Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Adopce na dálku
Adopce na dálku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.01.2013 14:33:58
Adopce na dálku

Roku 2003 se naše gymnázium zapojilo do projektu Adopce na dálku zaštítěného Arcidiecézní charitou. Geraldu Lulemu, chlapci z Ugandy (narozenému1992) jsme umožnili chodit na základní a střední školu. Chlapec se učil průměrně a v roce 2012 svou školní docházku maturitou ukončil. 

Adopce na dálku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2011 22:28:02
Adopce na dálku

Geraldovi, ugandskému chlapci, kterého naše gymnázium adoptovalo, bude příští rok v květnu již 20 let. Adopce byla zahájena v roce 2003. Tedy již téměř 10 let učitelé a studenti  přispívají na jeho vzdělání. Letos budou adopci organizovat opět děvčata z 2. B. Přispět je možné i na depozitní účet č. 78 – 732 139 0267/0100 var. symbol 7003.

O projektu se můžete více dozvědět zde. Můžete si vybrat rovněž k adopci vlastní dítě. Geralda si prohlédněte na nástěnce budovy B. I. Bejčková

Příspěvek do Afriky
23.12.2010 21:22:59
Příspěvek do Afriky

Dnes 23. prosince 2010 bylo z účtu GT převedeno 7 000 Kč na účet České katolické charity. Jde o příspěvek na vzdělávání ugandského studenta Geralda Luleho, kterého naše škola již před lety "adoptovala". Peníze byly poskytnuty dárci z řad žáků i učitelů naší školy.

Adopce na dálku
14.11.2010 18:22:23
Adopce na dálku

Sbírka gymnaziálního projektu Adopce na dálku začíná. Roku 2003 gymnázium adoptovalo ugandského chlapce Geralda Luleho a již osmým rokem mu umožňujeme chodit do školy. Z jedenáctiletého chlapce se stal osmnáctiletý mladík, který je nyní studentem střední školy. Přispět na další rok jeho studia můžete primánům z 1.B, kteří budou v průběhu listopadu a prosince navštěvovat kabinety profesorů a třídy. Více o adopci a její organizaci na www.charita-adopce.cz/index.php?id=0002012. I. Bejčková

Adopce na dálku
05.05.2010 11:42:22
Adopce na dálku

V sobotu 5. 12., v Den otevřených dveří Gymnázia Teplice,  v učebně č. 83 vznikla malá manufaktura. Několik z nás  - děvčat z 2. B  -  vyrábělo korálkové náramky a přívěsky pro projekt Adopce na dálku. Své výrobky jsme poté  nabízely na chodbách školy. V kasičce, kterou jsme na závěr dopoledne rozpečetily, bylo 561 Kč.  Děkujeme všem, kteří přispěli. Rády bychom v práci,  jejíž výtěžek přispívá osmnáctiletému Geraldovi Lule na školní docházku, pokračovaly.  Studentky z 2. B