Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Studentům PF
Nabídka pedagogických praxí
28.01.2011 09:41:00
Nabídka pedagogických praxí

Gymnázium Teplice je fakultní školou Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Na základě smlouvy zajišťujeme pedagogické praxe pro studenty učitelství. (Požádat o realizaci praxe mohou i studenti z jiných vysokých škol.)

Studenti mohou vybírat z několika typů praxí tak, aby jim to zapadalo do jejich studijního plánu. Organizaci praxí na GT má na starost Mgr. Marcela Řeháková.

 Přehled pedagogických praxí

Souvislá pedagogická praxe navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školy – dvouoborové studium

Termín:

-       zimní semestr – září - říjen (určeno pro 2. ročník NMgr.)

Rozsah praxe:

-       5 týdnů za semestr

Pokyny:

-       během této praxe bude student absolvovat náslechy a každý náslech písemně zaznamenávat (v rozsahu 5 hodin pro každý předmět) 

-       během této praxe student realizuje vlastní pedagogickou činnost na základě vlastních příprav (v rozsahu 20 hodin pro každý předmět)

-       bude vykonávat asistentské činnosti dle pokynů ředitele školy a cvičného učitele

-       v případě potřeby může být student k dispozici i několika učitelům najednou.

 

 

Souvislá pedagogická praxe navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školy – jednooborové studium

Souvislá pedagogická praxe I

 

Termín:

-       letní semestr – duben – květen (určeno pro 1. ročník NMgr. JO)

Rozsah praxe:

-       3 týdny za semestr

Pokyny:

-       během této praxe bude student absolvovat náslechy a každý náslech písemně zaznamenávat (v rozsahu 10 hodin) 

-       během této praxe student realizuje vlastní pedagogickou činnost na základě vlastních příprav (v rozsahu 20 hodin)

-       bude vykonávat asistentské činnosti dle pokynů ředitele školy a cvičného učitele

-       v případě potřeby může být student k dispozici i několika učitelům najednou.

 

Souvislá pedagogická praxe II

 

Termín:

-       zimní semestr – září - říjen (určeno pro 2. ročník NMgr. JO)

Rozsah praxe:

-       4 týdny za semestr

Pokyny:

-       během této praxe bude student absolvovat náslechy a každý náslech písemně zaznamenávat (v rozsahu 10 hodin) 

-       během této praxe student realizuje vlastní pedagogickou činnost na základě vlastních příprav (v rozsahu 30 hodin)

-       bude vykonávat asistentské činnosti dle pokynů ředitele školy a cvičného učitele

-       v případě potřeby může být student k dispozici i několika učitelům najednou.

 

Výběrový kurz – asistent učitele

Termín:

-       časové rozložení je věcí dohody mezi studentem a zařízením, ve kterém student praxi absolvuje (praxe mohou tedy proběhnout souvisle, např. v průběhu 2 týdnů, nebo se student může dohodnout na určitém dni v týdnu, případně konkrétní vyučovací hodině, kde bude jeho pomoc potřeba)

Rozsah praxe:

-       minimálně 30 hodin za semestr

Pokyny:

-       během této praxe student vykonává asistentské činnosti dle pokynů ředitele školy a cvičného učitele.

-       v případě potřeby může být student k dispozici i několika pracovníkům najednou.

 

Výběrový kurz - individuální pedagogická praxe

Termín:

-       časové rozložení je věcí dohody mezi studentem a zařízením, ve kterém student praxi absolvuje (praxe mohou tedy proběhnout souvisle, např. v průběhu 2 týdnů, nebo se student může dohodnout na určitém dni v týdnu, případně konkrétní vyučovací hodině, kde bude jeho pomoc potřeba

Rozsah praxe:

-       minimálně 30 hodin za semestr

Pokyny:

-       během této praxe student realizuje vlastní pedagogickou činnost na základě vlastních příprav (10-15 hodin)

-       vykonává asistentské činnosti dle pokynů ředitele zařízení a cvičného pracovníka.

-       v případě potřeby může být student k dispozici i několika pracovníkům najednou.

V rámci asistentské a individuální praxe může být student pověřen celou řadou činností, které patří do náplně práce učitele. Může jít např. o pedagogický dozor (na chodbách, při akcích školy – lyžařské kurzy, vzdělávací zájezdy, při účasti na soutěžích), přípravné práce pro výuku (příprava pomůcek, laboratorního vybavení), tvorba a oprava testů a písemných prací (vymýšlení nových testů, oprava a vyhodnocování výsledků, elektronické testy), předávání informací (prostřednictvím nástěnek, e-mailů a webu) apod.