Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Distanční studium
Podmínky studia distanční formou
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.08.2011 17:20:13
Podmínky studia distanční formou

Vnitřní předpis Gymnázia Teplice

Dokumenty pro distanční studium
18.11.2010 23:11:51
Dokumenty pro distanční studium

Distanční forma studia je určena pro ty, kteří se nemohou účastnit formy denní (třeba proto, že již mají své zaměstnání). Uskutečňuje se především pomocí dálkového přístupu - fyzická přítomnost ve škole je třeba pouze na zkoušky.

Zde jsou odkazy na osnovy všech předmětů, které se v distanční formě studia v současnosti vyučují i s požadavky na studenty a se seznamy maturitních okruhů. Soubory jsou ve formátu .xls (Excel) a je vhodné si je před prohlížením stáhnout.

Distanční studium
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2017 17:58:43
Distanční studium

Ředitel Gymnázia Teplice vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu oboru 79-41-K/41 do distanční formy studia. Přihlášky je možné odevzdat do 29. června 2017. Předpokládaný maximální počet přijímaných je 20. Další podrobnosti jsou zde. Více informací u RNDr. Věry Ševčíkové.

Dril je také metoda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.04.2013 23:28:47
Dril je také metoda

Žákům GT byly 11. dubna 2013 rozeslány přihlašovací údaje na server drillandskill. Učitelé jim tam mohou připravit e-testy pro nácvik některých dovedností a znalostí. Mnohonásobným opakováním se tak žáci mohou dané látce celkem snadno naučit.