Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Lidice pro 21. století
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.01.2018 08:48:52
Lidice pro 21. století

Cílem Mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež Lidice pro 21. století je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války.

Jedná se o ojedinělou vědomostní soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany ČR.

13. ročník soutěže je určen pro žáky ve věku 1019 let. Soutěžit mohou v jednom ze tří soutěžních jazyků (češtině, angličtině, ruštině), pro literární práci je povolen i jazyk slovenský.

4. 1. 2018 byla zahájena registrace škol, 26. 1. 2018 bude zahájena registrace soutěžících. Registrace probíhá formou přihlášení na internetu a bude sestávat ze dvou částí: písemného vyplnění vědomostního testu a zpracování literární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma. Testové otázky mohou účastnící zpracovávat postupně během několika soutěžních týdnů (do 23. 2. 2018), pro vyhledávání informací mohou využívat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy aj.). Témata pro literární práci jsou pojata velmi obecně a nevyžadují rozsáhlé encyklopedické znalosti.

Na Vaše žáky čekají zajímavé odměny a zážitky:

  • Nejaktivnější škola získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne v kině Hutník na Kladně.
  • Pro školy, které se umístí na 2. až 5. místě v soutěži škol, jsou připraveny volné vstupy do Památníku Lidice a Ležáky (každá škola získá vstup pro 50 osob) s doprovodným vzdělávacím programem.
  • Pro školy, které se umístí na 6. až 10. místě v soutěži škol, jsou připraveny publikace Památníku Lidice.
  • První tři vítězové z každé kategorie a ceny poroty získávají věcné dary od sponzorů a výlet za historickým poznáváním po České republice.
  • Vítězové také získají památeční skleněné růže a pamětní listy.
  • Žáci se setkají s předními umělci: například s Mášou Málkovou, Alfrédem Strejčkem.
  • Žáci se setkají s významnými politickými osobnostmi.
  • V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se žáci shledají s lidickými pamětníky, navštíví muzeum a pietní území Památníku Lidice. To vše s odborným výkladem.

K zapojení se do soutěže stačí na stránkách soutěže www.lidice21.cz vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který zájemcům poradí, jak při soutěži postupovat.