Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Kritéria pro přijetí
Kritéria pro přijetí ke studiu - osmileté studium
04.10.2016 10:32:00
Kritéria pro přijetí ke studiu - osmileté studium

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k osmiletému studiu (obor 79-41-K/81)

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium
04.10.2016 10:30:27
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu (obor 79-41-K/41)

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2016 16:57:46
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu (obor 79-41-K/41) - distanční forma vzdělávání

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.