Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Pronájmy prostor

Pronajímáme prostory pro krátkodobou potřebu (do dvou dnů)

K níže uvedeným cenám se připočítává DPH.

 • učebna pro 30 osob - 100 Kč/hod

 • učebna pro 30 osob s dataprojektorem - 150 Kč/hod
 • učebna pro 30 osob s interaktivní tabulí - 200 Kč/hod
 • učebna pro 40 osob - 150 Kč/hod

 • počítačová učebna pro 15 osob - 300 Kč/hod
 • aula pro 110 osob - 300 Kč/hod
 • tělocvična A - 300 Kč/hod

 • tělocvična B - 250 Kč/hod (lezecká stěna)

 • tělocvična C - 250 Kč/hod

 • hřiště 20 x 40 m s umělou trávou - 200 Kč/hod

 • plážový volejbal - 200 Kč/hod

 • celý sportovní areál (pořádání akcí) - 500 Kč/hod
 • posilovna - 200 Kč/hod
 • Beuronská kaple - 500 Kč za akci do 2 hodin trvání (2017 mimo provoz)
 • smlouvy sepisuje hospodářka Alena Hyklová

 • pište na e-mail hyklova@gymtce.cz

 • volejte na tel.: 417 813 010

 • O víkendech se cena za učebny zvyšuje o 50 %.

Jednorázové návštěvy venkovních hřišť si můžete domluvit se správcem sportovního areálu p. Bergem na lince 417 813 042.
Na delší pronájmy je třeba uzavřít smlouvu. Její text pro vás připraví hospodářka školy p. Hyklová. Své požadavky jí pošlete nejlépe mailem (hyklova@gymtce.cz).


V případě dlouhodobé spolupráce je možné sjednat i nižší cenu. U dlouhodobých pronájmů se neúčtuje DPH.

K dispozici jsou šatny se sprchami.

Při akcích umožňujeme přenocování ve škole za 50 Kč na osobu a noc.


Pronájem reklamních ploch (ceny jsou uvedeny bez DPH)

 • zeď v ulici Čs. dobrovolců - 500 Kč/m2/rok
 • zeď u E55 - 1000 Kč/m2/rok 
 • mantinely školního hřiště - 1000 Kč/m2/rok
 • budovy B a C - 2000 Kč/m2/rok

Reklama na školním webu

 • logo v pravém sloupci 10 000 Kč/rok
 • textová zpráva v hlavním poli 200 - 500 Kč dle rozsahu