Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Výsledky voleb
Výsledky voleb 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.01.2018 09:31:54
Výsledky voleb 2018

Vyhlašuji výsledky voleb do školské rady GT. Ty proběhly od 22. listopadu 2017 (1. kolo) do 5. ledna 2018 (koenc 2. kola). Na základě rozhodnutí zřizovatele byl počet šlenů školské rady snížen z devíti na šest. Zde jsou výsledky:

Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.12.2014 20:10:05
Výsledky voleb 2014

Vyhlašuji výsledky opakovaných voleb do školské rady GT. Při druhé volební výzvě, která byla uzavřena 29. listopadu 2014 byla členkou školské rady zvolena Mgr. Kamila Panešová. Nikdo z dalších kandidátů nedosáhl potřebné hranice 10 % hlasů všech oprávněných voličů. Proto jsem zbývajícími členy školské rady jmenoval Ing. Bohumila Fišera a Ing. Marcelu Kučerovou.

Výsledky voleb 2014
RNDr. Zdeněk BERGMAN
25.11.2014 22:09:58
Výsledky voleb 2014

Včera 24. listopadu 2014 bylo ukončeno hlasování ve volbách zástupců rodičů a zletilých žáků a učitelů do školské rady Gymnázia Teplice. Zatímco tři reprezentanti učitelů byli zvoleni, tak zástupci rodičů a zletilých zástupců nikoliv. Nikdo z kandidátů totiž nedosáhl 10 % hlasů všech oprávněných voličů, což je podmínkou pro zvolení danou volebním řádem.

Výsledky doplňovacích voleb
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.11.2013 11:11:10
Výsledky doplňovacích voleb

Ve dnech 18. - 19. listopadu proběhly doplňovací volby do školské rady GT. Zúčastnilo se rovných 20 % oprávněných voličů. Na prvním místě se umístila Ing. Marcela Kučerová se 173 hlasy a na místě druhém Bc. Alena Pavlištíková se 144 hlasy. Novým reprezentantem zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se tedy stává Ing. Kučerová.

Výsledky voleb 2011
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.01.2012 00:27:41
Výsledky voleb 2011

V prosinci 2011 se uskutečnily třetí volby do školské rady Gymnázia Teplice. Další tři členy jmenuje Ústecký kraj.

Výsledky voleb 2008
10.01.2009 14:36:29
Výsledky voleb 2008

V prosinci 2008 se konaly druhé volby do školské rady Gymnázia Teplice.

Výsledky voleb 2005
10.01.2006 14:30:49
Výsledky voleb 2005

V listopadu 2005 proběhly první volby do nově ustavované školské rady Gymnázia Teplice.