Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Čeština pro cizince
Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2016 09:13:58
Čeština pro cizince

Na podzim 2015 proběhl již poněkolikáté projekt nazvaný Čeština pro cizince. Díky podpoře MŠMT tak mohlo několik našich žáků - cizinců - zlepšit své komunikační schopnosti v českém jazyce. Projekt skončil a my zde zveřejňujeme jeho závěrečnou zprávu.

Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2015 10:27:50
Čeština pro cizince

I v roce 2015 se naše škola zapojila do projektu, který pomáchá žákům - cizincům se zvládnutím českého jazyka. Projekt na škole vede Mgr. Otakare Reich. Více si můžete přečíst v článku, který byl 15. prosince 2015 zveřejněn v Teplickém deníku.

Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.01.2015 11:56:28
Čeština pro cizince

Gymnázium Teplice je mezi 163 školami v Česku, mezi které MŠMT na začátku roku 2015 rozdělilo 8 miliónů korun na projekt směřující k lepší integraci cizinců prostřednictvím znalosti našeho jazka. GT dostalo 17 280 Kč. Není to mnoho, ale odpovídá to počtu žáků-cizinců, kteří potřebují češtinu doučovat. Projekt vede Mgr. Otakar Reich.

Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.12.2013 09:57:22
Čeština pro cizince

Na podzim 2013 proběhl opět projekt Čeština pro cizince spočívající v pomoci našim žákům pocházejícím z ciziny se zvládnutím českého jazyka. Lekce pro ně vedla p. Eva Šourková. Do projektu se zapojilo celkem devět žáků.

Cizinec je našinec
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2013 19:59:57
Cizinec je našinec

Tradici výuky češtiny pro cizince založila před čtyřmi lety (2009) Mgr. Kateřina Boldišová, jež pochopila, že žákům-cizincům je třeba věnovat zvláštní péči. O rok později převzal tento náročný, a jistě ambiciózní úkol Mgr. Otakar Reich. Gymnázium Teplice vstoupilo pod jeho vedením do projektu „Doma je tam, kde rozumím“ financovaného z Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců.

Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.03.2012 17:33:07
Čeština pro cizince

Pro všechny, pro které není čeština rodným jazykem a kteří se chtějí v jejím užívání zdokonalit, jsou připraveny on-line informace na webu, který ve spolupráci se třemi ministerstvy připravil Výzkumný ústav pedagogický. Podívejte se sem.

Čeština pro cizince
11.09.2010 10:04:38
Čeština pro cizince

Gymnázium Teplice získalo grant na projekt nazvaný Doma je tam, kde rozumím, jehož cílem je zlepšit vyjadřovací schopnosti žáků cizího původu, pomoci překonat jazykové problémy, které komplikují jejich integraci. 

Tento projekt sestává z 15 dvouhodinových bloků doplněných celodenní exkurzí do Strahovského kláštera v Praze. Kurz bude především zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, rozšiřování slovní zásoby, mluvní cvičení, jazykové hry a pomoc s aktuálními jazykovými potížemi. Žákům budou zapůjčeny učebnice pro výuku cizinců. Celý kurz včetně exkurze je pro žáky zdarma.