Gymnázium Teplice
Hlavní menu
UJEP
Argumentační fauly
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.02.2018 21:00:41
Argumentační fauly

V úterý 9. února 2018 se dvě naše septimy (7.C a 7.E) zúčastnily přednášky o argumentaci. Bc. Marcela Girschiková, studentka posledního ročníku PF UJEP, jim na konkrétních příkladech zejm. z českého politického diskursu vysvětlila, co jsou to argumentační fauly a demagogické argumenty. 

Škola pro všechny
RNDr. Zdeněk BERGMAN
05.02.2018 09:39:44
Škola pro všechny

Ve dnech 1. a 2. února 2018 se v Ústí nad Labem sešli učitelé základních a středních škol Ústeckého kraje v rámci projektu Škola pro všechny. Za naší školu se zúčastnili 3 učitelé a vyslechli si přednášky v oborech matematika, český jazyk a environmentální výchova. Součástí akce byla i prohlídka města spojená s návštěvou muzea s výstavami Minerály Českého středohoří a  Milování v přírodě. M. Vlačihová

Přírodovědecká fakulta UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.01.2018 09:42:19
Přírodovědecká fakulta UJEP

Dne 25. ledna 2018 se skupina přírodovědně zaměřených studentů pod vedením paní profesorky Vlačihové vydala na Den otevřených dveří na PřF v Ústí nad Labem. Při přednášce jsme získali informace o výuce v bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech.

Chování zvířat
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.01.2018 17:50:50
Chování zvířat

dnes 24. ledna 2018 si studenti nadskupiny z biologie v sextě poslechli přednášku o jevech, příčinách a strategiích chování zvířat. Docentka Eva Jozífková z PřF UJEP jim zajímavým způsobem vysvětlila nejen druhy etologie (chování zvířat), ale i metody jejího zkoumání. Výklad byl zpestřen konkrétními příklady chování zvířat v určitých situacích, které porovnala s chováním člověka v téže situaci. Pavla Bergmanová

Česko očima demografa
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.01.2018 10:29:48
Česko očima demografa

Dnes 23. ledna 2018 se studenti zeměpisného semináře z oktáv zúčastnili zajímavé přednášky Mgr. Kristýny Rybové z Přírodovědecké fakulty UJEP na téma demografie. 

Umělý život: Půjde to? Jak jsme blízko nebo daleko?
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.11.2017 16:26:23
Umělý život: Půjde to? Jak jsme blízko nebo daleko?

V úterý 7. listopadu 2017 navštívili studenti oktáv z biologického semináře pí. prof. Bergmanové a p. prof. Ulricha Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studenti si nejprve poslechli přednášku pana Mgr. Jana Pačese (Ústav molekulární genetiky AVČR) o umělém životě, ve které se věnoval nejpokrokovějším technologiím v manipulaci s DNA. 

Fakulta strojního inženýrství
RNDr. Zdeněk BERGMAN
08.11.2017 10:15:42
Fakulta strojního inženýrství

FSI UJEP vás zve na Den kariéry, který pořádá 14. listopadu 2017 v kampusu univerzity. Začátek je v 9 hodin.

GT je fakultní školou PřF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.10.2017 19:51:30
GT je fakultní školou PřF UJEP

Dnes 18. října 2017 navštívil Gymnázium Teplice děkan Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem pan doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. a proděkan pro studijní záležitosti pan RNDr. Martin Švec, Ph.D. Při návštěvě byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma institucemi a GT se tak stalo oficiálně fakultní školou.

Internet věcí - velké plány
RNDr. Zdeněk BERGMAN
12.10.2017 12:42:18
Internet věcí - velké plány

Od pondělí 16. října do pátku 20. října 2017 probíhá akce Programujeme internet věcí. Pořádá ji katedra informatiky PřF UJEP v Ústí nad Labem. Případní zájemci z řad žáků GT budou na akci uvolněni z výuky, protože máme velké plány, jak řídit věci ve škole přes internet. Více zde.

Paměť a její zákoutí
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.05.2017 18:52:14
Paměť a její zákoutí

V úterý 16. května 2017 se v aule uskutečnila  přednáška proděkana Pedagogické fakulty UJEP doc. PhDr. J. Škody, Ph.D. Přednáška nám přiblížila funkce našeho mozku i paměti. Svou paměť jsme si mohli vyzkoušet na několika testech. Program byl velmi zajímavý. K. Burger, 7.D

UJEP + Valeo = výzkum + brigáda
RNDr. Zdeněk BERGMAN
10.05.2017 17:13:01
UJEP + Valeo = výzkum + brigáda

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem aktuálně (od února 2017) řeší výzkumný projekt ve spolupráci s firmou Valeo, v němž se zabývá vývojem autonomního řízení vozidel, tedy technologií samočinného řízení. V souvislosti s tím nabízí zajímavou brigádu.

Nový začátek spolupráce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.04.2017 21:24:45
Nový začátek spolupráce

4. dubna 2017 byla uzavřena nová dohoda o spolupráci mezi GT a FVTM UJEP. Předmětem spolupráce budou např. odborné přednášky pro žáky GT, návštěvy laboratoří FVTM, vedení či oponování prací SOČ apod. Za fakultu smlouvu podepsal její děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

Den otevřených dveří PF UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.01.2017 19:33:19
Den otevřených dveří PF UJEP

Z pověření pana děkana Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem pana docenta Pavla Doulíka jste všichni zváni u příležitosti Dne otevřených dveří na návštěvu do prostorů naší fakulty i moderního univerzitního kampusu dne 26. ledna 2017. Program najdete zde.

Konec fakultní školy
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.01.2017 18:51:45
Konec fakultní školy

Od 1. ledna 2017 již GT není fakultní školou FVTM UJEP. Nový děkan prof. Ing. Štefan Michna, PhD. nám dopisem ze dne 29. prosince 2016 oznámil, že z rozhodnutí kolegia děkana nám vypovídá smlouvu o propůjčení titulu "fakultní škola". Nicméně spolupráci se tím cesta zcela neuzavírá.

Den na katedře bohemistiky
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.12.2016 17:52:41
Den na katedře bohemistiky

Ve středu 7. prosince 2016 se žáci 5.D vyučovali na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Nejprve pro ně byl připraven zvláštní vysokoškolský seminář o staroslověnské kultuře vedený dr. Františkem Čajkou ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR.

GIS Day na UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.11.2016 11:58:22
GIS Day na UJEP

Dne 22. listopadu 2016 studenti zeměpisných seminářů a 8.E navštívili akci Přírodovědecké fakulty UJEP – GIS Day. Z přednášek studenti zjistili, že GIS má opravdu velmi široké uplatnění.

O bodík před budoucími češtináři
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2016 13:39:18
O bodík před budoucími češtináři

Studenti 7.C a 7.F napsali v květnu 2016 jako písemnou práci morfologickou část letošních bakalářských klauzur na Pedagogické fakultě UJEP. Klauzurní práce je obsáhlým testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky budoucích češtinářů. Z celkových 20 bodů v tvarosloví dosáhli vysokoškoláci průměru 15,2. Naši septimáni je dokázali o bod porazit (7.C – 16,24, 7.F – 16,22). Blahopřejeme! V. Trpka

Příprava SOČ
RNDr. Zdeněk BERGMAN
03.06.2015 23:30:37
Příprava SOČ

2. června 2015 proběhla schůzka studentů s konzultanty SOČ Mgr. Irenou Hralovou, Ing. Tomášem Vysloužilem Ph.D. z FVTM UJEP Ústí nad Labem a Ing. Karlem Ševčíkem z Krobasc s.r.o. Očekáváme, že z řad našich žáků vzejdou řešitelé úloh aplikovaného výzkumu. V. Ševčíková

Jsme fakultní školou
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.05.2015 09:59:25
Jsme fakultní školou

Při návštěvě prof. Františka Holešovského - děkana Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP dne 22. května 2015 byla slavnostně podpesána smlouva o vzájemné spolupráci mezi našimi institucemi. Gymnázium Teplice se tak oficiálně stalo fakultní školou. Další informace najdete v článku Teplického deníku zde.

Laboratoře FVTM UJEP
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.05.2015 11:09:19
Laboratoře FVTM UJEP

Dne 21. května 2015 fyzikální skupiny pro talentované ze sext a septim navštívily laboratoře a dílny Fakulty výrobních technologií a managementu. Zdejší pracovníci  nám předvedli zařízení laboratoří, např. elektronový mikroskop, trhací stroje. Závěrečným překvapením byl pro naše studenty raut. Michaela Frimlová, 6.C