Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Výsledky

2017:
Přijato bylo 30 ze 95 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 133 ze 168 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2016:
Přijato bylo 30 ze 70 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 127 ze 173 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2015:
Přijato bylo 30 z 87 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 145 ze 174 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2014:
Přijato bylo 30 z 89 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 106 ze 127 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2013:
Přijato bylo 30 ze 72 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 116 ze 131 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2012:
Přijato bylo 60 ze 75 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 119 ze 144 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2011:
Přijato bylo 58 ze 75 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 119 ze 130 uchazečů z 9. tříd (do kvint). 

2010:
Přijato bylo 59 ze 75 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 108 ze 155 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2009:
Přijato bylo 57 ze 76 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 109 ze 142 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2008:
Přijato bylo 57 ze 75 uchazečů z 5. tříd (do prim) a (v 1. kole) 110 ze 111 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2007:
Přijato bylo 58 ze 76 uchazečů z 5. tříd (do prim) a 110 ze 117 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2006:
Přijato bylo 58 ze 114 uchazečů z 5. tříd (do prim) a 110 ze 118 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2005:
Přijato bylo 58 z 94 uchazečů z 5. tříd (do prim) a 96 z 97 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2004:
Přijato bylo 55 ze 104 uchazečů z 5. tříd (do prim) a 108 ze 120 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2003:
Přijato bylo 57 ze 110 uchazečů z 5. tříd (do prim) a 114 ze 137 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

2002:
Přijato bylo 56 ze 111 uchazečů z 5. tříd (do prim) a 112 ze 140 uchazečů z 9. tříd (do kvint).

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.04.2017 17:28:14
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Ti, kteří nebyli přijati ke studiu na GT, si mohou prohlédnout spis a následně (pro urychlení procesu odvolání) vyzvednout rozhodnutí v podatelně GT v úterý 2. května 2017 od 8:00 d0 18:00 a ješte ve středu od 8:00 do 10:00. Pak budou dopisy předány poště. Poučení o odvolání

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2017 22:17:22
Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Pro školní rok 2017/18 jsme měli 168 uchazečů- jeden se nedostavil. Výsledky jsou tady. Všechny přijaté vyzývám, aby do 10 pracovních dnů odevzdali zápisový lístek. Jinak jejich právo nastoupit na Gymnázium Teplice zanikne. Zápisový lístek a také anketní lístek s volbou cizích jazyků lze odevzdat v podatelně GT (Čs. dobrovolců 11) každý den do 18:00 - nebo zaslat poštou.

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2017 20:28:38
Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Ze 95 ucházečů se ke zkouškám ve dnech 18. a 20. dubna 2017 dostavilo 94. 29 bylo přijato, další nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu. Výsledky jsou zde. Přijaté vyzývám, aby odevzdali zápisový lístek a také anketní lístek s výběrem cizích jazyků. Musí tak učinit do 9. května - podatelna je otevřená do 18:00 (případně lze zaslat poštou).

Výsledky přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2017 10:03:49
Výsledky přijímacích zkoušek

Dnes 28. dubna 2017 v rozmezí 10:00 až 12:00 dostaneme z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání údaje o úspěšnosti uchazečů o studium u nás v testech z matematiky a českého jazyka. Data převedeme do našeho systému, připočteme body za ZŠ a sestavíme žebříčky. Ty pak zveřejníme. Ale chvíli to potrvá. Vydržte do večera.

Počty přijatých uchazečů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.05.2016 14:45:53
Počty přijatých uchazečů

Ke dni 12. květen 2016 je situace takováto: K osmiletému studiu odevzdalo zápisové lístky 30 uchazečů. Prima je tedy plná a vedle angličtiny se v ní bude vyučovat ještě němčina. Ke čtyřletému studiu je přijato 127 žáků. 19 z nich si jako druhý jazyk zvolilo španělštinu, 15 ruštinu, 23 francouzštinu (14 pokročilých + 9 začátečníků). Rozdělení žáků do tříd zveřejníme později (asi v červnu). Krajský úřad ještě řeší nějaká odvolání proti nepřijetí.

CZVV zveřejnilo testy a jejich řešení
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2016 17:10:42
CZVV zveřejnilo testy a jejich řešení

Zveřejňujeme didaktické testy z přijímacích zkoušek pro osmiletý obor gymnázia ze dne 18. dubna 2016. Testy a klíč správných řešení naleznete zde. Přijímací zkoušky připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2016 12:49:08
Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Ze 70 ucházečů se ke zkouškám dne 18. dubna 2016 dostavili všichni. 29 bylo přijato, další - až do 54. místa nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu a ti, co se umístili na 55. až 70. místě, neprospěli při zkoušce. (V některém z testů dosáhli méně než 10 bodů.) Výsledky jsou zde. Přijaté vyzývám, aby odevzdali zápisový lístek a také anketní lístek s výběrem cizích jazyků. Musí tak učinit do 2. května - podatelna je otevřená do 18:00 (případně lze zaslat poštou).

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.04.2016 00:01:30
Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Pro školní rok 2016/17 jsme přijali celkem 115 žáků bez přijímacích zkoušek, protože splnili dané podmínky. Z 58 dalších uchazečů jsme po přijímacích zkouškách přijali 44. Výsledky jsou tady. Všechny přijaté vyzývám, aby do 10 dnů (tj. do 2. května 2016) odevzdali zápisový lístek. Jinak jejich právo nastoupit na Gymnázium Teplice zanikne. Zápisový lístek a také anketní lístek s volbou cizích jazyků lze odevzdat v podatelně GT (Čs. dobrovolců 11) každý den do 18:00 - nebo zaslat poštou.

Termín oznámení výsledků přijímacích zkoušek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.04.2016 08:52:02
Termín oznámení výsledků přijímacích zkoušek

Pro čtyřleté studium: 22. dubna 2016 v noci (brzy po půlnoci)

Pro osmileté studium: 22. dubna 2016 odpoledne (asi 16 hodin)

Přijímací zkoušky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2016 17:07:30
Přijímací zkoušky

Dnes 18. dubna 2016 se ke zkouškám dostavilo všech 70 uchazečů o osmileté studium. Z 58 pozvaných uchazečů z 9. tříd přišlo 54. Tři se omluvili, budou-li chtít, stanovíme jim náhradní termín. Jedna uchazečka se ani neomluvila, takže pro ni je možnost přijetí uzavřena.

Výsledky přijímacího řízení - srovnání
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.07.2015 11:22:57
Výsledky přijímacího řízení - srovnání

Na konci června 2015 jsme od společnosti Scio obdrželi zprávu o tom, jak si uchazeči o studium u nás vedli v porovnání se svými vrstevníky - uchezeči o středoškolské studium. Účastníků bylo tentokrát méně, protože stát organizoval své pokusné přijímačky, takže data nejsou příliš reprezentativní. Více zde.

Informace pro nepřijaté uchazeče
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2015 09:50:17
Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na GT si můžete vyzvednout v podatelně (přízemí budovy A - Čs. dobrovolců 11, provoz do 18:00) do úterý 28. dubna 2015 do 14:00. V rozhodnutí je poučení o možnosti odvolání.

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2015 09:38:48
Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Z 86 ucházečů se ke zkouškám ve dnech 22. a 23. dubna 2015 dostavilo 82. 28 bylo přijato, další - až do 78. místa nebyli přijati pro nedostatečnou kapacitu a ti, co se umístili na 79. až 82. místě, neprospěli při zkoušce. Výsledky jsou zde. Přijaté vyzývám, aby odevzdali zápisový lístek a také anketní lístek s výběrem cizích jazyků. Musí tak učinit do 4. května - podatelna je otevřená do 18:00 (případně lze zaslat poštou).

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2015 21:50:32
Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Pro školní rok 2015/16 jsme přijali celkem 139 žáků bez přijímacích zkoušek, protože splnili dané podmínky. Jejich ceznam je zde. Ze 34 dalších uchazečů jsme po přijímacích zkouškách přijali 24. Výsledky jsou tady. Všechny přijaté vyzývám, aby do 10 dnů (tj. do 4. května 2015) odevzdali zápisový lístek. Jinak jejich právo nastoupit na Gymnázium Teplice zanikne. Zápisový lístek a také anketní lístek s volbou cizích jazyků lze odevzdat v podatelně GT (Čs. dobrovolců 11) každý den do 18:00 - nebo zaslat poštou.

Uchazeči o osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2015 10:19:52
Uchazeči o osmileté studium

Máme celkem 86 přihlášených. Ke zkouškám se jich dostavilo 82. Protože se zkoušky konají ve dvou dnech, provádí společnost Scio tzv. harmonizaci testů. Bohužel to znamená, že konečné výsledky nám předá až 24. dubna 2015 ráno. Pak je teprve zpracujeme a zveřejníme rozhodnutí.

Uchazeči o čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.04.2015 10:13:12
Uchazeči o čtyřleté studium

Ze 173 přihlášených uchazečů jich 139 splnilo podmínky pro přijetí bez konání testů, 32 jich testy napsalo a 2 se nedostavili. Dnes večer 23. dubna 2015 společnost Scio sdělí výsledky testů a my budeme moci rozhodnout o přijetí či nepřijetí. Budeme se snažit vše zveřejnit na webu hned večer.

Volba cizích jazyků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2014 16:43:16
Volba cizích jazyků

Nově přijatí žáci si musí zvolit jeden cizí jazyk. (Angličtinu budou mít všichni.) Proto prosíme o vyplnění a odevzdání (do 5. května 2014) anketního lístku. Ten dostanete v podatelně GT nebo si ho stáhněte a vytiskněte tady. Pokud lístek neodevzdáte v termínu, bude vám cizí jazyk přidělen.

Zápisové lístky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2014 16:36:44
Zápisové lístky

Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, musejí svůj zájem potvrdit odevdáním zápisového lístku. Pokud ten nebude do 10 dnů (tedy do 5. května 2014) dodán, znamená to, že uchazeč nemá zajem na GT nastoupit a jeho místo může být nabídnuto dalším zájemcům. Zápisové lístky se odevzdávají v podatelně GT nebo je lze zaslat poštou.

Odvolání proti nepřijetí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2014 16:25:48
Odvolání proti nepřijetí

Uchzeči, kteří se dnes 24. dubna 2014 dozvěděli, že nebyli přijati ke studiu, mají právo se odvolat - viz poučení v písemném rozhodnutí. Šanci na úspěch mají ti, kteří jsou bezprostředně "pod čarou", případně ti, kteří by nám objevili nějakou chybu při vyhodnocování podkladů pro rozhodnutí.

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2014 12:53:30
Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Na základě výsledků testů psaných 87 uchazeči ve dnech 22. a 23. dubna 2014 jsme stanovili pořadí a rozhodli o přijetí 29 z nich. Jeden uchazeč se řádně omluvil a bude psát test v náhradním termínu. Jedno místo je rezervováno pro něj nebo pro případné odvolání - podle toho, čí výsledky budou lepší. Výsledkovou listinu, na níž jsou místo jmen uvedené kódy najdete zde.