Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Doma je tam, kde rozumím

Stránky projektu najdete na http://www1.gymtce.cz/doma

Doma je tam, kde rozumím
29.12.2010 13:37:17
Doma je tam, kde rozumím

Skončil projekt zaměřený na integraci cizinců do naší společnosti. Cílem projektu „Doma je tam, kde rozumím“ bylo rozvinout u žáků čtenářskou gramotnost a zlepšit jejich schopnosti pracovat i s náročným dlouhým textem. Dále bylo záměrem pomoci žákům, cizincům, spřátelit se s žáky, rodilými mluvčími. Cílů bylo dosaženo soustavnou prací v kurzech i mimo ně. Zejména se jednalo o práci s textem, dále o skupinovou prácí a samostatnou práci mimo kurz. Hlavním nositelem všech aktivit, nápadů a organizátorem byl Mgr. Otakar Reich.

Výprava za českou kulturní tradicí
22.11.2010 18:45:28
Výprava za českou kulturní tradicí

Účastníci projektu Gymnázia Teplice financovaného z Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců se v úterý 16. listopadu vydali na exkurzi do Prahy. Navštívili historickou knihovnu Památníku národního písemnictví v budově Strahovského kláštera v Praze a areál Pražského hradu včetně expozice Příběh Pražského hradu. Projekt „Doma je tam, kde rozumím“ je soustředěn na žáky cizího původu, kteří mají problémy s českým jazykem. Tito žáci se tak společně se svými českými kamarády seznámili s kořeny české kulturní tradice a české státnosti.  Bohatý zážitek účastníkům nezkazilo ani chladné a deštivé počasí. Mgr. Otakar Reich

Památník národního písemnictví
12.11.2010 20:23:48
Památník národního písemnictví

V rámci projektu Doma je tam, kde rozumím se v úterý 16. listopadu 2010 uskuteční exkurze do pražského Památníku národního písemnictví. Účastníky budou frekventanti kurzu českého jazyka pro cizince, který vede p. prof. Reich.