Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Distanční studium
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2016 16:57:46
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu (obor 79-41-K/41) - distanční forma vzdělávání

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Podmínky studia distanční formou
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.08.2011 17:20:13
Podmínky studia distanční formou

Vnitřní předpis Gymnázia Teplice

Dokumenty pro distanční studium
18.11.2010 23:11:51
Dokumenty pro distanční studium

Distanční forma studia je určena pro ty, kteří se nemohou účastnit formy denní (třeba proto, že již mají své zaměstnání). Uskutečňuje se především pomocí dálkového přístupu - fyzická přítomnost ve škole je třeba pouze na zkoušky.

Zde jsou odkazy na osnovy všech předmětů, které se v distanční formě studia v současnosti vyučují i s požadavky na studenty a se seznamy maturitních okruhů. Soubory jsou ve formátu .xls (Excel) a je vhodné si je před prohlížením stáhnout.