Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Zahraniční studenti
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.08.2017 16:06:28
Zahraniční studenti

Ve školním roce 2017/18 bude mezi 809 žáky Gymnázia Teplice 54 cizinců. Většinu z nich tvoří ti, kteří v Česku dlouhodobě žijí a plánují tady být natrvalo. Menší část jsou studenti, kteří přijeli na výměnný studijní pobyt na půl roku či na celý školní rok. Zde je přehled dle státní příslušnosti:

Česko 759
Vietnam 20
Rusko 16
Ukrajina 4
Chorvatsko 3
Bělorusko 1
Brazílie 1
Indonésie 1
Japonsko 1
Maďarsko 1
Maroko 1
Mexiko 1
Kazachstán 1
Německo 1
Portugalsko 1
Sýrie 1

Těch výměnných studentů je sedm. Jejich pobyt zprostředkovávají agentury AFS a YFU. Tito žáci mají obvykle za cíl naučit se česky a získat zkušenosti s jiným kulturním prostředím. Jsou obohacením i pro naše žáky, kteří díky nim mohou aspoň částečně nahlédnout na rozdílné vzorce chování.

Ve výše uvedené tabulce nejsou zahrnuti žáci, kteří sice mají zahraniční původ, ale získali již české občanství.