marcela (5.C), Fischer František (7.D), Fričl Matěj (6.E), Grecmanová Michaela (7.B), Hellerová Zuzana (5.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hokrová Simona (7.D), Kalivodová Sára (6.E), Kasner Marek (7.C), Kauca Lukáš (8.B), Klugerová Sára (7.A), Koubová Valerie (5.B), Lipš Jan (7.D), Loginov Ivan (8.E), Mach Ondřej (5.E), Mandíková Laura (5.C), Mlýnek Pavel (7.D), Mráčková Lenka (7.E), Musijenko Oleg (5.C), Ngo Petr (5.C), Novák Kryštof (8.B), Omar Khalil (5.C), Ornst Jaromír (5.C), Pilná Kateřina (5.C), Pišlová Diana (6.E), Reich Jakub (6.E), Reimannová Anna (7.D), Romová Barbora (5.B), Sedláček Richard (7.E), Siváková Tereza (7.D), Šajner Marek (5.B), Tartakovská Yuliya (7.D), Tatýrek Jan (5.A), Valenta Michal (7.D), Váňová Barbora (5.E), Vašíčková Kamila (7.D), Vodrašková Eliška (7.D), Vojtíšková Nicole (7.D), Zapletalová Hana (7.D), Zářecká Martina (5.C), Zilcherová Ivana (7.D), Zlatník Ivan (8.B)

19:00-20:30

Česká mše vánoční
Canzonetta: Česká mše vánoční - s Konzervatoří Teplice, Dům kultury Teplice

2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.C(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

 

Jazykově-poznávací seminář pro učitele Nj
MŠMT a Hesensko - Wiesbaden, Gießen, Frankfurt n. M.: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
11.12.
(Čt)
 

8:00-16:15

Florbal: okres
SH Krupka: starší žáci

Doboš Jakub
Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Dušek Roman (4.A), Goltsch Petr (3.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kejzlar Ondřej (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kučera Tomáš (3.A), Slavíček Pavel (4.A), Váňa Matěj (4.A), Vízek Jaroslav (3.B)

8:30-14:00

Mistrovství ČR školních šachových družstev
Kategorie SŠ: Teplice, Masarykova 29

Reich Otakar
Bartoš Václav (8.D), Brož František (8.E), Burger Kryštof (5.D), Krutský Martin (5.E), Malov Philipp (5.E), Tilgner Marcel (8.B), Vacek Michal (6.C), Zeman Filip (6.B)

10:00-11:40

Arnošt Lustig - devět životů
Diamant Film, kino Květen: Režie - Ivo Pavelek, Kristina Pavelková

6.B, 7.A(Ds1Ř), 7.B(Ds1Ř), 7.C(Ds1Ř), 7.D(Ds1Ř), 7.E(Ds1Ř), 7.F(Ds1Ř), 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Bejčková Ivana (7.F(Ds1Ř)), Boldišová Kateřina (8.A), Emingrová Jitka (8.E), Rak Martin (6.B), Reich Otakar (8.C), Růžička Jan (8.B), Škodová Valerie (8.F), Šourková Eva (8.D)

15:30-16:15

Nabídka pomaturitního studia a informace o cambridgeských zkouškách
Lingua centrum: K. Illuminati - pro zájemce z oktáv

Boehmová Lenka
22

 

Jazykově-poznávací seminář pro učitele Nj
MŠMT a Hesensko - Wiesbaden, Gießen, Frankfurt n. M.: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
12.12.
(Pá)
 

8:00-11:40

Vystoupení pro seniory
Domov důchodců Dubí - hry na nástroje, zpěv - seznam žáků bude upřesněn

Řezníček Rostislav, Sedláková Pavla

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 

Jazykově-poznávací seminář pro učitele Nj
MŠMT a Hesensko - Wiesbaden, Gießen, Frankfurt n. M.: kurz pro učitele

Hejhalová Hana

 
13.12.
(So)
 

7:10-15:20

Národní srovnávací zkoušky
Scio: přijímací zkoušky na VŠ

Žbánková Dagmar
91, 92, 93, 94, 95

9:00-12:00

Den otevřených dveří
Program pro návštěvníky z řad veřejnosti

Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Emingrová Jitka, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Krausová Monika, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrzenová Jolana, Rak Martin, Reich Otakar, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Škodová Valerie, Šourková Eva, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila

12:00-16:00

City&Guilds - zkoušky
Certifikované zkoušky z angličtiny

Boehmová Lenka, Cinglová Jana, Hrdlička Jakub, Kučerová Petra, Záhorcová Tereza
5, 6, 7

17:00-19:00

Po stopách Beuronu při svíčkách
PAB, Beuronská kaple: netradiční prohlídka kláštera včetně sklepení

Bk

 
14.12.
(Ne)
 

17:00-19:00

Jiří Řehák: Hory a lidé
Beuronská kaple GT: přednáška o Rumunsku - pro veřejnost

Řehák Jiří
Bk

19:00-23:00

Ze života hmyzu
Praha: Národní divadlo

8.B
Boehmová Lenka

 
15.12.
(Po)
 

8:00-13:30

Moderní učitel 21. století - školení
FEL ČVUT Praha: školení projektových metodiků

Kuboňová Ilona

14:00-15:00

VŠE - národohospodářská fakulta
Beseda se studentem VŠE Jakubem Krejčím o možnostech studia

Emingrová Jitka
5

16:00-17:30

Informační odpoledne pro rodiče
Náhradní termín pro rodiče žáků třídy 8.D

8.D
Šourková Eva
6

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
16.12.
(Út)
 

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
17.12.
(St)
 

7:35-14:50

Nazionalparkzentrum Bad Schandau
Německo, NP Saské Švýcarsko: zeměpisná a dějepisná exkurze

5.D, 6.E
Řehák Jiří, Vavrein Jan

8:00-13:30

Silový čtyřboj: okres i kraj
SH SŠ stavební Teplice: dorostenci

Mühlfait Martin
Bartoš Martin (6.E), Krejčí Marek (8.F), Neruda Vít (8.B), Schwing Viktor (8.F)

8:00-16:00

Drážďany - metropole Saska
Deutsche Hygiene Museum, vánoční Drážďany

7.A(NjBč), 7.C(NjBč), 7.C(NjLe), 7.E(NjLe)
Bačová Miloslava, Leónová Michaela, Spěšná Daniela

8:30-15:00

Drážďany - metropole Saska
Deutsche Hygiene Museum, vánoční Drážďany

4.B, 5.C
Šimková Iva, Volfová Kamila

8:55-11:40

Botanická zahrada Teplice
Biologové v botanické zahradě

7.A(Bs1B), 7.A(Bs1U), 7.B(Bs1B), 7.B(Bs1U), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.D(Bs1U), 7.E(Bs1B), 7.E(Bs1U), 7.F(Bs1B), 7.F(Bs1U)
Bergmanová Pavla, Ulrich Zbyněk

9:00-13:00

Teplice po audiostezce
Komentovaná prohlídka města: významné budovy, historické souvislosti, odkazy na literaturu, anglická verze - D. Feri

8.B
Boehmová Lenka

10:00-13:30

Spolchemie pro učitele
Ústí nad Labem: prohlídka chemického provozu pro učitele chemie

Benešová Olga, Minaříková Věra, Mráček Jakub, Sedlák Tomáš, Vlačihová Marcela, Zahranová Jana

15:00-18:05

Slavnostní schůze zaměstnanců
Školní jídelna: předvánoční setkání

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Doulík Pavel, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Dytrtová Kateřina, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Rautner Miroslav, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Vartecká Anna, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar, Hadraba Vojtěch, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka, Másilková Marcela, Švábíková Dana, Bartůněk Jiří, Berg Petr, Dědičová Marie, Weiss Leoš

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
18.12.
(Čt)
 

11:00-12:45

Vánoční akademie

1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Bačová Miloslava (7.A), Bartošová Jana (6.C), Bejčková Ivana (1.A), Benešová Olga (7.E), Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla (8.C), Blahota Radek (7.D), Boehmová Lenka (8.B), Boldišová Kateřina (2.A), Cinglová Jana (8.B), Doboš Jakub (5.B), Dvořáková Barbora (2.A), Dvořáková Blanka (3.B), Emingrová Jitka, Farská Andrea (1.A), Hejhalová Hana, Chárová Jarmila (6.F), Jedlička Vladislav (6.B), Jetel Jan, Kejzlar Miloš (8.A), Khattibová Vladislava, Korfová Irena (8.F), Krausová Monika (5.E), Krausová Martina (8.E), Kuboňová Ilona (7.B), Kučerová Petra (7.F), Kufel Pavol (5.F), Leónová Michaela (6.D), Minaříková Věra (6.F), Mojžišová Eva (3.B), Mrvová Radka (3.A), Mrzenová Jolana (6.A), Mráček Jakub (7.B), Mühlfait Martin (6.C), Rak Martin (5.A), Rauch Roman, Reich Otakar (7.A), Růžička Jan, Řehák Jiří (6.E), Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina (6.B), Sedláková Pavla, Spěšná Daniela (4.A), Sedlák Tomáš (5.D), Ševčíková Věra, Šimková Iva (4.B), Škodová Valerie (5.F), Šourková Eva (8.D), Trejtnar Oldřich (3.A), Ulrich Zbyněk, Vacková Alena (5.B), Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika (5.E), Vartecký Miroslav (7.E), Vašků Stanislav, Vavrein Jan (5.D), Volenec Václav (5.C), Vlačihová Marcela (4.B), Volfová Kamila (5.C), Záhorcová Tereza (7.F), Zahranová Jana (7.C), Žbánková Dagmar (4.A)

19:00-20:30

Česká mše vánoční
Canzonetta: Česká mše vánoční - s Konzervatoří Teplice, Dům kultury Teplice

2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.C(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

19:00-20:45

Vánoční akademie
Krušnohorské divadlo Teplice, žákovské představení pro rodiče

Bergman Zdeněk, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Jedlička Vladislav, Korfová Irena, Krausová Monika, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Reich Otakar, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Žbánková Dagmar

 

Flóra a Fauna - poklady Kuby
Velvyslanectví Kuby: výstava fotografií o kubánské přírodě

Lebrová Jitka
Au

 
19.12.
(Pá)
 

8:00-18:05

Vánoční Drážďany
Drážďany: Frauenkirche, Japonský palác, vánoční trhy - 39 žáků

Mrzenová Jolana

19:12-23:45

Vánoční setkání učitelů
Zámecká restaurace

Bačová Miloslava, Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Krausová Monika, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vaňková Veronika, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Hadraba Vojtěch, Lebrová Jitka

 
20.12.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostlin a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

10:00-15:00

Vánoce zdarma
PAB - Beuronská kaple: charitativní akce - dárky zdarma

Bk

 
21.12.
(Ne)
 

9:00-12:00

Příprava projektu Teplice
Videopohlednice o Teplicích

5.A(ŠjLe)
Leónová Michaela
3

10:00-15:00

Vánoce zdarma
PAB - Beuronská kaple: charitativní akce - dárky zdarma

Bk

19:00-20:00

J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Beuronská kaple: hrají a zpívají učitelé a žáci GT - pro veřejnost

Bergman Zdeněk, Emingrová Jitka, Martínková Květuše, Mühlfait Martin, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sedláková Pavla, Záhorcová Tereza

 
24.12.
(St)
 

10:00-12:00

Betlémské světlo
PAB + skauti - Beuronská kaple: rozdávání betlémského světla

Bk

 
29.12.
(Po)
 

12:00-23:45

Díky, že můžem v Lucerně
Praha: Palác Lucerna - prezentace projektu, vyhlášení vítězné školy, hudební vystoupení našich žáků

Růžička Jan
Beránková Lenka (5.A), Jerznkjan Vladimír (6.A), Klugerová Sára (7.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krsová Aneta (7.E), Musilová Kateřina (6.F), Novák Michael (8.B), Parachin Pavel (7.B), Podrápská Klára (5.A)

 
6.1.
(Út)
 

8:55- 9:40

Srovnávací test z českého jazyka
Diktát

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Kuboňová Ilona (5.F), Leónová Michaela (5.D), Reich Otakar (5.A), Šourková Eva (5.E), Volfová Kamila (5.C), Žbánková Dagmar (5.B)

10:00-10:45

Gymnázia č.1 Franciska Skoriny
Bělorusko, Plock - návštěva 45 žáků a učitelů: uvítání, přivítání hejtmana Ústeckého kraje

5.F(RjKf), 6.A(RjKf), 8.B(Rj3K), 8.C(Rj3K), 8.D(Rj3K), 8.F(Rj3K)
Bergman Zdeněk, Korfová Irena
Au

10:00-13:30

Návštěva hejtmana Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček: setkání se žáky v aule, prohlídka školy, jednání s ředitelem

Bergman Zdeněk
Au

10:00-10:45

Gymnázia č.1 Franciska Skoriny
Bělorusko, Plock - návštěva 45 žáků a učitelů: uvítání, přivítání hejtmana Ústeckého kraje

Bergman Zdeněk, Korfová Irena
Au
Afanaseva Veronika (5.B), Balaeva Sabina (4.B), Beloglazova Marija (6.B), Budykina Anastasia (3.A), Burchashkin Anton (7.C), Glukhová Alina (4.A), Gorgol Anastasije (2.A), Grigorov Igor (6.A), Grigorova Liubov (7.B), Jelisejev Danila (4.A), Kokhanska Daniela (7.C), Kozyakov Vadim (5.D), Kruppa Anastasiia (5.C), Kuryshev Alexandr (5.A), Loginov Ivan (8.E), Malov Philipp (5.E), Mamedova Alina (3.B), Petrov Ivan (7.A), Rodionov Ivan (4.B), Sharkov Nikita (8.C), Shepeleva Anastasia (5.B), Sibileva Natalia (4.A), Smirnov Denis (8.E), Tartakovská Yuliya (7.D), Tsikin Alexey (1.A), Tsikina Svetlana (4.B), Tsiuleneva Alina (8.C), Yarulova Mayya (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zakharova Viktoriya (1.A), Zhuravleva Varvara (1.A)

10:55-11:40

Gymnázia č.1 Franciska Skoriny
Bělorusko, Plock - návštěva 45 žáků a učitelů: prohlídka školy (Biopark, Beuronská kaple, Technopark)

Bergman Zdeněk, Doboš Jakub, Korfová Irena
Beloglazova Marija (6.B), Dragoun Michal (5.B), Kokhanska Daniela (7.C), Loginov Ivan (8.E), Novák Michael (8.B), Shepeleva Anastasia (5.B), Tsiuleneva Alina (8.C)

11:50-12:35

Gymnázia č.1 Franciska Skoriny
Bělorusko, Plock - návštěva 45 žáků a učitelů: beseda s žáky, výměna zkušeností

5.F(RjKf), 6.A(RjKf), 8.B(Rj3K), 8.C(Rj3K), 8.D(Rj3K), 8.F(Rj3K)
Bergman Zdeněk, Korfová Irena
20, 21, 23

11:50-12:35

Gymnázia č.1 Franciska Skoriny
Bělorusko, Plock - návštěva 45 žáků a učitelů: beseda s žáky, výměna zkušeností

Bergman Zdeněk, Korfová Irena
20, 21, 23
Afanaseva Veronika (5.B), Balaeva Sabina (4.B), Beloglazova Marija (6.B), Budykina Anastasia (3.A), Burchashkin Anton (7.C), Glukhová Alina (4.A), Gorgol Anastasije (2.A), Grigorov Igor (6.A), Grigorova Liubov (7.B), Jelisejev Danila (4.A), Kokhanska Daniela (7.C), Kozyakov Vadim (5.D), Kruppa Anastasiia (5.C), Kuryshev Alexandr (5.A), Loginov Ivan (8.E), Malov Philipp (5.E), Mamedova Alina (3.B), Petrov Ivan (7.A), Rodionov Ivan (4.B), Sharkov Nikita (8.C), Shepeleva Anastasia (5.B), Sibileva Natalia (4.A), Smirnov Denis (8.E), Tartakovská Yuliya (7.D), Tsikin Alexey (1.A), Tsikina Svetlana (4.B), Tsiuleneva Alina (8.C), Yarulova Mayya (2.A), Zakharova Valeriia (3.B), Zakharova Viktoriya (1.A), Zhuravleva Varvara (1.A)

12:45-18:05

Hodnotitel ústní zkoušky z Čj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Hejhalová Hana

12:45-18:05

Hodnotitel ústní zkoušky z Čj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Sedláková Pavla

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
7.1.
(St)
 

8:55- 9:40

Srovnávací test z fyziky
Dynamika

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Bačová Miloslava (5.A), Mrzenová Jolana (5.D), Reich Otakar (5.B), Vácha Zdeněk (5.E), Volfová Kamila (5.C), Zahranová Jana (5.F)

 
8.1.
(Čt)
 

8:00-14:00

Hodnotitel ústní zkoušky z Aj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Spěšná Daniela

8:00-14:30

Hodnotitel ústní zkoušky z Aj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Farská Andrea, Záhorcová Tereza

10:00-11:40

Evoluce, jak ji vidíme dnes
Přednáška Mgr. Josefa Lhotského pro studenty biologického semináře; 34 žáků

Bergmanová Pavla
22

19:00-20:00

Tříkrálový koncert
PAB - Beuronská kaple: Trifolium musicae hraje Bacha, Telemana, Michnu...

Bk

 
9.1.
(Pá)
 

8:00- 8:45

Konverzační soutěž v Aj - školní kolo
GT: prima a sekunda: písemná část

Kučerová Petra
10
Hora Jiří (1.A), Hubáček Jan (2.A), Králová Karolína (2.A), Krchovová Kateřina (2.A), Lacinová Barbora (2.A), Machová Pavla (2.A), Prokeš Marek (1.A), Sloup Matěj (1.A), Steklá Veronika (1.A), Šroufková Štěpánka (2.A)

8:55- 9:40

Konverzační soutěž v Aj - školní kolo
GT: tercie a kvarty: písemná část

Kučerová Petra
18
Bednárek Vojtěch (3.B), Bobek Filip (4.B), Dragounová Lenka (3.A), Goltsch Petr (3.A), Chynorai Daniel (3.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kadlec Jakub (3.B), Kasalová Klára (3.B), Kobr Jan (4.A), Kučera Tomáš (3.A), Mamedova Alina (3.B), Nádvorníková Barbora (3.A), Nguyen Thi Thu Huyen (3.A), Nguyen Tuan Duy (4.B), Nguyenová Hoai Trang (3.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Růžička Roman (4.B), Šíma Jiří (4.A), Švestka Václav (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Toráč Huy (3.B), Trakslová Nicola (4.B), Váňa Matěj (4.A), Vohnoutová Barbora (4.B)

12:45-13:30

Kanisterapie
Dobrovolnické centrum při Krajské zdravotní - p. Kamenská: možnosti pomoci nemocným a postiženým

7.A(Ps2K), 7.B(Ps2K), 7.C(Ps2K), 7.D(Ps2K), 7.E(Ps2K), 7.F(Ps2K)
Korfová Irena
22

 
10.1.
(So)
 

16:00-18:05

Atlas muslimských strašáků
Muslimská obec Teplice, PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph. D. - přednáška pro veřejnost

Bačová Miloslava, Hrdlička Jakub, Khattibová Vladislava, Řeháková Marcela, Šimková Iva, Šourková Eva, Vašků Stanislav, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka
Au

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
11.1.
(Ne)
 

16:00-18:05

Letem muslimským světem
Muslimská obec Teplice: prezentace muslimů z různých zemí, avšak žijících v Česku

Bergman Zdeněk, Khattibová Vladislava, Šimková Iva, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka
Au

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
12.1.
(Po)
 

10:55-17:10

Hodnotitel ústní zkoušky z Nj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Hejhalová Hana

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
13.1.
(Út)
 

7:10-15:20

Matematická olympiáda
Krajský úřad Ústeckého kraje; krajské kolo soutěže kategorie A

Váňa Pavel (7.A), Zlatník Ivan (8.B)

8:00- 8:45

Srovnávací test ze základů společenských věd
Představivost, myšlení, inteligence

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Kufel Pavol (6.F), Mrvová Radka (6.A), Růžička Jan (6.B), Sedláková Pavla (6.C), Vašků Stanislav (6.E), Volfová Kamila (6.D)

14:00-15:30

Konverzační soutěž v německém jazyce
Kategorie IIA a IIB - školní kolo

Hejhalová Hana, Volfová Kamila
5

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
14.1.
(St)
 

14:00-14:30

Mapy učebního pokroku (MUP)
GT: práce v prostředí aplikace od společnosti Scio, koordinace týmu, seznámení s obsahem projektových aktivit

Bejčková Ivana, Boldišová Kateřina, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Řeháková Marcela, Spěšná Daniela, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Ulrich Zbyněk, Záhorcová Tereza
17

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
15.1.
(Čt)
 

8:00-11:40

Vystoupení pro seniory
Domov důchodců Teplice - Canzonetta

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

17:30-22:00

Někdo to rád horké
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem: taneční představení - 31 žáků GT

Vašků Stanislav

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
16.1.
(Pá)
 

11:50-13:30

Česká stopa v CERN
Přednáška našeho absolventa Jaroslava Günthera o jeho práci ve Švýcarsku

Jedlička Vladislav, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Mojžišová Eva, Vácha Zdeněk
22
Bárdoš Jiří (8.A), Bartoš Martin (6.E), Bartošová Martina (7.F), Blahová Dominika (7.E), Damková Marie (7.C), Erban Vít (7.E), Foršt Ondřej (6.A), Fričl Matěj (6.E), Frimlová Michaela (6.C), Fryčová Štěpánka (6.C), Hanzlíková Martina (7.F), Harrandt Václav (6.D), Hokrová Simona (7.D), Hrbáčková Karolína (8.D), Jaklinová Michaela (8.B), Jancyková Barbora (6.C), Jůzlová Klára (6.F), Kauca Lukáš (8.B), Klír Jakub (6.A), Kodad Daniel (7.B), Kovářová Lenka (7.B), Kruml Jakub (6.F), Krutský Ondřej (7.E), Kučera Jindřich (7.A), Kuzma Jindřich (8.C), Loginov Ivan (8.E), Malík Michal (6.D), Novák Kryštof (8.B), Ondráková Lucie (7.B), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Perner Jiří (6.D), Petrov Ivan (7.A), Pilous Martin (6.C), Podlucký Jakub (6.D), Pokorný Vojtěch (8.A), Rod Lukáš (8.D), Siváková Tereza (7.D), Štěpka Filip (6.D), Štychová Barbora (7.F), Toms Denis (7.F), Tran Thi Phuong Thao (7.F), Tranová Hoai Anh (8.A), Trousil Pavel (7.E), Vacek Michal (6.C), Váňa Pavel (7.A), Vrbíček Martin (6.F), Zlatník Ivan (8.B), Žampach Richard (6.D)

12:45-13:30

Kanisterapie 2
Dobrovolnické centrum při Krajské zdravotní - p. Kamenská: možnosti pomoci nemocným a postiženým

7.A(Ps2K), 7.B(Ps2K), 7.C(Ps2K), 7.D(Ps2K), 7.E(Ps2K), 7.F(Ps2K)
Korfová Irena
26

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
17.1.
(So)
 

14:00-16:00

Sbor absolventů: nácvik

Sedláková Pavla
51

20:00

Maturitní ples 8.C a D
Krušnohorské divadlo Teplice

Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Doulík Pavel, Dvořáková Barbora, Jedlička Vladislav, Korfová Irena, Krausová Monika, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mühlfait Martin, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Spěšná Daniela, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 

Lyžařský kurz 5.B a 5.F
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.B, 5.F
Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vartecký Miroslav

 
18.1.
(Ne)
 

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
19.1.
(Po)
 

10:55-11:40

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.A(NjMz)
Mrzenová Jolana
24

12:00-18:00

Hodnotitel ústní zkoušky z Aj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Farská Andrea, Záhorcová Tereza

12:00-18:00

Hodnotitel ústní zkoušky z Aj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Spěšná Daniela

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
20.1.
(Út)
 

8:00-13:30

Halový fotbal: oblast
SH Krupka: mladší žáci

Doboš Jakub
Appel Samuel (2.A), Dytrt Tomáš (2.A), Hora Jiří (1.A), Hubáček Jan (2.A), Kaňkovský Jan (1.A), Kotz Matouš (2.A), Prokeš Marek (1.A), Škoda Filip (2.A)

10:00-10:45

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.C(NjVv)
Vavrein Jan
25

10:00-14:25

Krajské kolo MO - kat. P
Programování

Minaříková Věra
17
Filip Tadeáš (8.D), Rod Lukáš (8.D), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

10:00-10:45

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.C(NjKf)
Korfová Irena
24

10:55-11:40

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.B(NjHj)
Hejhalová Hana
24

12:45-18:05

Hodnotitel ústní zkoušky z Čj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Hejhalová Hana

12:45-18:05

Hodnotitel ústní zkoušky z Čj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Sedláková Pavla

14:00-15:00

Matematická soutěž Adama Riese
GT; školní kolo soutěže

Mojžišová Eva
45
Bělová Gabriela (1.A), Benešová Anna (1.A), Foltýnová Karolína (1.A), Houdová Barbora (1.A), Kotalová Anna (1.A), Panešová Barbora (1.A), Steklá Veronika (1.A), Tsikin Alexey (1.A)

14:00-15:30

Konverzační soutěž v Aj - školní kolo
GT: prima a sekunda: ústní část

Kučerová Petra, Vaňková Veronika
10
Hora Jiří (1.A), Králová Karolína (2.A), Krchovová Kateřina (2.A), Lacinová Barbora (2.A), Machová Pavla (2.A), Prokeš Marek (1.A), Sloup Matěj (1.A), Steklá Veronika (1.A), Šroufková Štěpánka (2.A)

16:30-18:00

Kurz programování
UJEP: RNDr. Krejčí a M. Griessel

Minaříková Věra
Filip Tadeáš (8.D), Kožmín Tomáš (6.C), Novák Michael (8.B), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
21.1.
(St)
 

8:00-13:30

Matematická olympiáda
ZŠ Buzulucká, okresní kolo MO Z9

Jedlička Vladislav
Albrechtová Jana (3.B), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Laiblová Tereza (4.B), Opacki Matěj (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Váňa Matěj (4.A)

8:00-17:10

Erasmus+: Comenius
DZS Praha - informační seminář o možnostech programu

Kuboňová Ilona

8:00-16:15

Florbal: kraj
SH Teplice: starší žáci

Doboš Jakub
Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Goltsch Petr (3.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kejzlar Ondřej (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kučera Tomáš (3.A), Slavíček Pavel (4.A), Váňa Matěj (4.A), Vízek Jaroslav (3.B)

10:00-11:40

Regionální knihovna Teplice
návštěva hudebního oddělení

6.E(1pol)
Sedláková Pavla

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
22.1.
(Čt)
 

8:00-12:35

Matematická olympiáda
Školní kolo MO - kategorie B, C

Leónová Michaela, Rak Martin, Rauch Roman, Ulrich Zbyněk, Žbánková Dagmar
84
Beránková Karolína (5.B), Bradáčová Jana (5.C), Dragoun Michal (5.B), Fričl Matěj (6.E), Košek Michal (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Krutský Martin (5.E), Le Duc Anh (6.A), Malík Michal (6.D), Michálková Barbora (5.C), Perner Jiří (6.D), Pilná Kateřina (5.C), Plavec Václav (6.B), Podlucký Jakub (6.D), Romová Barbora (5.B), Ulbrich Dominik (5.D), Vacek Michal (6.C), Voch Matěj (5.E), Vybulka Jakub (6.A), Žampach Richard (6.D)

8:00- 8:45

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.D(NjBč)
Bačová Miloslava
24

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
23.1.
(Pá)
 

8:00- 9:40

Život za socialismu
P. Pabián: beseda s žáky

8.D, 8.E
Mühlfait Martin (8.E), Růžička Jan (8.E)
22

10:00-11:40

Hodnota člověka - prevence HIV/AIDS, lidská sexualita, drogová závislost
P. Pabián: beseda s žáky

4.A, 4.B
Mühlfait Martin (4.A), Vartecký Miroslav (4.B)
22

11:50-12:35

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

7.E(NjLe), 7.E(NjMz)
Leónová Michaela, Mrzenová Jolana
24, 25

12:45-18:05

Aquamundi: seminář pro učitele
Drážďany, Německo: návštěva laboratoře Aquamundi

Bartošová Jana, Bergmanová Pavla, Dvořáková Blanka, Jedlička Vladislav, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Mojžišová Eva, Rak Martin, Růžička Jan

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
24.1.
(So)
 

8:00-17:00

Zimní srovnávací zkoušky
Scio: zkoušky pro žáky ZŠ

Žbánková Dagmar
5, 6, 7, 9, 10

14:00-16:00

Sbor absolventů: nácvik

Sedláková Pavla
51

20:00

Maturitní ples 8.A a F
Krušnohorské divadlo Teplice

Bartošová Jana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boldišová Kateřina, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Hejhalová Hana, Kejzlar Miloš, Korfová Irena, Krausová Monika, Mühlfait Martin, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Spěšná Daniela, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vartecký Miroslav, Volfová Kamila, Vartecká Anna, Záhorcová Tereza, Žbánková Dagmar

 

Lyžařský kurz 5.A
Krkonoše - Černý Důl, hotel Pošta

5.A
Blahota Radek, Vacková Alena

 
26.1.
(Po)
 

10:00-10:45

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

7.A(NjBč)
Bačová Miloslava
24

10:55-17:10

Hodnotitel ústní zkoušky z Nj
NIDV Ústí nad Labem: školení k maturitě

Hejhalová Hana

10:55-11:40

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.E(NjVv)
Vavrein Jan
24

10:55-11:40

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

6.E(NjVf)
Volfová Kamila
25

 

Chemická olympiáda - finále
Univerzita Tomáše Bati Zlín: doprovod žáků

Sedlák Tomáš
Tóth Jan (8.E)

 
27.1.
(Út)
 

8:00-16:15

Florbal: kraj
SH Teplice: dorostenky

Doboš Jakub
Avdibegović Hana (7.B), Bečáková Barbora (7.E), Egermaierová Kamila (5.F), Fofoňková Zuzana (5.F), Gabrielová Barbora (7.E), Hokrová Simona (7.D), Chárová Karolína (7.E), Jeníčková Klára (7.E), Jungvirtová Klára (7.E), Kolářová Anežka (6.E), Mráčková Lenka (7.E)

11:50-12:35

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

7.D(NjVf)
Volfová Kamila
24

12:45-13:30

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

7.B(NjVa)
Vaňková Veronika
25

14:00-15:30

Konverzační soutěž v Aj - školní kolo
GT: tercie a kvarty: písemná část

Kučerová Petra, Vaňková Veronika
10
Bobek Filip (4.B), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kadlec Jakub (3.B), Kučera Tomáš (3.A), Mamedova Alina (3.B), Nguyen Thi Thu Huyen (3.A), Opacki Matěj (4.B), Růžička Roman (4.B), Váňa Matěj (4.A)

 

Chemická olympiáda - finále
Univerzita Tomáše Bati Zlín: doprovod žáků

Sedlák Tomáš
Tóth Jan (8.E)

 
28.1.
(St)
 

8:00-17:10

Mistrovství ČR školních šachových družstev - krajské kolo
Štětí: kategorie II. stupeň ZŠ

Reich Otakar
Appel Samuel (2.A), Bednárek Vojtěch (3.B), Mašek Martin (3.B), Sloup Matěj (1.A), Vojáček Patrik (2.A), Zeman Pavel (2.A)

8:00-17:10

Mistrovství ČR školních šachových družstev - krajské kolo
Štětí: kategorie SŠ

Reich Otakar
Bartoš Martin (6.E), Krutský Martin (5.E), Stránská Kamila (7.B), Tilgner Marcel (8.B), Vacek Michal (6.C), Zeman Filip (6.B)

8:00-16:15

Florbal: kraj
SH Teplice: dorostenci

Blahota Radek
Fričl Matěj (6.E), Hruška Jan (5.D), Jánský Lukáš (5.E), Koval Jakub (7.E), Neruda Vít (8.B), Novák Matěj (6.D), Pavlištík Ladislav (6.D), Richter Martin (7.D), Rudolf Matěj (7.D), Váňa Pavel (7.A)

11:15-12:00

Pietní setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Židovská obec Teplice: Památník obětem holocaustu, Lipová ul.

8.B
Bergman Zdeněk, Růžička Jan (8.B)

11:50-12:35

Pilotní test Scio
Testování z německého jazyka (se sluchátky)

7.C(NjBč), 7.C(NjLe)
Bačová Miloslava, Leónová Michaela
17, 24

14:30-15:00

Porada pedagogického sboru
Pololetní klasifikační porada

Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar
Au

17:45-18:30

When thinking Europe
Mládež v akci: schůzka k projektu

Růžička Jan, Vaňková Veronika
13

 

Chemická olympiáda - finále
Univerzita Tomáše Bati Zlín: doprovod žáků

Sedlák Tomáš
Tóth Jan (8.E)

 
29.1.
(Čt)
 

8:15-10:00

Cesta do školy
Kino Květen; filmové představení

1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.F
Bejčková Ivana (1.A), Boldišová Kateřina (2.A), Doboš Jakub (5.B), Kufel Pavol (5.F), Mrvová Radka (3.A), Rak Martin (5.A), Sedláková Pavla (4.B), Spěšná Daniela (3.B), Vaňková Veronika (4.B), Vavrein Jan (5.D), Volfová Kamila (5.C), Záhorcová Tereza (3.B), Žbánková Dagmar (4.A)

10:00-12:30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Kino Květen; filmové představení

5.E, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F
Bačová Miloslava (7.F), Blahota Radek (7.D), Cinglová Jana (6.E), Hejhalová Hana (6.E), Chárová Jarmila (7.F), Jedlička Vladislav (6.B), Jetel Jan (6.F), Khattibová Vladislava (6.C), Krausová Monika (5.E), Leónová Michaela (7.C), Martínková Květuše (5.E), Mráček Jakub (7.B), Reich Otakar (7.A), Řezníček Rostislav (6.F), Sanitriková Jiřina (6.A), Vartecký Miroslav (7.E), Vašků Stanislav (6.D), Vlačihová Marcela (7.C), Zahranová Jana (6.C)

11:50-13:30

Moderní učitel 21. století: Využití tabletů ve výuce
FEL ČVUT Praha, Ing. Pravda a ing. Nevosad: první školení učitelů - B1 - v rámci projektu

Bartošová Jana, Bergmanová Pavla, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Rauch Roman, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vaňková Veronika
22

13:40-14:25

Moderní učitel 21. století: Využití tabletů ve výuce
FEL ČVUT Praha, Ing. Pravda a ing. Nevosad: školení specialistů - A2 - v rámci projektu

Bergman Zdeněk, Minaříková Věra
22

14:00-22:00

Vystoupení pro ČNB
Praha - Canzonetta

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.B(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

 

Chemická olympiáda - finále
Univerzita Tomáše Bati Zlín: doprovod žáků

Sedlák Tomáš
Tóth Jan (8.E)

 
31.1.
(So)
 

8:00-20:00

Iuventus in Praga Cantat
Praha: meznárodní soutěžní festival - Canzonetta

Martínková Květuše

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostli a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

 
2.2.
(Po)
 

11:00-13:00

Setkání s prezidentem
KÚ ÚK: setkání ředitelů PO Ústeckého kraje s prezidentem Milošem Zemanem

Bergman Zdeněk

13:40-16:15

Schůze učitelů Tv
DDM Teplice

Vacková Alena

18:00-20:30

Slavnost v Poslanecké sněmovně
PS Parlamentu ČR Praha: recepce k 65. výročí návázání diplomatických vztahů mezi Československem a Vietnamem

Bergman Zdeněk

 
3.2.
(Út)
 

11:50-12:35

Rozmanitosti Mexika
KCRJVSC: interaktivní přednáška; lektor: J. Mojico

7.A(ŠjLe), 7.D(ŠjDř)
Dvořáková Barbora, Leónová Michaela
1

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

14:00-17:00

Konverzační soutěž ve španělském jazyce - školní kolo
GT: kategorie SŠ

Dvořáková Barbora, Leónová Michaela
1

 
4.2.
(St)
 

8:00-13:30

Kariérní systém učitelů
NIDV Ústí nad Labem: seminář

Bergman Zdeněk

8:00-16:15

Volejbal: kraj
SH Teplice: dorostenky a dorostenci

Mühlfait Martin, Vacková Alena
Antošová Martina (7.C), Bašta Josef (7.C), Brandl Michal (6.E), Frišová Dominika (6.D), Jungvirtová Klára (7.E), Kaňkovská Charlotte (6.A), Kokhanska Daniela (7.C), Lázňovský Martin (8.C), Mandíková Laura (5.C), Pilous Martin (6.C), Růžička Štěpán (5.D), Štěpka Filip (6.D), Štrálová Michaela (5.F), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D), Vaníková Kateřina (6.A), Vavrušová Adéla (7.D), Vojtěchovská Kristýna (7.C)

8:55-12:35

Konverzační soutěž v německém jazyce - okres
GT: kategorie ZŠ

Volfová Kamila
1
Glukhová Alina (4.A), Kasalová Klára (3.B), Michal Jiří (2.A), Šroufková Štěpánka (2.A)

14:00-15:00

Zeměpisná olympiáda - školní kolo
Kategorie D

Kufel Pavol
12

14:30-17:00

Návštěva velvyslance Vietnamu
Jeho excelence Truong Manh Son velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v ČR

Bergman Zdeněk, Čermáková Petra, Řeháková Marcela, Pitro Hyklová Alena
14, Au

16:00-16:45

Mozaika vietnamské kultury - vernisáž
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Emingrová Jitka, Hejhalová Hana, Mrvová Radka, Mühlfait Martin, Rautner Miroslav, Řeháková Marcela, Šimková Iva, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka
Au

 
5.2.
(Čt)
 

8:00- 9:40

Chemická olympiáda - školní kolo
GT: kategorie D: praktická část

Mráček Jakub
ChL
Foltýn Tomáš (4.A), Glukhová Alina (4.A), Hudeček Vlastimil (4.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Laiblová Tereza (4.B), Šíma Jiří (4.A), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Váňa Matěj (4.A)

8:00-12:35

Olympiáda v českém jazyce - okres
ZŠ Buzulucká: kategorie ZŠ

Chárová Jarmila

10:00-10:45

Komisionální zkouška
Přezkoušení z anglického jazyka; 1 žákyně ze 4.A

Khattibová Vladislava, Řeháková Marcela, Vaňková Veronika
93

10:00-12:00

Studentská Agora 2015
diskusní soutěž - školení pro účastníky

Vartecký Miroslav
44, 45
Bečka Filip (7.C), Bindr Tomáš (7.A), Brunerová Tereza (7.E), Erban Vít (7.E), Feichtingerová Radka (7.C), Fischer František (7.D), Fuchs Daniel (7.C), Gojdičová Michaela (7.A), Grigorova Liubov (7.B), Haasová Tereza (7.C), Hájek Jaroslav (7.C), Hamsová Simona (7.A), Hofmanová Nathalie (7.C), Holeczy Lukáš (7.A), Karfilátová Gabriela (7.C), Klugerová Sára (7.A), Kokhanska Daniela (7.C), Kolafa Zdeněk (7.D), Kučera Jindřich (7.A), Ludvíková Daniela (7.A), Miturová Kristýna (7.C), Nguyen Thanh Huong (7.A), Nguyen Thi Thuy (7.A), Nováková Lucie (7.F), Novotný Patrik (7.B), Parachin Pavel (7.B), Petrov Ivan (7.A), Pláničková Vendula (7.F), Rainerová Kristýna (7.E), Rouček Karel (7.C), Rudolf Matěj (7.D), Sanitrik Martin (7.B), Sedláček Ondřej (7.B), Schillerová Zuzana (7.B), Siváková Tereza (7.D), Ševčíková Anežka (7.F), Šťastná Anežka (7.F), Šťastná Kateřina (7.F), Švábík Šimon (7.A), Švestka Jan (7.C), Tartakovská Yuliya (7.D), Tománek Adam (7.E), Tuzová Lucie (7.B), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Vo Thuy Hang (7.B), Vodrašková Eliška (7.D), Vojtěchovská Kristýna (7.C), Zapletalová Hana (7.D), Žižka Jakub (7.B)

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
6.2.
(Pá)
 

8:00- 8:45

Chemická olympiáda - školní kolo
GT: kategorie D: test

Mráček Jakub, Zahranová Jana
22
Foltýn Tomáš (4.A), Glukhová Alina (4.A), Hudeček Vlastimil (4.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Laiblová Tereza (4.B), Šíma Jiří (4.A), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Váňa Matěj (4.A)

8:55-12:45

Olympiáda v českém jazyce - okres
GT: kategorie SŠ

Chárová Jarmila, Sanitriková Jiřina
15
Černá Jana (7.B), Loginov Ivan (8.E), Zlatník Ivan (8.B)

10:55-11:40

Srovnávací test z fyziky
Pevné látky

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Fišer Bohumil (6.C), Jedlička Vladislav (6.E), Krausová Martina (6.D), Kuboňová Ilona (6.F), Vácha Zdeněk (6.A), Vašků Stanislav (6.B)

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
7.2.
(So)
 

7:10-15:20

Národní srovnávací zkoušky
Scio: přijímací zkoušky na VŠ

Žbánková Dagmar
91, 92, 93, 94, 95

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
8.2.
(Ne)
 

14:00-16:00

Pěvecký sbor absolventů GT
zkoušky sboru

Sedláková Pavla
51

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
9.2.
(Po)
 

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
10.2.
(Út)
 

8:00-13:30

Soutěž v německém jazyce - okres
DDM a Hotelová škola Teplice: práce v porotě

Hejhalová Hana, Volfová Kamila

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
11.2.
(St)
 

7:10-20:20

O pohár ředitele Open Gate - florbalový turnaj
Babice

Řehák Jiří
Brož František (8.E), Fazekaš Dominik (8.F), Havlíček Jakub (8.E), Koval Jakub (7.E), Neruda Vít (8.B), Pavlištík Ladislav (6.D), Řehák Vojtěch (8.A), Schwing Viktor (8.F), Šarvaic Martin (8.C), Váňa Pavel (7.A)

8:00-14:25

Halová kopaná: okres
SH Krupka: mladší žáci

Mühlfait Martin
Appel Samuel (2.A), Dytrt Tomáš (2.A), Hora Jiří (1.A), Hubáček Jan (2.A), Kotz Matouš (2.A), Prokeš Marek (1.A), Solar Ondřej (1.A), Škoda Filip (2.A)

8:55- 9:40

"Titanic - Freddie - AIDS"
Projekt Sedmikráska, protidrogová prevence, prevence AIDS: lektor: P. Freestone (osobní asistent F. Mercuryho)

6.E
Růžička Jan
13

8:55- 9:40

První hodiny výuky Aj na VŠ
Lektorka: Mgr. K. Panešová: FSV UK

8.B(AjBo)
Boehmová Lenka
7

10:00-10:45

GT dětem z MŠ
Hudební výchova pro děti z Lesní školky (J. Kolmanová)

Řezníček Rostislav
52

10:00-10:45

"Titanic - Freddie - AIDS"
Projekt Sedmikráska, protidrogová prevence, prevence AIDS: lektor: P. Freestone (osobní asistent F. Mercuryho)

6.B
Hejhalová Hana
13

10:00-11:40

Volební systémy
Lektor: Mgr. J. Poláček (volební manažer a znalec volebních systémů)

7.A(Ek3Ř), 7.B(Ek3Ř), 7.C(Ek3Ř), 7.D(Ek3Ř), 7.E(Ek3Ř), 7.F(Ek3Ř)
Řehák Jiří
95

10:00-10:45

První hodiny výuky Aj na VŠ
Lektorka: Mgr. K. Panešová: FSV UK

8.C(AjJt), 8.D(AjJt)
Jetel Jan
7

10:55-11:40

První hodiny výuky Aj na VŠ
Lektorka: Mgr. K. Panešová: FSV UK

8.E(AjCg), 8.F(AjCg)
Cinglová Jana
7

10:55-11:40

"Titanic - Freddie - AIDS"
Projekt Sedmikráska, protidrogová prevence, prevence AIDS: lektor: P. Freestone (osobní asistent F. Mercuryho)

6.C
Šourková Eva (6.C)
13

11:50-13:30

Volební systémy
Lektor: Mgr. J. Poláček (volební manažer a znalec volebních systémů)

8.A(Ek3Ř), 8.B(Ek3Ř), 8.C(Ek3Ř), 8.D(Ek3Ř), 8.E(Ek3Ř), 8.F(Ek3Ř)
Řehák Jiří
95

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
12.2.
(Čt)
 

8:00- 9:40

Příprava k maturitě
Párová výuka: příprava na maturitní zkoušku z předmětu IG

Mráček Jakub, Růžička Jan
17

8:00- 9:40

Výuka vysokoškolské angličtiny
Lektorka: Mgr. K. Panešová: FSV UK

8.A(As1C), 8.B(As1C), 8.C(As1C), 8.D(As1C), 8.E(As1C), 8.F(As1C)
Cinglová Jana
14

10:00-11:40

Letouni - netopýři a vrápenci a jejich život
Mgr. Luboš Peterka, Správa CHKO České středohoří: přednáška pro žáky biologického semináře

7.A(Bs1B), 7.A(Bs1U), 7.B(Bs1B), 7.B(Bs1U), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.D(Bs1U), 7.E(Bs1B), 7.E(Bs1U), 7.F(Bs1B), 7.F(Bs1U)
Bergmanová Pavla, Krausová Monika
23

13:15-13:40

Finanční gramotnost - okres
GT

Minaříková Věra
17
Hokrová Simona (7.D), Růžička Luboš (8.B), Růžička Roman (4.B), Svobodová Kateřina (5.B), Tauchmanová Alena (4.B), Tsikina Svetlana (4.B)

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
13.2.
(Pá)
 

8:55-11:40

ÚP: setkání se školami
Úřad Prace Teplice: informace o trhu práce

Emingrová Jitka

12:45-13:30

Studium na Fakultě informačních technologií
GT - přednáška Jakuba Rubáše, studenta FIT ČVUT v Praze

8.A(M 8X), 8.B(M 8X), 8.C(M 8X), 8.D(M 8X), 8.E(M 8X), 8.F(M 8X)
Ševčíková Věra
25

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
14.2.
(So)
 

20:00-23:59

Maturitní ples 8.B
Krušnohorské divadlo Teplice

Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Dvořáková Blanka, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kufel Pavol, Mrvová Radka, Mühlfait Martin, Růžička Jan, Řeháková Marcela, Spěšná Daniela, Šimková Iva, Šourková Eva, Tomášová Václava, Vaňková Veronika, Vavrein Jan, Záhorcová Tereza

 

Lyžařský kurz 5.D a 5.E
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.D, 5.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 
15.2.
(Ne)
 

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 
16.2.
(Po)
 

8:00-13:30

Soutěž v recitaci - město
DDM a ZUŠ Teplice: práce v porotě

Šimková Iva

8:00-13:30

Soutěž v anglickém jazyce - okres
DDM a Hotelová škola Teplice: práce v porotě

Boehmová Lenka

11:45-12:30

Velvyslankyně Peru
Marita Landaveri Porturas - pracovní návštěva

Bergman Zdeněk, Dvořáková Barbora, Řeháková Marcela

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
17.2.
(Út)
 

5:35-19:10

Müllerova vila a Bílkova vila
Praha: Exkurze k tématu urbanistika - prohlídka vybraných míst staré Prahy - Malá Strana, Kampa, Nový Svět

6.D
Vašků Stanislav

8:00-15:20

Konverzační soutěž ve španělském jazyce - kraj
OA Ústí n. L., Pařížská ul., kategorie SŠ: práce v porotě

Dvořáková Barbora
Jahodářová Adriena (8.A), Parachinová Kristýna (7.D)

8:55-12:35

Zeměpisná olympiáda - okres
DDM a GT: kategorie A, B, C, D

Bartošová Jana
6, 7, 9, 10

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
18.2.
(St)
 

8:00-13:30

Soutěž v anglickém jazyce - okres
DDM Teplice: práce v porotě

Kučerová Petra
Kučera Tomáš (3.A), Nguyen Thi Thu Huyen (3.A), Opacki Matěj (4.B), Prokeš Marek (1.A), Sloup Matěj (1.A), Steklá Veronika (1.A)

12:45-16:00

Biologická olympiáda - školní kolo
GT: kategorie A a B

Krausová Monika, Vlačihová Marcela
BiL, 21
Bárdoš Jiří (8.A), Čiháková Petra (5.F), Dokulilová Marcela (5.C), Ho Thi My Hanh (6.E), Hora Václav (6.B), Jelínková Barbora (7.C), Jermanová Natálie (5.E), Kasner Marek (7.C), Netroufal Dominik (5.E), Pavelková Doubravka (7.E), Pilná Kateřina (5.C), Šafránková Markéta (5.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Ulbrich Dominik (5.D), Zeman Filip (6.B)

14:30-15:30

Wolkrův Prostějov
GT - recitační soutěž - školní kolo

Šourková Eva
6

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
19.2.
(Čt)
 

8:00- 9:40

Rodičovství a partnerství LGBT osob
Duhové semináře pro školy - projekt organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Univerzity Karlovy Charlie; lektor Petr Pávek

6.C, 8.A(M21R), 8.B(M21R), 8.C(M21R), 8.D(M21R), 8.E(M21R), 8.F(M21R)
Růžička Jan, Šourková Eva
22

8:00-13:30

Soutěž v anglickém jazyce - okres
DDM Teplice: práce v porotě

Kučerová Petra
Kučera Tomáš (3.A), Nguyen Thi Thu Huyen (3.A), Opacki Matěj (4.B), Prokeš Marek (1.A), Sloup Matěj (1.A), Steklá Veronika (1.A)

8:00-15:20

Konverzační soutěž v německém jazyce - kraj
OA Pařížská, Ústí nad Labem: doprovod soutěžící

Volfová Kamila
Kasalová Klára (3.B)

10:00-11:40

Rodičovství a partnerství LGBT osob
Duhové semináře pro školy - projekt organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Univerzity Karlovy Charlie; lektor Petr Pávek

6.B, 7.A(Soc1), 7.C(Soc1), 7.D(Soc1), 7.E(Soc1), 7.F(Soc1)
Hejhalová Hana, Vašků Stanislav
22

11:50-12:35

Rodičovství a partnerství LGBT osob
Duhové semináře pro školy - projekt organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Univerzity Karlovy Charlie - 1. část; lektor Petr Pávek

6.A, 6.F
Škodová Valerie (6.F), Žbánková Dagmar (6.A)
22

12:45-13:30

Rodičovství a partnerství LGBT osob
Duhové semináře pro školy - projekt organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Univerzity Karlovy Charlie - 2. část; lektor Petr Pávek

6.A, 6.F
Bergmanová Pavla (6.A), Dvořáková Blanka (6.F)
22

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
20.2.
(Pá)
 

12:45-13:30

Speciální pedagogika a její význam
Dobrovolnické centrum Jany Obermannové při Krajské zdravotní Teplice: Mgr. Lucie Kamenská

7.A(Ps2K), 7.B(Ps2K), 7.C(Ps2K), 7.D(Ps2K), 7.E(Ps2K), 7.F(Ps2K)
Korfová Irena

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
21.2.
(So)
 

 

Lyžařský kurz 2.A
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

2.A
Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin

 
23.2.
(Po)
 

8:00- 8:45

Aquamundi pro ZŠ
Diseminační aktivita: den pro ZŠ A. Sochora Duchcov - exkurze pro žáky v duchu projektových dnů Aquamundi

Vácha Zdeněk

8:55- 9:40

Aquamundi pro ZŠ
Diseminační aktivita: den pro ZŠ A. Sochora Duchcov - exkurze pro žáky v duchu projektových dnů Aquamundi

Bergmanová Pavla

10:00-10:45

Aquamundi pro ZŠ
Diseminační aktivita: den pro ZŠ A. Sochora Duchcov - exkurze pro žáky v duchu projektových dnů Aquamundi

Krausová Martina
46

10:55-11:40

Aquamundi pro ZŠ
Diseminační aktivita: den pro ZŠ A. Sochora Duchcov - exkurze pro žáky v duchu projektových dnů Aquamundi

Jedlička Vladislav
ChL

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
24.2.
(Út)
 

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
25.2.
(St)
 

8:00- 8:45

Dopravní výchova
Beseda s dopravním policistou ve výsluze p. Dušanem Olahem

2.A
Boldišová Kateřina (2.A)
20

8:55- 9:40

Dopravní výchova
Beseda s dopravním policistou ve výsluze p. Dušanem Olahem

1.A
Bejčková Ivana (1.A)
20

10:00-10:45

Dopravní výchova
Beseda s dopravním policistou ve výsluze p. Dušanem Olahem

3.A
Dvořáková Barbora (3.A)
20

14:00-16:00

Biologická olympiáda - školní kolo
GT: kategorie C a D

Šimková Iva
BiL, 22

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
26.2.
(Čt)
 

10:55-16:15

Norské fondy a fondy EHP
DZS Praha: skupinová konzultace k projektům

Kuboňová Ilona

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

15:30-16:15

Výstava moderního umění
Jízdárna Regionálního muzea Teplice

5.A(1pol)
Mrvová Radka (5.A(1pol))

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
27.2.
(Pá)
 

8:55- 9:40

Školský systém ve Francii
GT - přednáška žákyně 8.F Lucie Maršíkové o studiu v zahraničí

7.F(FjSa)
Sanitriková Jiřina
15

10:00-10:45

Školský systém ve Francii
GT - přednáška žákyně 8.F Lucie Maršíkové o studiu v zahraničí

8.B(FjCh), 8.F(FjCh)
Chárová Jarmila
14

 

Mozaika vietnamské kultury
Svaz Vietnamců v ČR: výstava fotografií

Au

 
28.2.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostlin a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
1.3.
(Ne)
 

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
2.3.
(Po)
 

 

Aquamundi: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma: 122. Grundschule - 4. třída a 4. třída ZŠ Metelkovo náměstí

Korfová Irena, Kuboňová Ilona, Mrvová Radka, Rak Martin, Růžička Jan, Řezníček Rostislav, Vaňková Veronika
41

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
3.3.
(Út)
 

8:00- 9:40

Podnikání v ČR
Lektorka Jacqueline Vochozková, Vysoká škola finanční a správní; pro studenty EkS

7.A(Ek2T), 7.B(Ek2T), 7.C(Ek2T), 7.D(Ek2T), 7.E(Ek2T), 7.F(Ek2T)
Tomášová Václava
45

10:55-11:40

Desatero - základ křesťanské morálky
D. Klimešová, farářka čs. církve husitské

6.E
Řehák Jiří

11:50-13:30

Hospodářská politika
Lektorka Jacqueline Vochozková, Vysoká škola finanční a správní; pro studenty EkS

8.A(Ek2T), 8.B(Ek2T), 8.D(Ek2T), 8.E(Ek2T), 8.F(Ek2T)
Tomášová Václava
9

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 

Aquamundi: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma: 122. Grundschule - 4. třída a 4. třída ZŠ Metelkovo náměstí

Korfová Irena, Kuboňová Ilona, Mrvová Radka, Rak Martin, Růžička Jan, Řezníček Rostislav, Vaňková Veronika
41

 
4.3.
(St)
 

8:00-15:20

Basketbal: okres
SH Teplice: starší žáci

Vacková Alena
Čech Michael (3.B), Goltsch Petr (3.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Krajíček Jonáš (3.A), Kučera Tomáš (3.A), Váňa Matěj (4.A)

8:00-23:00

Divadla Prahy
Praha: Staroměstská radnice, Národní divadlo, Stavovské divadlo

Emingrová Jitka, Žbánková Dagmar
Abass Mohammad (6.B), Baumgartlová Jana (5.A), Běhounková Tereza (7.E), Beránková Lenka (5.A), Blahová Dominika (7.E), Brandl Michal (6.E), Brunerová Tereza (7.E), Černá Michaela (6.D), Černíková Aneta (7.F), Fischer František (7.D), Frimlová Michaela (6.C), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrubý Ondřej (6.C), Hrůza Jakub (6.E), Janotková Kateřina (7.D), Kolafa Zdeněk (7.D), Krajník Kryštof (6.E), Krautstengelová Lenka (7.D), Kreuzigerová Simona (7.F), Krsová Aneta (7.E), Krutský Ondřej (7.E), Malinová Eliška (7.E), Mlýnek Pavel (7.D), Myslíková Pavla (5.A), Němcová Lucie (5.A), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Portová Leona (5.A), Reimannová Anna (7.D), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sedláček Richard (7.E), Siváková Tereza (7.D), Tartakovská Yuliya (7.D), Tomášechová Kateřina (5.A), Toms Denis (7.F), Trousil Pavel (7.E), Tušic Jiří (5.A), Valenta Michal (7.D), Vašíčková Kamila (7.D), Vavrušová Adéla (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Zilcherová Ivana (7.D)

14:00-14:30

Mapy učebního pokroku (MUP)
GT: práce v prostředí aplikace od společnosti Scio, koordinace týmu, seznámení s obsahem projektových aktivit

Bejčková Ivana, Boldišová Kateřina, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Řeháková Marcela, Spěšná Daniela, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Ulrich Zbyněk, Záhorcová Tereza
17

14:15-15:15

Dějiny Čechů a Slováků v době okupace a Slovenského státu
Školní kolo dějepisné soutěže

Škodová Valerie
16

16:00-22:00

Chvála bláznovství
Divadlo Most: představení Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství - 29 žáků

Vašků Stanislav

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
5.3.
(Čt)
 

10:00-10:45

Mozek v akci
OC Fontána Teplice: výstava - nervová soustava, pracovní listy

4.B
Šimková Iva (4.B)

14:00-16:15

SOČ - školní kolo
Středoškolská odborná činnost: prezentace prací

Bejčková Ivana, Ševčíková Věra, Žbánková Dagmar
92

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
6.3.
(Pá)
 

10:00-13:30

Vystoupení pro ZŠ Maršovská
GT: Boomwhackers - koncert rourařů

1.A(Hnn1), 6.A(Hnn1), 6.F(Hnn1), 7.B(Hnn1), 7.C(Hnn1), 7.E(Hnn1)
Martínková Květuše, Sedláková Pavla

12:45-13:30

Mozek v akci
OC Fontána Teplice: výstava - nervová soustava, pracovní listy

4.A
Ulrich Zbyněk (4.A)

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
7.3.
(So)
 

 

Lyžařský kurz 5.C
Loučná pod Klínovcem, penzion Johannes

5.C
Blahota Radek, Doboš Jakub

 
10.3.
(Út)
 

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
13.3.
(Pá)
 

7:30-16:30

Náboj 2015
Matematicko fyzikální fakulta UK Praha, Malostranské náměstí; celostátní kolo soutěže Náboj, kategorie Junior

Malík Michal (6.D), Perner Jiří (6.D), Plavec Václav (6.B), Sixta Petr (6.B), Žampach Richard (6.D)

7:30-16:30

Náboj 2015
Matematicko fyzikální fakulta UK Praha, Ke Karlovu 3; celostátní kolo soutěže Náboj, kategorie Senior

Kauca Lukáš (8.B), Kuzma Jindřich (8.C), Loginov Ivan (8.E), Novák Kryštof (8.B), Rakašová Rozalie (6.E)

 
14.3.
(So)
 

7:10-15:20

Národní srovnávací zkoušky
Scio: přijímací zkoušky na VŠ

Žbánková Dagmar
91, 92, 93, 94, 95

8:55-15:20

Louny, Poeticky! 2015
Louny - Wolkrův Prostějov - krajské kolo

Šourková Eva
Rakašová Rozalie (6.E), Shepeleva Anastasia (5.B)

 
17.3.
(Út)
 

8:00-14:25

Zeměpisná olympiáda - kraj
DDM Ústí nad Labem: doprovod žáků

Ulrich Zbyněk
Hora Jiří (1.A), Perner Jiří (6.D), Veselý Marek (4.B)

8:00-13:30

Soutěž v recitaci - okres
DDM a ZUŠ Teplice: práce v porotě

Šimková Iva

11:50-12:35

Cvičný požární poplach
Požární poplach za pomoci integrovaného záchranného systému

1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Bejčková Ivana (1.A), Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla (8.C), Blahota Radek (7.D), Boehmová Lenka (8.B), Boldišová Kateřina (2.A), Cinglová Jana, Čermáková Petra, Doboš Jakub (5.B), Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka (3.B), Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Jedlička Vladislav (6.B), Jetel Jan, Kejzlar Miloš (8.A), Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika (5.E), Krausová Martina (8.E), Kuboňová Ilona, Kučerová Petra (7.F), Kufel Pavol (5.F), Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra (6.F), Mojžišová Eva, Mrvová Radka (3.A), Mrzenová Jolana (6.A), Mráček Jakub (7.B), Mühlfait Martin (8.F), Rak Martin (5.A), Rauch Roman, Rautner Miroslav, Reich Otakar (7.A), Růžička Jan (7.C), Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří (6.E), Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva (4.B), Škodová Valerie, Šourková Eva (8.D), Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav (7.E), Vašků Stanislav (6.D), Vavrein Jan (5.D), Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila (5.C), Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar (4.A), Hadraba Vojtěch, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka, Másilková Marcela, Švábíková Dana, Bartůněk Jiří, Berg Petr, Dědičová Marie

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

14:00-16:00

Aquamundi: Přírodovědný inspiromat
Edufor - Böhm: představení práce se systémem Vernier - přírodní vědy

Bergmanová Pavla, Doboš Jakub, Fišer Bohumil, Jedlička Vladislav, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Mojžišová Eva, Šimková Iva, Ulrich Zbyněk, Vácha Zdeněk, Vlačihová Marcela
46

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
18.3.
(St)
 

8:00-14:25

Matematická olympiáda
DDM Ústí nad Labem; krajské kolo MO Z9

Panešová Kateřina (3.B)

8:00-13:30

Soutěž v anglickém jazyce - kraj
OA Ústí nad Labem: práce v porotě

Boehmová Lenka
Tuzová Lucie (7.B)

 
19.3.
(Čt)
 

8:00

Vědci studentům
UJEP Ústí nad Labem: setkání s vědci v rámci projektu 100vědců.cz

Krausová Martina, Kuboňová Ilona
Blahová Dominika (7.E), Hokrová Simona (7.D), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Siváková Tereza (7.D), Trousil Pavel (7.E), Váňa Pavel (7.A)

8:00-14:25

Dějepisná olympiáda - krajské kolo
DDM Ústí n. Labem, Velká Hradební: doprovod žákyně

Bejčková Ivana
Mikešová Eliška (4.A)

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

15:30-16:15

Jak si vybrat dobrou vysokou školu
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise, VŠE

7.C, 7.F
Bergman Zdeněk, Vašků Stanislav (7.F), Vavrein Jan
Au

18:00-20:30

Kam směruje české školství v 3. tisíciletí?
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise, VŠE: přednáška pro veřejnost

Bačová Miloslava, Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Růžička Jan
Au

 
20.3.
(Pá)
 

7:10-18:05

Certamen latinum - zemské kolo
Praha

Emingrová Jitka
Dohnálek Vít (8.B), Turusová Ivana (8.E)

8:00- 9:40

Matematická soutěž Klokan - školní kolo
Kategorie Junior a Student

Ševčíková Věra, Vácha Zdeněk
44
Bárdoš Jiří (8.A), Fričl Matěj (6.E), Havlíček Jakub (8.E), Havránek Petr (6.B), Jaklinová Michaela (8.B), Kauca Lukáš (8.B), Kruml Jakub (6.F), Krupka Ondřej (8.B), Le Duc Anh (6.A), Loginov Ivan (8.E), Malík Michal (6.D), Mézl Ondřej (6.B), Novák Kryštof (8.B), Perner Jiří (6.D), Petrová Kristýna (8.C), Plavec Václav (6.B), Podlucký Jakub (6.D), Rod Lukáš (8.D), Rybáková Kateřina (8.E), Sixta Petr (6.B), Štěpka Filip (6.D), Tóth Jan (8.E), Vacek Michal (6.C), Voska Vojtěch (6.A), Zeman Filip (6.B), Zlatník Ivan (8.B), Žampach Richard (6.D)

8:00- 9:40

Matematická soutěž Klokan - školní kolo
Kategorie Benjamín a Kadet

Bergmanová Pavla, Krausová Monika
46
Bělová Gabriela (1.A), Benešová Anna (1.A), Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Hora Jiří (1.A), Houdová Barbora (1.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Juříčková Markéta (3.B), Klas Pavel (2.A), Kobr Jan (4.A), Kotalová Anna (1.A), Kučera Tomáš (3.A), Kulich Jan (3.A), Mašek Martin (3.B), Michal Jiří (2.A), Opacki Matěj (4.B), Parůžek Prokop (1.A), Pavelčík Dalibor (3.A), Pechar Hugo (2.A), Podrápský David (2.A), Růžička Roman (4.B), Šilhavý Jan (3.A), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tykvová Alena (1.A), Váňa Matěj (4.A), Vitner Daniel (2.A), Vitnerová Denisa (2.A), Zeman Pavel (2.A)

8:00- 9:40

Matematická soutěž Klokan - školní kolo
Kategorie Junior a Student

Kejzlar Miloš, Šimková Iva
22
Basbas Ioannes (7.E), Baumgartlová Jana (5.A), Bindr Tomáš (7.A), Bradáčová Jana (5.C), Burger Kryštof (5.D), Damková Marie (7.C), Dragoun Michal (5.B), Egermaierová Kamila (5.F), Kokeš Jakub (5.F), Košek Michal (5.B), Kovářová Lenka (7.B), Krausová Kateřina (5.B), Krutský Martin (5.E), Kučera Jindřich (7.A), Mandíková Laura (5.C), Marek Jiří (7.A), Němcová Lucie (5.A), Nguyen Thanh Huong (7.A), Novotný Patrik (7.B), Parachinová Kristýna (7.D), Pilná Kateřina (5.C), Pokorný Tomáš (5.F), Ševčíková Anežka (7.F), Tatýrek Jan (5.A), Tran Thi Phuong Thao (7.F), Ulbrich Daniel (5.D), Vo Thuy Hang (7.B), Voch Matěj (5.E), Vojtíšková Nicole (7.D), Zapletalová Hana (7.D)

10:00-11:40

Pozorování zatmění Slunce
Hřiště GT: v hodinách F

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F
Vácha Zdeněk

11:50-12:35

Srovnávací test z biologie
Fyziologie rostlin

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Blahota Radek (5.D), Doboš Jakub (5.C), Farská Andrea (5.E), Krausová Monika (5.F), Martínková Květuše (5.B), Minaříková Věra (5.A)

11:50-13:30

Chemická olympiáda - školní kolo
Kategorie C - písemná část

Mráček Jakub, Zahranová Jana
26, 41
Beránková Karolína (5.B), Dragoun Michal (5.B), Frimlová Michaela (6.C), Harrandt Václav (6.D), Hrubý Ondřej (6.C), Krausová Kateřina (5.B), Krutský Martin (5.E), Perner Jiří (6.D), Pilná Kateřina (5.C), Pilous Martin (6.C), Plavec Václav (6.B), Podlucký Jakub (6.D), Šajgal Jaroslav (6.E), Valter Miroslav (6.C), Voch Matěj (5.E), Žampach Richard (6.D)

14:00

Soustředění Canzonetty
G Most: nácvik skladeb

Martínková Květuše

do 17:00

Vědci studentům
UJEP Ústí nad Labem: setkání s vědci v rámci projektu 100vědců.cz

Krausová Martina, Kuboňová Ilona
Blahová Dominika (7.E), Hokrová Simona (7.D), Patáková Lenka (7.E), Pavelková Doubravka (7.E), Siváková Tereza (7.D), Trousil Pavel (7.E), Váňa Pavel (7.A)

 
21.3.
(So)
 

8:00-17:00

Jarní srovnávací zkoušky
Scio: zkoušky pro žáky ZŠ

Žbánková Dagmar
5, 6, 7, 9, 10

10:00-16:00

Moderní přístupy ve výuce jazyků
FF UK Praha: Konference ACERT ve spolupráci s AJŠA

Boehmová Lenka

 

Soustředění Canzonetty
G Most: nácvik skladeb

Martínková Květuše

 
22.3.
(Ne)
 

10:00-19:00

Seminář o tvorbě krajiny
Fakulta architektury ČVUT, PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, doc. Ing. arch. Jan Jehlík

1

14:00-16:00

Zkoušky pěveckého sboru absolventů

Sedláková Pavla

do 14:00

Soustředění Canzonetty
G Most: nácvik skladeb

Martínková Květuše

 
23.3.
(Po)
 

8:00-16:15

Volejbalové mixy: okres
SH Teplice: dorostenky a dorostenci

Doboš Jakub, Mühlfait Martin, Vacková Alena
Antošová Martina (7.C), Bašta Josef (7.C), Hanzlíková Martina (7.F), Hanzlová Lenka (5.B), Hrdličková Simona (5.B), Chárová Karolína (7.E), Jungvirtová Klára (7.E), Kaňkovská Charlotte (6.A), Pilous Martin (6.C), Seiner Roman (5.A), Štěpka Filip (6.D), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D), Vavrušová Adéla (7.D), Vojtěchovská Kristýna (7.C)

8:55- 9:40

Srovnávací test z dějepisu
Vrcholné Řecko a raný Řím

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Krausová Monika (5.D), Minaříková Věra (5.C), Sedláková Pavla (5.F), Škodová Valerie (5.E), Vácha Zdeněk (5.A), Vartecký Miroslav (5.B)

 
24.3.
(Út)
 

7:30-17:30

Aquamundi: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma: Gymnasium Plauen - 8. třída a kvarta 4.B Gymnázium Teplice

4.B
Volfová Kamila
41

8:00-14:25

Učíme jazyky lépe
ZŠ Buzulucká: konference učitelů cizích jazyků

Řeháková Marcela, Vaňková Veronika, Záhorcová Tereza

8:00-15:20

Porada ředitelů SŠ
KÚ ÚK Ústí nad Labem

Bergman Zdeněk

8:00-12:35

Srdíčko
Život dětem: charitativní sbírka

Bukačová Eva (7.B), Ludvíková Daniela (7.A), Schillerová Zuzana (7.B), Švábík Šimon (7.A)

8:00- 9:40

Odkaz Jana Husa
Daniela Klimešová - farářka Čs. církve hustitské

7.A(Re2Ř), 7.B(Re2Ř), 7.C(Re2Ř), 7.D(Re2Ř), 7.F(Re2Ř)
Řehák Jiří

8:00-17:10

Basketbal: kraj
SH Litoměřice: dorostenky

Doboš Jakub
Avdibegović Hana (7.B), Egermaierová Kamila (5.F), Fofoňková Zuzana (5.F), Fryčová Štěpánka (6.C), Jancyková Barbora (6.C), Pilná Kateřina (5.C), Rambousková Leona (6.C)

10:00-10:45

Návštěva z partnerských škol ve Vitebsku
GT - Uvítání žáků a učitelů Gymnázia z Běloruska

Korfová Irena, Ševčíková Věra
Au

10:00-13:30

Návštěva z partnerských škol ve Vitebsku
Žáci GT provádějí učitele a žáky z Běloruska - Beuronská kaple, didaktický park, skleník, biologický park

Beloglazova Marija (6.B), Dragoun Michal (5.B), Grigorova Liubov (7.B), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kokhanska Daniela (7.C), Kozyakov Vadim (5.D), Loginov Ivan (8.E), Novák Michael (8.B), Petrov Ivan (7.A), Sharkov Nikita (8.C), Shepeleva Anastasia (5.B), Tartakovská Yuliya (7.D), Tsiuleneva Alina (8.C)

10:55-11:40

Prohlídka skleníku
GT - exkurze žáků a učitelů ze škol ve Vitebsku do skleníku

Bergmanová Pavla

11:50-12:35

Prohlídka skleníku
GT - exkurze žáků a učitelů ze škol ve Vitebsku do skleníku

Doboš Jakub

12:35-12:45

Návštěva z partnerských škol ve Vitebsku
GT - Rozloučení s návštěvou z Běloruska

Ševčíková Věra
Au

12:45-13:30

Prohlídka skleníku
GT - exkurze žáků a učitelů ze škol ve Vitebsku do skleníku

Ulrich Zbyněk

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
25.3.
(St)
 

7:30-17:30

Aquamundi: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma: Gymnasium Plauen - 8. třída a kvarta 4.B Gymnázium Teplice

4.B
Volfová Kamila
41

8:00-13:30

Soutěž ve francouzském jazyce - kraj
OA Ústí nad Labem: práce v porotě

Sanitriková Jiřina
Opacki Matěj (4.B), Sedláčková Anna (5.E), Toms Denis (7.F)

10:00-10:45

Návštěva z partnerských škol ve Vitebsku
GT - Uvítání žáků a učitelů Gymnázia z Běloruska

Korfová Irena, Ševčíková Věra
Au

10:00-12:45

Návštěva z partnerských škol ve Vitebsku
Žáci GT provádějí učitele a žáky z Běloruska - Beuronská kaple, didaktický park, skleník, biologický park

Beloglazova Marija (6.B), Dragoun Michal (5.B), Grigorova Liubov (7.B), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kokhanska Daniela (7.C), Kozyakov Vadim (5.D), Loginov Ivan (8.E), Novák Michael (8.B), Petrov Ivan (7.A), Sharkov Nikita (8.C), Shepeleva Anastasia (5.B), Tartakovská Yuliya (7.D), Tsiuleneva Alina (8.C)

10:55-11:40

Prohlídka skleníku
GT - exkurze žáků a učitelů ze škol ve Vitebsku do skleníku

Krausová Monika

11:50-12:35

Prohlídka skleníku
GT - exkurze žáků a učitelů ze škol ve Vitebsku do skleníku

Doboš Jakub

12:35-12:45

Návštěva z partnerských škol ve Vitebsku
Rozloučení s návštěvou z Běloruska

Korfová Irena
Au

12:45-14:25

Chemická olympiáda - školní kolo
Praktická část

Mráček Jakub, Sedlák Tomáš
ChL
Beránková Karolína (5.B), Dragoun Michal (5.B), Krutský Martin (5.E), Perner Jiří (6.D), Plavec Václav (6.B), Podlucký Jakub (6.D), Voch Matěj (5.E), Žampach Richard (6.D)

13:00-14:00

Peruánský den - mše
Kostel sv. Jana Křtitele Teplice: intronizace St. Rosa de Lima

Dvořáková Barbora, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Řeháková Marcela
Hoangová Le Quyen (7.D), Hokrová Simona (7.D), Janotková Kateřina (7.D), Kolafa Zdeněk (7.D), Krautstengelová Lenka (7.D), Kučera Tomáš (3.A), Moučková Natálie (3.A), Nádvorníková Barbora (3.A), Parachin Pavel (7.B), Parachinová Kristýna (7.D), Pavelčík Dalibor (3.A), Pham Thi Khanh Huyen (7.D), Rážová Emilie (7.B), Rudolf Matěj (7.D), Slavíčková Tereza (7.A), Vašíčková Kamila (7.D), Vavrušová Adéla (7.D), Zilcherová Ivana (7.D)

13:00-14:00

Peruánský den - mše
Kostel sv. Jana Křtitele Teplice: intronizace St. Rosa de Lima

6.D, 8.A(Ek3Ř), 8.B(Ek3Ř), 8.C(Ek3Ř), 8.D(Ek3Ř), 8.E(Ek3Ř), 8.F(Ek3Ř)
Dvořáková Barbora, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Řeháková Marcela, Vašků Stanislav (6.D)

15:00

Matematická soutěž A. Riese
Podkrušnohorské gymnázium Most; oblastní kolo soutěže - 3 žákyně s doprovodem učitelky

Mojžišová Eva
Houdová Barbora (1.A), Kotalová Anna (1.A), Steklá Veronika (1.A)

16:30-17:00

Peruánský den - vernisáž
Beuronská kaple GT: výstava fotografií o Peru

Dvořáková Barbora, Leónová Michaela, Mrvová Radka, Řeháková Marcela
Bk
Kučera Tomáš (3.A), Moučková Natálie (3.A), Nádvorníková Barbora (3.A), Pavelčík Dalibor (3.A)

18:00-19:30

Peruánský den - koncert
KCRJVSC, Rokokový sál Regionálního muzea Teplice: vystoupení Canzonetty

Dvořáková Barbora, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Řeháková Marcela

 

Konference AŘG
AŘG - Hradec Králové

Bergman Zdeněk

 
26.3.
(Čt)
 

6:00-13:30

Revolution Train
Praha, nádraží Dejvice - projekt Sedmikráska: protidrogová prevence

6.A, 6.B
Mrzenová Jolana (6.A), Vašků Stanislav (6.B)

8:00- 9:40

IG - příprava oktavánů k maturitě
Párová výuka

Mráček Jakub, Růžička Jan
17

10:55-16:15

Středoškolská odborná činnost
G a SPŠ Duchcov; okresní kolo SOČ, 2 učitelé práce v porotě

Sedlák Tomáš, Žbánková Dagmar
Archelausová Lucie (8.D), Havlíček Jakub (8.E), Jelínková Barbora (7.C), Kadeřávek Šimon (8.E), Kasner Marek (7.C), Kunrt Josef (8.B), Marková Veronika (7.A), Petrov Ivan (7.A), Rybáková Kateřina (8.E), Slavíčková Tereza (7.A), Tóth Jan (8.E)

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

17:00-18:00

Diamantová cesta k buddhismu
Dobrá čajovna - Tomáš Jarolím

7.A(Re2Ř), 7.B(Re2Ř), 7.C(Re2Ř), 7.D(Re2Ř), 7.F(Re2Ř)
Řehák Jiří

 

Konference AŘG
AŘG - Hradec Králové

Bergman Zdeněk

do 14:30

Matematická soutěž A. Riese
Podkrušnohorské gymnázium Most; oblastní kolo soutěže - 3 žákyně s doprovodem učitelky

Mojžišová Eva
Houdová Barbora (1.A), Kotalová Anna (1.A), Steklá Veronika (1.A)

 
27.3.
(Pá)
 

8:00-14:25

Máš umělecké střevo? - finále
DOX Praha: výtvarná soutěž

Mrvová Radka
Fischer František (7.D), Hokrová Simona (7.D), Krautstengelová Lenka (7.D)

8:00- 9:40

Pythagoriáda
GT - školní kolo matematické soutěže; kategorie 6. a 8. třída

1.A(1pol), 3.A(1pol)
Bejčková Ivana, Ulrich Zbyněk
83

8:00-12:35

Pro Nemocnici Motol
Fond Sidus: charitativní sbírka

Handzová Laura (7.E), Krsová Aneta (7.E), Střelecká Anna (7.C), Vodrašková Eliška (7.D)

8:00- 9:40

Pythagoriáda
GT - školní kolo matematické soutěže; kategorie 7. a 8. třída

2.A(1pol), 3.B(1pol)
Mojžišová Eva, Trejtnar Oldřich
11

8:00- 9:40

Pythagoriáda
GT - školní kolo matematické soutěže; kategorie 7. a 8. třída

2.A(2pol), 3.B(2pol)
Hejhalová Hana, Ulrich Zbyněk
71

8:00-15:20

Biologická olympiáda - kraj
GT - kategorie A

Krausová Monika, Sedlák Tomáš
BiL, 20, 21, 22

8:00- 9:40

Pythagoriáda
GT - školní kolo matematické soutěže; kategorie 6. a 8. třída

1.A(2pol), 3.A(2pol)
Doulík Pavel, Krausová Martina
46

 

Konference AŘG
AŘG - Hradec Králové

Bergman Zdeněk

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61

 
28.3.
(So)
 

7:05-17:00

Junior Internet - celostátní kolo
ČVUT Praha

Holeczy Lukáš (7.A)

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostli a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
29.3.
(Ne)
 

9:00-12:00

Návštěva z Aydinu
Prezentace "Beethoven a Teplice"

Růžička Jan, Vaňková Veronika
13

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
30.3.
(Po)
 

7:30-17:30

Voda bez hranic: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma Voda a její využití: Gymnasium Plauen - 6. třída

1.A
Bejčková Ivana
41

8:00-16:15

Chemická olympiáda - kraj
G V. Šmejkala Ústí nad Labem - kategorie D: práce v porotě

Sedlák Tomáš

8:00-16:15

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce
MET Praha: seminář pro učitele

Mrzenová Jolana

9:00- 9:15

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy, setkání s ředitelem školy

Bergman Zdeněk, Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

9:15-10:00

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy, prohlídka školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Novák Michael (8.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

10:00-14:25

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: životní styl

Růžička Jan, Vaňková Veronika
13
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Novák Michael (8.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

13:00-19:45

Mistrovství ČR školních šachových družstev - republikové finále
Interhotel Bohemia: Ústí n. Labem

Reich Otakar
Bartoš Václav (8.D), Krutský Martin (5.E), Stránská Kamila (7.B), Tilgner Marcel (8.B), Vacek Michal (6.C), Zeman Filip (6.B)

15:00-18:05

Den učitelů
Slavnostní setkání zaměstnanců, školní jídelna

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Rautner Miroslav, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vartecký Miroslav, Vavrein Jan, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar, Hadraba Vojtěch, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka, Másilková Marcela, Švábíková Dana, Dědičová Marie, Weiss Leoš

15:00-18:00

Mapování temné hmoty ve vesmíru
PřF UJEP Ústí nad Labem, Mgr. David Heyrovský: přednáška pro učitele fyziky

Vácha Zdeněk

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
31.3.
(Út)
 

7:05-17:00

Katedra románských jazyků
VŠE Praha: akademická knihovna, studijní prostory VŠE

Leónová Michaela
Gojdičová Michaela (7.A), Hamsová Simona (7.A), Hoangová Le Quyen (7.D), Hokrová Simona (7.D), Jahodářová Adriena (8.A), Janotková Kateřina (7.D), Jasanský David (7.D), Kolafa Zdeněk (7.D), Krautstengelová Lenka (7.D), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Nguyen Xuan Minh (7.D), Parachinová Kristýna (7.D), Petrová Kristýna (8.C), Pham Thi Khanh Huyen (7.D), Pokorný Vojtěch (8.A), Rudolf Matěj (7.D), Řehák Vojtěch (8.A), Švábík Šimon (7.A), Váňa Pavel (7.A), Zilcherová Ivana (7.D)

7:30-17:30

Voda bez hranic: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma Voda a její využití: Gymnasium Plauen - 6. třída

1.A
Bejčková Ivana
41

8:00-13:00

Mistrovství ČR školních šachových družstev - republikové finále
Interhotel Bohemia: Ústí n. Labem

Reich Otakar
Bartoš Václav (8.D), Krutský Martin (5.E), Stránská Kamila (7.B), Tilgner Marcel (8.B), Vacek Michal (6.C), Zeman Filip (6.B)

8:00-15:20

Matematická olympiáda
KÚ Ústí nad Labem; krajské kolo MO kategorie B a C

Bartošová Jana
Krutský Martin (5.E), Le Duc Anh (6.A), Perner Jiří (6.D), Plavec Václav (6.B), Podlucký Jakub (6.D)

8:55- 9:40

Psychohygiena
PhDr. V. Hadraba: současné problémy mladých studentů - práce pod tlakem stresu, psychohygiena, problematika motivace a nesplněných cílů

7.A(Ps2K), 7.B(Ps2K), 7.C(Ps2K), 7.D(Ps2K), 7.E(Ps2K), 7.F(Ps2K)
Korfová Irena, Hadraba Vojtěch

10:55-12:35

Literární pásmo o K. Čapkovi
GT: společnost Literapoint

7.A, 7.C
Bačová Miloslava
Au

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
1.4.
(St)
 

8:00-18:05

Studentská Agora - kraj
Krajská technická knihovna Liberec: debatní soutěž

Vartecký Miroslav
Grigorova Liubov (7.B), Holeczy Lukáš (7.A), Klíma Aleš (6.B), Kolafa Zdeněk (7.D), Kučera Jindřich (7.A), Petrov Ivan (7.A), Švábík Šimon (7.A), Tománek Adam (7.E), Váňa Pavel (7.A), Vašíčková Kamila (7.D)

11:50-12:35

Srovnávací test z biologie
Vzdušnicovci

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bergmanová Pavla, Krausová Monika, Sedlák Tomáš (6.F), Šimková Iva, Ulrich Zbyněk, Vlačihová Marcela (6.B)

14:30-16:00

Porada pedagogického sboru
Čtvrtetní klasifikační porada

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Vartecká Anna, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana
Au

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
2.4.
(Čt)
 

9:00-15:00

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: tvorba videopohlednice, vzdělávací systémy obou zemí

Růžička Jan, Vaňková Veronika
17
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

19:00-21:00

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: zakončení projektu, evaluace, předání dárků

Růžička Jan, Vaňková Veronika
18
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 

Návštěva z Aydinu
Projekt When thinking Europe: přivítání hostů z partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
61
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Jerznkjan Vladimír (6.A), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
7.4.
(Út)
 

12:30-14:45

Getting Pupils to Speak
Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.: oddělení anglické literatury, seminář pro učitele Aj, lektorka: D. Clark

Boehmová Lenka, Kučerová Petra

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

15:00-17:00

Warmers and Coolers for Teenagers
Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.: oddělení anglické literatury, seminář pro učitele Aj, lektorka: D. Clark

Boehmová Lenka, Kučerová Petra

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
8.4.
(St)
 

7:05-18:05

Mistr Jan Hus - významná osobnost našich dějin
NIDV Praha: Konference o Janu Husovi

Žbánková Dagmar

8:00-17:10

Juniorský maraton: krajské semifinále
Ústí nad Labem: dorostenky a dorostenci

Mrzenová Jolana, Vacková Alena
Bartoš Martin (6.E), Běhounková Tereza (7.E), Klír Jakub (6.A), Koval Jakub (7.E), Laštovka Jan (7.C), Matějka Šimon (5.A), Saleh Hakim (8.F), Šimková Veronika (8.A), Šťovíček Stanislav (5.A), Žižková Magdalena (5.E)

8:00-14:25

Dějepisná soutěž - kraj
UJEP Ústí nad Labem: soutěž družstev o postup do Chebu

Řehák Jiří
Broný Vojtěch (6.F), Kokošková Eva (7.B), Reich Jakub (6.E)

8:00-14:25

Chemická olympiáda - kraj
Ústí nad Labem: předseda poroty

Sedlák Tomáš

8:00-12:35

Matematická olympiáda
ZŠ Buzulucká Teplice; okresní kolo soutěže

Dvořáková Blanka
Albrechtová Jana (3.B), Bělová Gabriela (1.A), Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Houdová Barbora (1.A), Jelínek Jakub (3.B), Juříčková Markéta (3.B), Kadlec Jakub (3.B), Kasalová Klára (3.B), Kotalová Anna (1.A), Krejzová Aneta (3.B), Křivánek Pavel (3.B), Kučera Tomáš (3.A), Mamedova Alina (3.B), Markalousová Tereza (3.B), Mašek Martin (3.B), Michal Jiří (2.A), Panešová Kateřina (3.B), Parůžek Prokop (1.A), Pavlová Martina (3.B), Pechar Hugo (2.A), Podrápský David (2.A), Švestka Václav (3.B), Toráč Huy (3.B), Tykvová Alena (1.A), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B), Zeman Pavel (2.A)

8:55- 9:40

Srovnávací test z českého jazyka
Diktát

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Jedlička Vladislav (6.B), Růžička Jan (6.D), Sanitriková Jiřina (6.C), Šourková Eva (6.A), Vartecký Miroslav (6.F), Vašků Stanislav (6.E)

12:45-14:25

Matematická olympiáda - okres
ZŠ Buzulucká Teplice; práce v porotě

Dvořáková Blanka

13:30-16:30

Deutsch praktisch und aktuell
PPP Teplice, Jens Krüger: školení pro učitele němčiny

Hejhalová Hana

15:00-15:45

Schůzka předmětové komise matematiky
GT - setkání učitelů M

Bartošová Jana, Bergmanová Pavla, Dvořáková Blanka, Jedlička Vladislav, Kejzlar Miloš, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Mojžišová Eva, Rauch Roman, Ševčíková Věra, Trejtnar Oldřich, Vácha Zdeněk
84

16:00-18:00

Informační odpoledne pro rodiče

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar

 
9.4.
(Čt)
 

8:00-14:25

Olympiáda v českém jazyce - kraj
DDM Ústí nad Labem

Žbánková Dagmar
Mikešová Eliška (4.A)

8:00-14:25

Prezentiáda - kraj
Cyber Games, G V. Šmejkala Ústí nad Labem: práce v porotě a doprovod našich žáků

Mráček Jakub
Fofoňková Zuzana (5.F), Navara Dominik (5.F), Pešek Matěj (5.F)

10:55-11:40

Lázeňská klientela
Lázně Teplice, M. Sinčák: o teplických lázních

8.D
Rak Martin
73

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

19:00-20:30

Koncert Canzonetty
Konzervatoř Teplice, koncert pro věřejnost

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 5.F(SzMt), 6.A(SzMt), 6.B(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše

 
10.4.
(Pá)
 

8:00-13:30

Olympiáda v českém jazyce - kraj
DDM Ústí nad Labem: práce v porotě

Sanitriková Jiřina

8:00-15:20

Biologická olympiáda - kraj
GT - kategorie B

Krausová Monika
BiL, 20, 21, 22

8:55- 9:40

Fyzika všemi smysly
Studenti MFF UK: předvedení fyzikálních pokusů

6.B, 6.E
Jedlička Vladislav, Krausová Martina
44

10:00-10:45

Fyzika všemi smysly
Studenti MFF UK: předvedení fyzikálních pokusů

6.B, 6.E
Bergmanová Pavla, Vlačihová Marcela
44

10:55-12:35

Fyzika všemi smysly
Studenti MFF UK: předvedení fyzikálních pokusů

Vácha Zdeněk
44
Bradáčová Jana (5.C), Hokrová Simona (7.D), Krutský Martin (5.E), Pilná Kateřina (5.C), Shepeleva Anastasia (5.B), Ulbrich Dominik (5.D)

10:55-12:35

Fyzika všemi smysly
Studenti MFF UK: předvedení fyzikálních pokusů

6.A(F 6X), 6.C(F 6X), 6.D(F 6X), 6.E(F 6X), 6.F(F 6X), 7.A(F 7X), 7.A(Fs2V), 7.B(F 7X), 7.B(Fs2V), 7.C(F 7X), 7.C(Fs2V), 7.E(F 7X), 7.E(Fs2V), 7.F(F 7X)
Vácha Zdeněk
44

 
11.4.
(So)
 

7:10-15:20

Národní srovnávací zkoušky
Scio: přijímací zkoušky na VŠ

Žbánková Dagmar
91, 92, 93, 94, 95

9:00-15:00

Eurorebus - kraj
PF UJEP Ústí nad Labem: zeměpisná soutěž

Bartošová Jana, Vavrein Jan
Baumgartlová Jana (5.A), Bečáková Barbora (7.E), Bednárek Vojtěch (3.B), Bednářová Martina (4.A), Bradáčová Jana (5.C), Brandl Michal (6.E), Broný Vojtěch (6.F), Burger Kryštof (5.D), Dokulilová Marcela (5.C), Doubková Daniela (4.A), Dragoun Michal (5.B), Erban Vít (7.E), Floriančič Daniel (5.C), Fuchs Daniel (7.C), Harrandt Václav (6.D), Hora Jiří (1.A), Hrubý Ondřej (6.C), Hrůza Jakub (6.E), Jánský Lukáš (5.E), Jůzlová Klára (6.F), Kadlec David (6.C), Kasner Marek (7.C), Kolafa Zdeněk (7.D), Košek Michal (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Kršňák Jakub (5.E), Mach Ondřej (5.E), Machovec Tomáš (1.A), Mamedova Alina (3.B), Mařanová Lucie (7.C), Mašek Martin (3.B), Mlýnek Pavel (7.D), Myslíková Pavla (5.A), Patáková Lenka (7.E), Perner Jiří (6.D), Polkorábová Markéta (4.A), Pošta Matěj (6.D), Rischlingová Sabina (6.F), Růžička Luboš (8.B), Steklá Veronika (1.A), Tatýrek Jan (5.A), Ulbrich Daniel (5.D), Valenta Michal (7.D), Valter Miroslav (6.C), Zeman Filip (6.B)

 
12.4.
(Ne)
 

14:00-16:00

Sbor absolventů - nácvik

Sedláková Pavla
51

 
13.4.
(Po)
 

8:00-16:15

Týden lidských práv
Projektový týden organizovaný ve spolupráci s Ammesty International: promítání filmů v rámci Zsv z projektu Jeden svět na školách, workshopy o lidských právech a lidských hodnotách

Růžička Jan

8:00- 8:45

Kouzlo poezie
Poezie v podání Jaroslava Brendla: meziválečná poezie

7.A, 7.C, 7.F
Reich Otakar, Vašků Stanislav
Au

8:55- 9:40

Kouzlo poezie
Poezie v podání Jaroslava Brendla: William Shakespeare

5.B, 5.D, 5.E
Reich Otakar, Záhorcová Tereza
Au

10:00-10:45

Souboj čtenářů
GT: online čtenářská soutěž

1.A
Bejčková Ivana
17

10:55-11:40

Kouzlo poezie
Poezie v podání Jaroslava Brendla: Jaroslav Seifert

8.B, 8.C
Boehmová Lenka, Reich Otakar
Au

11:50-12:35

Srovnávací test z dějepisu
Český stát a kultura ve vrcholném středověku

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bejčková Ivana (6.A), Kučerová Petra (6.F), Rak Martin (6.C), Řehák Jiří (6.D), Škodová Valerie (6.E), Žbánková Dagmar (6.B)

 
14.4.
(Út)
 

8:00- 9:40

Hodnota člověka - prevence HIV/AIDS, lidská sexualita, drogová závislost
P. Pabián: beseda s žáky v rámci Týdne lidských práv

5.C, 5.D
Škodová Valerie, Volfová Kamila
22

8:00-16:15

Týden lidských práv
Projektový týden organizovaný ve spolupráci s Ammesty International: promítání filmů v rámci Zsv z projektu Jeden svět na školách, workshopy o lidských právech a lidských hodnotách

Růžička Jan

8:00-16:15

Minifotbal: oblast
hřiště Anger Teplice: ml. a st. žáci

Doboš Jakub
Appel Samuel (2.A), Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Dušek Roman (4.A), Dytrt Tomáš (2.A), Goltsch Petr (3.A), Hora Jiří (1.A), Hubáček Jan (2.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kaňkovský Jan (1.A), Kejzlar Ondřej (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kotz Matouš (2.A), Kučera Tomáš (3.A), Michal Jiří (2.A), Prokeš Marek (1.A), Rodionov Ivan (4.B), Sigl Gustav (2.A), Škoda Filip (2.A), Toráč Huy (3.B), Váňa Matěj (4.A)

10:00-11:40

Hodnota člověka - prevence HIV/AIDS, lidská sexualita, drogová závislost
P. Pabián: beseda s žáky v rámci Týdne lidských práv

5.E, 5.F
Minaříková Věra, Mráček Jakub
22

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
15.4.
(St)
 

8:00- 9:40

Chemická olympiáda - školní kolo
GT: písemná část, kategorie B

Sedlák Tomáš, Zahranová Jana
26

8:00-14:25

SMART klub
ZŠ Buzulucká + AV Media: konference učitelů o žákovských dotykových zařízeních

Rauch Roman, Spěšná Daniela, Ulrich Zbyněk, Záhorcová Tereza

8:00-16:15

Týden lidských práv
Projektový týden organizovaný ve spolupráci s Ammesty International: promítání filmů v rámci Zsv z projektu Jeden svět na školách, workshopy o lidských právech a lidských hodnotách

Růžička Jan

10:00-11:40

Úvod do problematiky lidských práv
Workshop od Amnesty International v rámci Týdne lidských práv

1.A
Bejčková Ivana
83

11:50-13:30

Trest smrti
Workshop od Amnesty International v rámci Týdne lidských práv

2.A
Boldišová Kateřina
83

 
16.4.
(Čt)
 

7:05-15:20

Středoškolská odborná činnost
DDM Ústí nad Labem; krajské kolo SOČ

Žbánková Dagmar
Archelausová Lucie (8.D), Havlíček Jakub (8.E), Jelínková Barbora (7.C), Kadeřávek Šimon (8.E), Kasner Marek (7.C), Kunrt Josef (8.B), Marková Veronika (7.A), Rybáková Kateřina (8.E), Slavíčková Tereza (7.A), Tóth Jan (8.E)

8:00-13:30

Postupová přehlídka sborů Ústeckého kraje
GT: krajské kolo celostátní soutěže

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 5.F(SzMt), 6.A(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt)
Martínková Květuše
Au, 41, 46, 51, 52, 55

8:00-16:15

Týden lidských práv
Projektový týden organizovaný ve spolupráci s Ammesty International: promítání filmů v rámci Zsv z projektu Jeden svět na školách, workshopy o lidských právech a lidských hodnotách

Růžička Jan

8:55- 9:40

Srovnávací test ze zeměpisu
Hydrosféra

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Bartošová Jana (5.E), Kejzlar Miloš (5.B), Kufel Pavol (5.A), Škodová Valerie (5.D), Ulrich Zbyněk (5.F), Vavrein Jan (5.C)

8:55-13:30

Seminář pro učitele SŠ
Fakulta výrobních technologií a managementu Ústí nad Labem - pro učitele F

Jedlička Vladislav, Kuboňová Ilona, Vácha Zdeněk

10:30-16:00

Postupová přehlídka sborů Ústeckého kraje
GT: krajské kolo celostátní soutěže

Martínková Květuše, Sedláková Pavla
Au, 41, 46, 51, 52, 55

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

16:30-23:00

Divadlo v Celetné: Táta
Divadlo Most: 31 žáků GT

Vašků Stanislav

 
17.4.
(Pá)
 

8:00-16:15

Týden lidských práv
Projektový týden organizovaný ve spolupráci s Ammesty International: promítání filmů v rámci Zsv z projektu Jeden svět na školách, workshopy o lidských právech a lidských hodnotách

Růžička Jan

8:40-17:03

Česká národní banka a secese
Praha: ČNB a pražská kubistická architektura; Secese - výstava v Obecním domě

7.B, 7.E
Bejčková Ivana (7.B), Vartecký Miroslav (7.E)

10:55-13:30

Chemická olympiáda - školní kolo
GT: laboratorní část, kategorie B

Sedlák Tomáš, Zahranová Jana
26, ChL

15:00

Laborky.cz - návštěva kroužku
G Slaný: pokusy z televizního pořadu Zázraky přírody

Mojžišová Eva, Vácha Zdeněk
Benešová Anna (1.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Houdová Barbora (1.A), Klas Pavel (2.A), Košek Michal (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Opl Adam (3.B), Panešová Barbora (1.A), Panešová Kateřina (3.B), Podrápský David (2.A), Sigl Gustav (2.A), Steklá Veronika (1.A), Švábík Šimon (7.A), Vojáček Patrik (2.A)

19:00

Seminář klubů sbormistrů
GT: organizátor NIPOS - ARTAMA (v rámci CPSPS)

Martínková Květuše

 
18.4.
(So)
 

8:00-14:00

Koncepce chystané učebnice latiny pro střední školy
Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, FF UK Praha: seminář pro učitele

Emingrová Jitka

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

do 16:34

Laborky.cz - návštěva kroužku
G Slaný: pokusy z televizního pořadu Zázraky přírody

Mojžišová Eva, Vácha Zdeněk
Benešová Anna (1.A), Dragoun Michal (5.B), Foršt Ondřej (6.A), Houdová Barbora (1.A), Klas Pavel (2.A), Košek Michal (5.B), Krausová Kateřina (5.B), Opl Adam (3.B), Panešová Barbora (1.A), Panešová Kateřina (3.B), Podrápský David (2.A), Sigl Gustav (2.A), Steklá Veronika (1.A), Švábík Šimon (7.A), Vojáček Patrik (2.A)

 

Seminář klubů sbormistrů
GT: organizátor NIPOS - ARTAMA (v rámci CPSPS)

Martínková Květuše

 
19.4.
(Ne)
 

do 12:00

Seminář klubů sbormistrů
GT: organizátor NIPOS - ARTAMA (v rámci CPSPS)

Martínková Květuše

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

 
20.4.
(Po)
 

7:05-17:00

Nejaktivnější středoškolák - celostátní kolo
Francouzský institut Praha

Holeczy Lukáš (7.A)

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

 
21.4.
(Út)
 

8:00- 8:45

Srovnávací test ze základů společenských věd
Sociální psychologie

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Kufel Pavol (6.F), Mrvová Radka (6.A), Růžička Jan (6.B), Sedláková Pavla (6.C), Vašků Stanislav (6.E), Vavrein Jan (6.D)

8:40

Za vzděláním do Liberce
Liberec: Ještěd, divadlo, IQ park, ZOO

5.E
Krausová Monika

11:50-13:30

Návštěva Úřadu práce
Úřad práce v Teplicích; exkurze pro studenty Ek

8.A(Ek2T), 8.B(Ek2T), 8.D(Ek2T), 8.E(Ek2T), 8.F(Ek2T)
Tomášová Václava

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

 
22.4.
(St)
 

6:00-17:30

Poslanecká sněmovna ČR, Letiště Praha
Praha: Exkurze k učivu z politologie o naší zákonodárné moci. Součástí jebude prohlídka Letiště Praha.

7.C
Růžička Jan, Vaňková Veronika

6:30-15:05

Akustika - experimenty
MFF UK Praha: exkurze s předváděním pokusů

6.B, 6.F
Minaříková Věra, Vácha Zdeněk

6:35-19:05

Národní technické muzeum
Praha: NTM a Staroměstské podzemí

3.B
Dvořáková Blanka, Mojžišová Eva

6:40-19:04

Neviditelná výstava, Malá Strana, Pražský hrad
Praha: život Jana Nerudy, hadicap nevidomých

6.C
Šourková Eva, Záhorcová Tereza

6:50-15:03

Do Prahy za tradicemi a zvyky Židů
Pražské židovské město: Staronová synagoga, Klausova synagoga, Starý židovský hřbitov, přednáška a diskuse o tématech Pesach, Šabat, židovská svatba, židovská domácnost

5.B, 5.D
Doboš Jakub, Vavrein Jan

6:50-15:03

Národní technické muzeum Praha
NTM Praha: průmyslová revoluce, vědeckotechnická revoluce

7.F
Kučerová Petra

6:50-19:03

ZOO Liberec
Liberec: výukový prokram k učivu přírodopisu a ekologie

3.A
Dvořáková Barbora, Leónová Michaela

7:10-18:05

Přijímací zkoušky

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Cinglová Jana, Hrdlička Jakub, Jetel Jan, Khattibová Vladislava, Krausová Martina, Martínková Květuše, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sedláková Pavla, Škodová Valerie
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 20, 21

7:20-16:15

Ústí nad Labem
Návštěva: muzeum, Větruše, Střekov, Masarykovo zdymadlo

6.D
Vašků Stanislav

7:35-16:28

Biochemické noticky
Drážďany: návštěva stálé expozice na téma Člověk v Německému muzeu hygieny

7.B
Mráček Jakub

7:45-13:20

Krajský úřad Ústeckého kraje
KÚ Ústí nad Labem, Větruše

2.A
Boldišová Kateřina, Spěšná Daniela

7:45-16:00

Míšeň
Německo, Meisen: prohlídka porcelánové manufaktury

5.C, 6.A
Mrzenová Jolana, Volfová Kamila

8:00- 9:00

Ruský jazyk - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 3 žáci

Rauch Roman
91

8:00- 9:00

Francouzský jazyk - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 1 žák

Sanitriková Jiřina
92

8:00- 9:00

Anglický jazyk - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 42 žáků

Boehmová Lenka, Rauch Roman, Sanitriková Jiřina
91, 92, 95

8:15-17:30

NP na Vítkově a Lidice
Křižovatky české a československé státnosti a Příběh Lidic: výukové programy

4.A, 4.B
Benešová Olga, Šimková Iva, Ulrich Zbyněk

8:30-11:00

Čistička odpadních vod Bystřany
Hospodaření s vodou - ekologie

7.D
Blahota Radek

8:30-13:30

Český porcelán
Dubí: výstava porcelánu, malování porcelánu, návštěva kostela St. Matia del Orte

1.A
Bejčková Ivana, Hejhalová Hana

8:32-15:13

Bílka - Milešovka
České středohoří: Kaplička sv.Václava v Bílce, Bílka, Cesta přátelství - vzájemné gesto smíření a odpuštění, výstup na Milešovku

5.F
Kufel Pavol

8:35-17:03

Secese
Praha: Obecní dům - výstava Secese - Vitální umění 1900

7.A
Reich Otakar

8:50-15:55

DOX - Všechno je jinak
Praha: galerie DOX - prohlída s doprovodným programem

5.A, 6.E
Farská Andrea, Mrvová Radka, Rak Martin

9:00-13:00

Český porcelán Dubí
Program: prohlídka výroby porcelánu, prohlídka výstavy historie porcelánu, prohlídka Kostela Panny Marie v Dubí

7.E
Vartecký Miroslav

10:00-11:00

Německý jazyk - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 15 žáků

Korfová Irena
92

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

do 17:00

Za vzděláním do Liberce
Liberec: Ještěd, divadlo, IQ park, ZOO

5.E
Krausová Monika

 
23.4.
(Čt)
 

7:05-16:15

Minifotbal: okres
FS Krupka: ml. a st. žáci

Doboš Jakub
Appel Samuel (2.A), Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Dušek Roman (4.A), Dytrt Tomáš (2.A), Goltsch Petr (3.A), Hora Jiří (1.A), Hubáček Jan (2.A), Chynorai Daniel (3.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Kaňkovský Jan (1.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kotz Matouš (2.A), Rodionov Ivan (4.B), Sigl Gustav (2.A), Škoda Filip (2.A), Toráč Huy (3.B), Váňa Matěj (4.A)

7:10-18:05

Přijímací zkoušky

Bergman Zdeněk, Jetel Jan, Řeháková Marcela
1

7:49-17:03

Policejní muzeum
Praha: prohlídka muzea a přednáška zaměřená na drogovou prevenci; prohlídka centra města

5.A, 6.E
Rak Martin, Řezníček Rostislav

7:50-15:00

Fakulta životního prostředí UJEP
Ústí nad Labem: laboratoř FZS, vědecká knihovna, Dana Drábová: přednáška Bezpečnost jaderné energetiky

7.A(Bs1B), 7.A(Bs1U), 7.B(Bs1B), 7.B(Bs1U), 7.C(Bs1B), 7.D(Bs1B), 7.D(Bs1U), 7.E(Bs1B), 7.E(Bs1U), 7.F(Bs1B), 7.F(Bs1U)
Bergmanová Pavla, Ulrich Zbyněk

8:00-10:00

Informační gramotnost - profilová část
písemná maturitní zkouška - 8 žáků

Růžička Jan
17

8:30-12:00

Ideal Standard
Teplice, Zemská: výroba sanitární keramiky - seznámení s technologiemi, výrobním režimem a výrobky

5.C
Volfová Kamila

8:50-15:55

Kokoschka a Praha
Praha: Národní galerie - Veletržní palác - prohlída s doprovodným programem

5.B
Farská Andrea, Mrvová Radka

8:55-13:30

Biologická olympiáda - okres
DDM Teplice: kategorie D

Šimková Iva
BiL, 22

9:20-18:00

Exkurze skupiny boomwhackers
PF UJEP Ústí nad Labem: dílna hry na roury

Martínková Květuše
Damková Marie (7.C), Grecmanová Michaela (7.B), Kruml Jakub (6.F), Machovcová Veronika (6.A), Machovec Tomáš (1.A), Pavlis Matouš (7.E)

9:40-11:40

Hasičský sbor Teplice
HZS Teplice: praktická ukázka na základně hasičů

4.A
Mühlfait Martin

10:00-12:00

Deskriptivní geometrie - profilová část
písemná maturitní zkouška - 7 žáků

Dvořáková Blanka
20

10:00-12:00

Informační gramotnost - profilová část
písemná maturitní zkouška - 8 žáků

Mráček Jakub
17

11:00-12:30

Návštěva z Mogilevské oblasti
Ústecký kraj: návštěva z partnerského regionu v Bělorusku

Bergman Zdeněk
Au

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

 

Historiáda - finále
1. ZŠ Železný Brod: soutěž školních týmů

Žbánková Dagmar
Kejzlar Ondřej (4.A), Kučera Tomáš (3.A), Pechar Hugo (2.A), Prokeš Marek (1.A)

 
24.4.
(Pá)
 

7:10-15:00

Gateway to space
Výstaviště Praha Holešovice, Teplice Space Office: unikátní výstava o dobývání vesmíru

Korfová Irena, Mojžišová Eva
Albrechtová Jana (3.B), Bednárek Vojtěch (3.B), Bělová Gabriela (1.A), Benešová Anna (1.A), Čech Michael (3.B), Dusbabová Hana (1.A), Fišerová Adéla (1.A), Foltýnová Karolína (1.A), Hora Jiří (1.A), Houdová Barbora (1.A), Hubáček Jan (2.A), Jelínek Jakub (3.B), Juříčková Markéta (3.B), Kaňkovský Jan (1.A), Kotalová Anna (1.A), Krejzová Aneta (3.B), Křivánek Pavel (3.B), Machovec Tomáš (1.A), Mamedova Alina (3.B), Markalousová Tereza (3.B), Mašek Martin (3.B), Panešová Barbora (1.A), Panešová Kateřina (3.B), Pechar Hugo (2.A), Podrápský David (2.A), Prokeš Marek (1.A), Schindlerová Natálie (1.A), Sigl Gustav (2.A), Solar Ondřej (1.A), Soper Jan (1.A), Steklá Veronika (1.A), Svoboda Tomáš (2.A), Šafránek Vojtěch (1.A), Šír Ondřej (3.B), Šiška Samuel (3.B), Švestka Václav (3.B), Toráč Huy (3.B), Tsikin Alexey (1.A), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

8:00-13:30

Fyzikální olympiáda - kraj
KÚ Ústí nad Labem: práce v porotě

Vácha Zdeněk

8:00-10:15

Fyzika - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 19 žáků

Spěšná Daniela
44

 

ESEMES - závěr projektu
Madrid, Španělsko: závěrečná projektová schůzka

Bartošová Jana, Kuboňová Ilona
Krajník Kryštof (6.E), Pilous Martin (6.C)

 

Historiáda - finále
1. ZŠ Železný Brod: soutěž školních týmů

Žbánková Dagmar
Kejzlar Ondřej (4.A), Kučera Tomáš (3.A), Pechar Hugo (2.A), Prokeš Marek (1.A)

 
25.4.
(So)
 

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostli a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

 
26.4.
(Ne)
 

14:00-16:00

Sbor absolventů - nácvik

Sedláková Pavla
51

 
27.4.
(Po)
 

7:30-17:30

Voda bez hranic: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma Voda a její využití

2.A
Boldišová Kateřina
41

8:00-16:15

Konverzační soutěž ve francouzštině - finále
Praha. Francouzský institut

Sanitriková Jiřina
Sedláčková Anna (5.E)

8:55-12:35

Biologická olympiáda - okres
DDM Teplice: kategorie C

Šimková Iva
BiL, 22

9:00-16:00

Voda bez hranic: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma Voda a její využití

Bartošová Jana, Jedlička Vladislav, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Vaňková Veronika
41

10:00-10:45

Teplice mezi válkou a mírem
Regionální muzeum Teplice: komentovaná prohlídka výstavy

8.A(D Ře)
Řehák Jiří

12:45-17:00

Borna v Teplicích
Návštěva žáků a učitelů z partnerské školy Gymnasium Am Breiten Teich z německé Borny

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Krejzová Aneta (3.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Švestka Václav (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

do 15:00

Uzavření klasifikace v oktávách

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F, 8.X
Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Dvořáková Barbora, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Leónová Michaela, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Sanitriková Jiřina, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vácha Zdeněk, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Zahranová Jana
22

 
28.4.
(Út)
 

7:30-17:30

Voda bez hranic: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma Voda a její využití

2.A
Boldišová Kateřina
41

8:00-16:00

Borna v Teplicích
Návštěva žáků a učitelů z partnerské školy Gymnasium Am Breiten Teich z německé Borny

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Krejzová Aneta (3.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Švestka Václav (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

9:00-16:00

Voda bez hranic: projektový den
Teplice - umělecké a společenskovědní téma Voda a její využití

Bartošová Jana, Jedlička Vladislav, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Vaňková Veronika
41

14:00-15:00

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro pokročilé

2

14:30-15:30

Klasifikační porada pro oktávy

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Sanitriková Jiřina, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar
22

15:30-16:15

Národohospodářská fakulta VŠE
Přednáška studentky doktorandského studia VŠE Jacqueline Vochozkové

7.E, 7.F
Vartecký Miroslav
18

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
29.4.
(St)
 

8:00-16:15

Ústy básníka
G mezinárodních vztahů Praha: soutěž ve španělštině

Dvořáková Barbora
Foltýn Tomáš (4.A), Hokrová Simona (7.D), Krautstengelová Lenka (7.D), Kučera Tomáš (3.A), Parachinová Kristýna (7.D), Rysková Lenka (4.A), Šíma Jiří (4.A), Váňa Pavel (7.A)

8:00-16:00

Borna v Teplicích
Návštěva žáků a učitelů z partnerské školy Gymnasium Am Breiten Teich z německé Borny

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
Albrechtová Jana (3.B), Beránková Karolína (5.B), Brejšová Gabriela (3.B), Čech Michael (3.B), Dau Thanh Thao (4.B), Dvořáčková Šárka (4.B), Fedáková Alena (4.B), Juříčková Markéta (3.B), Krausová Kateřina (5.B), Krejzová Aneta (3.B), Kulich Jan (3.A), Laiblová Tereza (4.B), Panešová Kateřina (3.B), Svobodová Kateřina (5.B), Šiška Samuel (3.B), Švestka Václav (3.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Vízek Jaroslav (3.B), Zakharova Valeriia (3.B)

8:55-11:05

Biologie - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 37 žáků

Krausová Monika, Ulrich Zbyněk, Vlačihová Marcela
20, 21, 22

14:00-17:00

Clary-Aldringenové
Bohuslava Chleborádová, Regionální muzeum Teplice: přednáška o šlechtickém rodu - pro žáky GT a G Borna

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila, Lebrová Jitka
Au

 
30.4.
(Čt)
 

8:00-22:00

Strakonický dudák
Praha - Vyšehrad, Národní divadlo: Strakonický dudák

6.C, 6.D, 7.F
Kučerová Petra, Vašků Stanislav

8:00-13:30

Chemická olympiáda - kraj
G a SOŠ Ústí nad Labem: kategorie B

Sedlák Tomáš

10:00-10:45

Teplice mezi válkou a mírem
Regionální muzeum Teplice: komentovaná prohlídka výstavy

7.A(Ds1Ř), 7.B(Ds1Ř), 7.C(Ds1Ř), 7.D(Ds1Ř), 7.E(Ds1Ř), 7.F(Ds1Ř)
Řehák Jiří

11:50-12:35

Teplice mezi válkou a mírem
Regionální muzeum Teplice: komentovaná prohlídka výstavy

6.C(DŘe2), 6.E(DŘe2)
Řehák Jiří

12:45-13:30

Co studovat po střední škole
Přednáška studentky doktorandského studia VŠE Jacqueline Vochozkové

7.D
Šourková Eva
6

13:40-14:25

Co studovat po střední škole
Přednáška studentky doktorandského studia VŠE Jacqueline Vochozkové

7.C
Růžička Jan
6

14:30-15:30

Konverzační kurz ve španělštině
Juan Stedal, Venezuela: konverzace pro začátečníky

2

 
2.5.
(So)
 

 

Juniorský maraton: republika
Praha: mezinárodní maraton

Mrzenová Jolana, Vacková Alena
Bartoš Martin (6.E), Běhounková Tereza (7.E), Koval Jakub (7.E), Laštovka Jan (7.C), Matějka Šimon (5.A), Saleh Hakim (8.F), Šimek Michal (8.A), Šimková Veronika (8.A), Šťovíček Stanislav (5.A), Žižková Magdalena (5.E)

 
3.5.
(Ne)
 

14:00-16:00

Sbor absolventů - nácvik

Sedláková Pavla
51

 

Juniorský maraton: republika
Praha: mezinárodní maraton

Mrzenová Jolana, Vacková Alena
Bartoš Martin (6.E), Běhounková Tereza (7.E), Koval Jakub (7.E), Laštovka Jan (7.C), Matějka Šimon (5.A), Saleh Hakim (8.F), Šimek Michal (8.A), Šimková Veronika (8.A), Šťovíček Stanislav (5.A), Žižková Magdalena (5.E)

 
4.5.
(Po)
 

8:00-16:15

Školní maturitní komisař v záloze

Krausová Monika

8:00-16:15

Školní maturitní komisař

Rak Martin

8:00- 8:45

Teplice mezi válkou a mírem
Regionální muzeum Teplice: komentovaná prohlídka výstavy

4.B
Volfová Kamila

8:30- 9:50

Španělský jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - písemná práce - 1 žákyně

8.A
Bartošová Jana
3

8:30-10:35

Matematika - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 40 žáků

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F
Blahota Radek, Mühlfait Martin, Vacková Alena
91, 92, 95

8:55- 9:40

Beseda s lidickými pamětníky
Beseda s lidickými dětmi - p. Hořešovský a p. Šupíková

7.A(Ds3R), 7.B(Ds3R), 7.C, 7.D(Ds3R), 7.E(Ds3R), 7.F(Ds3R)
Růžička Jan (7.F(Ds3R))
5

13:00-14:20

Anglický jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - písemná práce - 82 žáků

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F, 8.X
Dvořáková Blanka, Jedlička Vladislav, Krausová Martina, Kufel Pavol, Mojžišová Eva, Vácha Zdeněk
11, 12, 91, 92, 94, 95

13:00-14:35

Anglický jazyk - společná část - PUP
písemná maturitní zkouška - písemná práce - kategorie SPUO-I - 1 žák

8.D
Růžička Jan
2, 3

13:40-14:25

Studium na VŠE
Přednáška studentky doktorandského studia VŠE Jacqueline Vochozkové

7.A, 7.B
Řehák Jiří, Vartecký Miroslav
72

 
5.5.
(Út)
 

6:15-15:15

České středohoří
Radejčín, Dubičky, Vrkoč, Větruše

6.D
Vašků Stanislav (6.D)

6:32-16:00

České středohoří
Vlastivědná procházka Českým středohořím

7.C
Růžička Jan, Vaňková Veronika

7:00-14:30

Tropické skleníky a arboretum ČZU
Praha-Suchdol, Kostelec n. Č.l.: skleníky Fakulty tropického zemědělství - k výuce biologie a zeměpisu

5.B, 5.D
Doboš Jakub, Vavrein Jan

8:00-16:00

Návštěva Goethe Institutu
Praha: Královská cesta, Josefov, Hradčany Návštěva Goethe Institut

5.C, 6.A
Mrzenová Jolana, Volfová Kamila

8:00- 9:20

Český jazyk a literatura - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 134 žáků

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F, 8.X
Kejzlar Miloš, Korfová Irena, Krausová Martina, Kufel Pavol, Martínková Květuše, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Vácha Zdeněk, Vartecký Miroslav
11, 12, 73, 74, 75, 76, 91, 92, 95

8:00-17:00

Galerie Středočeského kraje
GASK - Kutná Hora: prohlídka s doprovodným programem

3.A, 6.C
Bartošová Jana, Farská Andrea, Mrvová Radka

8:00-19:04

Institut Cervantes
Praha: prohlídka institutu, knihovny, film ve španělštině

7.A(ŠjLe), 7.D(ŠjDř)
Dvořáková Barbora, Leónová Michaela

8:00- 9:35

Český jazyk a literatura - společná část - PUP
písemná maturitní zkouška - didaktický test - kategorie SPUO-I - 1 žák

8.D
Dvořáková Blanka
2, 3

8:00-16:15

Školní maturitní komisař

Rak Martin

8:00-16:15

Školní maturitní komisař v záloze

Krausová Monika

8:10-13:45

Důl Bílina
Severočeské doly: geologie a paleontologie

Bergmanová Pavla
Bindr Michal (3.B), Černíková Aneta (7.F), Erban Vít (7.E), Fuchs Daniel (7.C), Hamsová Simona (7.A), Jelínková Barbora (7.C), Karfilátová Gabriela (7.C), Kasner Marek (7.C), Mařanová Lucie (7.C), Nguyen Thi Thuy (7.A), Nodžák Matěj (7.C), Pavelková Doubravka (7.E), Reimannová Anna (7.D), Sanitrik Martin (7.B), Slavíčková Tereza (7.A), Vašíčková Kamila (7.D), Vavrušová Adéla (7.D)

8:20-14:20

Zámek Velké Březno
Velké Březno: dějepisná exkurze, regionální dějiny, Chottkové, mecenášství

6.E
Řehák Jiří

8:30-12:50

Zámek Duchcov
Duchcov: regionální dějiny, Casanova

7.F
Kučerová Petra

11:30-13:45

Český jazyk a literatura - společná část
písemná maturitní zkouška - písemná práce - 134 žáků

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F, 8.X
Kejzlar Miloš, Korfová Irena, Krausová Martina, Kufel Pavol, Martínková Květuše, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Vácha Zdeněk, Vartecký Miroslav
11, 12, 73, 74, 75, 76, 91, 92, 95

11:30-14:10

Český jazyk a literatura - společná část - PUP
písemná maturitní zkouška - písemná práce - kategorie SPUO-I - 1 žák

8.D
Dvořáková Blanka
2, 3

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
6.5.
(St)
 

8:00-10:35

Anglický jazyk - společná část - PUP
písemná maturitní zkouška - didaktický test - SPUO-I - 1 žák

8.D
Jedlička Vladislav
2, 3

8:00-16:15

Školní maturitní komisař v záloze

Krausová Monika

8:00-16:15

Školní maturitní komisař

Rak Martin

8:00- 8:45

První pomoc v rámci projektu Sedmikráska
prezentace na téma 1. pomoc, obvazy, resuscitace

4.A
Dvořáková Barbora (4.A)
TvA

8:00-10:05

Anglický jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 82 žáků

8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 8.E, 8.F, 8.X
Benešová Olga, Korfová Irena, Krausová Monika, Kuboňová Ilona, Martínková Květuše, Minaříková Věra
11, 12, 91, 92, 94, 95

8:55- 9:40

Teplice mezi válkou a mírem
Regionální muzeum Teplice: komentovaná prohlídka výstavy

7.F(D Kč)
Kučerová Petra

8:55- 9:40

První pomoc v rámci projektu Sedmikráska
prezentace na téma 1. pomoc, obvazy, resuscitace

4.B
Šimková Iva (4.B)
TvA

10:00-10:45

První pomoc v rámci projektu Sedmikráska
prezentace na téma 1. pomoc, obvazy, resuscitace

3.B
Spěšná Daniela (3.B), Vaňková Veronika (3.B)
TvA

12:15-13:35

Ruský jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - písemná práce - 1 žák

8.C
Šimková Iva
2, 3

12:15-13:35

Francouzský jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - písemná práce - 1 žákyně

8.B, 8.F
Vacková Alena
12

 
7.5.
(Čt)
 

8:00-16:15

Školní maturitní komisař v záloze

Krausová Monika

8:00-16:15

Školní maturitní komisař

Rak Martin

8:00-10:05

Německý jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 5 žáků

8.B, 8.C, 8.E, 8.F
Mühlfait Martin
11

8:00-10:00

Matematika - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 10 žáků

Ševčíková Věra
25

10:00-12:30

Matematika - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 10 žáků

Kejzlar Miloš
25

11:50-12:35

Teplice mezi válkou a mírem
Regionální muzeum Teplice: komentovaná prohlídka výstavy

3.B
Volfová Kamila (3.B)

12:00-13:20

Německý jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - písemná práce - 5 žáků

8.B, 8.C, 8.E, 8.F
Mühlfait Martin
11

15:00-17:00

Španělský jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 1 žákyně

8.A
Škodová Valerie
2, 3

 
8.5.
(Pá)
 

7:10-15:20

Národní srovnávací zkoušky
Scio: přijímací zkoušky na VŠ

Žbánková Dagmar
91, 92, 93, 94, 95

 
10.5.
(Ne)
 

14:00-16:00

Sbor absolventů - nácvik

Sedláková Pavla
51

 
11.5.
(Po)
 

8:00-10:05

Ruský jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 1 žák

8.C
Minaříková Věra
2, 3

8:00-10:05

Francouzský jazyk - společná část
písemná maturitní zkouška - didaktický test - 5 žáků

8.B, 8.F
Mrvová Radka
12

8:00-16:15

Školní maturitní komisař v záloze

Krausová Monika

8:00-10:15

Chemie - profilová část
maturitní zkouška (komplexní didaktický test) - 10 žáků

Mühlfait Martin
20

10:00-10:45

Venezuela
Přednáška pro žáky Šj: Juan Stredel

7.D(ŠjDř)
Dvořáková Barbora

12:00-15:30

Matematika+ - PUP
volitelný předmět MZ: didaktický test - profilová část - SPUO-I - 1 žák

8.D
Růžička Jan
93

12:00-14:50

Matematika+
volitelný předmět MZ: didaktický test - profilová část - 5 žáků

8.A, 8.C, 8.E
Škodová Valerie
94

13:40-14:25

Proškolení zadavatelů testu ČŠI
Pokyny pro zadavatele testování kvart a septim

Hrdlička Jakub, Krausová Monika, Minaříková Věra, Mráček Jakub, Rauch Roman, Ševčíková Věra, Ulrich Zbyněk
17

 
12.5.
(Út)
 

8:00- 9:40

Srovnávací test z českého jazyka
Kompozice

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Bergmanová Pavla, Boehmová Lenka, Krausová Monika, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Reich Otakar, Spěšná Daniela, Šourková Eva, Vavrein Jan, Volenec Václav, Volfová Kamila, Žbánková Dagmar

8:00- 9:40

Počítačové modelování
FVTM UJEP - dr. Honzátko: přednáška v rámci partnerství s fakultou

7.A(F 7X), 7.A(Fs2V), 7.B(F 7X), 7.B(Fs2V), 7.C(F 7X), 7.C(Fs2V), 7.D(Fs2V), 7.E(F 7X), 7.E(Fs2V), 7.F(F 7X)
Vácha Zdeněk
44

10:00-16:15

Přírodovědné vzdělávání ÚK
Projekt ÚK - G a SOŠ V. Šmejkala Ústí and Labem: odborná dílna pro učitele F a Ch - přednášející Mgr. Tomáš Sedlák

Sedlák Tomáš

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 
13.5.
(St)
 

8:00-16:15

Pohár rozhlasu: okres
AS Bílina: starší žáci

Doboš Jakub
Čech Michael (3.B), Dušek Roman (4.A), Ilyushchyts Aliaksandr (4.A), Jelisejev Danila (4.A), Kopřiva Jakub (4.A), Kotz Michal (3.B), Váňa Matěj (4.A)

8:00- 9:40

Pythagoriáda
ZŠ Buzulucká - okresní kolo matematické soutěže; 21 žáků + 1 učitelka

Mojžišová Eva
Brejšová Gabriela (3.B), Cáder Michal (3.B), Čech Michael (3.B), Juříčková Markéta (3.B), Kadlec Jakub (3.B), Klas Pavel (2.A), Kotz Matouš (2.A), Krejzová Aneta (3.B), Křivánek Pavel (3.B), Mamedova Alina (3.B), Mašek Martin (3.B), Michal Jiří (2.A), Pavelčík Dalibor (3.A), Pavlová Martina (3.B), Pechar Hugo (2.A), Podrápský David (2.A), Steklá Veronika (1.A), Švestka Václav (3.B), Toráč Huy (3.B), Vitnerová Denisa (2.A), Vízek Jaroslav (3.B)

10:00-12:35

Pythagoriáda
ZŠ Buzulucká - okresní kolo matematické soutěže, práce v porotě

Mojžišová Eva

10:00-11:40

Testování České školní inspekce
Test ze společenskovědních předmětů

4.A
Krausová Monika, Ulrich Zbyněk
17, 25

11:50-14:25

Český den proti rakovině
Liga proti rakovině: pomoc s pořádáním sbítky

5.A
Rak Martin

 
14.5.
(Čt)
 

10:00-11:40

Testování České školní inspekce
Test z přírodovědných předmětů

4.A
Minaříková Věra, Ulrich Zbyněk
17, 25

18:00-22:00

Café Aussig
Divadlo Ústí nad Labem: taneční představení - 26 našich žáků

Vašků Stanislav

 
15.5.
(Pá)
 

8:00-14:25

Máš umělecké střevo? - finále
DOX Praha: výtvarná soutěž - celostátní finále

Mrvová Radka
Fischer František (7.D), Hokrová Simona (7.D), Krautstengelová Lenka (7.D), Siváková Tereza (7.D)

8:00- 8:45

Biologická olympiáda - kraj
GT - kategorie C

Sedlák Tomáš
20

8:00-12:35

Biologická olympiáda - kraj
GT - kategorie C

Šimková Iva
BiL, 20, 21, 22

8:00-18:00

XVI. sněm AŠSK ČR
kongresový sál UK FTVS: Praha

Vacková Alena

 
17.5.
(Ne)
 

14:00-16:00

Sbor absolventů - nácvik

Sedláková Pavla
51

 
18.5.
(Po)
 

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
Pokrušnohorské G Most: Bílina

Krausová Monika

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Jateční: Ústí n. L.

Bartošová Jana, Jedlička Vladislav

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
GJJ Litoměřice

Vašků Stanislav

7:49

Vodácký kurz - Vltava
Vyšší Brod - Boršov

7.A, 7.B, 7.F
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

11:50-13:30

Testování České školní inspekce
Test ze společenskovědních předmětů

4.B
Hrdlička Jakub, Ulrich Zbyněk
17, 25

 

Maturity
1. maturitní týden

8.A, 8.C, 8.D
Bergmanová Pavla, Dvořáková Barbora, Kejzlar Miloš, Škodová Valerie, Šourková Eva, Vavrein Jan

 
19.5.
(Út)
 

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
Pokrušnohorské G Most: Bílina

Krausová Monika

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Jateční: Ústí n. L.

Bartošová Jana, Jedlička Vladislav

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
GJJ Litoměřice

Vašků Stanislav

10:00-16:15

Přírodovědné vzdělávání ÚK
Projekt ÚK - G Chomutov: odborná dílna pro učitele F a Ch - přednášející Mgr. Tomáš Sedlák

Sedlák Tomáš

11:50-13:30

Testování České školní inspekce
Test z přírodovědných předmětů

4.B
Mráček Jakub, Rauch Roman
17, 25

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Maturity
1. maturitní týden

8.A, 8.C, 8.D
Bergmanová Pavla, Dvořáková Barbora, Kejzlar Miloš, Škodová Valerie, Šourková Eva, Vavrein Jan

 

Vodácký kurz - Vltava
Vyšší Brod - Boršov

7.A, 7.B, 7.F
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
20.5.
(St)
 

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
Pokrušnohorské G Most: Bílina

Krausová Monika

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Jateční: Ústí n. L.

Bartošová Jana, Jedlička Vladislav

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
GJJ Litoměřice

Vašků Stanislav

8:00- 8:45

Biologická olympiáda - kraj
GT - kategorie D

Sedlák Tomáš
20

8:00-12:35

Biologická olympiáda - kraj
GT - kategorie D

Šimková Iva
BiL, 20, 21, 22

8:00- 8:45

Udělej to pro sebe
Preventivní program - karcinom prsu; studenti VOŠZ v Ústí nad Labem s lektorkou Mgr. Stuchlou

7.C
Kučerová Petra (7.C)
21

8:55- 9:40

Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já
Přednáška MP Education, s.r.o.; lektorka Mgr. Monika Podlahová - o poruchách příjmu potravy, o zdraví

5.D, 5.E, 5.F
Korfová Irena (5.F), Leónová Michaela (5.D), Spěšná Daniela (5.E)
Au

8:55- 9:40

Udělej to pro sebe
Preventivní program - karcinom prsu; studenti VOŠZ v Ústí nad Labem s lektorkou Mgr. Stuchlou

7.D
Mojžišová Eva (7.D)
21

10:00-11:40

Dopisy v ulicích
Amnesty International: workshop pro účastníky akce

Růžička Jan
10
Hortová Lenka (6.C), Koníčková Barbora (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Lemonová Lucie (6.C), Matas Martin (6.C), Nováková Barbora (6.C), Podrápská Klára (5.A), Rambousková Leona (6.C), Sedláčková Adéla (5.E), Svědínková Markéta (6.C), Valter Miroslav (6.C), Veliu Amar (6.C)

10:00-10:45

A svět se točí dál...
Přednáška MP Education, s.r.o.; lektorka Mgr. Monika Podlahová - o řešení konfliktů v době dospívání

6.D, 6.E, 6.F
Boehmová Lenka (6.D), Dvořáková Blanka (6.F), Řehák Jiří (6.E)
Au

10:55-11:40

Jsi on-line?
Přednáška MP Education, s.r.o.; lektorka Mgr. Monika Podlahová - vliv nových informačních technologií na sociální vztahy, rizika sociálních sítí

1.A, 2.A
Krausová Martina (2.A), Martínková Květuše (1.A)
Au

11:50-12:35

Čas proměn
Přednáška MP Education, s.r.o.; lektorka Mgr. Monika Podlahová - přednáška pro dívky o dospívání

1.A(Dívk)
Spěšná Daniela (1.A(Dívk))
Au

 

Maturity
1. maturitní týden

8.A, 8.C, 8.D
Bergmanová Pavla, Dvořáková Barbora, Kejzlar Miloš, Škodová Valerie, Šourková Eva, Vavrein Jan

 

Vodácký kurz - Vltava
Vyšší Brod - Boršov

7.A, 7.B, 7.F
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
21.5.
(Čt)
 

7:00-17:00

Konverzační soutěž ve španělštině - celostátní kolo
Institut Cervantes, Praha

Jahodářová Adriena (8.A), Parachinová Kristýna (7.D)

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Jateční: Ústí n. L.

Bartošová Jana, Jedlička Vladislav

7:30-10:30

Laboratoře FVTM
Návštěva partnerské fakulty v Ústí nad Labem

6.A(F 6X), 6.C(F 6X), 6.D(F 6X), 6.E(F 6X), 6.F(F 6X), 7.A(F 7X), 7.B(F 7X), 7.C(F 7X), 7.E(F 7X), 7.F(F 7X)
Vácha Zdeněk

8:00- 9:40

Duhová výchova
Společensko - vědní seminář organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Charlie - o LGBT a genderu

5.A, 5.B
Kejzlar Miloš (5.B), Rauch Roman (5.A)
22

10:00-11:40

Duhová výchova
Společensko - vědní seminář organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Charlie - o LGBT a genderu

5.C, 5.D
Benešová Olga (5.C), Mojžišová Eva (5.D)
22

11:50-13:30

Duhová výchova
Společensko - vědní seminář organizace PROUD ve spolupráci s vysokoškolským queer sdružením Charlie - o LGBT a genderu

5.E, 5.F
Korfová Irena (5.F), Minaříková Věra (5.E)
22

 

Vodácký kurz - Vltava
Vyšší Brod - Boršov

7.A, 7.B, 7.F
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
22.5.
(Pá)
 

do 18:00

Vodácký kurz - Vltava
Vyšší Brod - Boršov

7.A, 7.B, 7.F
Blahota Radek, Doboš Jakub, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
25.5.
(Po)
 

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Lovosice

Kuboňová Ilona

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G a SPŠ Duchcov

Mojžišová Eva

8:55- 9:40

Přemyslovci na českém trůně, 2. díl - králové
Agentura Pernštejni Pardubice, výchovně vzdělávací pořad pro výuku dějepisu

4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A
Dvořáková Barbora (4.A), Hejhalová Hana (4.B), Leónová Michaela (5.A), Řehák Jiří (5.B)
Au

10:00-10:45

Přemyslovci na českém trůně, 2. díl - králové
Agentura Pernštejni Pardubice, výchovně vzdělávací pořad pro výuku dějepisu

3.A, 3.B, 5.C, 5.D, 6.B
Mrzenová Jolana (6.B), Sedláková Pavla (5.C), Spěšná Daniela (3.B), Ševčíková Věra, Záhorcová Tereza (3.A)
Au

10:35

Sportovní kurz (cyklisticko-herní)
Rumburk - středisko Sportlife

7.C, 7.D, 7.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

11:50-12:35

Přemyslovci na českém trůně, 2. díl - králové
Agentura Pernštejni Pardubice, výchovně vzdělávací pořad pro výuku dějepisu

5.E, 5.F, 6.C, 6.D
Bačová Miloslava (5.E), Kučerová Petra (6.D), Martínková Květuše (5.F), Řezníček Rostislav (6.C)
Au

 

Maturity
2. maturitní týden

8.B, 8.E, 8.F
Boehmová Lenka, Krausová Martina, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Sedlák Tomáš, Vácha Zdeněk

 
26.5.
(Út)
 

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Lovosice

Kuboňová Ilona

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G a SPŠ Duchcov

Mojžišová Eva

8:00- 8:45

Udělej to pro sebe
Preventivní program - karcinom prsu; studenti VOŠZ v Ústí nad Labem s lektorkou Mgr. Hanou Dvořákovou

7.A
Řehák Jiří
21

8:55- 9:40

Udělej to pro sebe
Preventivní program - karcinom prsu; studenti VOŠZ v Ústí nad Labem s lektorkou Mgr. Hanou Dvořákovou

7.B
Rauch Roman
21

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

Sportovní kurz (cyklisticko-herní)
Rumburk - středisko Sportlife

7.C, 7.D, 7.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Maturity
2. maturitní týden

8.B, 8.E, 8.F
Boehmová Lenka, Krausová Martina, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Sedlák Tomáš, Vácha Zdeněk

 
27.5.
(St)
 

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G Lovosice

Kuboňová Ilona

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G a SPŠ Duchcov

Mojžišová Eva

8:00- 9:40

Jak přestat odkládat důležité úkoly
GrowJOB institute: přednáška lektorky Mgr. Denisy Dědičové pro mladší žáky

5.A, 5.C, 5.D, 5.F
Bačová Miloslava (5.C), Leónová Michaela (5.D), Zahranová Jana (5.F)
Au

8:00-17:10

Plážový volejbal: kraj
Volejbalové kurty Ústí nad Labem: dorost

Hanzlíková Martina (7.F), Kaňkovská Charlotte (6.A), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D)

8:00-16:15

Mechanika - experimenty
MFF UK Praha: exkurze s předváděním pokusů

5.B, 5.E
Jedlička Vladislav, Krausová Monika

8:00- 8:45

Udělej to pro sebe
Preventivní program - karcinom prsu; studenti VOŠZ v Ústí nad Labem s lektorkou Mgr. Hanou Dvořákovou

7.F
Reich Otakar
21

10:00-11:40

Konec prokrastinace
GrowJOB institute: přednáška lektorky Mgr. Denisy Dědičové pro starší žáky

6.A, 6.B, 6.C, 6.D
Kejzlar Miloš (6.D), Korfová Irena (6.C), Ševčíková Věra
Au

11:50-13:30

Konzervatoř Teplice - odd. bicích nástrojů
Exkurze v rámci hudební výchovy

4.A(1pol)
Martínková Květuše

11:50-13:30

Konec prokrastinace
GrowJOB institute přednáška lektorky Mgr. Denisy Dědičové pro starší žáky

6.E, 7.A, 7.B, 7.F
Kučerová Petra (7.F), Reich Otakar (7.A), Volfová Kamila (7.B)
Au

 

Sportovní kurz (cyklisticko-herní)
Rumburk - středisko Sportlife

7.C, 7.D, 7.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 

Maturity
2. maturitní týden

8.B, 8.E, 8.F
Boehmová Lenka, Krausová Martina, Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Sedlák Tomáš, Vácha Zdeněk

 
28.5.
(Čt)
 

7:05-18:05

Erasmus+ - seminář k projektu
Praha: Hotel Duo: seminář k projektu mobility osob ve školním vzdělávání

Kuboňová Ilona

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G a SPŠ Duchcov

Mojžišová Eva

8:55- 9:40

Listování
Cyklus scénických čtení: Dračí polévka (Alena Ježková)

1.A, 2.A, 3.A, 3.B
Bejčková Ivana (1.A), Boldišová Kateřina (2.A), Dvořáková Barbora (3.A), Sedláková Pavla (3.B)
Au

10:00-10:45

Listování
Cyklus scénických čtení: Holčička a cigareta (Benoît Duteurtre)

4.A, 4.B, 5.A, 5.B
Rak Martin (5.A), Reich Otakar (5.B), Sedláková Pavla (4.B), Žbánková Dagmar (5.A)
Au

10:55-11:40

Listování
Cyklus scénických čtení: Holčička a cigareta (Benoît Duteurtre)

5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A
Sanitriková Jiřina (6.A), Šourková Eva (5.F), Záhorcová Tereza (5.E)
Au

11:50-12:35

Listování
Cyklus scénických čtení: Holčička a cigareta (Benoît Duteurtre)

6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Hejhalová Hana (6.B), Řehák Jiří (6.F), Vašků Stanislav (6.D)
Au

12:45-14:25

Konzervatoř Teplice - odd. bicích nástrojů
Exkurze v rámci hudební výchovy

4.B(1pol)
Martínková Květuše

17:00-19:00

Třídní přehrávka
Přehrávka pro posluchače předmětů hra na nástroj a zpěv

Martínková Květuše, Řezníček Rostislav
Bk

 

Sportovní kurz (cyklisticko-herní)
Rumburk - středisko Sportlife

7.C, 7.D, 7.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
29.5.
(Pá)
 

6:05-14:03

Kolektory - exkurze pod Prahu
Praha: prohlídka pražského podzemí - sklepy, tunely, kolektory, kanalizace

5.D
Bergman Zdeněk, Vavrein Jan

7:10-18:05

Předseda maturitní komise
G a SPŠ Duchcov

Mojžišová Eva

8:05-15:25

Kolektory - exkurze pod Prahu
Praha: prohlídka pražského podzemí - sklepy, tunely, kolektory, kanalizace

Bergman Zdeněk
Belšan Michal (6.C), Beránková Karolína (5.B), Dragoun Michal (5.B), Hruška Jan (5.D), Hulín Tomáš (6.C), Jancyková Barbora (6.C), Koníčková Barbora (6.C), Růžička Štěpán (5.D), Sedláčková Valerie (5.D), Svatošová Klára (5.D), Valter Miroslav (6.C), Vránová Denisa (5.D)

12:45-13:30

Jak měřit IQ a EQ
Lucie Kamenská, Dobrovolnické centrum při Krajské zdravotní a. s.: přednáška pro zájemce o problematiku testů IQ a EQ

Korfová Irena
22

18:00-23:00

150 let založení kláštera
Noc kostelů: klášter kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - vernisáž výstavy prací žáků

Bk

18:00

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

do 16:20

Sportovní kurz (cyklisticko-herní)
Rumburk - středisko Sportlife

7.C, 7.D, 7.E
Blahota Radek, Doboš Jakub, Vacková Alena, Vartecký Miroslav

 
30.5.
(So)
 

7:10-15:20

Národní srovnávací zkoušky
Scio: přijímací zkoušky na VŠ

Žbánková Dagmar
91, 92, 93, 94, 95

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostlin a chovatelských potřeb

Doboš Jakub, Sedlák Tomáš
71, 72

9:00-11:00

Návštěva absolventů 1965
Prohlídka školy - organizátoři: H. Veselá, V. Buchtele, M. Novák

Pitro Hyklová Alena

13:00-17:00

150 let založení kláštera
Noc kostelů: klášter kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - výstava prací žáků, prohlídky areálu

Bk

18:00-19:30

Argentinské tango - seminář
KCRKVSC, Kašpar: akce pro veřejnost v rámci zahájení lázeňské sezóny

Pitro Hyklová Alena
Au

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 
31.5.
(Ne)
 

13:00-17:00

150 let založení kláštera
Noc kostelů: klášter kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - výstava prací žáků, prohlídky areálu

Bk

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 
1.6.
(Po)
 

8:00-16:15

Do vesmíru s ESERO
Vzdělávací kancelář ESA pro ČR, Praha: zahajovací akce

Mojžišová Eva

10:00-11:40

Den dětí v MŠ Čtyřlístek
Hudebně hravá akce pro děti v blízké mateřské školce

6.F(2pol)
Řezníček Rostislav

15:30-17:30

Setkání s didaktikou informatiky
PřF UJEP: seminář pro učitele

Minaříková Věra

18:00-19:15

Open Air koncert
Koncert Konzervatoře Teplice: hosté Boomwhackers GT

1.A(Hnn1), 6.A(Hnn1), 6.F(Hnn1), 7.B(Hnn1), 7.C(Hnn1)
Martínková Květuše, Sedláková Pavla

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

 
2.6.
(Út)
 

8:00- 9:40

Příprava SOČ
Schůzka studentů s konzultanty SOČ Mgr. Irenou Hralovou, Ing. Tomášem Vysloužilem Ph.D. z FVTM UJEP Ústí nad Labem a Ing. Karlem Ševčíkem z Krobasc s.r.o.

Ševčíková Věra

8:00- 9:40

Psychopatie, psychopati mezi námi
PhDr. V. Hadraba

7.A(Ps2K), 7.B(Ps2K), 7.C(Ps2K), 7.D(Ps2K), 7.E(Ps2K), 7.F(Ps2K)
Korfová Irena
16

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

 
3.6.
(St)
 

8:00-13:30

Hudební etnonástroje
ZŠ B. Němcové, Litoměřice: seminář pro žáky a učitele

Řezníček Rostislav

8:55- 9:40

Srovnávací test z fyziky
Tuhé těleso

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Mrzenová Jolana (5.D), Mühlfait Martin (5.E), Reich Otakar (5.B), Vácha Zdeněk (5.C), Volfová Kamila (5.A), Zahranová Jana (5.F)

14:00-15:30

Předmětová komise Nj
schůzka učitelů PK Nj

Bačová Miloslava, Korfová Irena, Leónová Michaela, Škodová Valerie, Vaňková Veronika, Vavrein Jan, Volfová Kamila
1

17:00-17:45

Slavnostní vyřazení absolventů
Předání maturitních vysvědčení a diplomů

8.A, 8.C, 8.D, 8.X
Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Doulík Pavel, Emingrová Jitka, Kejzlar Miloš, Řeháková Marcela, Ševčíková Věra, Lebrová Jitka

18:00-18:45

Slavnostní vyřazení absolventů
Předání maturitních vysvědčení a diplomů

8.B, 8.E, 8.F
Bergman Zdeněk, Boehmová Lenka, Emingrová Jitka, Krausová Martina, Mühlfait Martin, Řeháková Marcela, Ševčíková Věra, Lebrová Jitka

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

 
4.6.
(Čt)
 

7:05-15:34

Mini GLOBE Games
G Kadaň: ekologická soutěž

Vlačihová Marcela
Laiblová Tereza (4.B), Opacki Matěj (4.B), Tauchmanová Alena (4.B), Trakslová Nicola (4.B), Tsikina Svetlana (4.B), Veselý Marek (4.B)

7:05-18:05

Partnerství škol Comenius
DZS Praha: setkání koordinátorů českých škol zapojených do projektů Partnerství škol Comenius

Kuboňová Ilona

8:00

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

 
5.6.
(Pá)
 

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
6.6.
(So)
 

7:00

Bela Crkva - návštěva v Srbsku
Belocrkvanska gimnazija, Srbsko: pracovní návštěva

Bergman Zdeněk, Rak Martin, Řehák Jiří

8:00

Festival sborového umění Jihlava
Jihlava: Canzonetta - soutěž pěveckých sborů

Martínková Květuše

18:00-20:00

Komorní koncert
PAB: Špaček - Mnichov, donátorská skupina

Bk

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

 
7.6.
(Ne)
 

 

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

6.D
Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav (6.D)

do 12:00

GEB 2015
Gymnaziální expedice do rumunského Banátu: návštěva partnerských škol, charitativní pomoc, poznání přírody a života na venkově

Hejhalová Hana, Řehák Jiří, Šourková Eva, Vašků Stanislav
Bachmaier Jakub (6.E), Bartoš Martin (6.E), Brandl Michal (6.E), Cristina - Colaco Michelle (6.F), Černíková Aneta (7.F), Fričl Matěj (6.E), Ho Thi My Hanh (6.E), Hrůza Jakub (6.E), Janečková Lenka (6.F), Janotková Kateřina (7.D), Jeřábek Vojtěch (6.E), Krajník Kryštof (6.E), Kubíková Michaela (6.E), Kučera Jindřich (7.A), Marek Jiří (7.A), Reich Jakub (6.E), Roletzki Tomáš (6.E), Sanitrik Martin (7.B), Sieglová Tereza (6.E), Sluková Tereza (6.E), Suchá Klára (6.F), Šajgal Jaroslav (6.E), Švestka Jan (7.C), Trousil Pavel (7.E), Valenta Michal (7.D), Váňa Pavel (7.A), Zedínek Jakub (7.D), Zeman Tomáš (6.E), Žižka Jakub (7.B)

 

Bela Crkva - návštěva v Srbsku
Belocrkvanska gimnazija, Srbsko: pracovní návštěva

Bergman Zdeněk, Rak Martin, Řehák Jiří

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

do 18:00

Festival sborového umění Jihlava
Jihlava: Canzonetta - soutěž pěveckých sborů

Martínková Květuše

 
8.6.
(Po)
 

7:05-17:00

ICT a výuka cizích jazyků
British Council Praha: odborná diskuze s učiteli SŠ, VŠ, DZS a s dalšími instituty

Řeháková Marcela

 

Bela Crkva - návštěva v Srbsku
Belocrkvanska gimnazija, Srbsko: pracovní návštěva

Bergman Zdeněk, Rak Martin, Řehák Jiří

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
9.6.
(Út)
 

8:00- 9:40

Obchod s cennými papíry
Ing. Miroslav Lev, bankovní specialista: přednáška pro studenty Ekonomického semináře

7.A(Ek2T), 7.B(Ek2T), 7.C(Ek2T), 7.D(Ek2T), 7.E(Ek2T), 7.F(Ek2T)
Tomášová Václava

10:00-11:40

Co víme o dětských autorech a ilustrátorech
Regionální knihovna Teplice: beseda v rámci literární výchovy

3.A
Dvořáková Barbora

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

18:00-19:30

Vystoupení Boomwhackers GT
koncert s hosty

1.A(Hnn1), 6.A(Hnn1), 6.F(Hnn1), 7.C(Hnn1), 7.E(Hnn1)
Martínková Květuše, Sedláková Pavla
Au

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

do 12:00

Bela Crkva - návštěva v Srbsku
Belocrkvanska gimnazija, Srbsko: pracovní návštěva

Bergman Zdeněk, Rak Martin, Řehák Jiří

 
10.6.
(St)
 

10:55-11:40

Srovnávací test ze zeměpisu
Afrika

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Boldišová Kateřina (6.F), Kučerová Petra (6.D), Rak Martin (6.A), Sedláková Pavla (6.E), Šourková Eva (6.C), Ulrich Zbyněk (6.B)

12:00-23:45

Plážový volejbal: republikové finále
Sokolské koupaliště, Brno: dorostenky a dorostenci

Mühlfait Martin
Hanzlíková Martina (7.F), Kaňkovská Charlotte (6.A), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D)

13:30-16:00

Moderní učitel 21. století: tablety
FEL ČVUT, Ing. Poupa: školení v rámci projektu

Bartošová Jana, Bergmanová Pavla, Boldišová Kateřina, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Rauch Roman, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk
22

13:40-14:00

Revolution Train - zhodnocení
Projekt Sedmikráska: p. Tůma: zpětná vazba, evaluace proběhlé exkurze, diskuse k tématu prevence

6.B
Vašků Stanislav
18

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
11.6.
(Čt)
 

0:00-20:00

Plážový volejbal: republikové finále
Sokolské koupaliště, Brno: dorostenci a dorostenky

Mühlfait Martin
Hanzlíková Martina (7.F), Kaňkovská Charlotte (6.A), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D)

7:05-15:00

GEB 2015
ČT: Dobré ráno: prezentace projektu

Řehák Jiří

 

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
12.6.
(Pá)
 

8:55- 9:40

Srovnávací test z matematiky
Geometrie v rovině

5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F
Farská Andrea (5.A), Rauch Roman (5.B), Sedláková Pavla (5.E), Vácha Zdeněk (5.C), Záhorcová Tereza (5.D), Zahranová Jana (5.F)

12:45

Matematická soutěž Adama Riese 2015
SRN, Annaberg-Buchholz - mezinárodní kolo matematické soutěže

Steklá Veronika (1.A)

do 17:00

Návštěva v Aydinu
Projekt When thinking Europe: návštěva partnerské turecké školy

Růžička Jan, Vaňková Veronika
Beránková Lenka (5.A), Frimlová Michaela (6.C), Frišová Dominika (6.D), Hrdličková Simona (5.B), Hrubý Ondřej (6.C), Kotyzová Nikola (5.A), Krutský Martin (5.E), Müller Daniel (5.B), Pilous Martin (6.C), Podrápská Klára (5.A), Schiller Karel (6.C), Weidischová Adéla (5.B)

 
13.6.
(So)
 

9:00-17:00

České středohoří
Bobří soutěska, Bílé stráně a další lokality: biologická exkurze vedena Mgr. Lubošem Peterkou

Bergmanová Pavla, Krausová Martina, Šimková Iva, Ulrich Zbyněk
Dokulilová Marcela (5.C), Jelínková Barbora (7.C), Kasner Marek (7.C), Loginov Ivan (8.E), Ulbrich Daniel (5.D), Ulbrich Dominik (5.D)

do 17:40

Matematická soutěž Adama Riese 2015
SRN, Annaberg-Buchholz - mezinárodní kolo matematické soutěže

Steklá Veronika (1.A)

 
15.6.
(Po)
 

7:05-16:15

Eurorebus - finále
Terra-klub, Top Hotel Praha: celostátní finále zeměpisné soutěže

Vavrein Jan
Burger Kryštof (5.D), Hora Jiří (1.A), Machovec Tomáš (1.A), Perner Jiří (6.D), Růžička Štěpán (5.D), Steklá Veronika (1.A), Ulbrich Dominik (5.D)

8:00- 8:45

Srovnávací test z matematiky
Stereometrie

6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F
Bartošová Jana (6.F), Bergmanová Pavla (6.D), Dvořáková Blanka (6.A), Jedlička Vladislav (6.E), Kejzlar Miloš (6.C), Krausová Martina (6.B)

14:00-16:00

Konverzační soutěž ve španělštině
Přípravné kolo soutěže pro sekundy až kvarty

Dvořáková Barbora, Leónová Michaela
1, 2

18:45-21:15

Mnoho povyku pro nic
Krušnohorské divadlo Teplice: Divadlo v Dlouhé a Shakespearova hra - 28 žáků GT

Emingrová Jitka

 
16.6.
(Út)
 

16:30-18:05

Programování
účastníci z UJEP (Krejčí, Grissel) stř. škola AGC (Šipula, Cholinský, Poie, Gutiérrez, Čermák, Lansinger)

Minaříková Věra
Kožmín Tomáš (6.C), Stejskalová Andrea (8.B), Vacek Michal (6.C)

17:30-19:00

Jarní koncert Canzonetty
host: Písklata - sbor ZŠ Maršovská

1.A(SzMt), 2.A(SzMt), 3.A(SzMt), 4.A(SzMt), 4.B(SzMt), 5.B(SzMt), 5.C(SzMt), 5.D(SzMt), 5.E(SzMt), 5.F(SzMt), 6.A(SzMt), 6.F(SzMt), 7.A(SzMt), 7.B(SzMt), 7.C(SzMt), 7.E(SzMt), 8.D(SzMt)
Martínková Květuše
Au

 
17.6.
(St)
 

11:50-12:35

Mezinárodní studie ESPAD 2015
Evropská školní studie o alkoholu a drogách

5.A
Rauch Roman
16

12:45-13:30

Mezinárodní studie ESPAD 2015
Evropská školní studie o alkoholu a drogách

5.C
Růžička Jan
16

 
18.6.
(Čt)
 

11:50-17:10

Aquamundi - diseminační aktivita
Drážďany: prezentace projektu pro zájemce z vnějšku

Krausová Martina, Řeháková Marcela

 
22.6.
(Po)
 

10:00-11:20

Mistr Jan Hus známý i neznámý
Daniel Dobiáš a Táňa Fišerová: komponované pásmo k výročí upálení Jana Husa

5.A, 5.B, 5.C, 5.D
Bartošová Jana (5.C), Kejzlar Miloš (5.B), Šourková Eva (5.A), Vácha Zdeněk (5.D)
Au

10:55-13:30

Návštěva Planetária Teplice
V rámci výuky F (dle školního vzdělávací programu)

4.A
Jedlička Vladislav

11:50-13:10

Mistr Jan Hus známý i neznámý
Daniel Dobiáš a Táňa Fišerová: komponované pásmo k výročí upálení Jana Husa

5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C
Bejčková Ivana (6.B), Cinglová Jana (5.E), Krausová Martina (5.F), Růžička Jan (6.C), Žbánková Dagmar (6.A)
Au

13:40-15:00

Mistr Jan Hus známý i neznámý
Daniel Dobiáš a Táňa Fišerová: komponované pásmo k výročí upálení Jana Husa

6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B
Chárová Jarmila (7.B), Mühlfait Martin (6.F), Řehák Jiří (6.E), Sanitriková Jiřina (7.A), Vacková Alena (6.D)
Au

14:00-15:00

Dobrý list komory
Magistrát města Teplice; ocenění Okresní hospodářské komory Teplice pro nejlepší absolventy středních škol

Bergman Zdeněk
Jaklinová Michaela (8.B), Novakovská Ivana (8.E), Tóth Jan (8.E), Zlatník Ivan (8.B)

 
23.6.
(Út)
 

8:00- 9:40

Návštěva Planetária Teplice
V rámci výuky F (dle školního vzdělávací programu)

4.B
Jedlička Vladislav

 
24.6.
(St)
 

7:45-14:30

Fotografování tříd
Štěpán Hon

 

8:00-13:30

Husité v našem kraji
Bohosudov, Kalich, Vlastislav, Košťál, Děkovka, Bílina (pojede i 6.A ze ZŠ Metelkovo nám.)

3.B
Dvořáková Blanka, Rak Martin

9:45- 9:55

Fotografování sboru
Foto sboru na schodech u hlavního vchodu

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Doulík Pavel, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Dytrtová Kateřina, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rauch Roman, Rautner Miroslav, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Vartecká Anna, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar, Hadraba Vojtěch, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka, Másilková Marcela, Švábíková Dana, Bartůněk Jiří, Berg Petr, Dědičová Marie, Weiss Leoš

10:00-10:45

Má dnes Hus a jeho Pravda stále co říct i dnešním mladým generacím?
Roman Mazur, Českobratrská církev evangelická

6.B, 6.C, 7.A, 7.B
Jetel Jan (6.B), Kejzlar Miloš (6.C), Leónová Michaela (7.A), Rak Martin (7.B)
Au

10:55-11:40

Má dnes Hus a jeho Pravda stále co říct i dnešním mladým generacím?
Roman Mazur, Českobratrská církev evangelická

6.A, 6.D, 6.E, 6.F
Dvořáková Barbora (6.D), Minaříková Věra (6.F), Mrzenová Jolana (6.A), Řehák Jiří (6.E)
Au

11:50-12:35

Má dnes Hus a jeho Pravda stále co říct i dnešním mladým generacím?
Roman Mazur, Českobratrská církev evangelická

7.D, 7.E, 7.F
Blahota Radek (7.D), Vacková Alena (7.F), Vartecký Miroslav (7.E)
Au

13:00-15:00

Tábor lidu na náměstí Svobody

1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F
Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Čermáková Petra, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Hrdlička Jakub, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Rautner Miroslav, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar, Pitro Hyklová Alena, Lebrová Jitka, Másilková Marcela, Švábíková Dana

16:50

Centry jižních Čech
České Budějovice, Český Krumlov: kulturologie, poznáváme naši vlast, utužení třídního kolektivu

6.D
Vašků Stanislav

 
25.6.
(Čt)
 

7:20- 7:50

Projekt Borna
Setkání zájemců o spolupráci s německou partnerskou školou

Hejhalová Hana, Rak Martin, Volfová Kamila
5

8:00-11:40

Sportovní den

1.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.E, 5.F, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.F
Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Řehák Jiří, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar

8:45

Máchův kraj
Kemp Itregrast, Staré splavy, Máchovo jezero: Doksy, Bezděz

2.A
Boldišová Kateřina, Hejhalová Hana

10:00-11:40

ERASMUS+
DZS Praha, G a SPŠ Duchcov: seminář pro zájemce o vzdělávací program EU

Kuboňová Ilona

13:00-14:00

Porada pedagogického sboru
Klasifikační porada

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Tomášová Václava, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Vartecká Anna, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar
Au

14:30

Vodácké putování po jižních Čechách
Vltava z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny; návštěva Rožumberka, Českého Krumlova a stezky korunami stromů na Lipně

7.D
Blahota Radek, Ulrich Zbyněk

15:05

Přírodní krásy Děčínska
Děčín, Kytlice - Penzion u skály: pěší výlet na lokalitu výskytu šafránu

5.E
Krausová Monika

 

Centry jižních Čech
České Budějovice, Český Krumlov: kulturologie, poznáváme naši vlast, utužení třídního kolektivu

6.D
Vašků Stanislav

 
26.6.
(Pá)
 

7:00-14:00

Krušné hory v okolí Oseka
Výžlet zaměřený na poznávání přírodních krás ataké dějin Krušnohoří a bude probíhat na trase Osek - Rýzmburk - Vrása - Stropník - Háj u Duchcova

7.F
Kučerová Petra

7:30-17:00

Lanové centrum
DDM Praha, Libeňský ostrov: výukový program s tréninkem komunikace a týmové spolupráce

6.F
Dvořáková Barbora, Minaříková Věra

7:45

Slapy 2015
Reakreační a školící středisko Stará Živohošť: teambuilding, cyklovýlet, pěší výlet do obce Slapy po Drtinově naučné stezce

7.C
Vaňková Veronika

7:45-13:15

Komáří vížka
Fojtovice a okolí, návštěva farmy, agroturistika

6.E
Spěšná Daniela, Šourková Eva

7:45-16:30

Terezín
Historie 2. sv. války + architektura budov + utužení třídního kolektivu + výchovné působení třídního učitele mimo školu

6.B
Jedlička Vladislav, Jetel Jan

8:00-13:30

Husité v našem kraji
Bohosudov, Kalich, Vlastislav, Košťál, Děkovka, Bílina

4.A, 5.A
Mojžišová Eva, Rak Martin, Žbánková Dagmar

8:00-12:00

Projekce filmu a bowlingový turnaj
Teplice, Metropole, Trnovany: film dle výběru učitele a sportovní turnaj

7.B
Mráček Jakub

8:00-13:20

Ústí nad Labem
Větruše - lanovka, bludiště, vodopád na Podlečínském potoce, Vrkoč

3.A
Farská Andrea, Mrvová Radka

8:00-12:00

Zámecká zahrada Teplice
teambuilding: společenské a sportovní hry a aktivity za účelem upevnění třídního kolektivu

3.B
Dvořáková Blanka, Krausová Martina

8:05-15:03

Brána do vesmíru
Praha, Výstaviště Holešovice: prohlídka výstavy o kosmonautice

4.B
Šimková Iva, Vlačihová Marcela

8:10-14:00

Výlet do okolí Teplic
Taplice - Bystřana - Úpořiny: zeměpisná vycházka, turistika

6.C
Bartošová Jana, Khattibová Vladislava

8:30-12:30

Komáří vížka
Krupka, Komáří vížka, štola St. Martin: poznávací výlet do blízkého okolí, historie těžby rud královském městě Krupka

5.C
Bačová Miloslava, Volfová Kamila

8:35-13:20

Pivovar Velké Březno
Seznámení s historií a provozem pivovaru

7.A
Reich Otakar

8:38-15:00

Lovoš
České středohoří: Opárno - Lovoš - vlativědná vycházka

1.A
Bejčková Ivana, Záhorcová Tereza

8:45-13:50

Tiské skály
Tisá: prohlídka sklaního města, zhodnocení třídního školního roku

7.E
Vartecký Miroslav

9:05

Sjezd řeky Ohře (Loket - Vojkovice)
Seznámení se s přírodním prostředím místní krajiny, i s kulturněhistorickými památkami dané lokality. Získat základní vodácké dovednosti

5.D, 5.F
Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vavrein Jan

9:48

Kamencové jezero
Chomutov: Zoopark, skazen Stará Ves, soužití s přírodou, společenské hry

5.B
Doboš Jakub

11:00

Vojkovice - Ohře
Loket, Svatošské skály, jednodenní plavba po Ohři, ochrana přírody a krajiny, zdravý životní styl

6.A
Mrzenová Jolana

 

Vodácké putování po jižních Čechách
Vltava z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny; návštěva Rožumberka, Českého Krumlova a stezky korunami stromů na Lipně

7.D
Blahota Radek, Ulrich Zbyněk

do 19:00

Přírodní krásy Děčínska
Děčín, Kytlice - Penzion u skály: pěší výlet na lokalitu výskytu šafránu

5.E
Krausová Monika

 

Centry jižních Čech
České Budějovice, Český Krumlov: kulturologie, poznáváme naši vlast, utužení třídního kolektivu

6.D
Vašků Stanislav

 

Máchův kraj
Kemp Itregrast, Staré splavy, Máchovo jezero: Doksy, Bezděz

2.A
Boldišová Kateřina, Hejhalová Hana

 
27.6.
(So)
 

7:05-18:05

Slapy 2015
Reakreační a školící středisko Stará Živohošť: teambuilding, cyklovýlet, pěší výlet do obce Slapy po Drtinově naučné stezce

7.C
Vaňková Veronika

9:00-12:00

Akva-tera trhy
Biopark GT: výměna a prodej zvířat, rostli a chovatelských potřeb

Sedlák Tomáš
71, 72

 

Vodácké putování po jižních Čechách
Vltava z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny; návštěva Rožumberka, Českého Krumlova a stezky korunami stromů na Lipně

7.D
Blahota Radek, Ulrich Zbyněk

 

Centry jižních Čech
České Budějovice, Český Krumlov: kulturologie, poznáváme naši vlast, utužení třídního kolektivu

6.D
Vašků Stanislav

do 13:05

Máchův kraj
Kemp Itregrast, Staré splavy, Máchovo jezero: Doksy, Bezděz

2.A
Boldišová Kateřina, Hejhalová Hana

 

Letní škola klasických studií
Filosofický ústav, Centrum medievalistických studií AV ČR a Klášter Broumov: setkání učitelů klasických jazyků

Emingrová Jitka

 

Vojkovice - Ohře
Loket, Svatošské skály, jednodenní plavba po Ohři, ochrana přírody a krajiny, zdravý životní styl

6.A
Mrzenová Jolana

do 16:30

Kamencové jezero
Chomutov: Zoopark, skazen Stará Ves, soužití s přírodou, společenské hry

5.B
Doboš Jakub

 

Sjezd řeky Ohře (Loket - Vojkovice)
Seznámení se s přírodním prostředím místní krajiny, i s kulturněhistorickými památkami dané lokality. Získat základní vodácké dovednosti

5.D, 5.F
Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vavrein Jan

 
28.6.
(Ne)
 

7:05-18:05

Slapy 2015
Reakreační a školící středisko Stará Živohošť: teambuilding, cyklovýlet, pěší výlet do obce Slapy po Drtinově naučné stezce

7.C
Vaňková Veronika

9:00

Tiské stěny
Tisá, kemp Spartak: turistický výlet s hrami v přírodě

6.F
Dvořáková Barbora, Minaříková Věra

9:05

Horní hrad
Stráž nad Ohří: vlativědná vycházka, návštěva hradu, bojová hra, vaření na ohni, hradní botanická zahrada

1.A
Bejčková Ivana, Záhorcová Tereza

 

Vodácké putování po jižních Čechách
Vltava z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny; návštěva Rožumberka, Českého Krumlova a stezky korunami stromů na Lipně

7.D
Blahota Radek, Ulrich Zbyněk

 

Centry jižních Čech
České Budějovice, Český Krumlov: kulturologie, poznáváme naši vlast, utužení třídního kolektivu

6.D
Vašků Stanislav

 

Letní škola klasických studií
Filosofický ústav, Centrum medievalistických studií AV ČR a Klášter Broumov: setkání učitelů klasických jazyků

Emingrová Jitka

 

Vojkovice - Ohře
Loket, Svatošské skály, jednodenní plavba po Ohři, ochrana přírody a krajiny, zdravý životní styl

6.A
Mrzenová Jolana

 

Sjezd řeky Ohře (Loket - Vojkovice)
Seznámení se s přírodním prostředím místní krajiny, i s kulturněhistorickými památkami dané lokality. Získat základní vodácké dovednosti

5.D, 5.F
Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vavrein Jan

 
29.6.
(Po)
 

7:45-14:30

Letiště Václava Havla
Prohlídka provozu a neveřejných prostor letiště, prohlídka nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci

6.E, 7.E
Šourková Eva, Vartecký Miroslav

7:55-16:20

České střehodoří
Varhošť: poznávání krajiny v blízkém regionu a významných míst Českého středohoří

7.B
Mráček Jakub

8:00-13:00

Hrad Doubravka
Teplice: rozšíření dějepisného učiva, návštěva radioklubu

7.A
Reich Otakar

8:00-15:30

Krušné hory
Vlastivědná exkurze, na koloběžkách z Komáří Vížky na Moldavu a zpět přes Vitišku

5.A
Rak Martin

8:00-16:30

iQLANDIA
Liberec, iQLANDIA: zábavná forma vědy

3.A, 5.B
Doboš Jakub, Farská Andrea, Mrvová Radka

8:00-15:00

České středohoří
Poznávací výlet do Českého středohoří, výstup na Lovoš, cesta Opárenským údolím do Lovosic

7.F
Kučerová Petra

8:05-15:20

Terezín
Exkurze do Památníku Terezín (Malá pevnost, muzeum, Magdeburská kasárna, krematorium) - doplnění výuky o holocaustu

4.A
Krausová Martina, Žbánková Dagmar

8:05-15:20

Terezín
Exkurze do Památníku Terezín (Malá pevnost, muzeum, Magdeburská kasárna, krematorium) - doplnění výuky o holocaustu

4.B
Čermáková Petra, Šimková Iva

8:15-15:30

Říp
Poznání významné české hory a jejího okolí + utužení třídního kolektivu + výchovné působení třídního učitele mimo školu

6.B
Jedlička Vladislav, Řezníček Rostislav

8:20-15:20

Velké Březno - zámek, pivovar
Velké Březno: poznání Ústeckého kraje, upevnění kolektivu

6.C
Bartošová Jana, Khattibová Vladislava

8:25-18:20

České středohoří
Vlakem do Malých Žernosek, přívozem do Velkých Žernosek, přes přírodní rezervaci Kalvárii na zříceninu hradu Kamýk, přes Plešivec do Sebuzína na vlak

3.B
Dvořáková Blanka, Spěšná Daniela

8:30-13:30

Rýzmburk
Osek- hrad Rýzmburk a prohlídka kláštera: vlastivědný výlet

5.C
Dvořáková Barbora, Volfová Kamila

8:30-13:30

Adrenalin
Jeníkov - hřiště: sportovní a socializační hry

5.E
Krausová Monika

9:00-13:00

Teplické parky
Teplice: sportovní a společenské hry k upevnění kolektivu

2.A
Boldišová Kateřina, Hejhalová Hana

do 15:02

Vodácké putování po jižních Čechách
Vltava z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny; návštěva Rožumberka, Českého Krumlova a stezky korunami stromů na Lipně

7.D
Blahota Radek, Ulrich Zbyněk

do 16:34

Horní hrad
Stráž nad Ohří: vlativědná vycházka, návštěva hradu, bojová hra, vaření na ohni, hradní botanická zahrada

1.A
Bejčková Ivana, Záhorcová Tereza

do 16:30

Slapy 2015
Reakreační a školící středisko Stará Živohošť: teambuilding, cyklovýlet, pěší výlet do obce Slapy po Drtinově naučné stezce

7.C
Vaňková Veronika

do 19:15

Centry jižních Čech
České Budějovice, Český Krumlov: kulturologie, poznáváme naši vlast, utužení třídního kolektivu

6.D
Vašků Stanislav

 

Letní škola klasických studií
Filosofický ústav, Centrum medievalistických studií AV ČR a Klášter Broumov: setkání učitelů klasických jazyků

Emingrová Jitka

do 15:00

Tiské stěny
Tisá, kemp Spartak: turistický výlet s hrami v přírodě

6.F
Dvořáková Barbora, Minaříková Věra

do 14:00

Vojkovice - Ohře
Loket, Svatošské skály, jednodenní plavba po Ohři, ochrana přírody a krajiny, zdravý životní styl

6.A
Mrzenová Jolana

do 12:48

Sjezd řeky Ohře (Loket - Vojkovice)
Seznámení se s přírodním prostředím místní krajiny, i s kulturněhistorickými památkami dané lokality. Získat základní vodácké dovednosti

5.D, 5.F
Kufel Pavol, Mühlfait Martin, Vavrein Jan

 
30.6.
(Út)
 

10:00-10:45

Závěrečná porada sboru

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Dvořáková Blanka, Emingrová Jitka, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Krausová Martina, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mojžišová Eva, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Trejtnar Oldřich, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar
Au

 

Letní škola klasických studií
Filosofický ústav, Centrum medievalistických studií AV ČR a Klášter Broumov: setkání učitelů klasických jazyků

Emingrová Jitka

 
1.7.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 

Letní škola klasických studií
Filosofický ústav, Centrum medievalistických studií AV ČR a Klášter Broumov: setkání učitelů klasických jazyků

Emingrová Jitka

 
2.7.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 
3.7.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 
4.7.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 
5.7.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
6.7.
(Po)
 

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
7.7.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
8.7.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
9.7.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

17:00-18:30

Zimbabwe v umění - vernisáž
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
10.7.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
11.7.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
12.7.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 

Kurs sbormistrů
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Štěkeň

Martínková Květuše

 
14.7.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
15.7.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
16.7.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
17.7.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
18.7.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
19.7.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
21.7.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
22.7.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
23.7.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
24.7.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
25.7.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
26.7.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
28.7.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
29.7.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
30.7.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
31.7.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
1.8.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
2.8.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
4.8.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
5.8.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
6.8.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
7.8.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
8.8.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
9.8.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
11.8.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
12.8.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
13.8.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
14.8.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
15.8.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
16.8.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
18.8.
(Út)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
19.8.
(St)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
20.8.
(Čt)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
21.8.
(Pá)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
22.8.
(So)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 
23.8.
(Ne)
 

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

 

Jazykovědci GT: stínování
Rovaniemi, Finsko

Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva

 
24.8.
(Po)
 

 

Jazykovědci GT: stínování
Rovaniemi, Finsko

Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva

 
25.8.
(Út)
 

9:00-11:00

Úvodní porada sboru
Příprava zahájení školního roku, školení pro učitele (požární ochrana)

Bačová Miloslava, Bartošová Jana, Bejčková Ivana, Benešová Olga, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Boehmová Lenka, Boldišová Kateřina, Cinglová Jana, Doboš Jakub, Dvořáková Barbora, Emingrová Jitka, Fišer Bohumil, Farská Andrea, Hejhalová Hana, Chárová Jarmila, Jedlička Vladislav, Jetel Jan, Kejzlar Miloš, Khattibová Vladislava, Korfová Irena, Krausová Monika, Kuboňová Ilona, Kučerová Petra, Kufel Pavol, Leónová Michaela, Martínková Květuše, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Mrzenová Jolana, Mráček Jakub, Mühlfait Martin, Rak Martin, Rauch Roman, Reich Otakar, Růžička Jan, Ryan Gregory Jose, Řehák Jiří, Řeháková Marcela, Řezníček Rostislav, Sanitriková Jiřina, Sedláková Pavla, Spěšná Daniela, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Šimková Iva, Škodová Valerie, Šourková Eva, Ulrich Zbyněk, Vacková Alena, Vácha Zdeněk, Vaňková Veronika, Vartecký Miroslav, Vašků Stanislav, Vavrein Jan, Volenec Václav, Vlačihová Marcela, Volfová Kamila, Záhorcová Tereza, Zahranová Jana, Žbánková Dagmar
Au

11:00-13:00

Porada s PPK
Schůzka vedení školy s vedoucími předmětových komisí

Bartošová Jana, Bergman Zdeněk, Boehmová Lenka, Emingrová Jitka, Krausová Monika, Kuboňová Ilona, Leónová Michaela, Minaříková Věra, Mrvová Radka, Reich Otakar, Řeháková Marcela, Sanitriková Jiřina, Sedlák Tomáš, Ševčíková Věra, Škodová Valerie, Vacková Alena, Vašků Stanislav, Volfová Kamila
14

13:00-17:00

Zimbabwe v umění
KCRJVSC: Výstava obrazů a soch ze sbírky PhDr. Marie Imbrové

Bačová Miloslava, Bergman Zdeněk, Bergmanová Pavla, Pitro Hyklová Alena
Bk

13:00-17:00

Jan Hus 600
Výstava o životě a díle velkého českého církevního reformátora

Bk

 

Jazykovědci GT: stínování
Rovaniemi, Finsko

Dvořáková Blanka, Krausová Martina, Mojžišová Eva

 
26.8.
(St)
 

8:00- 8:45

Adaptační kurzy
Schůzka třídních učitelů nováčků s učiteli Tv, výchovným poradcem a školním preventistou

Bergmanová Pavla, Blahota Radek, Dvořáková Barbora, Mojžišová Eva, Mrzenová Jolana, Mühlfait Martin, Reich Otakar, Růžička Jan, Ulrich Zbyněk, Vacková Al