Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Nováčkům

Informace pro nově přijaté žáky

Informace pro rodiče nováčků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.07.2017 13:50:35
Informace pro rodiče nováčků

Přinášíme informace pro nově přijaté žáky a jejich rodiče. 4. září 2017 začne školní rok a nováčci hned zpočátku budou mít náročný program sloužící k seznámení s novým prostředím i novými lidmi. Zde jsou podrobné instrukce pro 1.A, 5.B a D a pro 5.C, E a F.

Rozdělení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.06.2017 23:57:53
Rozdělení nováčků do tříd

Ve školním roce 2017/18 budeme mít jednu primu s 30 žáky. V nových kvintách bude 132 žáků. Rozděleni do tříd byli především podle volby cizích jazyků a pokročilosti v nich. Dále jsme přihlíželi k pohlaví, abychom mohli vytvořit vhodné skupiny na tělesnou výchovu. Posledním kritériem byl prospěch (pořadí u přijímacího řízení), přičemž šlo o to, aby třídy byly výkonnostně vyrovnané. Přehled tříd a jejich žáků je zde:

Informace pro nováčky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
31.05.2017 13:43:42
Informace pro nováčky

Přijatých uchzečů, kteří v květnu 2017 odevzdali zápisový lístek na Gymnáziu Teplice, je 30 pro osmileté studium a 133 pro čtyřleté studium. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd zveřejníme v červnu. Také přidáme informace o organizaci prvních dní nového školního roku. Nováčci ani jejich rodiče tedy nyní nemusí činit žádné kroky týkající se nástupu na GT. Stačí, když se občas podíváte na tento web do záložky Uchazčům o studium/Nováčkům.

Informace pro rodiče nováčků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.07.2016 10:34:23
Informace pro rodiče nováčků

Na začátku září 2016 budeme pro nováčky na Gymnáziu Teplice organizovat krátký adaptační kurz, jehož smyslem je rychlé a příjemné sžití s novým prostředím. Podrobné informace najdete v přiložených dopisech rodičům - podle jednotlivých tříd: 1.A, 5.C a D, 5.E a F.

Rozřazení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.06.2016 16:37:17
Rozřazení nováčků do tříd

Ve školním roce 2016/17 budeme mít jednu primu s 30 žáky. Všichni primáni se budou učit německy a anglicky. Dále budeme mít čtyři nové kvinty ve čtyřletém studiu s 32 žáky. Angličtina je povinná pro všechny, druhý cizí jazyk žáků uvádí příloha v Excelu. Celkem v nových kvintách bude 128 žáků. Rozděleni do tříd byli především podle volby cizích jazyků a pohlaví, abychom mohli vytvořit vhodné skupiny na tělesnou výchovu. Posledním kritériem byl prospěch (pořadí u přijímacího řízení), přičemž šlo o to, aby třídy byly výkonnostně vyrovnané. Přehled tříd a jejich žáků je zde.

Cizí jazyky pro budoucí kvintány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2016 10:41:21
Cizí jazyky pro budoucí kvintány

Žáci, kteří v září 2016 nastoupí do čtyřletého studia, budou mít cizí jazyky podle své volby. Vedle povinné angličtiny tak bude mít 85 žáků němčinu, 23 francouzštinu, 19 španělštinu a 15 ruštinu. Nemohli jsme vyhovět pouze jednomu zájemci o italštinu.

Volba jazyků pro budoucí primány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2016 10:35:21
Volba jazyků pro budoucí primány

Pro školní rok 2016/17 jsme přijali 30 primánů. Všichni se budou učit anglicky. Jako druhý cizí jazyk si jich 24 zvolilo němčinu, tři francouzštinu, dva španělštinu a jeden ruštinu. Jazykové skupiny pro tak málo žáků samozřejmě otevřít nemůžeme. Znamená to, že všichni noví primáni budou mít jako druhý cizí jazyk němčinu. Pokud by tento závěr někdo odmítl přijmout, prosím, ať nám to oznámí a vyzvedne si zpět zápisový lístek. Mohli bychom pak uspokojit jiného zájemce o studium.

Lyžařský kurz
RNDr. Zdeněk BERGMAN
02.09.2015 18:57:31
Lyžařský kurz

Každoročně pořádáme v lednu až březnu lyžařské kurzy pro studenty kvint a sekund. Pobyty rezervujeme v areálech Klínovec a Černý Důl a snažíme se zařídit cenově dostupné ubytování pro všechny naše studenty. 

Adaptační kurzy pro nováčky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
01.09.2015 09:43:43
Adaptační kurzy pro nováčky

Zvěřejňujeme podrobný program adaptačních kurzů. Pro kvinty se bude konat v autokempu Osek, kam se žáci dopraví sami (pravidelný spoj MHD). Začátek vždy v 13:30 hod., prosíme o dochvilnost. Primáni přijdou ve sportovním zítra v 8:00 do své učebny č. 92. Ze středy na čtvrtek pak přespí v tělocvičně. Adaptační kurzy již mají na našem gymnáziu tradici, pomovou novým žákům seznámit se s novým prostředím, spolužáky a třídními učiteli. M. Řeháková

První dny školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.08.2015 11:02:23
První dny školy

První školní den 1. září 2015 budete ve škole jen hodinu. Vezměte si nějaký poznámkový blok a peníze na studijní průkaz či školní brožury. Od třídního učitele dostanete informace o dalším programu. Přezůvky nepotřebujete. Ve vestibulu budou informace pro nováčky, aby věděli, kde je jejich učebna.

Druhý den budete ve škole jen dvě hodiny, pak je divadelní představení. (To neplatí pro nováčky, kteří mají zvláštní program.)

Přeji vám příjemný start nového školního roku!

Poplatky v úvodu školního roku
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.08.2015 08:20:44
Poplatky v úvodu školního roku

Třídní učitelé budou od Vás vybírat během prvních dvou dnů 1. a 2. září 2015 peníze na zajištění akcí v prvním týdnu. Můžete si zakoupit brožury, v nichž se dočtete o chodu školy. Doporučujeme zejména nováčkům, aby si Průvodce školou zakoupili. Částka, kterou budete potřebovat, se liší dle tříd, přehled vypadá takto:

Průkaz žáka GT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.08.2015 14:54:41
Průkaz žáka GT

Noví žáci dostanou v září 2015 průkaz žáka GT (má podobu plastové karty), kterým se prokazují, že jsou žáky školy. Dále jim (díky zabudovanému čipu) slouží jako karta k přístupu ke školní kopírce a také ve školní jídelně k výdeji obědů. Zapojit ji lze do přístupového sysému pro registraci příchodů a odchodů ze školy. Na výběr jsou dvě možnosti:

Informace pro nováčky a jejich rodiče
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.08.2015 11:45:36
Informace pro nováčky a jejich rodiče

Hned v prvních zářijových dnech je pro nováčky připraven nabitý program. V úterý 1. září 2015 žáky uvítáme jednou vyučovací hodinou a v dalších dnech je pro nové primány a kvintány připraven adaptační kurz, který jim umožní snadnější seznámení se s novým kolektivem a prostředím. 

Rozdělení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.06.2015 11:45:20
Rozdělení nováčků do tříd

Ve školním roce 2015/16 budeme mít jen jednu primu s 30 žáky. Zato budeme mít celkem sedm kvint: A a B v osmiletém studiu a C – G ve čtyřletém studiu. Celkem v nových kvintách bude 149 žáků. Rozděleni do tříd byli především podle volby cizích jazyků a pokročilosti v nich. Dále jsme přihlíželi k pohlaví, abychom mohli vytvořit vhodné skupiny na tělesnou výchovu. Posledním kritériem byl prospěch (pořadí u přijímacího řízení), přičemž šlo o to, aby třídy byly výkonnostně vyrovnané. Přehled tříd a jejich žáků je zde.

Informace pro rodiče nováčků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.08.2014 14:28:43
Informace pro rodiče nováčků

Vážení rodiče, hned v prvním zářijovém týdnu jsme pro vaše děti připravili adaptační kurz, který jim umožní snadnější seznámení se s novým kolektivem a prostředím. Podrobné informace nejen o kurzu, ale o celé organizaci prvních školních dnů, jsou v přiložených dokumentech. Pro budoucí primány zde, pro nováčky z devátých tříd (kvintány) zde: 5.C, D a 5.E a F. Dne 8. září 2014 od 17:00 hod. zveme do školy všechny rodiče nováčků na úvodní informativní schůzky.

Rozřazení nováčků do tříd
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.06.2014 19:35:00
Rozřazení nováčků do tříd

Do budoucích prim 2014/15 nastoupí 30 žáků, kteří budou ve třídě 1.A. V nových kvintách (žáci z devátých tříd) bude celkem 108 žáků a to ve třídách 5.C, D, E a F. Rozřazení žáků do tříd je níže. Rovněž uvádíme, které cizí jazyky byly žákům přiděleny. Všichni samozřejmě mají angličtinu. Druhý cizí jazyk pak byl určen podle volby přijatých žáků. Vedení školy se maximálně snažilo vyhovět přání žáků. Nicméně v případech, kdy byla skupina zájemců příliš malá, byl přidělen další jazyk.

Informační odpoledne pro rodiče nováčků
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.09.2013 10:02:41
Informační odpoledne pro rodiče nováčků

Informační odpoledne proběhne dne 9. září 2013 od 17 hodin. Všichni rodiče jsou zváni, účast je vítána. Mezi body programu je např. toto: cíle školy, adaptace na nové podmínky, financování studia, komunikační systém školy. Rozpis do učeben:

Z adaptačního kurzu 5.EF
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.09.2013 15:46:47

Třídy 5.E a 5.F právě prožívají slunečné dny (4. a 5. září 2013) na adaptačním kurzu v příjemném oseckém autokempu. Dopoledne proběhly teambuildingové aktivity, čtvrteční odpoledne je věnováno na jedné straně umění (výtvarné aktivity pod vedením paní učitelky Mítové a hudební s panem Řezníčkem), a na straně druhé samostatnému získávání biologických a společenskovědních informací v okolí městečka Osek. Čistý kemp a výborná kuchyně je pro všechny milým překvapením. Už se všichni těšíme na večerní oheň s buřty a koncert gymnaziálních kapel. Jiří Řehák

Adaptační kurzy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.08.2013 22:52:20
Adaptační kurzy

Pro nováčky nastupující 2. září 2013 na Gymnázium Teplice jsou připraveny adaptační kurzy. Jejich smyslem je vytvoření kompaktních třídních kolektivů, seznámení s novým prostředím a získání informací a dovedností umožňujících hladký přechod ze základní školy.

Knihy a sešity v pohodě
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.08.2013 22:13:03
Knihy a sešity v pohodě

Ve školní prodejně v přízemí budova A najdete levné sešity a hlavně všechny potřebné učebnice. Seznamy učebnic pro jednotlivé ročníky jsou v brožuře Průvodce školou 2013/14, která je v prodejně rovněž k dispozici. Otevřeno je od 7.30 do 16.00.