Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Vzdělávací
Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.01.2016 09:13:58
Čeština pro cizince

Na podzim 2015 proběhl již poněkolikáté projekt nazvaný Čeština pro cizince. Díky podpoře MŠMT tak mohlo několik našich žáků - cizinců - zlepšit své komunikační schopnosti v českém jazyce. Projekt skončil a my zde zveřejňujeme jeho závěrečnou zprávu.

Dokončete kurz
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.12.2015 22:00:14
Dokončete kurz

Žádáme žáky, kteří nemají dokončen kurz cizího jazyka formou blended learningu, aby ho urychleně dopracovali. Je to důležité pro splnění podmínek získání dotace na projekt. Termín je 31. prosince 2015.

Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
15.12.2015 10:27:50
Čeština pro cizince

I v roce 2015 se naše škola zapojila do projektu, který pomáchá žákům - cizincům se zvládnutím českého jazyka. Projekt na škole vede Mgr. Otakare Reich. Více si můžete přečíst v článku, který byl 15. prosince 2015 zveřejněn v Teplickém deníku.

Blended learning GT - kurzy učitelů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
23.09.2015 18:55:45
Blended learning GT - kurzy učitelů

Všech 15 přihlášených učitelů GT prošlo do 23. září 2015 vstupním testem a zahájilo studium cizího jazyka. 14 si vybralo angličtinu a jeden francouzštinu. Výuka probíhá většinou formou e-laerningu, ale zařazeny budou i lekce s lektorem, s nímž bude komunikace probíhat převážně přes Skype.

Blended learning GT - zahájení kurzů
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.09.2015 09:30:38
Blended learning GT - zahájení kurzů

Celkem 384 našich žáků je zapojeno do projektu jazykového vzdělávání metodou blended learning. Výukové prostřední bylo právě spuštěno. Jde o learning management systém (LMS), který umožní přihlášení účastníků, složení úvodního testu a spuštění přiděleného kurzu. Pro práci s LMS je vhodné mít prohlížeč Google Chrome. Přihlašovací jméno je školní e-mailová adresa. Hesla přijdou účastníkům právě na tento e-mail. Vstup do LMS ke zde.

Projekt Blended learning GT schválen
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.09.2015 15:08:23
Projekt Blended learning GT schválen

Dnes 15. září 2015 nám přišel z MŠMT e-mail potvrzující, že jsme obdrželi grant ve výši 995 640 Kč na projekt Blended learning GT. Znamená to, že během podzimu projde 15 učitelů a 376 žáků jazykovými kurzy angličtiny, francouzštiny a němčiny. Půjde o kurzy smíšené - tedy organizované převážně on-line formou na domácích počítačích a zčásti i při osobních setkání lektorů a žáků.

Učitelé a tablety
RNDr. Zdeněk BERGMAN
27.08.2015 15:23:27
Učitelé a tablety

Dnes 26. srpna 2015 zavítalo do naší školy pět vědeckých pracovníků z FEL ČVUT pod vedením prof. Ing. Dušana Magy, Ph. D. Provedli zde proškolení učitelů GT v práci s tablety. Šlo o třetí závěrečné školení v rámci projektu Moderní učitel 21. století.

První pomoc
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.05.2015 10:05:28
První pomoc

Ve středu 6. května 2015 k nám do školy zavítaly studentky zdravotnické školy, aby v rámci projektu Sedmikráska naučily studenty tříd 3.B, 4.A a 4.B, jak správně poskytnout první pomoc.

Využití tabletů ve výuce
RNDr. Zdeněk BERGMAN
28.01.2015 17:29:10
Využití tabletů ve výuce

V rámci projektu Moderní učitel 21. století se 29, ledna 2015 uskuteční na GT úvodní školení učitelů a pak i IT specialistů. Celkem se přihlásilo 24 účastníků. Lektoři přijedou z ČVUT Praha.

Čeština pro cizince
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.01.2015 11:56:28
Čeština pro cizince

Gymnázium Teplice je mezi 163 školami v Česku, mezi které MŠMT na začátku roku 2015 rozdělilo 8 miliónů korun na projekt směřující k lepší integraci cizinců prostřednictvím znalosti našeho jazka. GT dostalo 17 280 Kč. Není to mnoho, ale odpovídá to počtu žáků-cizinců, kteří potřebují češtinu doučovat. Projekt vede Mgr. Otakar Reich.

Návštěva z ČVUT
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.10.2014 14:26:30
Návštěva z ČVUT

Dnes 17. října 2014 nás navštívili pracovníci ČVUT FEL katedry komunikační techniky - prof. Ing. Dušan Maga, Ph. D., Ing. Jiří Hájek, Ph. D. a Ing. Hana Polášková. Šlo o úvodní pracovní setkání v rámci projektu Moderní učitel 21. století. Vyměnili jsme si informace o svých organizacích a o projektových záměrech. Dohodli jsme další postup v rámci projektu.

Moderní učitel 21. století
RNDr. Zdeněk BERGMAN
17.10.2014 14:01:14
Moderní učitel 21. století

Gymnázium Teplice se zapojilo do projektu Moderní učitel 21. století, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a je zaměřen na podporu práce učitelů s dotykovými zařízeními. Projekt právě začíná a potrvá do července 2015.

My se trhu nebojíme!
RNDr. Zdeněk BERGMAN
18.06.2014 08:00:37
My se trhu nebojíme!

Projekt Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! běží na naší škole již druhý rok a Ing. Václava Tomášová do něj zapojila žáky ekonomického semináře. Proběhla řada besed s odborníky z praxe a nyní v červnu 2014 nám jako bonus firma AC Innovation, s. r. o. poskytla multifunkční tiskárnu Samsung SL-C460W. Děkujeme.

Matematika hrou - seminář
RNDr. Zdeněk BERGMAN
09.06.2014 17:22:01
Matematika hrou - seminář

Zítra 10. června 2014 probhne od 14 hodin v učebně č. 22 seminář pro cca 30 učitelů matematiky z Teplicka a Ústecka. Budou na něm prezentovány některé výsledky práce v rámci projektu Matematika hrou.

Landek park Dolní Vítkovice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
16.05.2014 08:48:33
Landek park Dolní Vítkovice

Poslední velká akce projektu MAT21 se uskutečnila 13. – 14. května 2014., kdy se 38 studentů a 2 učitelé vydali na prohlídku technického areálu Dolní Vítkovice.

Landek park Dolní Vítkovice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.05.2014 20:45:27
Landek park Dolní Vítkovice

Ostravské vysoké pece, technické muzeum, 3D skenery, CAD modely - to vše je cílem skupiny 40 žáků a dvou učitelů GT, kteří se dnes 13. května 2014 vydali do Landek parku Dolní Vítkovice. Cestu podnikají v rámci projektu MAT21. Vrátí se zítra v noci. Akci připravila Mgr. E. Mojžišová.

Patrimonia
RNDr. Zdeněk BERGMAN
29.04.2014 19:48:19
Patrimonia

V úterý 29. dubna 2014, v dopoledních hodinách, se v aule Gymnázia Teplice pro celý ročník sext konala prezentace projektu Patrimonia. Obsahem projekt Patrimonia je odborná podpora žáků ve studiu regionálních dějin, odborném výzkumu, zaměřeném na drobné historické objekty v krajině, rodinné památky se zapomenutým účelem užití a příběhem, nebo věci jako je historie školy, či budovy školy, ve které žáci studují. 

Motivace v matematice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.03.2014 00:45:30
Motivace v matematice

25. března 2014 proběhla na GT přednáška dr. Jaroslava Jančíka z VŠSF Most na téma v titulku. Motivace byla nahlížena z mnoha různých hledisek. Přednášku v rámci projektu Matematika hrou vyslechlo 11 učitelů matematiky z G a SOŠ V. Šmejkala Ústí nad Labem, ZŠ Velké Březno a GT.

Návštěva v Parklane
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.03.2014 12:03:31

Dne 21. března 2014 navštívili B. Dvořáková, M. Řeháková a V. Jedlička v rámci projektu Matematika hrou mezinárodní školu Parklane se sídlem v Praze. Ve škole, kde je hlavním komunikačním i vyučovacím prostředkem anglický jazyk, zhlédli hodiny matematiky, prohlédli si prostory jedné z budov školy a účastnili se workshopu s ukázkami metod vyučování matematiky. V. Jedlička

Další interaktivní tabule
RNDr. Zdeněk BERGMAN
22.03.2014 12:30:35

Již osmá tabule SmartBoard byla instalována na GT. Tentokrát do učebny 76 Mgr. Blanky Dvořákové. Tabule byla pořízena z dotace projektu Matematika hrou. Do učebny byla přidána i nová veká tabule na pylonech. Práce byly dokončeny 20. března 2014.