Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Sponzorský program
Sponzorský program Gymnázia Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 14:20:16
Sponzorský program Gymnázia Teplice

Ačkoli je GT primárně financováno ze státního rozpočtu, velice uvítá každou pomoc ze strany veřejnosti. Dárců si velmi vážíme, nejen proto, že nám pomáhají, ale i proto, že tak projevují svůj úctyhodný občanský postoj.

Abychom vyjádřili poděkování a také se trochu revanšovali za podporu, vznikl tento sponzorský program.

Smlouva o poskytnutí daru
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 14:14:05
Smlouva o poskytnutí daru

V přiloženém souboru (v excelu) je možné vyplnit údaje potřebné pro uzavření sponzorské smlouvy. Pokud si budte přát asistenci při přípravě smlouvy, obraťte se na p. Čermákovou e-mailem.

Odměny sponzorům
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 14:07:12
Odměny sponzorům

Pokud hodnota daru dosáhne jednorázově nebo v součtu za školní rok aspoň 1 000 Kč, bude dárci zasláno písemné poděkování a spolu s ním školní propagační materiály (Ročenka, Průvodce školou, pohled). V případě adopcí zvířat v Bioparku je u zvířete umístěna cedulka s informací o sponzorovi.

Je-li hodnota daru jednorázově nebo v součtu za školní rok aspoň 10 000 Kč, bude dárci poskytnuto:

  • volná vstupenka pro 4 osoby do Didaktického parku GT, která ho opravňuje ke vstupu v jakékoli dohodnuté době a s výkladem průvodce,
  • volná vstupenka pro 2 osoby na kterýkoli vybraný ples GT.

Každý neanonymní dárce, na kterého je e-mailové spojení, bude osloven a bude mu vyjádřeno poděkování.

Adopce zvířat v Bioparku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 13:55:35
Adopce zvířat v Bioparku

Zvláštním případem účelových peněžních darů je adopce zvířat v Bioparku GT. Takovéto dary jsou určeny na zabezpečení péče o dané zvíře. Pokud máte tuto formu podpory zájem, vyberte si zvíře - viz níže.

 

Peněžní dary škole - účelové
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 13:44:11
Peněžní dary škole - účelové

Účelové peněžní dary jsou připisovány ve prospěch téhož účtu (č. 717 760 277 /0100), a to vždy na základě písemné smlouvy, ve které je určen účel užití darovaných prostředků.

Peněžní dary škole - nespecifikované
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 13:37:03
Peněžní dary škole - nespecifikované

Neúčelové peněžní dary jsou obvykle poskytovány dárci, kteří chtějí pomoci GT, ale necítí potřebu blíže specifikovat užití darovaných peněz. Tyto dary jsou připisovány na účet č. 717 760 277 /0100 vedený u Komerční banky Teplice (rezervní fond). K takovému daru může, ale nemusí být sepsána darovací smlouva – záleží na vůli sponzora. Vždy však je třeba, aby byl dárce identifikován.

Drobné peněžní dary
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.10.2011 13:27:38
Drobné peněžní dary

Drobné dary mohou být poskytovány jako anonymní vhozením do pokladniček – např. příspěvky na krmení zvířat v Bioparku, dobrovolné vstupné na školní koncert, výstavu žákovských prací apod.

 

Poděkování sponzorovi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.12.2017 17:24:22
Poděkování sponzorovi

Děkuji panu Františku Slepánkovi, který nám 7. prosince 2017 věnoval 3000 Kč. Využijeme je na podporu školního pěveckého sboru.

Finanční podpora talentovaných žáků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.08.2017 15:10:59
Finanční podpora talentovaných žáků

Česká matematická společnost věnovala Gymnáziu Teplice finanční dar 6000 Kč. Je určen pro zabezpečení výjezdního semináře zaměřeného na matematiku a přírodní vědy. Letos proběhne ve dnech 4. až 8. října 2017 tradičně v Žihli a je zaměřen na mezioborové vztahy matematiky a přírodních věd.

Dar pro Biopark
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.07.2017 20:16:46
Dar pro Biopark

Firma Imunomedica a. s. a GT uzavřely 7. července 2017 smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč. Škola prostředky využije k zabezpečení provozu Bioparku. Děkujeme!

Plotr od Valbeku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.06.2017 09:54:21
Plotr od Valbeku

Projektantská firma Valbek s.r.o. nám za symbolickou cenu odprodala plotr HP 1050c, na kterém můžeme tisknout plakáty až do rozměru A0. Děkujeme! Plotr je umístěn v prodejně školních potřeb a odborné literatury v přízemí budovy A.

Děkujeme za podporu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.06.2017 11:16:46
Děkujeme za podporu

Firma Marius Pedersen a. s. zůstává Gymnáziu Teplice věrná a opakovaně nám vyjadřuje svou podporu formou finančního daru. Smlouva o tom posledním ve výši 5 000 Kč byla podepsána dnes 23. června 2017. Díky!

Kovosreal pomáhá GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.06.2017 18:53:40
Kovosreal pomáhá GT

Dnes 10. června 2017 byla podepsána darovací smlouva, na jejímž základě nám firma Kovosreal, s. r. o. Duchcov poskytne finanční dar 10 000 Kč. Firma nás podporuje dlouhodobě a my si toho vážíme. Děkujeme.

Dotace od města Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.04.2017 14:16:42
Dotace od města Teplice

Dnes 24. dubna 2017 byla podepsána smlouva, na jejímž základě poskytne statutární město Teplice naší škole dotaci 10 tisíc korun na provoz Bioparku GT. Děkujeme!

Poděkování sponzorovi
RNDr. Zdeněk BERGMAN
20.04.2017 08:42:49
Poděkování sponzorovi

Pan Michal Červenka - Kapitol a. s. věnoval 19. dubna 2017 Gymnáziu Teplice částku 5 000 Kč. Děkujeme! Škola peníze využije k zajištění provozu Bioparku. Velmi nás těší, když lidé z vnějšku vyjádří podporu naší práci a naší škole.

iTeplice píše o daru
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.01.2017 09:52:12
iTeplice píše o daru

O podpoře GT ze strany holdingu JTH píše lokální zpravodajský server iTeplice. Celou zprávu si můžete přečíst zde.

JTH poskytl GT 30 tisíc
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 15:38:28
JTH poskytl GT 30 tisíc

Jaroslav Třešňák dnes 3. ledna 2017 předal Gymnáziu Teplice šek na 30 000 Kč. Škola za to umožní holdingu JTH reklamu na školním webu, v Ročence školy a na mantinelu školního hřiště. Děkujeme.

Dar firmy Kovosreal
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.11.2016 16:36:29
Dar firmy Kovosreal

31. října 2016 byla mezi GT a firmou Kovosreal podepsána smlouva o sponzorském daru ve výši 10 000 Kč. Gymnázium dar využije především na rozvoj Bioparku GT. Děkujeme.

Třída 7.E adoptovala chameleona.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.09.2016 13:36:58
Třída 7.E adoptovala chameleona.

Již podruhé se nám podařilo stát se adoptivními rodiči. Po osvojení lamy v loňském roce studenti septimy vybrali další peníze a rozhodli se přilepšit chameleonovi jemenskému. Částka 4000 Kč pokryje část nákladů na stravu a zlepšení podmínek chovu tohoto zajímavého ještěra, který dostal jméno Eda. Děkujeme. Monika Krausová

Podpora matematiků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.08.2016 18:55:11
Podpora matematiků

Česká matematická společnost podpořila částkou 6000 Kč talentované studenty Gymnázia Teplice! Škola 24. července 2016 obdržela finanční podporu pro zajištění semináře v Žihli. V říjnu se ho zúčastní čtyřicet studentů a čtyři učitelé, které spojuje zájem o matematiku. Za příspěvek děkujeme. Věra Ševčíková

Nemusí pršet, aspoň že kape.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.04.2016 17:09:12
Nemusí pršet, aspoň že kape.

Gymnázium Teplice děkuje panu Eduardu Kelemenovi (2000 Kč) a panu Ondřeji Roztomilému (500 Kč) za finanční podporu. Peníze využijeme pro další zkvalitnění materiálního zázemí pro výuku.

Poděkování za dar
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.04.2016 16:13:45
Poděkování za dar

Akciová společnost Marius Pedersen dlouhodobě podporuje Gymnázium Teplice. Poskytu je nám např. vyřezané keře jako krmivo pro zvířata v Bioparku a již poněkolikáté nám věnovala i peníze. Dnes 18. dubna 2016 byla podepsána smlouva o daru ve výši 5 000 Kč. Děkujeme.

Audit Auditepu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.04.2016 13:55:51
Audit Auditepu

Auditorská firma Auditep nám 7. dubna 2016 dodala audit účetní závěrky 2015, ze kterého plyne, že naše prověřované účetní doklady za uplynulý rok jsou v pořádku. 

Uniplast-dux, s. r. o.
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.01.2016 18:12:27
Uniplast-dux, s. r. o.

Děkujeme firmě Uniplast-dux, která v lednu 2016 věnovala naší škole sponzorský dar ve výši 10 000 Kč. Peníze využijeme k dalšímu zlepšení podmínek pro vzdělávání našich žáků.

Poděkování za darovaný nábytek
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.12.2015 20:44:37
Poděkování za darovaný nábytek

Rádi bychom velmi poděkovali paní Miroslavě Jägerové za poskytnutí lavic a židlí do učebny č. 72. Společně s novým linem a výmalbou se podařilo v naší třídě vytvořit příjemné prostředí. 5.F

Poděkování za podporu
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.11.2015 13:28:12
Poděkování za podporu

Děkujeme panu Františku Slepánkovi, který 13. listopadu 2015 poskytl GT dar ve výši 3 tisíce Kč. Dar využijeme k podpoře zájmové činnosti našich žáků - konkrétně pro sbor Canzonetta.

Czech Aerosol, a. s. pro Biopark
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.10.2015 12:17:26
Czech Aerosol, a. s. pro Biopark

Společnost Czech Aerosol z Velvět nám darovala 3 000 Kč. Využijeme je pro Biopark. Děkujeme!