Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Přihlášky k maturitě zpracovány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.12.2017 19:27:54
Přihlášky k maturitě zpracovány

Dne 1. prosince 2017 odevzdali všichni žáci maturitních ročníků přihlášku k maturitní zkoušce. Celkem se jedná o 148 maturantů a 5 repetentů. Ve společné části žáci volili  žáci český jazyk povinně. 

Dále volili matematiku (41 žáků, loni 31) nebo cizí jazyk. Aj zvolilo 101 maturantů (loni 98), Nj si vybralo 5 žáků (loni 3), Fj 1 žák (loni 3), Šj nevolil nikdo (loni 2). V profilové části byla volba následující: nejvíce žáků bude maturovat ze Zsv (61), Bi (48), Aj (39) a Z (31). Pro porovnání níže uvádíme tabulku, která ukazuje volby předmětů letos a v minulých dvou letech. Je zřejmý odklon od F a Ch a M, což nás mrzí. Naopak více žáků si vybralo Zsv, Z a IG (informační gramotnost).

Nejpozději 18. prosince 2017 obdrží žáci mailem výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu u svého třídního učitele (třídní učitelé žákům předají podpisový arch). Ve výpisu z přihlášky musí žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s přihláškou. Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód žáka. Jde o generovaný kód, pomocí kterého se žáci mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Portál slouží jako prostor pro sdělování informací o výsledcích maturitní zkoušky a pracuje se zde s citlivými údaji. Z tohoto důvodu je přístup na VPŽ omezen povinnou autentizací. Po podání přihlášky k maturitní zkoušce a následném zadání údajů z přihlášky ředitelem školy do informačního systému bude žákovi autentizační kód automaticky vygenerován a sdělen prostřednictvím výpisu z přihlášky. Výpis s autentizačním kódem by měl žák pečlivě uschovat a kód neposkytovat žádné další osobě. V roce 2018 budou přes Výsledkový portál žáka průběžně posílány také užitečné informace k organizaci maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka bude v lednu 2018 sloužit k přihlašování maturantů ke zkoušce Matematika+. Portál bude pro přihlášení této nepovinné výběrové zkoušky otevřen od 2. do 15. ledna 2018.

 

2018

2017

2016

Aj

39

36

49

Bi

48

39

49

D

24

25

20

Dg

7

4

3

Est

9

8

6

F

16

42

23

Fj

2

2

5

Ch

3

10

11

IG

12

5

6

In

2

2

9

La

5

6

9

M

6

17

10

Nj

14

13

18

Rj

9

6

6

Šj

8

0

10

Z

31

19

28

Zsv

61

40

46

M. Řeháková